Description:
No description. The ?masonry block on which this was inscribed formed part of a tomb (μνημεῖον, I, 14)
Text:
No description.
Letters:
No description.
Date:
98-117 A.D. (priesthoods, reign)
Findspot:
City, North-west: copied in Sherard's notebook after 12.19 (=MAMA 541) and 11.515 (=504) and before some north wall inscriptions.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
copied by Sherard in 1716 (BM Add. 10101, 123-125). Not reported subsequently.
Bibliography:
Published by Boeckh, from Sherard papers, CIG 2771, whence Liermann, Analecta VIII, p.47ff, McCabe PHI Aphrodisias 511 (i) and 522 (ii).
Text constituted from:
Sherard papers; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
i
1
2Μύωνα Περίτου τοῦ Ἀδράστου τοῦ Διονυσ[ίου] τοῦ Περίτου
3 τοῦ φύσει Ἀδράστου Μόλωνος Μύων[ος Ἀδ]ράστου ἄνδρα
4[το]ῦ πατρὸς καὶ προγόνων ἐνδόξων γένους πρώτου καὶ πολλὰς γυ-
5μνασιαρχίας καὶ στεφανοφορίας πεποιηκότος καὶ ἐν πρεσ-
6βείαις καὶ ἀρχαῖς καὶ λιτουργίαις πάσαις γεγονότος scroll ἀνδρῶν
7ἀπόγονο[ν] τῶν συνεκτι̣κότων τὴν πατρίδα scroll καὶ αὐτον ἀπὸ
8 παιδὸς ἡλικίας star ζήσαντα καλῶς καὶ ἐναρέτως καὶ ἀναλο-
9γούντως τῇ τοῦ γένο[υ]ς ἀξίᾳ ἀσκήσαντα παιδε̣[ίαν] καὶ ἐ-
10ν αἳς ἐφιλοτιμήσατο πρὼταις πρεσβείαις τε καὶ ἱερατείᾳ θεοῦ
11 Νέρβα παράσχοντα χρήσιμον ἐαυτὸν τῇ πατρίδι εἰκό̣νων
12 τε ἐνόπλοις ἐπιχρύσοις ἀναθέσεσιν καὶ ἀγαλμάτων
13 καὶ ἀνδριάντων ἐν ἱεροῖς καὶ δημοσί[ο]ις τόποις ἐχόντων
14 ἐπιγραφὰς τὰς ἀναλογούσας τῇ τοῦ γένους ἀξίᾳ
15 εἰς τὴν ἐπικειμένην σορὸν τούτῳ τῷ μνημείῳ μηδενὶ ἄλλῳ ἐξεῖναι
16 τεθῆναι ἢ μόνῳ Περίτᾳ τῷ κατ̣εσκευακοτι̣ τὸ μνημεῖον ἐπεὶ ὁ θεὶς
17[ἕ]τερόν τινα ἀπιτισάτω τὰ δηλ̣ούμενα πρόστειμα ἐν τῇ διαθήκῃ τῇ
18Περίτου Ζῇ.
ii
20Περείταν̣ Ἀδράστου τοῦ Διονυσ[ίο]υ τοῦ
21 Περίτου τοῦ φύσει Ἀδράστου τοῦ Μόλω-
22νος Μύωνα ἄνδρα γένους λαμπροῦ καὶ ἐν-
23δόξου καὶ γεγ[ο]νότος ἐν τε̣ γυμνασιαρχίαις
24 καὶ στεφανοφορίαις καὶ πρεσβείαις καὶ κατασκευ-
25αῖς ἔργων καὶ ἀρχαῖς καὶ λιτουργίαις πάσαις καὶ
26 αὐτον ἀπὸ πρώ̣της ἡλικίας κατ̣ακολουθο[ῦ]ντα
27 τῷ τοῦ γένους ἀξιώματι ζῶντα φιλοτίμως
28 πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὰς ἐνχειρι̣σθεισας αὐτῷ
29 ἀρχὰς καὶ πρεσβείας καὶ ἐγδικίας τετελε̣κοτα ἴ-
30σως καὶ δικαίως καὶ ἀξίως τῶν προγόνων τελο[υ]μ-
31[έ]νης τε γυμνασιαρχίας καὶ στεφανηφορίας ἑν-
32δεκάτης καὶ αὐτῆς κα[θα]πε[ρ] Μύων ὁ προπαπ-
33πος αὐτοῦ λαμπρῶς καὶ ἐκτενῶς καὶ ἀξίως τῶν
34 προγόνων τὰ καθήκοντα αὐτῷ τῆς γυμνασιαρχίας
35 καὶ στεφανηφορίας ἐκ τῶν ἰδίων τετελεκότα ἱερα-
36τεύσαντα δὲ καὶ θεοῦ Τίτου
i
1
2ΜΥΩΝΑΠΕΡΙΤΟΥΤΟΥΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΔΙΟΝΥΣ[···]ΤΟΥΠΕΡΙΤΟΥ
3ΤΟΥΦΥΣΕΙΑΔΡΑΣΤΟΥΜΟΛΩΝΟΣΜΥΩΝ[····]ΡΑΣΤΟΥΑΝΔΡΑ
4[··]ΥΠΑΤΡΟΣΚΑΙΠΡΟΓΟΝΩΝΕΝΔΟΞΩΝΓΕΝΟΥΣΠΡΩΤΟΥΚΑΙΠΟΛΛΑΣΓΥ
5ΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣΚΑΙΣΤΕΦΑΝΟΦΟΡΙΑΣΠΕΠΟΙΗΚΟΤΟΣΚΑΙΕΝΠΡΕΣ
6ΒΕΙΑΙΣΚΑΙΑΡΧΑΙΣΚΑΙΛΙΤΟΥΡΓΙΑΙΣΠΑΣΑΙΣΓΕΓΟΝΟΤΟΣ scroll ΑΝΔΡΩΝ
7ΑΠΟΓΟΝΟ[·]ΤΩΝΣΥΝΕΚΤ·ΚΟΤΩΝΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑ scroll ΚΑΙΑΥΤΟΝΑΠΟ
8ΠΑΙΔΟΣΗΛΙΚΙΑΣ star ΖΗΣΑΝΤΑΚΑΛΩΣΚΑΙΕΝΑΡΕΤΩΣΚΑΙΑΝΑΛΟ
9ΓΟΥΝΤΩΣΤΗΤΟΥΓΕΝΟ[·]ΣΑΞΙΑΑΣΚΗΣΑΝΤΑΠΑΙΔ·[···]ΚΑΙΕ
10ΝΑΙΣΕΦΙΛΟΤΙΜΗΣΑΤΟΠΡΩΤΑΙΣΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣΤΕΚΑΙΙΕΡΑΤΕΙΑΘΕΟΥ
11ΝΕΡΒΑΠΑΡΑΣΧΟΝΤΑΧΡΗΣΙΜΟΝΕΑΥΤΟΝΤΗΠΑΤΡΙΔΙΕΙΚ·ΝΩΝ
12ΤΕΕΝΟΠΛΟΙΣΕΠΙΧΡΥΣΟΙΣΑΝΑΘΕΣΕΣΙΝΚΑΙΑΓΑΛΜΑΤΩΝ
13ΚΑΙΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝΕΝΙΕΡΟΙΣΚΑΙΔΗΜΟΣΙ[·]ΙΣΤΟΠΟΙΣΕΧΟΝΤΩΝ
14ΕΠΙΓΡΑΦΑΣΤΑΣΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣΤΗΤΟΥΓΕΝΟΥΣΑΞΙΑ
15ΕΙΣΤΗΝΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΝΣΟΡΟΝΤΟΥΤΩΤΩΜΝΗΜΕΙΩΜΗΔΕΝΙΑΛΛΩΕΞΕΙΝΑΙ
16ΤΕΘΗΝΑΙΗΜΟΝΩΠΕΡΙΤΑΤΩΚΑ·ΕΣΚΕΥΑΚΟΤ·ΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝΕΠΕΙΟΘΕΙΣ
17[·]ΤΕΡΟΝΤΙΝΑΑΠΙΤΙΣΑΤΩΤΑΔΗ·ΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΤΕΙΜΑΕΝΤΗΔΙΑΘΗΚΗΤΗ
18ΠΕΡΙΤΟΥΖΗ
ii
20ΠΕΡΕΙΤΑ·ΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΔΙΟΝΥΣ[··]ΥΤΟΥ
21ΠΕΡΙΤΟΥΤΟΥΦΥΣΕΙΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΜΟΛΩ
22ΝΟΣΜΥΩΝΑΑΝΔΡΑΓΕΝΟΥΣΛΑΜΠΡΟΥΚΑΙΕΝ
23ΔΟΞΟΥΚΑΙΓΕΓ[·]ΝΟΤΟΣΕΝΤ·ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΙΣ
24ΚΑΙΣΤΕΦΑΝΟΦΟΡΙΑΙΣΚΑΙΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣΚΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥ
25ΑΙΣΕΡΓΩΝΚΑΙΑΡΧΑΙΣΚΑΙΛΙΤΟΥΡΓΙΑΙΣΠΑΣΑΙΣΚΑΙ
26ΑΥΤΟΝΑΠΟΠΡ·ΤΗΣΗΛΙΚΙΑΣΚΑ·ΑΚΟΛΟΥΘΟ[·]ΝΤΑ
27ΤΩΤΟΥΓΕΝΟΥΣΑΞΙΩΜΑΤΙΖΩΝΤΑΦΙΛΟΤΙΜΩΣ
28ΠΡΟΣΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑΚΑΙΤΑΣΕΝΧΕΙΡ·ΣΘΕΙΣΑΣΑΥΤΩ
29ΑΡΧΑΣΚΑΙΠΡΕΣΒΕΙΑΣΚΑΙΕΓΔΙΚΙΑΣΤΕΤΕΛ·ΚΟΤΑΙ
30ΣΩΣΚΑΙΔΙΚΑΙΩΣΚΑΙΑΞΙΩΣΤΩΝΠΡΟΓΟΝΩΝΤΕΛΟ[·]Μ
31[·]ΝΗΣΤΕΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣΚΑΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΙΑΣΕΝ
32ΔΕΚΑΤΗΣΚΑΙΑΥΤΗΣΚΑ[··]ΠΕ[·]ΜΥΩΝΟΠΡΟΠΑΠ
33ΠΟΣΑΥΤΟΥΛΑΜΠΡΩΣΚΑΙΕΚΤΕΝΩΣΚΑΙΑΞΙΩΣΤΩΝ
34ΠΡΟΓΟΝΩΝΤΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑΑΥΤΩΤΗΣΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣ
35ΚΑΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΙΑΣΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝΤΕΤΕΛΕΚΟΤΑΙΕΡΑ
36ΤΕΥΣΑΝΤΑΔΕΚΑΙΘΕΟΥΤΙΤΟΥ
<div type="textpart_column" n="i" >
<ab>
<lb n="1" />
<lb n="2" />
Μύωνα
Περίτου
τοῦ
Ἀδράστου
τοῦ
Διονυσ
<supplied reason="lost" >
ίου
</supplied>
τοῦ
Περίτου
<lb n="3" />
τοῦ
φύσει
Ἀδράστου
Μόλωνος
Μύων
<supplied reason="lost" >
ος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἀδ
</supplied>
ράστου
ἄνδρα
<lb n="4" />
<supplied reason="lost" >
το
</supplied>
πατρὸς
καὶ
προγόνων
ἐνδόξων
γένους
πρώτου
καὶ
πολλὰς
γυ
<lb n="5" type="worddiv" />
μνασιαρχίας
καὶ
στεφανοφορίας
πεποιηκότος
καὶ
ἐν
πρεσ
<lb n="6" type="worddiv" />
βείαις
καὶ
ἀρχαῖς
καὶ
λιτουργίαις
πάσαις
γεγονότος
<g type="scroll" />
ἀνδρῶν
<lb n="7" />
ἀπόγονο
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
τῶν
συνεκτ
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
κότων
τὴν
πατρίδα
<g type="scroll" />
καὶ
αὐτον
ἀπὸ
<lb n="8" />
παιδὸς
ἡλικίας
<g type="star" />
ζήσαντα
καλῶς
καὶ
ἐναρέτως
καὶ
ἀναλο
<lb n="9" type="worddiv" />
γούντως
τῇ
τοῦ
γένο
<supplied reason="lost" >
υ
</supplied>
ς
ἀξίᾳ
ἀσκήσαντα
παιδ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ίαν
</supplied>
καὶ
<lb n="10" type="worddiv" />
ν
αἳς
ἐφιλοτιμήσατο
πρὼταις
πρεσβείαις
τε
καὶ
ἱερατείᾳ
θεοῦ
<lb n="11" />
Νέρβα
παράσχοντα
χρήσιμον
ἐαυτὸν
τῇ
πατρίδι
εἰκ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
νων
<lb n="12" />
τε
ἐνόπλοις
ἐπιχρύσοις
ἀναθέσεσιν
καὶ
ἀγαλμάτων
<lb n="13" />
καὶ
ἀνδριάντων
ἐν
ἱεροῖς
καὶ
δημοσί
<supplied reason="lost" >
ο
</supplied>
ις
τόποις
ἐχόντων
<lb n="14" />
ἐπιγραφὰς
τὰς
ἀναλογούσας
τῇ
τοῦ
γένους
ἀξίᾳ
<lb n="15" />
εἰς
τὴν
ἐπικειμένην
σορὸν
τούτῳ
τῷ
μνημείῳ
μηδενὶ
ἄλλῳ
ἐξεῖναι
<lb n="16" />
τεθῆναι
μόνῳ
Περίτᾳ
τῷ
κα
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
εσκευακοτ
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
τὸ
μνημεῖον
ἐπεὶ
θεὶς
<lb n="17" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
τερόν
τινα
ἀπιτισάτω
τὰ
δη
<unclear reason="damage" >
λ
</unclear>
ούμενα
πρόστειμα
ἐν
τῇ
διαθήκῃ
τῇ
<lb n="18" />
Περίτου
Ζῇ.
</ab>
</div>
<div type="textpart_column" n="ii" >
<ab>
<lb n="20" />
Περείτα
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
Ἀδράστου
τοῦ
Διονυσ
<supplied reason="lost" >
ίο
</supplied>
υ
τοῦ
<lb n="21" />
Περίτου
τοῦ
φύσει
Ἀδράστου
τοῦ
Μόλω
<lb n="22" type="worddiv" />
νος
Μύωνα
ἄνδρα
γένους
λαμπροῦ
καὶ
ἐν
<lb n="23" type="worddiv" />
δόξου
καὶ
γεγ
<supplied reason="lost" >
ο
</supplied>
νότος
ἐν
τ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
γυμνασιαρχίαις
<lb n="24" />
καὶ
στεφανοφορίαις
καὶ
πρεσβείαις
καὶ
κατασκευ
<lb n="25" type="worddiv" />
αῖς
ἔργων
καὶ
ἀρχαῖς
καὶ
λιτουργίαις
πάσαις
καὶ
<lb n="26" />
αὐτον
ἀπὸ
πρ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
της
ἡλικίας
κα
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
ακολουθο
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ντα
<lb n="27" />
τῷ
τοῦ
γένους
ἀξιώματι
ζῶντα
φιλοτίμως
<lb n="28" />
πρὸς
τὴν
πατρίδα
καὶ
τὰς
ἐνχειρ
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
σθεισας
αὐτῷ
<lb n="29" />
ἀρχὰς
καὶ
πρεσβείας
καὶ
ἐγδικίας
τετελ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
κοτα
<lb n="30" type="worddiv" />
σως
καὶ
δικαίως
καὶ
ἀξίως
τῶν
προγόνων
τελο
<supplied reason="lost" >
υ
</supplied>
μ
<lb n="31" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
νης
τε
γυμνασιαρχίας
καὶ
στεφανηφορίας
ἑν
<lb n="32" type="worddiv" />
δεκάτης
καὶ
αὐτῆς
κα
<supplied reason="lost" >
θα
</supplied>
πε
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
Μύων
προπαπ
<lb n="33" type="worddiv" />
πος
αὐτοῦ
λαμπρῶς
καὶ
ἐκτενῶς
καὶ
ἀξίως
τῶν
<lb n="34" />
προγόνων
τὰ
καθήκοντα
αὐτῷ
τῆς
γυμνασιαρχίας
<lb n="35" />
καὶ
στεφανηφορίας
ἐκ
τῶν
ἰδίων
τετελεκότα
ἱερα
<lb n="36" type="worddiv" />
τεύσαντα
δὲ
καὶ
θεοῦ
Τίτου
</ab>
</div>

Apparatus

Column i.

l. 3, [..]ΥΠΑΤΡΟΣ S; [ἀπὸ ]πατρὸς Boeckh.

ll.5-7 stops omitted by Boeckh.

l. 5, ΓΕΓΟΝΟΝΟΤΟΣΑΝΔΡΩΝ S, γεγονό[το]ς ἄνδρὸς Boeckh.

l. 6, ΑΠΟΓΟΝΟΣ, ΣΥΝΕΚΤΗΚ S.

l. 8, ΓΕΝΟΣ, ΠΑΙΔΙ ... Κ S.

l.10ΑΣΚΟΝ S.

l. 12, ΔΗΜΟΣΙΑΣ S.

l.13ἀξίᾳ [τειμηθέντα] ? Boeckh.

l. 14, ΤΟΥΤΩΤΟ S., ΤΟΥΤΩ Boeckh

.l. 16, ΑΠΟΤΙΣΑΙΤΩ S., ἀποτίσ[ε]ι τῷ [ταμέιῳ] Boeckh.

Column ii.

l.1ΡΕΙΤΑΙ . ΑΔ . ΥΣ .. Υ

l.3ΜΥΩΝΑ S. Μύων[ος] Boeckh.

l. 4, ΓΕΓΕΝΟ . ΤΗ

l.7ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΤΗΣ. ΚΑΙΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑ

l. 8, ΣΩΝΤΑ

l.:9:ΧΕΙΡΗΣΘ

l. 10, ΤΕΛΗΚ

l.11-12:ΤΕΛΟΜ/ΝΗΣ

l. 13, ΚΑΤΕΜΥΩΝ

l. 15, ΤΑΚΑΘ S. ΚΑΚΑΘ, corrected to [τὰ] καθ, Boeckh.

l. 16, ΙΕΡΩ, with Α above, S. ΙΕΡΩ corrected to ἱερ[α], Boeckh.

Translation:

i. Myon son of Peritas, the son of Adrastos son of Dionysios, (adoptive) son of Peritas, by birth son of Adrastos (?the son) of Molon of Myon of Adrastos, a man whose father and ancestors were of esteemed, of a first family which had often held the gymnasiarchy and stephanephoria and taken part in embassies and magistracies and all liturgies, a descendant of those who founded the homeland, and one who from his childhood lived finely and virtuously and in a manner appropriate to the reputation of his family, pursuing education also in the important embassies in which he sought to distinguish himself, and in the priesthood of the god Nerva showed himself useful to his homeland by setting up images in gilt shields and statues of different kinds in sacred and public places, carrying inscriptions fitting the reputation of his family. In the sarcophagus standing on this memorial it is not allowed to anyone else except Peritas who built the tomb to bury, since anyone who buries anyone else (there) is to pay the fines specified in the will of Peritas.He is still alive

ii. Peritas Myon son of Adrastos son of Dionysios, (adoptive) son of Peritas, by birth son of Adrastos son of Molon, a man of a distinguished and esteemed family which had taken part in gymnasiarchies and stephanephoria and embassies and constructions of works and magistracies and all liturgies, one who also from his youth, following the reputation of his family, living with generosity towards his fatherland and having carried out the magistracies and embassies and judgeships which were entrusted to him fairly and justly and in a manner worthy of his ancestors. While he was holding the gymnasiarchy and his eleventh stephanephorate, that too, in the manner of Muon his great-grandfather, splendidly and lavishly and worthily of his ancestors, he completed what was appropriate for the gymnasiarchy and the stephanephorate from his own resources; he also served as priest of the god Titus.

Commentary:

No coommentary yet (2007)

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)