Description:
A plain statue base shaft (H. 1.28 x W. 0.55 x D. 0.53) without moulding, chipped at edges but complete above and below.
Text:
Inscribed on two adjoining faces, i to the right, ii to the left. The text of i must have begun on a crowning feature; so perhaps did that of ii.
Letters:
i. Letters standard second-/third-century forms, av. 0.015. Apex above initial Θ, l.9. Ligatures: ΤΗ l.4, ΝΗ l.5, ΜΗ l.8, ΤΗ, ΤΗΝ l.10, ΠΕ, ΤΗ l.11, ΤΗ l.12, ΤΗΝ, ΠΕ l.13, ΤΗ,l.14, ΤΗ l.15, ΜΝ l.19, ΤΗΝ, ΤΗΝ l.20, ΜΕ, ΜΕ l.22, ΜΗ l.23, ΜΕ l.24, ΠΡ l.26, ΝΗ l.27, ΤΗ, ΝΤ l.28, ΤΗΝ l.29, ΤΗ, ΠΗ, ΤΕ l.31, ΤΗ, ΜΕ l.32, ΤΗ, ΝΕ l.33, ΜΗ l.35, ΜΕ, ΤΗΝ l.35, ΜΗ, ΝΗ, ΤΗ l.38, ΤΗ l.40, ΤΗΝ, ΤΗΝ, ΠΕ l.41. ii. Letters av. 0.02; apices over Ι, l.19, initial Ε, l.21. Ligatures: ΤΕ l.1, ΜΕ, ΝΕ l.3, ΤΕ l.5, ΜΗ l.11, ΤΕ l.13, ΗΜΕ, ΤΕ l.15, ΗΤ l.22..]
Date:
Third century (after 212) (nomenclature)
Findspot:
Hadrianic Baths, East court: found 'dans le 3e' (corrected to 4e in fair copy) 'entrée du portique nord'; 'Dans le 3e entrecolonnement du portique N(ord) (Boulanger).
Original Location:
Hadrianic Baths, East court
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Excavated by Boulanger, 26 October 1913 (notebook A, 75-6, no. 18, whence B 25-29, no. 18); recorded by the NYU expedition.
Bibliography:
i. published by L. Robert, from Boulanger, Anatolian Studies Buckler (Manchester, 1939), 230-44 (= OMS I, 614-28), whence republished by R. Merkelbach, ZPE 14 (1974), 91-4, and H. Wankel, I.Eph. I, 12. i and ii published by C. P. Jones 'Two inscriptions from Aphrodisias', HSCP 85 (1981), 107-29; from this i has been reprinted as SEG 1981.903, and ii, with the comments of R. Merkelbach, ZPE 49 (1982), 282-3, and J. Ebert, Stadion 7 (1981), 203-10, as SEG 1981.904; further comments Bull Ép. 1984.410 & 1984.411, whence SEG 1984.1045, McCabe PHI Aphrodisias 11.. Published from all these, with further comments from Jones, Roueché, PPA 72, whence ii published by Merkelbach and Staufer, Steinepigramme 02/09/27.
Text constituted from:
Transcriptions (Reynolds, Roueché); publications; Boulanger notebooks. This edition Roueché (2007).
i
0·· ? ··]
1[·· ? ··] ἐσπουδακότας ἀποδεχο[μέ]-
2[νης] ἀεὶ ταῖς πρεπούσαις καὶ δικα[ί? vv. ]
3[αις] πρὸς ἀξίαν μαρτυρίαις τῆς λαμ -
4[πρ]οτάτης πόλεως τῶν Ἐφεσίων καὶ vac.
5 [συ]νηδομένης ὡς οἰκείοις τοῖς παν -
6[τῶ]ν ἀγαθοῖς, καὶ ὅσα ταῖς ἄλλαις πο -
7[λ]εσιν ἐν τοῖς ἐπιφανέσιν τῶν ἀν -
8[δ]ρῶν ὑπάρχει πρὸς εὐδοκίμησιν
9[ἐ]ξαίρετα ταῦτα ὑπάρχειν εὐτυχή -
10[μ]ατα πλεῖον δέ τι τῆς περὶ τὴν εὔνοι -
11[α]ν ῥοπῆς ἀπονεμούσης τῇ λαμ-
12π̣ροτάτῃ πόλει τῶν Ἀφροδεισιέων
13[π]ρὸς τὴν πολλὰ καὶ ἐξαίρετα περὶ
14[τ]ὴ̣ν̣ ἀντίδοσιν τῆς φιλοστοργίας
15 ἐστιν αὐτῇ δίκαια καὶ διὰ ταῦτα v.
16Αὐρ(ήλιον) Ἀχιλλέα σώματος μὲν ἄσκη -
17σιν ἐπανελόμενον ἀθλήσεως δὲ
18 τὸν γενναιότατον βίου δὲ καὶ προ -
19αιρέσεως τὸν σεμνότατον ὡς ἐν αὐ -
20 τῷ πᾶσαν κεκρᾶσθαι τὴν ἀρετὴν ὅσην
21 ψυχῆς ἐστιν καὶ σώματος ἀποδε -
22ξαμένης μὲν πολλάκις καὶ ἐν τοῖς
23 φθάνουσιν ἀγῶσιν οἷς ἐκόσμησεν
24 διαπρεπῶς καὶ μετὰ πάσης ἀγω -
25νισάμενος ἀνδρείας μάλιστα δὲ
26 ἐν τῷ τῶν Ὀλυμπίων ἀγῶνι ὅτι προ̣-
27τρεψαμένης αὐτὸν ὡς πατρίδος
28 τῆς πόλεως εἰς τὸ τελεώτατον τῶν
29 ἀγωνισμάτων καὶ τὴν κρίσιν τῶν ἀν -
30 δρῶν μετελθεῖν ὑπακούσας κα[ὶ]
31 πεισθεὶς τῇ προτροπῇ τούς τε ἀν -
32τιπάλους κατηγωνίσατο καὶ μετὰ
33 τοσαύτης δόξης τὸν κότινον ἀνε̣-
34δήσατο ὡς ἐν τοῖς μάλιστα τῶν
35 εὐδοκιμησάντων ἀγωνισμάτων
36 καταριθμεῖσθαι τὴν ἀνδρείαν αὐ -
37τοῦ καὶ προθυμίαν scroll διὰ ταῦτα ἔ -
38δοξεν μὴ μέχρις μόνης τῆς γνώ -
39σεως τῶν παρόντων μηδὲ τῶν ἀ -
40παντησάντων κατὰ καιρὸν τῷ στα -
41δίῳ στῆναι τὴν περὶ τούτων μαρτυρί-
42αν ἀ[λλ]ὰ γὰρ καὶ παρακαταθέσθ[αι] δι[ὰ]
43 τούτου τοῦ ψηφίσματος ἔτι μᾶ[λ]-
44λον αὐτὸν τῇ πατρίδι
ii
0·· ? ··]
1εἴτ̣ε δὲ Βαριανοῖ̣ο̣ Ι̣Ι̣·Ο̣ [·· c. 7 ··]
2 vac. ἀγορεύσεις vac.
3 μέτροις νεικήσας τοῦτο[ν ἔχω]
4 vac. κότινον vac.
5 εἴτ' ἐπιφημίξῃς τὸν ἔφη[βον Ἀ]-
6 vac. ρείονα φωτῶν vac.
7 καὶ κατὰ τούτου [[Ζεύ]]ς̣ ὤπα̣[σε]
8 vac. μοι κότινον vac.
9 ἐν πᾶσιν δὲ ἐθνέων ΕΙΡ[·· ? ··]
10 vac. σταδίοις τόσος εἰμί [ vac. ]
11 ὅσσον μήτις ἐμῶν ἀστὸς ἔ[φυ]
12 vac. προφέρειν vac.
13 πλῆθος δὲ στεφάνων ἀγορεύ-
14 vac. ει σοι κλέος ἄλλων vac.
15 εἰκόνι λαινέῃ καὶ τύπῳ ἡμετέρῳ
16πόλλακ̣ι̣ γὰρ δὴ [[Πύθια]] [[ἔ]]χω καὶ Ὀ-
17 vac. [[λύμπια]] δεῖα vac.
18 ἀντιπάλους νεικῶν κυδίμ(ῳ)
19 vac. εὐκλείῃ vac.
20 οὐδενὸς ἀνθρώπων δηρει̣-
21 vac. σαμένου περὶ νείκης vac.
22[ε]ἰ̣ς ἔριν ἐκλήτου δεύτερον ἀν-
23 vacat τιάσαι vacat
i
0·· ? ··]
1[ - - - ]ΕΣΠΟΥΔΑΚΟΤΑΣΑΠΟΔΕΧΟ[··]
2[···]ΑΕΙΤΑΙΣΠΡΕΠΟΥΣΑΙΣΚΑΙΔΙΚΑ[···]
3[···]ΠΡΟΣΑΞΙΑΝΜΑΡΤΥΡΙΑΙΣΤΗΣΛΑΜ
4[··]ΟΤΑΤΗΣΠΟΛΕΩΣΤΩΝΕΦΕΣΙΩΝΚΑΙ   
5[··]ΝΗΔΟΜΕΝΗΣΩΣΟΙΚΕΙΟΙΣΤΟΙΣΠΑΝ
6[··]ΝΑΓΑΘΟΙΣΚΑΙΟΣΑΤΑΙΣΑΛΛΑΙΣΠΟ
7[·]ΕΣΙΝΕΝΤΟΙΣΕΠΙΦΑΝΕΣΙΝΤΩΝΑΝ
8[·]ΡΩΝΥΠΑΡΧΕΙΠΡΟΣΕΥΔΟΚΙΜΗΣΙΝ
9[·]ΞΑΙΡΕΤΑΤΑΥΤΑΥΠΑΡΧΕΙΝΕΥΤΥΧΗ
10[·]ΑΤΑΠΛΕΙΟΝΔΕΤΙΤΗΣΠΕΡΙΤΗΝΕΥΝΟΙ
11[·]ΝΡΟΠΗΣΑΠΟΝΕΜΟΥΣΗΣΤΗΛΑΜ
12·ΡΟΤΑΤΗΠΟΛΕΙΤΩΝΑΦΡΟΔΕΙΣΙΕΩΝ
13[·]ΡΟΣΤΗΝΠΟΛΛΑΚΑΙΕΞΑΙΡΕΤΑΠΕΡΙ
14[·]··ΑΝΤΙΔΟΣΙΝΤΗΣΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ
15ΕΣΤΙΝΑΥΤΗΔΙΚΑΙΑΚΑΙΔΙΑΤΑΥΤΑ 
16ΑΥΡΑΧΙΛΛΕΑΣΩΜΑΤΟΣΜΕΝΑΣΚΗ
17ΣΙΝΕΠΑΝΕΛΟΜΕΝΟΝΑΘΛΗΣΕΩΣΔΕ
18ΤΟΝΓΕΝΝΑΙΟΤΑΤΟΝΒΙΟΥΔΕΚΑΙΠΡΟ
19ΑΙΡΕΣΕΩΣΤΟΝΣΕΜΝΟΤΑΤΟΝΩΣΕΝΑΥ
20ΤΩΠΑΣΑΝΚΕΚΡΑΣΘΑΙΤΗΝΑΡΕΤΗΝΟΣΗΝ
21ΨΥΧΗΣΕΣΤΙΝΚΑΙΣΩΜΑΤΟΣΑΠΟΔΕ
22ΞΑΜΕΝΗΣΜΕΝΠΟΛΛΑΚΙΣΚΑΙΕΝΤΟΙΣ
23ΦΘΑΝΟΥΣΙΝΑΓΩΣΙΝΟΙΣΕΚΟΣΜΗΣΕΝ
24ΔΙΑΠΡΕΠΩΣΚΑΙΜΕΤΑΠΑΣΗΣΑΓΩ
25ΝΙΣΑΜΕΝΟΣΑΝΔΡΕΙΑΣΜΑΛΙΣΤΑΔΕ
26ΕΝΤΩΤΩΝΟΛΥΜΠΙΩΝΑΓΩΝΙΟΤΙΠΡ·
27ΤΡΕΨΑΜΕΝΗΣΑΥΤΟΝΩΣΠΑΤΡΙΔΟΣ
28ΤΗΣΠΟΛΕΩΣΕΙΣΤΟΤΕΛΕΩΤΑΤΟΝΤΩΝ
29ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΚΑΙΤΗΝΚΡΙΣΙΝΤΩΝΑΝ
30ΔΡΩΝΜΕΤΕΛΘΕΙΝΥΠΑΚΟΥΣΑΣΚΑ[·]
31ΠΕΙΣΘΕΙΣΤΗΠΡΟΤΡΟΠΗΤΟΥΣΤΕΑΝ
32ΤΙΠΑΛΟΥΣΚΑΤΗΓΩΝΙΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΑ
33ΤΟΣΑΥΤΗΣΔΟΞΗΣΤΟΝΚΟΤΙΝΟΝΑΝ·
34ΔΗΣΑΤΟΩΣΕΝΤΟΙΣΜΑΛΙΣΤΑΤΩΝ
35ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
36ΚΑΤΑΡΙΘΜΕΙΣΘΑΙΤΗΝΑΝΔΡΕΙΑΝΑΥ
37ΤΟΥΚΑΙΠΡΟΘΥΜΙΑΝ scroll ΔΙΑΤΑΥΤΑΕ
38ΔΟΞΕΝΜΗΜΕΧΡΙΣΜΟΝΗΣΤΗΣΓΝΩ
39ΣΕΩΣΤΩΝΠΑΡΟΝΤΩΝΜΗΔΕΤΩΝΑ
40ΠΑΝΤΗΣΑΝΤΩΝΚΑΤΑΚΑΙΡΟΝΤΩΣΤΑ
41ΔΙΩΣΤΗΝΑΙΤΗΝΠΕΡΙΤΟΥΤΩΝΜΑΡΤΥΡΙ
42ΑΝΑ[··]ΑΓΑΡΚΑΙΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΘ[··]ΔΙ[·]
43ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣΕΤΙΜΑ[·]
44ΛΟΝΑΥΤΟΝΤΗΠΑΤΡΙΔΙ
ii
0·· ? ··]
1ΕΙ·ΕΔΕΒΑΡΙΑΝΟ······[·······]
2   ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ   
3ΜΕΤΡΟΙΣΝΕΙΚΗΣΑΣΤΟΥΤΟ[····]
4   ΚΟΤΙΝΟΝ   
5ΕΙΤ'ΕΠΙΦΗΜΙΞΗΣΤΟΝΕΦΗ[····]
6   ΡΕΙΟΝΑΦΩΤΩΝ   
7ΚΑΙΚΑΤΑΤΟΥΤΟΥ[[ΖΕΥ]]·ΩΠ·[··]
8   ΜΟΙΚΟΤΙΝΟΝ   
9ΕΝΠΑΣΙΝΔΕΕΘΝΕΩΝΕΙΡ[ - - - ]
10   ΣΤΑΔΙΟΙΣΤΟΣΟΣΕΙΜΙ[···]
11ΟΣΣΟΝΜΗΤΙΣΕΜΩΝΑΣΤΟΣΕ[··]
12   ΠΡΟΦΕΡΕΙΝ   
13ΠΛΗΘΟΣΔΕΣΤΕΦΑΝΩΝΑΓΟΡΕΥ
14   ΕΙΣΟΙΚΛΕΟΣΑΛΛΩΝ   
15ΕΙΚΟΝΙΛΑΙΝΕΗΚΑΙΤΥΠΩΗΜΕΤΕΡΩ
16ΠΟΛΛΑ··ΓΑΡΔΗ[[ΠΥΘΙΑ]] [[Ε]]ΧΩΚΑΙΟ
17   [[ΛΥΜΠΙΑ]]ΔΕΙΑ   
18ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣΝΕΙΚΩΝΚΥΔΙΜ
19   ΕΥΚΛΕΙΗ   
20ΟΥΔΕΝΟΣΑΝΘΡΩΠΩΝΔΗΡΕ·
21   ΣΑΜΕΝΟΥΠΕΡΙΝΕΙΚΗΣ   
22[·]·ΣΕΡΙΝΕΚΛΗΤΟΥΔΕΥΤΕΡΟΝΑΝ
23        ΤΙΑΣΑΙ        
<div type="textpart_column" n="i" >
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="top" />
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="left" />
ἐσπουδακότας
ἀποδεχο
<supplied reason="lost" >
μέ
</supplied>
<lb n="2" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
νης
</supplied>
ἀεὶ
ταῖς
πρεπούσαις
καὶ
δικα
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
<space extent="2" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<lb n="3" />
<supplied reason="lost" >
αις
</supplied>
πρὸς
ἀξίαν
μαρτυρίαις
τῆς
λαμ
<lb n="4" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
πρ
</supplied>
οτάτης
πόλεως
τῶν
Ἐφεσίων
καὶ
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="5" />
<supplied reason="lost" >
συ
</supplied>
νηδομένης
ὡς
οἰκείοις
τοῖς
παν
<lb n="6" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τῶ
</supplied>
ν
ἀγαθοῖς,
καὶ
ὅσα
ταῖς
ἄλλαις
πο
<lb n="7" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
λ
</supplied>
εσιν
ἐν
τοῖς
ἐπιφανέσιν
τῶν
ἀν
<lb n="8" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
ρῶν
ὑπάρχει
πρὸς
εὐδοκίμησιν
<lb n="9" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ξαίρετα
ταῦτα
ὑπάρχειν
εὐτυχή
<lb n="10" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
μ
</supplied>
ατα
πλεῖον
δέ
τι
τῆς
περὶ
τὴν
εὔνοι
<lb n="11" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
ν
ῥοπῆς
ἀπονεμούσης
τῇ
λαμ
<lb n="12" type="worddiv" />
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
ροτάτῃ
πόλει
τῶν
Ἀφροδεισιέων
<lb n="13" />
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
ρὸς
τὴν
πολλὰ
καὶ
ἐξαίρετα
περὶ
<lb n="14" />
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ὴν
</unclear>
ἀντίδοσιν
τῆς
φιλοστοργίας
<lb n="15" />
ἐστιν
αὐτῇ
δίκαια
καὶ
διὰ
ταῦτα
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="16" />
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιον
</supplied>
</expan>
Ἀχιλλέα
σώματος
μὲν
ἄσκη
<lb n="17" type="worddiv" />
σιν
ἐπανελόμενον
ἀθλήσεως
δὲ
<lb n="18" />
τὸν
γενναιότατον
βίου
δὲ
καὶ
προ
<lb n="19" type="worddiv" />
αιρέσεως
τὸν
σεμνότατον
ὡς
ἐν
αὐ
<lb n="20" type="worddiv" />
τῷ
πᾶσαν
κεκρᾶσθαι
τὴν
ἀρετὴν
ὅσην
<lb n="21" />
ψυχῆς
ἐστιν
καὶ
σώματος
ἀποδε
<lb n="22" type="worddiv" />
ξαμένης
μὲν
πολλάκις
καὶ
ἐν
τοῖς
<lb n="23" />
φθάνουσιν
ἀγῶσιν
οἷς
ἐκόσμησεν
<lb n="24" />
διαπρεπῶς
καὶ
μετὰ
πάσης
ἀγω
<lb n="25" type="worddiv" />
νισάμενος
ἀνδρείας
μάλιστα
δὲ
<lb n="26" />
ἐν
τῷ
τῶν
Ὀλυμπίων
ἀγῶνι
ὅτι
πρ
<unclear reason="damage" >
ο
</unclear>
<lb n="27" type="worddiv" />
τρεψαμένης
αὐτὸν
ὡς
πατρίδος
<lb n="28" />
τῆς
πόλεως
εἰς
τὸ
τελεώτατον
τῶν
<lb n="29" />
ἀγωνισμάτων
καὶ
τὴν
κρίσιν
τῶν
ἀν
<lb n="30" type="worddiv" />
δρῶν
μετελθεῖν
ὑπακούσας
κα
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="31" />
πεισθεὶς
τῇ
προτροπῇ
τούς
τε
ἀν
<lb n="32" type="worddiv" />
τιπάλους
κατηγωνίσατο
καὶ
μετὰ
<lb n="33" />
τοσαύτης
δόξης
τὸν
κότινον
ἀν
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
<lb n="34" type="worddiv" />
δήσατο
ὡς
ἐν
τοῖς
μάλιστα
τῶν
<lb n="35" />
εὐδοκιμησάντων
ἀγωνισμάτων
<lb n="36" />
καταριθμεῖσθαι
τὴν
ἀνδρείαν
αὐ
<lb n="37" type="worddiv" />
τοῦ
καὶ
προθυμίαν
<g type="scroll" />
διὰ
ταῦτα
<lb n="38" type="worddiv" />
δοξεν
μὴ
μέχρις
μόνης
τῆς
γνώ
<lb n="39" type="worddiv" />
σεως
τῶν
παρόντων
μηδὲ
τῶν
<lb n="40" type="worddiv" />
παντησάντων
κατὰ
καιρὸν
τῷ
στα
<lb n="41" type="worddiv" />
δίῳ
στῆναι
τὴν
περὶ
τούτων
μαρτυρί
<lb n="42" type="worddiv" />
αν
<supplied reason="lost" >
λλ
</supplied>
γὰρ
καὶ
παρακαταθέσθ
<supplied reason="lost" >
αι
</supplied>
δι
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="43" />
τούτου
τοῦ
ψηφίσματος
ἔτι
μᾶ
<supplied reason="lost" >
λ
</supplied>
<lb n="44" type="worddiv" />
λον
αὐτὸν
τῇ
πατρίδι
</ab>
</div>
<div type="textpart_column" n="ii" >
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="top" />
<lb n="1" />
εἴ
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
ε
δὲ
Βαριανο
<unclear reason="damage" >
ῖο
</unclear>
<orig n="unresolved" >
<unclear reason="damage" >
ιι
</unclear>
</orig>
<gap reason="illegible" extent="1" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
<unclear reason="damage" >
ο
</unclear>
</orig>
<gap reason="lost" extent="7" unit="character" />
<lb n="2" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ἀγορεύσεις
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="3" />
μέτροις
νεικήσας
τοῦτο
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἔχω
</supplied>
<lb n="4" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
κότινον
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="5" />
εἴτ'
ἐπιφημίξῃς
τὸν
ἔφη
<supplied reason="lost" >
βον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="6" type="worddiv" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ρείονα
φωτῶν
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="7" />
καὶ
κατὰ
τούτου
<del>
Ζεύ
</del>
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
ὤπ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
σε
</supplied>
<lb n="8" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
μοι
κότινον
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="9" />
ἐν
πᾶσιν
δὲ
ἐθνέων
<orig n="unresolved" >
ειρ
</orig>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="10" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
σταδίοις
τόσος
εἰμί
<supplied reason="lost" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<lb n="11" />
ὅσσον
μήτις
ἐμῶν
ἀστὸς
<supplied reason="lost" >
φυ
</supplied>
<lb n="12" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
προφέρειν
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="13" />
πλῆθος
δὲ
στεφάνων
ἀγορεύ
<lb n="14" type="worddiv" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ει
σοι
κλέος
ἄλλων
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="15" />
εἰκόνι
λαινέῃ
καὶ
τύπῳ
ἡμετέρῳ
<lb n="16" />
πόλλα
<unclear reason="damage" >
κι
</unclear>
γὰρ
δὴ
<del>
Πύθια
</del>
<del>
</del>
χω
καὶ
<lb n="17" type="worddiv" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<del>
λύμπια
</del>
δεῖα
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="18" />
ἀντιπάλους
νεικῶν
<expan>
<abbr>
κυδίμ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
</supplied>
</expan>
<lb n="19" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
εὐκλείῃ
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="20" />
οὐδενὸς
ἀνθρώπων
δηρε
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
<lb n="21" type="worddiv" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
σαμένου
περὶ
νείκης
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="22" />
<supplied reason="lost" >
ε
</supplied>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ς
ἔριν
ἐκλήτου
δεύτερον
ἀν
<lb n="23" type="worddiv" />
<space extent="8" unit="character" dim="horizontal" />
τιάσαι
<space extent="8" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>
</div>

Apparatus

i. ll.5/6: πάν//[πα]ν R., πάν//[τω]ν M., W., J.

i. ll.9/10: εὐτυχῆ // [κ]ατὰ R., M., W., εὐτυχή//[μ]ατα J.

i. ll.16/17: ΑΣΚΗΣΙΝ//ΕΠΑ R., whence M., W.

i. l. 42, ΑΝΑ B., lapis; ἀλλὰ R., M., W.; ἅμα J.; ἀνὰ ἔαρ cj. Ebert.

ii. The supplements are those of Jones, unless stated.

ii. l. 3, μετρ'οἷς M.

ii. l. 9, εἴρ[ου] cj. J.; εἴρ[ης] M., from εἴρη, 'agora'; εἱρ[οῖς], for ἱερ[οῖς], E.

ii. l. 11, J. suggested ἔ[φυ as a possibility, but preferred ἔ[φη; ἐ[ρεῖ] M.; ἔ[χει] E.

ii. l. 13, J., working from a squeeze, could not know that there is no room for another letter after Υ: this therefore imposes the reading ἀγορεύει, which is assumed by E.

ii. l. 18, ΚΥΔΙΜΟ : there is no room for a further letter at the end; either a final sigma was omitted, as assumed by Jones, giving a nominative, or the omicron is a mistake for omega, giving the dative, κυδίμῳ. I slightly prefer the second interpretation, which is also that of Ebert.

ii. l. 22, {Ω]Σ J. There seem to be traces of an upright before Σ, giving ΙΣ or [ε]ἰς, as conjectured by M. and E.

Translation:

i. [ - - ] since the most splendid city of the Ephesians always welcomes those who have shown zeal with testimonies that are fitting and just for their worth, and takes a share of pleasure in the advantages of all (men) as if they were her own, and (since she considers that) whatever outstanding (advantages) accrue to the good reputation of other cities from distinguished men, these are matters of (?general) good fortune; (10) and since she assigns an especial portion of her inclination towards goodwill to the most splendid city of the Aphrodisians, towards which she has many and outstanding justifications for the exchange of affection. For these reasons, (the city) has welcomed Aurelius Achilles - - who has both undertaken the training of the body, and is also most noble in training, and most dignified in his way of life and his conduct, so that in him (20) all virtue of body and soul is blended - - (has welcomed him) often, both in previous contests, which he adorned, having competed impressively and with all courage, and especially in the contest of the Olympia, because, when the city encouraged him - - as if it were his own fatherland - - to proceed to the ultimate competition, and to the category of men (30), he listened, and was persuaded by the encouragement, and defeated his opponents, and bound on the (crown of) olive with such glory that his (?display of) courage and eagerness are to be numbered among the most distinguished of contests. For these reasons it was resolved that the testimony about these events should not extend only as far as the knowledge of those who were present and (40) happened to be in the stadium at the time, but by means of this decree he should be commended even more to his fatherland.

ii. [?a couplet naming Achilles] but if you proclaim [?the prowess] of Varianus in verse, I hold the olive having defeated him; or if you praise the ephebe Arion, (superior) to grown men, against him too Zeus´ granted me the olive (wreath). In all the stadia of the nations [ ?ask] - - I am as great as none of my fellow-citizens [was able to] surpass. The throng of other crowns proclaims to you my fame, by means of, ?or in a stone image and my likeness. For I often have Pythia, and divine Olympia, defeating (my) rivals with glorious fame, while none of the men who have struggled (with me) for victory has been summoned to confront a second contest (?).

Commentary:

See the full discussion by Jones, 'Two inscriptions from Aphrodisias', HSCP 85 (1981), 107-29; see alsocommentary at Roueché, PPA 72.

Photographs:

Face i (1972)
 Face i (1972)
Face i (1989)
 Face i (1989)
Face ii (1989)
 Face ii (1989)
Face ii (1977)
 Face ii (1977)

Representations:

Boulanger, Notebook A, page 75
 Boulanger, Notebook A, page 75
Boulanger, Notebook A, page 76
 Boulanger, Notebook A, page 76
Boulanger, Notebook B, Page 25
 Boulanger, Notebook B, Page 25
Boulanger, Notebook B, Page 27
 Boulanger, Notebook B, Page 27
Boulanger, Notebook B, Page 29
 Boulanger, Notebook B, Page 29

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)