Description:
'In urna sepulchrali' (Picenini); so a sarcophagus.
Text:
No description.
Letters:
The leaf marks (not shown in CIG) apparently indicate the line ends, althought the version in 10102 shows a different line division. Ligatures: l. 10, ΜΗΝ
Date:
Second to third centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
City, Village: seen in a house, ' in domo Turca' (Picenini)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Recorded in 1705 by Picenini (10102, 21) whence by Sherard (10101, 32); not recorded subsequently.
Bibliography:
Published by Boeckh, CIG 2843, whence McCabe PHI Aphrodisias 439; discussed by Reinach p.262, on no. 155 (13.156)
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds). This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [·· c. 6 ··]ΑΚΙ [·· c. 4 ··]Χ ὁ υἱὸς [·· c. 4 ··]Φ [·· c. 7 ··] ΝΑ
2[πε]ρὶ αὐτὰ δικαίῳ παντὶ Αὐρηλίας Μενανδρίδος τῆς Μενάνδρου τοῦ Μολόσσου τοῦ leaf
3 Μολόσσου τοῦ Διογένους ἐν ᾗ σορῷ κεκήδευται Αὐρ(ήλιος) stop Φιλόκαπος Φιλοκάπου τοῦ Κορύμ - leaf
4 βου ἀνὴρ αὐτῆς κηδευ̣θ̣ήσεται δὲ ἥ τε Μενανδρὶς καὶ Φιλόκαπος τρὶς τοῦ Κορύμβου ὁ υἱὸς leaf
5 αὐτῶν̣ ἕτερος δὲ οὐδεὶς ἕξει ἐξουσίαν ἢ̣ ἐνθάψαι τινὰ ἐν τῇ σο̣ρῷ ἢ ἐκθάψαι τῶν ἐν αὐτῇ ἐπεὶ ὁ leaf
6 τοιοῦτό τι ποιήσας ἔστω ἀσεβὴς καὶ ἐπάρατος καὶ τυμβωρύχος καὶ προσαποτεισάτω θεᾷ Ἀφροδείτῃ
7 καὶ εἰς τειμὰς τῶν Σεβαστῶν (δηνάρια) [·]ΣΜ ὧν τὸν τρ̣ί̣τον ἔστω τοῦ ἐκδικήσαντος ἐν δὲ leaf
8[τα]ῖς̣ προειρημέναις εἰσώσταις δύο ταφήσο̣ν[ται] οὓς ἂν Μενανδρὶς βουληθῇ <ἢ> διατάξητα[ι] leaf
9 τῆς ἐπιγραφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον εἰς τὸ χρεωφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου τὸ ζ´ ΛΑ leaf
10 Κλ(αυδίου) Διογένους μηνὸς Γορπιαίου leaf
1[······]ΑΚΙ[····]ΧΟΥΙΟΣ[····]Φ[·······]ΝΑ
2[··]ΡΙΑΥΤΑΔΙΚΑΙΩΠΑΝΤΙΑΥΡΗΛΙΑΣΜΕΝΑΝΔΡΙΔΟΣΤΗΣΜΕΝΑΝΔΡΟΥΤΟΥΜΟΛΟΣΣΟΥΤΟΥ leaf
3ΜΟΛΟΣΣΟΥΤΟΥΔΙΟΓΕΝΟΥΣΕΝΗΣΟΡΩΚΕΚΗΔΕΥΤΑΙΑΥΡ stop ΦΙΛΟΚΑΠΟΣΦΙΛΟΚΑΠΟΥΤΟΥΚΟΡΥΜ leaf
4ΒΟΥΑΝΗΡΑΥΤΗΣΚΗΔΕ··ΗΣΕΤΑΙΔΕΗΤΕΜΕΝΑΝΔΡΙΣΚΑΙΦΙΛΟΚΑΠΟΣΤΡΙΣΤΟΥΚΟΡΥΜΒΟΥΟΥΙΟΣ leaf
5ΑΥΤΩ·ΕΤΕΡΟΣΔΕΟΥΔΕΙΣΕΞΕΙΕΞΟΥΣΙΑΝ·ΕΝΘΑΨΑΙΤΙΝΑΕΝΤΗΣ·ΡΩΗΕΚΘΑΨΑΙΤΩΝΕΝΑΥΤΗΕΠΕΙΟ leaf
6ΤΟΙΟΥΤΟΤΙΠΟΙΗΣΑΣΕΣΤΩΑΣΕΒΗΣΚΑΙΕΠΑΡΑΤΟΣΚΑΙΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣΚΑΙΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΣΑΤΩΘΕΑΑΦΡΟΔΕΙΤΗ
7ΚΑΙΕΙΣΤΕΙΜΑΣΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝ denarius [·]ΣΜΩΝΤΟΝΤ··ΤΟΝΕΣΤΩΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣΕΝΔΕ leaf
8[··]Ι·ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΑΙΣΕΙΣΩΣΤΑΙΣΔΥΟΤΑΦΗΣ·Ν[···]ΟΥΣΑΝΜΕΝΑΝΔΡΙΣΒΟΥΛΗΘΗΔΙΑΤΑΞΗΤΑ[·] leaf
9ΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΕΙΣΤΟΧΡΕΩΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΟΖΛΑ leaf
10ΚΛΔΙΟΓΕΝΟΥΣΜΗΝΟΣΓΟΡΠΙΑΙΟΥ leaf
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
ακι
</orig>
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
χ
</orig>
υἱὸς
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
φ
</orig>
<gap reason="lost" extent="7" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
να
</orig>
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" >
πε
</supplied>
ρὶ
αὐτὰ
δικαίῳ
παντὶ
Αὐρηλίας
Μενανδρίδος
τῆς
Μενάνδρου
τοῦ
Μολόσσου
τοῦ
<g type="leaf" />
<lb n="3" />
Μολόσσου
τοῦ
Διογένους
ἐν
σορῷ
κεκήδευται
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιος
</supplied>
</expan>
<g type="stop" />
Φιλόκαπος
Φιλοκάπου
τοῦ
Κορύμ
<g type="leaf" />
<lb n="4" type="worddiv" />
βου
ἀνὴρ
αὐτῆς
κηδε
<unclear reason="damage" >
υθ
</unclear>
ήσεται
δὲ
τε
Μενανδρὶς
καὶ
Φιλόκαπος
τρὶς
τοῦ
Κορύμβου
υἱὸς
<g type="leaf" />
<lb n="5" />
αὐτῶ
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
ἕτερος
δὲ
οὐδεὶς
ἕξει
ἐξουσίαν
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ἐνθάψαι
τινὰ
ἐν
τῇ
σ
<unclear reason="damage" >
ο
</unclear>
ρῷ
ἐκθάψαι
τῶν
ἐν
αὐτῇ
ἐπεὶ
<g type="leaf" />
<lb n="6" />
τοιοῦτό
τι
ποιήσας
ἔστω
ἀσεβὴς
καὶ
ἐπάρατος
καὶ
τυμβωρύχος
καὶ
προσαποτεισάτω
θεᾷ
Ἀφροδείτῃ
<lb n="7" />
καὶ
εἰς
τειμὰς
τῶν
Σεβαστῶν
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
σμ
</orig>
ὧν
τὸν
τ
<unclear reason="damage" >
ρί
</unclear>
τον
ἔστω
τοῦ
ἐκδικήσαντος
ἐν
δὲ
<g type="leaf" />
<lb n="8" />
<supplied reason="lost" >
τα
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
προειρημέναις
εἰσώσταις
δύο
ταφήσ
<unclear reason="damage" >
ο
</unclear>
ν
<supplied reason="lost" >
ται
</supplied>
οὓς
ἂν
Μενανδρὶς
βουληθῇ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
διατάξητα
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<g type="leaf" />
<lb n="9" />
τῆς
ἐπιγραφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
εἰς
τὸ
χρεωφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
τὸ
<num value="7" >
ζ
</num>
<orig n="unresolved" >
λα
</orig>
<g type="leaf" />
<lb n="10" />
<expan>
<abbr>
Κλ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
αυδίου
</supplied>
</expan>
Διογένους
μηνὸς
Γορπιαίου
<g type="leaf" />
</ab>

Apparatus

l.4, ΚΗΔΕΙΤΗΣΕΤΑΙ. ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

l.5, ΑΥΤΩΜ. ΕΝΕΝΘΑΨΑΙ. ΣΩΡΩ

l.7, leafΣΜ. ΤΗΤΟΝ

l.8, At beginning .. ΙΕΠΡ. ΤΑΦΗΣΩΝΟΥΣ. ΗΘΗΔΙΑ

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)