Description:
White marble sarcophagus with moulding above and below (W. 2.03 × H. 0.74 × D. 0.76) and side pilasters. Fluted façade, with tabella ansata; there are gorgonaia on the two ends.
Text:
Inscribed on the upper moulding of the tabella (l. 1), on the panel (ll. 2-14) on the lower moulding of the tabella (l. 15) and on the lower moulding of the façade (l. 16).
Letters:
0.0175-0.02
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering, nomenclature)
Findspot:
City, Village: 'In a house yard' (MAMA)
Original Location:
Unknown: necropolis
Last recorded location:
Museum
History of discovery:
Copied by Texier; by Loew; by K&R (no notebook reference); recorded by Gaudin (xx); by the MAMA expedition; by the NYU expedition (Sarcophagus catalogue 23)
Bibliography:
Published by Texier, As. Min. iii 165-166; by Franz, from Loew, Ann. d. Inst. 19, 1847, 114-115, no. b.10, whence LBW 1631; mentioned by Reinach, from Gaudin's squeeze, REG 19, 1906, 258, no. 151; published by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 568, whence BE 1966:408, McCabe PHI Aphrodisias 408
Text constituted from:
Preliminary transcription (Beard, Reynolds); publication. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [··· κηδευθήσονται ·· ? ·· ὁ]
2προγ̣[ε]γ̣ραμμένος καὶ Αἰλία Ἀντωνία Νείκη
3 ἡ καὶ Τατία ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἕτε-
4ρος δὲ οὐδεὶς ἕξει ἐξουσίαν ἐν-
5θάψαι τινὰ ἢ ἐκθάψαι τοὺς προγε-
6γραμμένους ἐπεὶ ἔστω ἀσεβὴς
7 καὶ ἐπάρατος καὶ τυμβωρύχος καὶ
8 προσαποτεισάτω εἰς τὸ ἱερώτατον
9 ταμεῖον ἀργυρίου (δηνάρια) δισχείλια πεν-
10τακόσια ὧν τὸ τρίτον ἔσται τοῦ ἐκ-
11γδικήσαντος τῶν δὲ ὑπὸ τὴν σο-
12ρὸν ὑποκειμένων ἰσωστῶν ἕξου-
13σιν ἐξουσίαν Αὐρ(ήλιος) Θησσεὺς ὁ υἱ-
14ὸς τοῦ Ἑρμέρωτ<ο>ς καὶ Αὐρηλία Χα-
15ριδημὶς ἡ τεκοῦσα τοῦ Θησέως
16 τῆς ἐπιγ[ρ]αφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον εἰς τὸ χρε-
17οφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου Ὑψικλέους [γ´] τοῦ Μενάνδρου μ(ηνὸς) ι´
1[················ - - - ·]
2ΠΡΟ·[·]·ΡΑΜΜΕΝΟΣΚΑΙΑΙΛΙΑΑΝΤΩΝΙΑΝΕΙΚΗ
3ΗΚΑΙΤΑΤΙΑΗΘΥΓΑΤΗΡΑΥΤΟΥΕΤΕ
4ΡΟΣΔΕΟΥΔΕΙΣΕΞΕΙΕΞΟΥΣΙΑΝΕΝ
5ΘΑΨΑΙΤΙΝΑΗΕΚΘΑΨΑΙΤΟΥΣΠΡΟΓΕ
6ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣΕΠΕΙΕΣΤΩΑΣΕΒΗΣ
7ΚΑΙΕΠΑΡΑΤΟΣΚΑΙΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣΚΑΙ
8ΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΣΑΤΩΕΙΣΤΟΙΕΡΩΤΑΤΟΝ
9ΤΑΜΕΙΟΝΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius ΔΙΣΧΕΙΛΙΑΠΕΝ
10ΤΑΚΟΣΙΑΩΝΤΟΤΡΙΤΟΝΕΣΤΑΙΤΟΥΕΚ
11ΓΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣΤΩΝΔΕΥΠΟΤΗΝΣΟ
12ΡΟΝΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝΙΣΩΣΤΩΝΕΞΟΥ
13ΣΙΝΕΞΟΥΣΙΑΝΑΥΡΘΗΣΣΕΥΣΟΥΙ
14ΟΣΤΟΥΕΡΜΕΡΩΤΣΚΑΙΑΥΡΗΛΙΑΧΑ
15ΡΙΔΗΜΙΣΗΤΕΚΟΥΣΑΤΟΥΘΗΣΕΩΣ
16ΤΗΣΕΠΙΓ[·]ΑΦΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΕΙΣΤΟΧΡΕ
17ΟΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΥΨΙΚΛΕΟΥΣ[·]ΤΟΥΜΕΝΑΝΔΡΟΥΜΙ
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
κηδευθήσονται
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="2" />
προ
<unclear reason="damage" >
γ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ε
</supplied>
<unclear reason="damage" >
γ
</unclear>
ραμμένος
καὶ
Αἰλία
Ἀντωνία
Νείκη
<lb n="3" />
καὶ
Τατία
θυγάτηρ
αὐτοῦ
ἕτε
<lb n="4" type="worddiv" />
ρος
δὲ
οὐδεὶς
ἕξει
ἐξουσίαν
ἐν
<lb n="5" type="worddiv" />
θάψαι
τινὰ
ἐκθάψαι
τοὺς
προγε
<lb n="6" type="worddiv" />
γραμμένους
ἐπεὶ
ἔστω
ἀσεβὴς
<lb n="7" />
καὶ
ἐπάρατος
καὶ
τυμβωρύχος
καὶ
<lb n="8" />
προσαποτεισάτω
εἰς
τὸ
ἱερώτατον
<lb n="9" />
ταμεῖον
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
δισχείλια
πεν
<lb n="10" type="worddiv" />
τακόσια
ὧν
τὸ
τρίτον
ἔσται
τοῦ
ἐκ
<lb n="11" type="worddiv" />
γδικήσαντος
τῶν
δὲ
ὑπὸ
τὴν
σο
<lb n="12" type="worddiv" />
ρὸν
ὑποκειμένων
ἰσωστῶν
ἕξου
<lb n="13" type="worddiv" />
σιν
ἐξουσίαν
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιος
</supplied>
</expan>
Θησσεὺς
υἱ
<lb n="14" type="worddiv" />
ὸς
τοῦ
Ἑρμέρωτ
<supplied reason="omitted" >
ο
</supplied>
ς
καὶ
Αὐρηλία
Χα
<lb n="15" type="worddiv" />
ριδημὶς
τεκοῦσα
τοῦ
Θησέως
<lb n="16" />
τῆς
ἐπιγ
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
αφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
εἰς
τὸ
χρε
<lb n="17" type="worddiv" />
οφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
Ὑψικλέους
<supplied reason="lost" >
<num value="3" >
γ
</num>
</supplied>
τοῦ
Μενάνδρου
<expan>
<abbr>
μ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηνὸς
</supplied>
</expan>
<num value="10" >
ι
</num>
</ab>
Translation:
No translation yet (2007).

Commentary:

No translation yet (2007)

Photographs:

Face (1978)
 Face (1978)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)