Description:
White marble sarcophagus W. 1.93 × H. 0.46 × D. 0.66 with upper edge worn away; lower moulding carved with a central rosette.
Text:
Inscribed the full length of the front face.
Letters:
0.025-0.03
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
City, Village: 'mosquée du marché' Gaudin; 'In a house yard' (MAMA)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Museum (1978)
History of discovery:
Copied by Fellows; by Reichel (R I, 27, mention at 24v); recorded by Gaudin (133); by the MAMA expedition; by the NYU expedition (Sarcophagus catalogue 36).
Bibliography:
Published by Fellows, Acct. 345, no. 48, whence CIG 2850c (p. 1118); by Reinach, from Gaudin, REG 19, 1906, 284, no. 180; by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 550, whence McCabe PHI Aphrodisias 430
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds); publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [·· c. 17 ·· μηδενὸς ἔχοντος ἐξουσίαν ἐνθάψαι ἕτερόν]
2 τινα ἐν τῇ [σορῷ ἢ] ἐκθάψαι τῶν ἐ̣[νκει]μένων σ[ωμ]άτων ἐ[άν τις ἐναντίο]ν τι ποιήσῃ [τοῖς]
3 διατεταγμένοις διὰ ταύτης ἐπι[γραφῆ]ς ἔστω ἀσεβὴς καὶ ἐπάρατ[ος] καὶ τυμβωρύχ[ος]
4 καὶ προσαποτεισάτω ἰς τόν τοῦ κυρίου αὐτοκράτορος Καίσαρος φίσ[κ]ον ἀργυρίου (δηνάρια) [·]´
5 ὧν τὸ {τὸ} τρίτον μέρος ἔσται τοῦ ἐκδικήσαντος καὶ οὐδὲν ἔλαττον πάντα μενεῖ κύρια
6 τὰ ὑπ′ ἐμοῦ διατεταγμένα ἐν δὲ ταῖς ἰσώσταις καὶ τῷ πλάτᾳ ταφήσονται οὓς ἂν [Ἀ]ρ[τε]-
7μίδωρ[ο]ς ἢ τέκνα αὐτοῦ βουληθῶσιν τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης ἀντίγραφον ἀπετέ-
8θη ἰς τὸ χρεοφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀδράστου τοῦ Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου τὸ β´ ἥρωος μ(ηνὸς) η´
1[····················································]
2ΤΙΝΑΕΝΤΗ[·····]ΕΚΘΑΨΑΙΤΩΝ·[····]ΜΕΝΩΝΣ[··]ΑΤΩΝΕ[············]ΝΤΙΠΟΙΗΣΗ[····]
3ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙΣΔΙΑΤΑΥΤΗΣΕΠΙ[·····]ΣΕΣΤΩΑΣΕΒΗΣΚΑΙΕΠΑΡΑΤ[··]ΚΑΙΤΥΜΒΩΡΥΧ[··]
4ΚΑΙΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΣΑΤΩΙΣΤΟΝΤΟΥΚΥΡΙΟΥΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣΚΑΙΣΑΡΟΣΦΙΣ[·]ΟΝΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius [·]
5ΩΝΤΟΤΟΤΡΙΤΟΝΜΕΡΟΣΕΣΤΑΙΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣΚΑΙΟΥΔΕΝΕΛΑΤΤΟΝΠΑΝΤΑΜΕΝΕΙΚΥΡΙΑ
6ΤΑΥΠ′ΕΜΟΥΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑΕΝΔΕΤΑΙΣΙΣΩΣΤΑΙΣΚΑΙΤΩΠΛΑΤΑΤΑΦΗΣΟΝΤΑΙΟΥΣΑΝ[·]Ρ[··]
7ΜΙΔΩΡ[·]ΣΗΤΕΚΝΑΑΥΤΟΥΒΟΥΛΗΘΩΣΙΝΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΤΑΥΤΗΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΑΠΕΤΕ
8ΘΗΙΣΤΟΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΤΟΒΗΡΩΟΣΜΗ
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="17" unit="character" dim="left" precision="circa" />
<supplied reason="lost" >
μηδενὸς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἔχοντος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐξουσίαν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐνθάψαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἕτερόν
</supplied>
<lb n="2" />
τινα
ἐν
τῇ
<supplied reason="lost" >
σορῷ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ἐκθάψαι
τῶν
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
νκει
</supplied>
μένων
σ
<supplied reason="lost" >
ωμ
</supplied>
άτων
<supplied reason="lost" >
άν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐναντίο
</supplied>
ν
τι
ποιήσῃ
<supplied reason="lost" >
τοῖς
</supplied>
<lb n="3" />
διατεταγμένοις
διὰ
ταύτης
ἐπι
<supplied reason="lost" >
γραφῆ
</supplied>
ς
ἔστω
ἀσεβὴς
καὶ
ἐπάρατ
<supplied reason="lost" >
ος
</supplied>
καὶ
τυμβωρύχ
<supplied reason="lost" >
ος
</supplied>
<lb n="4" />
καὶ
προσαποτεισάτω
ἰς
τόν
τοῦ
κυρίου
αὐτοκράτορος
Καίσαρος
φίσ
<supplied reason="lost" >
κ
</supplied>
ον
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</num>
<lb n="5" />
ὧν
τὸ
<sic n="superfluous" >
τὸ
</sic>
τρίτον
μέρος
ἔσται
τοῦ
ἐκδικήσαντος
καὶ
οὐδὲν
ἔλαττον
πάντα
μενεῖ
κύρια
<lb n="6" />
τὰ
ὑπ′
ἐμοῦ
διατεταγμένα
ἐν
δὲ
ταῖς
ἰσώσταις
καὶ
τῷ
πλάτᾳ
ταφήσονται
οὓς
ἂν
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ρ
<supplied reason="lost" >
τε
</supplied>
<lb n="7" type="worddiv" />
μίδωρ
<supplied reason="lost" >
ο
</supplied>
ς
τέκνα
αὐτοῦ
βουληθῶσιν
τῆς
ἐπιγραφῆς
ταύτης
ἀντίγραφον
ἀπετέ
<lb n="8" type="worddiv" />
θη
ἰς
τὸ
χρεοφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
Ἀδράστου
τοῦ
Ἀδράστου
τοῦ
Ἀπολλωνίου
τὸ
<num value="2" >
β
</num>
ἥρωος
<expan>
<abbr>
μ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηνὸς
</supplied>
</expan>
<num value="8" >
η
</num>
</ab>

Apparatus

...

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Face (1978)
 Face (1978)

Representations:

Reichel notebook I, 27
 Reichel notebook I, 27
Reichel notebook I, 24v (mention of last line)
 Reichel notebook I, 24v (mention of last line)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)