Description:
Two originally adjacent white marble blocks (a, W. 1.11, b, W. 1.32 . Both H. 0.77 high. No depth measurable).
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.0175-0.025
Date:
41-54 A.D. (reign)
Findspot:
Walls, East (North part): in the east facing stretch north of the Museum, near 12.203, 12.212 (=MAMA 477, 585). The two blocks are built into the wall at a distance of c. 24 m from each other; both face out.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
b copied by Picenini (10102, 19v-20 and, from Tisser, 62v-63) whence Sherard, (10101, 30-31); a and b copied by Falkener; a copied by Waddington; recorded by Gaudin (177); by the MAMA expedition; by the NYU expedition.
Bibliography:
published by Boeckh, from Sherard (b only) CIG 2767; Henzen, from Falkener, no. 1; published by Waddington from these and his own copy, LBW 1604, whence Buresch, RhM 49, 1894, 430-431, A. Wilhelm, Beiträge, 315; mentioned by Reinach, from Gaudin, no. 15; published by Cormack, from the MAMA records, 408, whence McCabe PHI Aphrodisias 12 .
Text constituted from:
Publication, Preliminary transcription (Reynolds) This edition Roueché and Bodard (2007).
1 ἔδοξεν τῇ βουλῇ κ|α̣ὶ τῷ δήμῳ γνώμη ἀρχόντων καὶ Ὑψικλέους [τ]οῦ̣ Ὑ̣[ψικλέ]-
2ους τοῦ Μενάνδρου γ|ραμματέως δήμου καὶ Μενίππου τοῦ Τειμοκλέους τοῦ Π̣[ο]-
3λεμάρχου τοῦ ἐπὶ τῆς χ|ώρας στρατηγοῦ ἐπεὶ Τίτος Ἀντώνιος Ἀδράστου υἱὸς Κυρε[ί]-
4να Λυσίμαχος Γρύπος ἀ|νὴρ τῆς πρώτης τάξεως καὶ γένους πολλὰ καὶ μεγάλα ἐν πᾶσ[ι]
5 παρεσχημένου τῇ πατ|ρ̣ί̣δι καὶ αὐτὸς ἀπὸ πρώτης ἡλικίας νεικήσας πάντας ἠθῶν τε -
6σε̣μνότητι καὶ ἐναρέτου β|ί̣ου ἀγωγῇ καὶ καθ' ἑαυτὸν κατὰ ἔργα κοσμήσας τὴν τοῦ γένους ⌜δόξαν⌝
7 καὶ ἐν αἷς ἐτέλεσεν ἀρχα | [ῖ]ς καὶ ὑπηρεσίαις καὶ πρεσβείαις καὶ ἀγορανομίαις πολυτελέσιν
8 καὶ ἐπιδόσεσιν καὶ λιτο | υ̣ργίαις μεγαλοψύχοις καὶ ἀρχιερωσύνῃ πολυτελεστάτῃ τὰ
9 νῦν μετήλλακχεν ὁ | [δ]ὲ δῆμος ἡμῶν ἐπὶ τῷ γεγονότι ἀχθεσθεὶς ἐπηνέχθη τειμῆ-
10σαι τὸν ἄνδρα καὶ μετη|[λ]λακχότα ταῖς τειμαῖς καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν τῷ τῆς ἀρ[ε]-
11τῆς στεφάνῳ παραμυθήσασ|θαι δὲ <κ>αὶ Ἀντωνίαν Νεικοτείμου θυγατέρα Τατίαν τὴν μητέρα αὐτο[ῦ]
12 δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ τῷ | δήμῳ τετειμῆσθαι καὶ μετηλλακχότα Ἀντώνιον Λυσίμαχον ἄν-
13δρα πάσης ἄξιον τειμῆς τα|[ῖ]ς καλλίσταις τειμαῖς ἐστεφανῶσθαι δὲ αὐτὸν κατὰ
14 ἀρετῆς στεφάνῳ παρηγορῆ̣|σθαι δὲ καὶ Ἀντωνίαν Νεικοτείμου θυγατέρα Τατίαν τὴν μητέ̣-
15ρα αὐτοῦ εὐθαρσῶς τὸ σ|υνβεβηκὸς ὑπὸ τοῦ δαίμονος ἐνεν[κε]ῖν
1ΕΔΟΞΕΝΤΗΒΟΥΛΗΚ·ΙΤΩΔΗΜΩΓΝΩΜΗΑΡΧΟΝΤΩΝΚΑΙΥΨΙΚΛΕΟΥΣ[·]Ο··[·····]
2ΟΥΣΤΟΥΜΕΝΑΝΔΡΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣΔΗΜΟΥΚΑΙΜΕΝΙΠΠΟΥΤΟΥΤΕΙΜΟΚΛΕΟΥΣΤΟΥ·[·]
3ΛΕΜΑΡΧΟΥΤΟΥΕΠΙΤΗΣΧΩΡΑΣΣΤΡΑΤΗΓΟΥΕΠΕΙΤΙΤΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΔΡΑΣΤΟΥΥΙΟΣΚΥΡΕ[·]
4ΝΑΛΥΣΙΜΑΧΟΣΓΡΥΠΟΣΑΝΗΡΤΗΣΠΡΩΤΗΣΤΑΞΕΩΣΚΑΙΓΕΝΟΥΣΠΟΛΛΑΚΑΙΜΕΓΑΛΑΕΝΠΑΣ[·]
5ΠΑΡΕΣΧΗΜΕΝΟΥΤΗΠΑΤ··ΔΙΚΑΙΑΥΤΟΣΑΠΟΠΡΩΤΗΣΗΛΙΚΙΑΣΝΕΙΚΗΣΑΣΠΑΝΤΑΣΗΘΩΝΤΕ
6Σ·ΜΝΟΤΗΤΙΚΑΙΕΝΑΡΕΤΟΥΒ·ΟΥΑΓΩΓΗΚΑΙΚΑΘ'ΕΑΥΤΟΝΚΑΤΑΕΡΓΑΚΟΣΜΗΣΑΣΤΗΝΤΟΥΓΕΝΟΥΣ
7ΚΑΙΕΝΑΙΣΕΤΕΛΕΣΕΝΑΡΧΑ[·]ΣΚΑΙΥΠΗΡΕΣΙΑΙΣΚΑΙΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣΚΑΙΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΙΣΠΟΛΥΤΕΛΕΣΙΝ
8ΚΑΙΕΠΙΔΟΣΕΣΙΝΚΑΙΛΙΤΟ·ΡΓΙΑΙΣΜΕΓΑΛΟΨΥΧΟΙΣΚΑΙΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΗΤΑ
9ΝΥΝΜΕΤΗΛΛΑΚΧΕΝΟ[·]ΕΔΗΜΟΣΗΜΩΝΕΠΙΤΩΓΕΓΟΝΟΤΙΑΧΘΕΣΘΕΙΣΕΠΗΝΕΧΘΗΤΕΙΜΗ
10ΣΑΙΤΟΝΑΝΔΡΑΚΑΙΜΕΤΗ[·]ΛΑΚΧΟΤΑΤΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣΚΑΙΣΤΕΦΑΝΩΣΑΙΑΥΤΟΝΤΩΤΗΣΑΡ[·]
11ΤΗΣΣΤΕΦΑΝΩΠΑΡΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙΔΕΑΙΑΝΤΩΝΙΑΝΝΕΙΚΟΤΕΙΜΟΥΘΥΓΑΤΕΡΑΤΑΤΙΑΝΤΗΝΜΗΤΕΡΑΑΥΤΟ[·]
12ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΒΟΥΛΗΚΑΙΤΩΔΗΜΩΤΕΤΕΙΜΗΣΘΑΙΚΑΙΜΕΤΗΛΛΑΚΧΟΤΑΑΝΤΩΝΙΟΝΛΥΣΙΜΑΧΟΝΑΝ
13ΔΡΑΠΑΣΗΣΑΞΙΟΝΤΕΙΜΗΣΤΑ[·]ΣΚΑΛΛΙΣΤΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣΕΣΤΕΦΑΝΩΣΘΑΙΔΕΑΥΤΟΝΚΑΤΑ
14ΑΡΕΤΗΣΣΤΕΦΑΝΩΠΑΡΗΓΟΡ·ΣΘΑΙΔΕΚΑΙΑΝΤΩΝΙΑΝΝΕΙΚΟΤΕΙΜΟΥΘΥΓΑΤΕΡΑΤΑΤΙΑΝΤΗΝΜΗΤ·
15ΡΑΑΥΤΟΥΕΥΘΑΡΣΩΣΤΟΣΥΝΒΕΒΗΚΟΣΥΠΟΤΟΥΔΑΙΜΟΝΟΣΕΝΕΝ[··]ΙΝ
<ab>
<lb n="1" />
ἔδοξεν
τῇ
βουλῇ
κ
<milestone unit="block" />
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
τῷ
δήμῳ
γνώμη
ἀρχόντων
καὶ
Ὑψικλέους
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
ο
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ψικλέ
</supplied>
<lb n="2" type="worddiv" />
ους
τοῦ
Μενάνδρου
γ
<milestone unit="block" />
ραμματέως
δήμου
καὶ
Μενίππου
τοῦ
Τειμοκλέους
τοῦ
<unclear reason="damage" >
Π
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ο
</supplied>
<lb n="3" type="worddiv" />
λεμάρχου
τοῦ
ἐπὶ
τῆς
χ
<milestone unit="block" />
ώρας
στρατηγοῦ
ἐπεὶ
Τίτος
Ἀντώνιος
Ἀδράστου
υἱὸς
Κυρε
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="4" type="worddiv" />
να
Λυσίμαχος
Γρύπος
<milestone unit="block" />
νὴρ
τῆς
πρώτης
τάξεως
καὶ
γένους
πολλὰ
καὶ
μεγάλα
ἐν
πᾶσ
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<lb n="5" />
παρεσχημένου
τῇ
πατ
<milestone unit="block" />
<unclear reason="damage" >
ρί
</unclear>
δι
καὶ
αὐτὸς
ἀπὸ
πρώτης
ἡλικίας
νεικήσας
πάντας
ἠθῶν
τε
<lb n="6" type="worddiv" />
σ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
μνότητι
καὶ
ἐναρέτου
β
<milestone unit="block" />
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ου
ἀγωγῇ
καὶ
καθ'
ἑαυτὸν
κατὰ
ἔργα
κοσμήσας
τὴν
τοῦ
γένους
<choice> type="correction"
<corr>
δόξαν
</corr>
</choice>
<lb n="7" />
καὶ
ἐν
αἷς
ἐτέλεσεν
ἀρχα
<milestone unit="block" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ς
καὶ
ὑπηρεσίαις
καὶ
πρεσβείαις
καὶ
ἀγορανομίαις
πολυτελέσιν
<lb n="8" />
καὶ
ἐπιδόσεσιν
καὶ
λιτο
<milestone unit="block" />
<unclear reason="damage" >
υ
</unclear>
ργίαις
μεγαλοψύχοις
καὶ
ἀρχιερωσύνῃ
πολυτελεστάτῃ
τὰ
<lb n="9" />
νῦν
μετήλλακχεν
<milestone unit="block" />
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
δῆμος
ἡμῶν
ἐπὶ
τῷ
γεγονότι
ἀχθεσθεὶς
ἐπηνέχθη
τειμῆ
<lb n="10" type="worddiv" />
σαι
τὸν
ἄνδρα
καὶ
μετη
<milestone unit="block" />
<supplied reason="lost" >
λ
</supplied>
λακχότα
ταῖς
τειμαῖς
καὶ
στεφανῶσαι
αὐτὸν
τῷ
τῆς
ἀρ
<supplied reason="lost" >
ε
</supplied>
<lb n="11" type="worddiv" />
τῆς
στεφάνῳ
παραμυθήσασ
<milestone unit="block" />
θαι
δὲ
<supplied reason="omitted" >
κ
</supplied>
αὶ
Ἀντωνίαν
Νεικοτείμου
θυγατέρα
Τατίαν
τὴν
μητέρα
αὐτο
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="12" />
δεδόχθαι
τῇ
βουλῇ
καὶ
τῷ
<milestone unit="block" />
δήμῳ
τετειμῆσθαι
καὶ
μετηλλακχότα
Ἀντώνιον
Λυσίμαχον
ἄν
<lb n="13" type="worddiv" />
δρα
πάσης
ἄξιον
τειμῆς
τα
<milestone unit="block" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ς
καλλίσταις
τειμαῖς
ἐστεφανῶσθαι
δὲ
αὐτὸν
κατὰ
<lb n="14" />
ἀρετῆς
στεφάνῳ
παρηγορ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<milestone unit="block" />
σθαι
δὲ
καὶ
Ἀντωνίαν
Νεικοτείμου
θυγατέρα
Τατίαν
τὴν
μητ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<lb n="15" type="worddiv" />
ρα
αὐτοῦ
εὐθαρσῶς
τὸ
σ
<milestone unit="block" />
υνβεβηκὸς
ὑπὸ
τοῦ
δαίμονος
ἐνεν
<supplied reason="lost" >
κε
</supplied>
ῖν
</ab>
Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

a (1973)
 a (1973)
b (1973)
 b (1973)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)