Description:
No description.
Text:
No description
Letters:
Ligatures: l.2, MM; l. 5, NNH; l. 7, MNHM
Date:
First to third centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
City, Village: seen in the wall of a village house.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1844)
History of discovery:
Recorded by Falkener in 1844. Not reported subsequently.
Bibliography:
Published by Henzen, from Falkener, 9, whence LBW 1641, whence McCabe PHI Aphrodisias 525.
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds). This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [·· c. 6 ··]Τίτου Φλαβίου Τι. Φλαβίου Ἀρίστωνο[ς ···]
2[·· c. 6 ··]ΛΣΙΑΙ ὑπὸ αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν Ἀμμίας τῆ[ς ·· c. 22 ··]
3 τῆς τοῦ Ζωίλου καυειλτου τῆς γυναικὸς αὐτο[ῦ ·· c. 22 ··]
4 κεκηδεύται Ἀμμία ἡ γυνή μου μετὰ δὲ τὴν ΑΠ[·· c. 16 ·· βουλο]-
5μαι ἐν τῇ σορῷ κἀγὼ καὶ τὸ πρῶτον γεννηθησό[μενον ·· c. 18 ··]
6 ταῖς εἰσώσταις κηδευθήσονται οὓς ἂν ἐγὼ βο[υληθῶ ·· c. 18 ··]
7 ΡΗΣΑΙ τὸ δίκαιον τῆς σοροῦ ἢ τοῦ μνημείου ἕτερο[ς δὲ οὐδεὶς ·· c. 6 ·· συγχώ]-
8ρησιν οὐδεὶς δὲ ἕξει ἐξουσιαν ἐν τῇ σορῷ ἕτερ[ον τινα ·· c. 15 ·· τοι]-
9οῦτόν τι πρᾶξαι ἔστω ἀσεβὴς καὶ ἐπάρατος καὶ τυμ[βωρύχος καὶ προσαποτει]-
10σάτω εἰς τειμὰς τῶν Σεβαστῶν ἀργυρίου (δηνάρια) ͵Ϛ ὧν τὸν τρ[ίτον μέρος ἔστω τοῦ ἐκδι]-
11κήσαντο[ς ·τ]ῆς δὲ [ἐ]πιγραφῆς ταύτης ἀποτεθεῖσθαι ἀν[τίγραφον εἰς τὸ χρεοφυλάκιον κτλ· ···]
1[······]ΤΙΤΟΥΦΛΑΒΙΟΥΤΙΦΛΑΒΙΟΥΑΡΙΣΤΩΝΟ[····]
2[······]ΛΣΙΑΙΥΠΟΑΥΤΟΥΚΑΙΕΙΣΤΟΝΑΜΜΙΑΣΤΗ[· ······················]
3ΤΗΣΤΟΥΖΩΙΛΟΥΚΑΥΕΙΛΤΟΥΤΗΣΓΥΝΑΙΚΟΣΑΥΤΟ[· ······················]
4ΚΕΚΗΔΕΥΤΑΙΑΜΜΙΑΗΓΥΝΗΜΟΥΜΕΤΑΔΕΤΗΝΑΠ[·····················]
5ΜΑΙΕΝΤΗΣΟΡΩΚΑΓΩΚΑΙΤΟΠΡΩΤΟΝΓΕΝΝΗΘΗΣΟ[····· ··················]
6ΤΑΙΣΕΙΣΩΣΤΑΙΣΚΗΔΕΥΘΗΣΟΝΤΑΙΟΥΣΑΝΕΓΩΒΟ[····· ··················]
7ΡΗΣΑΙΤΟΔΙΚΑΙΟΝΤΗΣΣΟΡΟΥΗΤΟΥΜΝΗΜΕΙΟΥΕΤΕΡΟ[· ···················]
8ΡΗΣΙΝΟΥΔΕΙΣΔΕΕΞΕΙΕΞΟΥΣΙΑΝΕΝΤΗΣΟΡΩΕΤΕΡ[······ ··················]
9ΟΥΤΟΝΤΙΠΡΑΞΑΙΕΣΤΩΑΣΕΒΗΣΚΑΙΕΠΑΡΑΤΟΣΚΑΙΤΥΜ[····················]
10ΣΑΤΩΕΙΣΤΕΙΜΑΣΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius ϚΩΝΤΟΝΤΡ[···· ··················]
11ΚΗΣΑΝΤΟ[· ··]ΗΣΔΕ[·]ΠΙΓΡΑΦΗΣΤΑΥΤΗΣΑΠΟΤΕΘΕΙΣΘΑΙΑΝ[········ ························]
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
Τίτου
Φλαβίου
Τι.
Φλαβίου
Ἀρίστωνο
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
ΛΣΙΑΙ
ὑπὸ
αὐτοῦ
καὶ
εἰς
τὸν
Ἀμμίας
τῆ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<gap reason="lost" extent="22" unit="character" precision="circa" />
<lb n="3" />
τῆς
τοῦ
Ζωίλου
<orig >
καυειλτου
</orig>
τῆς
γυναικὸς
αὐτο
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<gap reason="lost" extent="22" unit="character" />
<lb n="4" />
κεκηδεύται
Ἀμμία
γυνή
μου
μετὰ
δὲ
τὴν
<orig n="unresolved" >
απ
</orig>
<gap reason="lost" extent="16" unit="character" precision="circa" />
<supplied reason="lost" >
βουλο
</supplied>
<lb n="5" type="worddiv" />
μαι
ἐν
τῇ
σορῷ
κἀγὼ
καὶ
τὸ
πρῶτον
γεννηθησό
<supplied reason="lost" >
μενον
</supplied>
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" />
<lb n="6" />
ταῖς
εἰσώσταις
κηδευθήσονται
οὓς
ἂν
ἐγὼ
βο
<supplied reason="lost" >
υληθῶ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" precision="circa" />
<lb n="7" />
<orig n="unresolved" >
ρησαι
</orig>
τὸ
δίκαιον
τῆς
σοροῦ
τοῦ
μνημείου
ἕτερο
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
οὐδεὶς
</supplied>
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" precision="circa" />
<supplied reason="lost" >
συγχώ
</supplied>
<lb n="8" type="worddiv" />
ρησιν
οὐδεὶς
δὲ
ἕξει
ἐξουσιαν
ἐν
τῇ
σορῷ
ἕτερ
<supplied reason="lost" >
ον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τινα
</supplied>
<gap reason="lost" extent="15" unit="character" precision="circa" />
<supplied reason="lost" >
τοι
</supplied>
<lb n="9" type="worddiv" />
οῦτόν
τι
πρᾶξαι
ἔστω
ἀσεβὴς
καὶ
ἐπάρατος
καὶ
τυμ
<supplied reason="lost" >
βωρύχος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
προσαποτει
</supplied>
<lb n="10" type="worddiv" />
σάτω
εἰς
τειμὰς
τῶν
Σεβαστῶν
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="6000" >
Ϛ
</num>
ὧν
τὸν
τρ
<supplied reason="lost" >
ίτον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μέρος
ἔστω
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐκδι
</supplied>
<lb n="11" type="worddiv" />
κήσαντο
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
ῆς
δὲ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
πιγραφῆς
ταύτης
ἀποτεθεῖσθαι
ἀν
<supplied reason="lost" >
τίγραφον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χρεοφυλάκιον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
κτλ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</ab>
Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)