Description:
A large white marble block from a composite monument (W. 1.12 × H. 1.38 × depth not measurable). Text i ends at the left side of the block; text ii occupies the centre, and text iii starts at the right end of the block. A further fragment, (W. 0.17 × H. 0.32 × D. 0.35) contained the ends of iii, lines 1-7
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.025
Date:
Late second century A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, North: reused in the wall north of the Stadium
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Museum (1973)
History of discovery:
ii recorded by Sherard (10101, 11v) and Picenini (10102, 18v) in 1705; i, ii and iii by Deering (p.13); by Falkener; by Waddington; by K&R (no notebook entry); by Gaudin (103); by the MAMA expedition, together with a further fragment (iii, ends of lines 1-7); by the NYU expedition.
Bibliography:
ii published by Boeckh from Sherard, CIG 2820; I, ii and iii published by Henzen, from Falkener, Ann. d. Inst. 23, 1852, 127-131, no. 7; by Waddington, LBW 1602, whence ii, Liermann 99-100, no. 17; by Reinach, from Gaudin's squeeze, REG 19, 1906, 143-144, no. 76; by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 492, whence McCabe PHI Aphrodisias 246, 328, 267
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds); Publications; Sherard papers; Deering; Gaudin's squeeze. This edition Roueché and Bodard (2007).
i
1[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ γερο]υσία
2[ἐτείμησαν ταῖς πρώταις τε]ιμαῖς
3 [·· c. 14 ·· Ἄτταλον Π]υθέου
4[·· c. 24 ·· δι]ὰ̣ βίου
5[ἄνδρα γένους πρώτου καὶ λα]μπροῦ
6[·· c. 12 ·· καὶ συνεκτικότ]ος τὴν
7[?πατρίδα ·· c. 18 ··] καὶ λει-
8[τουργίαις ·· c. 17 ·· πρ]ὸς τοὺς
9[πολείτας ·· c. 20 ··] ΟΔΟΙΣ
10[·· c. 25 ··] ἐν πᾶ-
11[σιν ·· c. 21 ·· τῆς πα]τρίδος
12[·· c. 28 ··]α καὶ
13[·· c. 18 ·· ἀργυροτα]μίαν
14[·· c. 22 ·· ?σὺν τ]ῇ̣ γυ-
15[ναικὶ Τάτᾳ ·· c. 18 ··]ς θύ-
16[σαντα ·· c. 21 ··]αντα
17 [·· c. 28 ··]ΥΤΑ stop
18[·· c. 21 ·· ?πολλῶ]ν ἀγώ-
19[νων ἀναθέντα·· c. 13 ··]αντα
20[·· c. 11 ·· ?ἀναλογούντως τῷ] γένει
21[·· c. 30 ··] π̣ρὸς
22[ὑπόδειγμα ?ἀρετῆς] vac.
ii
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ γερουσ̣[ία]
2 ἐτείμησαν ταῖς πρώταις τειμα[ῖς]
3 Τάταν Διοδώρου τοῦ Διοδώρου το[ῦ φύ]-
4σει Λέοντος ἁγνὴν ἱέρειαν Ἥρας διὰ βίου v.
5 μητέρα πόλεως γυναῖκα γενομένην
6 καὶ μείνασαν Ἀττάλου τοῦ Πυθέου star
7 στεφανηφόρου καὶ αὐτὴν γένους πρώ-
8του καὶ λαμπροῦ ἱερατεύσασαν τῶν
9 Σεβαστῶν ἐκ δευτέρου ἀλείψασαν star
10 δὶς star δρακτοῖς ἐκ λουτήρων ἐπιρύτοις
11 δαψιλέστατα τὸ πλεῖστον μέρος καὶ τῆς
12 νυκτός στεφανηφορήσασαν θύσασαν
13 παρ′ ὅλους τοὺς ἐνιαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ὑγή-
14ας τῶν Σεβαστῶν ἑστιάσασαν τὸν δῆμον
15 πλεονάκις καὶ πανδήμοις κατακλίσεσιν
16 ἔν τε τοῖς θυμελικοῖς καὶ σκηνικοῖς ἀγῶ-
17σιν τὰ πρωτεύοντα ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἀκροά - star
18ματα αὐτὴν πρώτως ἀγαγοῦσαν καὶ δεί-
19ξασαν τῇ πατρίδι ὡς ἐπὶ τὴν δεῖξιν τῶν
20 ἀκροαμάτων συνελθεῖν καὶ συνεορτά-
21σαι τὰς ἀστυγειτνιώσας πόλεις γυναῖκα
22 μηδενὸς ἀναλώματος φεισαμένην φι-
23λόδοξον ἀρετῇ σωφροσύνῃ κεκοσμημένην
iii
1[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ]μος
2[καὶ ἡ γερουσί]α ἐτεί-
3[μησαν ταῖς κ]αλλίσ-
4ται[ς καὶ μεγί]σταις
5τειμα[ῖς Διόδω]ρον Διο-
6δώρου [τὸν φύσει] Λέον-
7τος ἄν[δρα γένο]υς π̣[ρώ]-
8του κα[ὶ λαμπρ]οῦ [καὶ]
9συνεκ[τικότος τὴν πα]-
10τρίδα β[ουλευτήν ἀρχιε]-
11ρεύσα[ντα διὰ βίου τοῦ]
12 κυρίου [Σεβαστοῦ δω]-
13ρεάν ἀ[γῶσιν ἀναθέν]-
14τα πλε[ονάκις καὶ θέμα]-
15 star τα μ̣[εγάλα γυμνασιαρχή]-
16σαντα [στρατηγήσαν]-
17τα ζήσ[αντα ἀεὶ ἀναλο]-
18γούν[τως τῷ γένους τοῦ]
19ἰδίου [ἀξιώματι.]
i
1[·····························]ΥΣΙΑ
2[························]ΙΜΑΙΣ
3[······················]ΥΘΕΟΥ
4[··························]·ΒΙΟΥ
5[·························]ΜΠΡΟΥ
6[·························]ΟΣΤΗΝ
7[······· ··················]ΚΑΙΛΕΙ
8[········· ···················]ΟΣΤΟΥΣ
9[········ ····················]ΟΔΟΙΣ
10[·························]ΕΝΠΑ
11[··· ··························]ΤΡΙΔΟΣ
12[····························]ΑΚΑΙ
13[··························]ΜΙΑΝ
14[··························]·ΓΥ
15[····· ······················]ΣΘΥ
16[··························]ΑΝΤΑ
17[····························]ΥΤΑ stop
18[··························]ΝΑΓΩ
19[························]ΑΝΤΑ
20[··························]ΓΕΝΕΙ
21[······························]·ΡΟΣ
22[···············]    
ii
1ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣΚΑΙΗΓΕΡΟΥ·[··]
2ΕΤΕΙΜΗΣΑΝΤΑΙΣΠΡΩΤΑΙΣΤΕΙΜΑ[··]
3ΤΑΤΑΝΔΙΟΔΩΡΟΥΤΟΥΔΙΟΔΩΡΟΥΤΟ[···]
4ΣΕΙΛΕΟΝΤΟΣΑΓΝΗΝΙΕΡΕΙΑΝΗΡΑΣΔΙΑΒΙΟΥ 
5ΜΗΤΕΡΑΠΟΛΕΩΣΓΥΝΑΙΚΑΓΕΝΟΜΕΝΗΝ
6ΚΑΙΜΕΙΝΑΣΑΝΑΤΤΑΛΟΥΤΟΥΠΥΘΕΟΥ star
7ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΚΑΙΑΥΤΗΝΓΕΝΟΥΣΠΡΩ
8ΤΟΥΚΑΙΛΑΜΠΡΟΥΙΕΡΑΤΕΥΣΑΣΑΝΤΩΝ
9ΣΕΒΑΣΤΩΝΕΚΔΕΥΤΕΡΟΥΑΛΕΙΨΑΣΑΝ star
10ΔΙΣ star ΔΡΑΚΤΟΙΣΕΚΛΟΥΤΗΡΩΝΕΠΙΡΥΤΟΙΣ
11ΔΑΨΙΛΕΣΤΑΤΑΤΟΠΛΕΙΣΤΟΝΜΕΡΟΣΚΑΙΤΗΣ
12ΝΥΚΤΟΣΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΗΣΑΣΑΝΘΥΣΑΣΑΝ
13ΠΑΡ′ΟΛΟΥΣΤΟΥΣΕΝΙΑΥΤΟΥΣΥΠΕΡΤΗΣΥΓΗ
14ΑΣΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝΕΣΤΙΑΣΑΣΑΝΤΟΝΔΗΜΟΝ
15ΠΛΕΟΝΑΚΙΣΚΑΙΠΑΝΔΗΜΟΙΣΚΑΤΑΚΛΙΣΕΣΙΝ
16ΕΝΤΕΤΟΙΣΘΥΜΕΛΙΚΟΙΣΚΑΙΣΚΗΝΙΚΟΙΣΑΓΩ
17ΣΙΝΤΑΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑΕΝΤΗΑΣΙΑΑΚΡΟΑ star
18ΜΑΤΑΑΥΤΗΝΠΡΩΤΩΣΑΓΑΓΟΥΣΑΝΚΑΙΔΕΙ
19ΞΑΣΑΝΤΗΠΑΤΡΙΔΙΩΣΕΠΙΤΗΝΔΕΙΞΙΝΤΩΝ
20ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝΣΥΝΕΛΘΕΙΝΚΑΙΣΥΝΕΟΡΤΑ
21ΣΑΙΤΑΣΑΣΤΥΓΕΙΤΝΙΩΣΑΣΠΟΛΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ
22ΜΗΔΕΝΟΣΑΝΑΛΩΜΑΤΟΣΦΕΙΣΑΜΕΝΗΝΦΙ
23ΛΟΔΟΞΟΝΑΡΕΤΗΣΩΦΡΟΣΥΝΗΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΗΝ
iii
1[···············]ΜΟΣ
2[············]ΑΕΤΕΙ
3[··········]ΑΛΛΙΣ
4ΤΑΙ[········]ΣΤΑΙΣ
5ΤΕΙΜΑ[·······]ΡΟΝΔΙΟ
6ΔΩΡΟΥ[·········]ΛΕΟΝ
7ΤΟΣΑΝ[·······]ΥΣ·[··]
8ΤΟΥΚΑ[······]ΟΥ[···]
9ΣΥΝΕΚ[············]
10ΤΡΙΔΑΒ[·············]
11ΡΕΥΣΑ[··· ············]
12ΚΥΡΙΟΥ[··········]
13ΡΕΑΝΑ[···········]
14ΤΑΠΛΕ[·············]
15 star ΤΑ·[················]
16ΣΑΝΤΑ[···········]
17ΤΑΖΗΣ[············]
18ΓΟΥΝ[··· ·············]
19ΙΔΙΟΥ[·········]
<div type="textpart_section" n="i" >
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
βουλὴ
καὶ
δῆμος
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γερο
</supplied>
υσία
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" >
ἐτείμησαν
ταῖς
πρώταις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τε
</supplied>
ιμαῖς
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="14" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
Ἄτταλον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Π
</supplied>
υθέου
<lb n="4" />
<gap reason="lost" extent="24" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
δι
</supplied>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
βίου
<lb n="5" />
<supplied reason="lost" >
ἄνδρα
γένους
πρώτου
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
λα
</supplied>
μπροῦ
<lb n="6" />
<gap reason="lost" extent="12" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
συνεκτικότ
</supplied>
ος
τὴν
<lb n="7" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
πατρίδα
</supplied>
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" dim="left" />
καὶ
λει
<lb n="8" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τουργίαις
</supplied>
<gap reason="lost" extent="17" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
πρ
</supplied>
ὸς
τοὺς
<lb n="9" />
<supplied reason="lost" >
πολείτας
</supplied>
<gap reason="lost" extent="20" unit="character" dim="left" />
<orig n="unresolved" >
οδοισ
</orig>
<lb n="10" />
<gap reason="lost" extent="25" unit="character" dim="left" />
ἐν
πᾶ
<lb n="11" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
σιν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="21" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
τῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πα
</supplied>
τρίδος
<lb n="12" />
<gap reason="lost" extent="28" unit="character" dim="left" />
α
καὶ
<lb n="13" />
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
ἀργυροτα
</supplied>
μίαν
<lb n="14" />
<gap reason="lost" extent="22" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
σὺν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
γυ
<lb n="15" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ναικὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Τάτᾳ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" dim="left" />
ς
θύ
<lb n="16" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
σαντα
</supplied>
<gap reason="lost" extent="21" unit="character" dim="left" />
αντα
<lb n="17" />
<gap reason="lost" extent="28" unit="character" dim="left" />
<orig n="unresolved" >
υτα
</orig>
<g type="stop" />
<lb n="18" />
<gap reason="lost" extent="21" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
πολλῶ
</supplied>
ν
ἀγώ
<lb n="19" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
νων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀναθέντα
</supplied>
<gap reason="lost" extent="13" unit="character" />
αντα
<lb n="20" />
<gap reason="lost" extent="11" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἀναλογούντως
τῷ
</supplied>
γένει
<lb n="21" />
<gap reason="lost" extent="30" unit="character" dim="left" />
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
ρὸς
<lb n="22" />
<supplied reason="lost" >
ὑπόδειγμα
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἀρετῆς
</supplied>
<space extent="4" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>
</div>
<div type="textpart_section" n="ii" >
<ab>
<lb n="1" />
βουλὴ
καὶ
δῆμος
καὶ
γερου
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ία
</supplied>
<lb n="2" />
ἐτείμησαν
ταῖς
πρώταις
τειμα
<supplied reason="lost" >
ῖς
</supplied>
<lb n="3" />
Τάταν
Διοδώρου
τοῦ
Διοδώρου
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
φύ
</supplied>
<lb n="4" type="worddiv" />
σει
Λέοντος
ἁγνὴν
ἱέρειαν
Ἥρας
διὰ
βίου
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="5" />
μητέρα
πόλεως
γυναῖκα
γενομένην
<lb n="6" />
καὶ
μείνασαν
Ἀττάλου
τοῦ
Πυθέου
<g type="star" />
<lb n="7" />
στεφανηφόρου
καὶ
αὐτὴν
γένους
πρώ
<lb n="8" type="worddiv" />
του
καὶ
λαμπροῦ
ἱερατεύσασαν
τῶν
<lb n="9" />
Σεβαστῶν
ἐκ
δευτέρου
ἀλείψασαν
<g type="star" />
<lb n="10" />
δὶς
<g type="star" />
δρακτοῖς
ἐκ
λουτήρων
ἐπιρύτοις
<lb n="11" />
δαψιλέστατα
τὸ
πλεῖστον
μέρος
καὶ
τῆς
<lb n="12" />
νυκτός
στεφανηφορήσασαν
θύσασαν
<lb n="13" />
παρ′
ὅλους
τοὺς
ἐνιαυτοὺς
ὑπὲρ
τῆς
ὑγή
<lb n="14" type="worddiv" />
ας
τῶν
Σεβαστῶν
ἑστιάσασαν
τὸν
δῆμον
<lb n="15" />
πλεονάκις
καὶ
πανδήμοις
κατακλίσεσιν
<lb n="16" />
ἔν
τε
τοῖς
θυμελικοῖς
καὶ
σκηνικοῖς
ἀγῶ
<lb n="17" type="worddiv" />
σιν
τὰ
πρωτεύοντα
ἐν
τῇ
Ἀσίᾳ
ἀκροά
<g type="star" />
<lb n="18" type="worddiv" />
ματα
αὐτὴν
πρώτως
ἀγαγοῦσαν
καὶ
δεί
<lb n="19" type="worddiv" />
ξασαν
τῇ
πατρίδι
ὡς
ἐπὶ
τὴν
δεῖξιν
τῶν
<lb n="20" />
ἀκροαμάτων
συνελθεῖν
καὶ
συνεορτά
<lb n="21" type="worddiv" />
σαι
τὰς
ἀστυγειτνιώσας
πόλεις
γυναῖκα
<lb n="22" />
μηδενὸς
ἀναλώματος
φεισαμένην
φι
<lb n="23" type="worddiv" />
λόδοξον
ἀρετῇ
σωφροσύνῃ
κεκοσμημένην
</ab>
</div>
<div type="textpart_section" n="iii" >
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
βουλὴ
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δῆ
</supplied>
μος
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γερουσί
</supplied>
α
ἐτεί
<lb n="3" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
μησαν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
κ
</supplied>
αλλίσ
<lb n="4" type="worddiv" />
ται
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μεγί
</supplied>
σταις
<lb n="5" />
τειμα
<supplied reason="lost" >
ῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Διόδω
</supplied>
ρον
Διο
<lb n="6" type="worddiv" />
δώρου
<supplied reason="lost" >
τὸν
φύσει
</supplied>
Λέον
<lb n="7" type="worddiv" />
τος
ἄν
<supplied reason="lost" >
δρα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γένο
</supplied>
υς
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ρώ
</supplied>
<lb n="8" type="worddiv" />
του
κα
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
λαμπρ
</supplied>
οῦ
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="9" />
συνεκ
<supplied reason="lost" >
τικότος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πα
</supplied>
<lb n="10" type="worddiv" />
τρίδα
β
<supplied reason="lost" >
ουλευτήν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀρχιε
</supplied>
<lb n="11" type="worddiv" />
ρεύσα
<supplied reason="lost" >
ντα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διὰ
βίου
τοῦ
</supplied>
<lb n="12" />
κυρίου
<supplied reason="lost" >
Σεβαστοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δω
</supplied>
<lb n="13" type="worddiv" />
ρεάν
<supplied reason="lost" >
γῶσιν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀναθέν
</supplied>
<lb n="14" type="worddiv" />
τα
πλε
<supplied reason="lost" >
ονάκις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θέμα
</supplied>
<lb n="15" type="worddiv" />
<g type="star" />
τα
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
εγάλα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γυμνασιαρχή
</supplied>
<lb n="16" type="worddiv" />
σαντα
<supplied reason="lost" >
στρατηγήσαν
</supplied>
<lb n="17" type="worddiv" />
τα
ζήσ
<supplied reason="lost" >
αντα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀεὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀναλο
</supplied>
<lb n="18" type="worddiv" />
γούν
<supplied reason="lost" >
τως
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῷ
γένους
τοῦ
</supplied>
<lb n="19" />
ἰδίου
<supplied reason="lost" >
ἀξιώματι.
</supplied>
</ab>
</div>

Apparatus

i, l.13, perhaps Ν̣ΑΝ

iii., l.15, M could be N

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)
iii, fragment b (1973)
 iii, fragment b (1973)

Representations:

Deering notebook, 13
 Deering notebook, 13
ii, ll 1-12, left end: Gaudin squeeze
 ii, ll 1-12, left end: Gaudin squeeze
ii, ll 1-12, right end: Gaudin squeeze
 ii, ll 1-12, right end: Gaudin squeeze
ii, ll 13-22, left end: Gaudin squeeze
 ii, ll 13-22, left end: Gaudin squeeze
ii, ll 13-22, right end: Gaudin squeeze
 ii, ll 13-22, right end: Gaudin squeeze

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)