Description:
White marble base without moulding (W. 0.54 × H. 1.095 × D. 0.54) chipped above, and damaged at the lower right side.
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
l.1, 0.0275; ll. 2 ff., 0.015–0.0175.
Date:
First century A.D. (prosopography)
Findspot:
Walls, East (south part): fallen, in the stretch just north of the South-east Gate, east of 12.325 , 12.326.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1973)
History of discovery:
Recorded by Deering (4v-5, no. 18); by Gaudin (162); by the MAMA expedition; by the NYU expedition.
Bibliography:
Leake, from Deering, TRSL 1843, 235 and 290-291, no. 6 whence Waddington, LBW 1602a, Liermann 101-102, no. 19; mentioned by Reinach, from Gaudin's squeeze, REG 19, 1906, 113-114, no. 33; published by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 484, whence McCabe PHI Aphrodisias 222. Published by Smith, Roman Portrait Statuary from Aphrodisias, p.22.
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds); Publications; Deering; Gaudin's squeeze. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 vac. οἱ νέοι vac.
2[ἐτεί]μ̣ησαν ταῖς καλλίσταις
3 καὶ μεγίσταις καὶ πρώταις τειμαῖς
4 Ἄδραστον Νεικοτείμου τοῦ
5 Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος
6 υἱὸν νέων ἄνδρα μέγαν φιλόπατριν
7 καὶ φιλοπολείτην καὶ εὐεργέτην καὶ
8 κτίστην γεγονότα διὰ προγόνων
9 τοῦ δήμου ἀρχιερατεύσαντα τῶν
10 Σεβαστῶν γυμνασιαρχήσαντα δὶς
11 δρακτοῖς ἐλαίοις ἐπιρύτοις ἀνελ̣-
12λιπῶς στεφανηφορήσαντα δίς
13 ἀγωνοθετήσαντα τρίς ἀγορα-
14νομήσαντα τετράκις κτίστην
15π̣ρεσβεύσαντα πλεονάκις ὑπὲρ
16 τῆς πατρίδος γενόμενον ἔκδι-
17κ̣ον δημοσίων πραγμάτων πε-
18ποιημένον ἑστιάσεις καὶ ἐπιδό-
19σεις ἐκ τῶν ἰδίων πολυτελεῖς διά
20 τε τὴν πρὸς τὴν πατρίδα διηνεκῆ
21 εὔνοιαν καὶ διὰ τὴν πρὸς τοὺς̣ νέ-
22ους φιλάγαθον διάθεσιν ζῶντα
23 vv. πρὸς ὑπόδειγμα ἀρετῆς
24 τὴν δὲ ἀνάθεσιν τοῦ ἀγάλματος πε-
25 ποιῆσθαι τοὺς νέους ἐκ τῶν ἰδίων ἐπι-
26μεληθέντος Ἑρμογένους το[ῦ] Ὑψικ̣λέους
27φύσε[ι] δὲ Ἑρμοῦ τοῦ γραμματε̣ω̣ς τῶν
28 νέων ἐργεπιστατήσαντος Παν̣φίλου
29 vv. τοῦ Ἀρτέμωνος Κροκίωνος
1     [·ΙΝΕΟΙ     
2[····]·ΗΣΑΝΤΑΙΣΚΑΛΛΙΣΤΑΙΣ
3ΚΑΙΜΕΓΙΣΤΑΙΣΚΑΙΠΡΩΤΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣ
4ΑΔΡΑΣΤΟΝΝΕΙΚΟΤΕΙΜΟΥΤΟΥ
5ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΙΕΡΑΚΟΣ
6ΥΙΟΝΝΕΩΝΑΝΔΡΑΜΕΓΑΝΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ
7ΚΑΙΦΙΛΟΠΟΛΕΙΤΗΝΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΗΝΚΑΙ
8ΚΤΙΣΤΗΝΓΕΓΟΝΟΤΑΔΙΑΠΡΟΓΟΝΩΝ
9ΤΟΥΔΗΜΟΥΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΣΑΝΤΑΤΩΝ
10ΣΕΒΑΣΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣΑΝΤΑΔΙΣ
11ΔΡΑΚΤΟΙΣΕΛΑΙΟΙΣΕΠΙΡΥΤΟΙΣΑΝ[··
12ΛΙΠΩΣΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΗΣΑΝΤΑΔΙΣ
13ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΝΤΑΤΡΙΣΑΓΟΡ[·
14ΝΟΜΗΣΑΝΤΑΤΕΤΡΑΚΙΣΚΤΙΣΤΗΝ
15·ΡΕΣΒΕΥΣΑΝΤΑΠΛΕΟΝΑΚΙΣ[····
16[····ΗΣΠΑΤΡΙΔΟΣΓΕΝΟΜΕΝΟΝΕ[···
17·ΟΝΔΗΜΟΣΙΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝ[··
18ΠΟΙΗΜΕΝΟΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣΚΑΙΕΠ[···
19ΣΕΙΣΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝΠΟΛΥΤΕΛΕ[··[···
20ΤΕΤΗΝΠΡΟΣΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑΔΙΗ[····
21[····ΥΝΟΙΑΝΚΑΙΔΙΑΤΗΝΠΡΟΣΤΟΥ·[··
22ΟΥΣΦΙΛΑΓΑΘΟΝΔΙΑΘΕΣΙΝΖΩΝΤ[····
23  ΠΡΟΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑΑΡΕΤ[····
24[·ΗΝΔΕΑΝΑΘΕΣΙΝΤΟΥΑΓΑΛΜΑΤΟ[····[····
25[·ΟΙΗΣΘΑΙΤΟΥΣΝΕΟΥΣΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝ[····
26ΜΕΛΗΘΕΝΤΟΣΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣΤΟ[·]ΥΨ[····]
27ΦΥΣΕ[·]ΔΕΕΡΜΟΥΤΟΥΓΡΑΜΜΑΤ··[····][····]
28ΝΕΩΝΕΡΓΕΠΙΣΤΑΤΗΣΑΝΤΟΣΠΑ·[····]
29  ΤΟΥΑΡΤΕΜΩΝΟΣΚΡΟΚΙΩΝΟΣ
<ab>
<lb n="1" />
<space extent="5" unit="character" dim="horizontal" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ο
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
νέοι
<space extent="5" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" >
ἐτεί
</supplied>
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
ησαν
ταῖς
καλλίσταις
<lb n="3" />
καὶ
μεγίσταις
καὶ
πρώταις
τειμαῖς
<lb n="4" />
Ἄδραστον
Νεικοτείμου
τοῦ
<lb n="5" />
Ἀρτεμιδώρου
τοῦ
Ζήνωνος
Ἱέρακος
<lb n="6" />
υἱὸν
νέων
ἄνδρα
μέγαν
φιλόπατριν
<lb n="7" />
καὶ
φιλοπολείτην
καὶ
εὐεργέτην
καὶ
<lb n="8" />
κτίστην
γεγονότα
διὰ
προγόνων
<lb n="9" />
τοῦ
δήμου
ἀρχιερατεύσαντα
τῶν
<lb n="10" />
Σεβαστῶν
γυμνασιαρχήσαντα
δὶς
<lb n="11" />
δρακτοῖς
ἐλαίοις
ἐπιρύτοις
ἀν
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ε
<unclear reason="damage" >
λ
</unclear>
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="12" type="worddiv" />
λιπῶς
στεφανηφορήσαντα
δίς
<lb n="13" />
ἀγωνοθετήσαντα
τρίς
ἀγορ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
α
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="14" type="worddiv" />
<unclear reason="undefined" >
ν
</unclear>
ομήσαντα
τετράκις
κτίστην
<lb n="15" />
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
ρεσβεύσαντα
πλεονάκις
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ὑπὲρ
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="16" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
τ
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
ῆς
πατρίδος
γενόμενον
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
κδι
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="17" type="worddiv" />
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
ον
δημοσίων
πραγμάτων
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
πε
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="18" type="worddiv" />
ποιημένον
ἑστιάσεις
καὶ
ἐπ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ιδό
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="19" type="worddiv" />
σεις
ἐκ
τῶν
ἰδίων
πολυτελε
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ῖς
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
διά
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="20" />
τε
τὴν
πρὸς
τὴν
πατρίδα
διη
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
νεκῆ
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="21" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ε
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
ὔνοιαν
καὶ
διὰ
τὴν
πρὸς
τοὺ
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
νέ
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="22" type="worddiv" />
ους
φιλάγαθον
διάθεσιν
ζῶντ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
α
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="23" />
<space extent="2" unit="character" dim="horizontal" />
πρὸς
ὑπόδειγμα
ἀρετ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ῆς
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="24" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
τ
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
ὴν
δὲ
ἀνάθεσιν
τοῦ
ἀγάλματο
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ς
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
πε
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="25" type="worddiv" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
π
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
οιῆσθαι
τοὺς
νέους
ἐκ
τῶν
ἰδίων
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ἐπι
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="26" type="worddiv" />
μεληθέντος
Ἑρμογένους
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
Ὑψ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ι
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
λέους
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="27" />
φύσε
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
δὲ
Ἑρμοῦ
τοῦ
γραμματ
<unclear reason="damage" >
εω
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ς
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
τῶν
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="28" />
νέων
ἐργεπιστατήσαντος
Πα
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
φίλου
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="29" />
<space extent="2" unit="character" dim="horizontal" />
τοῦ
Ἀρτέμωνος
Κροκίωνος
</ab>

Apparatus

Letters read by Deering at the beginning of lines 16, 24 and 25, and the ends of lines 11, 13 and 15 onwards were no longer visible by 1934, and few more have become illegible: letters recorded by Deering but no longer legible are highlighted.

Translation:

The neoi honoured with the finest, greatest and foremost honours Adrastos, son of Neikoteimos Hierax, the son of Artemidoros the son of Zenon, Son of the Neoi, a great man who loved his fatherland and his city, both a benefactor and a founder of the People through the tradition of his ancestors. He was high priest of the emperors, gymnasiarch twice, providing a continuous and abundant flow of olive oil, stephanephoros twice, contest-president three times, market overseer four times, a founder; he acted as ambassador for his fatherland on many occasions. He was an advocate of the affairs of the people and gave costly feasts and contributions from his own funds because of the constant good will he bore to the fatherland and because of his kindly disposition toward the neoi. He lived as a model of excellence.

The erection of the statue was undertaken by the Neoi from their own funds, under the supervision of Hermogenes, son of Hypsikles, by birth son of Hermes, the secretary of the Neoi, and the management of Pamphilos Krokion, son of Artemon.

(Translated Smith, modified Roueché)

Commentary:

See the discussion by Smith, loc. cit.

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)

Representations:

Deering notebook, page 4v
 Deering notebook, page 4v
Deering notebook, page 5
 Deering notebook, page 5
Gaudin squeeze
 Gaudin squeeze

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)