Description:
Apparently two texts on one monument, which was a block: ' in lapide quadrato'.
Text:
No description.
Letters:
No description.
Date:
Third century A.D. (nomenclature)
Findspot:
Walls, North: 'Ad theatri borealem partem in lapide quadrato inter spinas jacente' (Picenini)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Copied by Picenini in 1705 (10102.15v and, from Tisser, 62), whence Sherard (10101, 25v); not reported subsequently.
Bibliography:
Transcribed, less well than usually, by Müller, whence published by Boeckh, CIG 2835, whence McCabe PHI Aphrodisias 469 (A), 458 (B) .
Text constituted from:
Publications, notebooks. This edition Roueché and Bodard (2007).
a
1[··]ΣΗΣ αὐτῷ συνχωρήσεως [··]ΟΠ[·] ὑπὸ τῶν περὶ [·· ? ··]
2 τοῦ χρεοφυλακίου εἰς ἣν σορὸν κεκήδευται Διομήδης [·· ? ··]
3 ΤΗΣ καὶ Διονυσία ἡ γύν[η] αὐτοῦ ἐν δὲ ταῖς εἰσώσταις [·· ? ··]
4[·]ΟΣ οὔτε ἐκ τοῦ γένους αὐτῶν οὔτε κληρόνομο[υ]ς αὐ[τῶν ? ·· ? ··]
5[ἐ]ς τὴν σορὸν ἄλλο σωμάτειον οὔτε αὐτοὶ ταφῆναι [·· ? ·· προδηλο]
6 υμένους οὐδὲ συνχώρησίν τινι ποιήσασθαι οὔτε με[·· ? ··]
7 ἢ κε̣ινῆσαι τὴν σορὸν ἐπεῖ ὁ τούτων τι π´ τολμήσας [·· ? ·· τῷ ἱε]-
8[ρ]ωτάτῃ ταμείῳ ἀργυρίου δηνάρια πεντακισχειλια [ὧν τὸν τρίτον τοῦ ἐκδικήσαντος ἔσ]-
9τω̣ τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης ἀπετέθη ἀντίγρα[φον εἰς τὸ χρεοφυλάκιον ἐπὶ στεφανη]-
10φόρου Δομιτίας Ἱέρακος θ̣υγ̣ατρ̣ός Ἀπφίας ΛΕΑΦ
b
0
1[·· ? ··] ΔΕΙΟΥ εἰσὶν Μάρ̣κ̣ου Αὐρηλίου Νεικηφόρου τρὶς τοῦ [·· ? ·· Μάρ]-
2κου Αὐρηλίου Διομήδους τοῦ Πρείμου τοῦ Νεικ[ηφόρου] [·· ? ··]
3[·] ἐς ἃς εἰσώστας εἰσκηδευθήσεται αὐτός τε καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ [·· ? ··]
4Σ οὐδενὶ ἐξ̣έσται ἐνθάψαι τινὰ εἰς αὐτὰς ἐπεὶ [·· ? ··]
5 τούτου ἀντίγραφον ἀπετέθη καὶ εἰς τὸ χρεο[φυλάκιον ·· ? ··]
6 ΩΣ ἐπὶ στεφανηφόρου Δημητρίου τοῦ Πύρρου [·· ? ··]
7 ἔτι̣ β̣ούλ̣ομα[ι] ἐνταφῆναι εἰς τὰς εἰσώστας καὶ [·· ? ··]
8ΠΡ[·· ? ··]
a
1[··]ΣΗΣΑΥΤΩΣΥΝΧΩΡΗΣΕΩΣ[··]ΟΠ[·]ΥΠΟΤΩΝΠΕΡΙ[ - - - ]
2ΤΟΥΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥΕΙΣΗΝΣΟΡΟΝΚΕΚΗΔΕΥΤΑΙΔΙΟΜΗΔΗΣ[ - - - ]
3ΤΗΣΚΑΙΔΙΟΝΥΣΙΑΗΓΥΝ[·]ΑΥΤΟΥΕΝΔΕΤΑΙΣΕΙΣΩΣΤΑΙΣ[ - - - ]
4[·]ΟΣΟΥΤΕΕΚΤΟΥΓΕΝΟΥΣΑΥΤΩΝΟΥΤΕΚΛΗΡΟΝΟΜΟ[·]ΣΑΥ[··· - - - ]
5[·]ΣΤΗΝΣΟΡΟΝΑΛΛΟΣΩΜΑΤΕΙΟΝΟΥΤΕΑΥΤΟΙΤΑΦΗΝΑΙ[ - - - ·······]
6ΥΜΕΝΟΥΣΟΥΔΕΣΥΝΧΩΡΗΣΙΝΤΙΝΙΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙΟΥΤΕΜΕ[ - - - ]
7ΗΚ·ΙΝΗΣΑΙΤΗΝΣΟΡΟΝΕΠΕΙΟΤΟΥΤΩΝΤΙΠΤΟΛΜΗΣΑΣ[ - - - ····]
8[·]ΩΤΑΤΗΤΑΜΕΙΩΑΡΓΥΡΙΟΥΔΗΝΑΡΙΑΠΕΝΤΑΚΙΣΧΕΙΛΙΑ[····························]
9Τ·ΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΤΑΥΤΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑ[··· ···························]
10ΦΟΡΟΥΔΟΜΙΤΙΑΣΙΕΡΑΚΟΣ·Υ·ΑΤ·ΟΣΑΠΦΙΑΣΛΕΑΦ
b
0
1[ - - - ]ΔΕΙΟΥΕΙΣΙΝΜΑ··ΟΥΑΥΡΗΛΙΟΥΝΕΙΚΗΦΟΡΟΥΤΡΙΣΤΟΥ[ - - - ···]
2ΚΟΥΑΥΡΗΛΙΟΥΔΙΟΜΗΔΟΥΣΤΟΥΠΡΕΙΜΟΥΤΟΥΝΕΙΚ[······][ - - - ]
3[·]ΕΣΑΣΕΙΣΩΣΤΑΣΕΙΣΚΗΔΕΥΘΗΣΕΤΑΙΑΥΤΟΣΤΕΚΑΙΟΠΑΤΗΡΑΥΤΟΥ[ - - - ]
4ΣΟΥΔΕΝΙΕ·ΕΣΤΑΙΕΝΘΑΨΑΙΤΙΝΑΕΙΣΑΥΤΑΣΕΠΕΙ[ - - - ]
5ΤΟΥΤΟΥΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΑΠΕΤΕΘΗΚΑΙΕΙΣΤΟΧΡΕΟ[········ - - - ]
6ΩΣΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΟΥΠΥΡΡΟΥ[ - - - ]
7ΕΤ··ΟΥ·ΟΜΑ[·]ΕΝΤΑΦΗΝΑΙΕΙΣΤΑΣΕΙΣΩΣΤΑΣΚΑΙ[ - - - ]
8ΠΡ[ - - - ]
<div type="textpart_section" n="a" >
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
σησ
</orig>
αὐτῷ
συνχωρήσεως
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
οπ
</orig>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
ὑπὸ
τῶν
περὶ
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="2" />
τοῦ
χρεοφυλακίου
εἰς
ἣν
σορὸν
κεκήδευται
Διομήδης
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="3" />
ΤΗΣ
καὶ
Διονυσία
γύν
<supplied reason="lost" >
η
</supplied>
αὐτοῦ
ἐν
δὲ
ταῖς
εἰσώσταις
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="4" />
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
ΟΣ
οὔτε
ἐκ
τοῦ
γένους
αὐτῶν
οὔτε
κληρόνομο
<supplied reason="lost" >
υ
</supplied>
ς
αὐ
<supplied reason="lost" >
τῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="5" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ς
τὴν
σορὸν
ἄλλο
σωμάτειον
οὔτε
αὐτοὶ
ταφῆναι
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
προδηλο
</supplied>
<lb n="6" />
υμένους
οὐδὲ
συνχώρησίν
τινι
ποιήσασθαι
οὔτε
με
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="7" />
κ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
ινῆσαι
τὴν
σορὸν
ἐπεῖ
τούτων
τι
<num value="80" >
π
</num>
τολμήσας
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τῷ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἱε
</supplied>
<lb n="8" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
ωτάτῃ
ταμείῳ
ἀργυρίου
δηνάρια
πεντακισχειλια
<supplied reason="lost" >
ὧν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τρίτον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐκδικήσαντος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἔσ
</supplied>
<lb n="9" type="worddiv" />
τ
<unclear reason="damage" >
ω
</unclear>
τῆς
ἐπιγραφῆς
ταύτης
ἀπετέθη
ἀντίγρα
<supplied reason="lost" >
φον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χρεοφυλάκιον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
στεφανη
</supplied>
<lb n="10" type="worddiv" />
φόρου
Δομιτίας
Ἱέρακος
<unclear reason="damage" >
θ
</unclear>
υ
<unclear reason="damage" >
γ
</unclear>
ατ
<unclear reason="damage" >
ρ
</unclear>
ός
Ἀπφίας
<orig n="unresolved" >
λεαφ
</orig>
</ab>
</div>
<div type="textpart_section" n="b" >
<ab>
<lb n="0" />
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
δειου
</orig>
εἰσὶν
Μά
<unclear reason="damage" >
ρκ
</unclear>
ου
Αὐρηλίου
Νεικηφόρου
τρὶς
τοῦ
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<supplied reason="lost" >
Μάρ
</supplied>
<lb n="2" type="worddiv" />
κου
Αὐρηλίου
Διομήδους
τοῦ
Πρείμου
τοῦ
Νεικ
<supplied reason="lost" >
ηφόρου
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
ἐς
ἃς
εἰσώστας
εἰσκηδευθήσεται
αὐτός
τε
καὶ
πατὴρ
αὐτοῦ
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="4" />
Σ
οὐδενὶ
<unclear reason="damage" >
ξ
</unclear>
έσται
ἐνθάψαι
τινὰ
εἰς
αὐτὰς
ἐπεὶ
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="5" />
τούτου
ἀντίγραφον
ἀπετέθη
καὶ
εἰς
τὸ
χρεο
<supplied reason="lost" >
φυλάκιον
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="6" />
ΩΣ
ἐπὶ
στεφανηφόρου
Δημητρίου
τοῦ
Πύρρου
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="7" />
ἔτ
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
<unclear reason="damage" >
β
</unclear>
ού
<unclear reason="damage" >
λ
</unclear>
ομα
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
ἐνταφῆναι
εἰς
τὰς
εἰσώστας
καὶ
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="8" />
<orig n="unresolved" >
πρ
</orig>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
</ab>
</div>

Apparatus

a l. 7, ΚΑΙΝΗΣΑΙ

a l. 8, At the beginning ΤΟ

a l.10, ΙΕΡΑΚΟΣΟΥΣΑΤΙΟΣ

b l. 1, ΜΑΚΡΟΥ. At end ΤΗΣΤΟΥ

b l. 3, ΚΛΗΔ

b l. 4, ΕΣΕΣΤΑΙ

b l. 7, ΕΤ[··]ΟΥΔΟΜΑΕΝΤ. In the space ΙΝ has then been written.

Translation:

No translation yet (2007)

Commentary:

No commentary yet (2007)

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)