Description:
Two adjoining white marble blocks: i, to left W. 1.90 × H. 0.85 x depth not measurable; ii (to right) W. 1.42 × H. 0.85 x depth not measurable.
Text:
Inscribed in three recessed panels, W. 0.80, W. 0.79 and W. 0.80; a and b on block i, c on block ii. The blocks are complete on all sides; the texts must therefore have begun on blocks above.
Letters:
a and b, 0.015-0.02; c 0.025.Ligatures: a: ΗΝ, l.5, ΗΝΜΗ l.12. b: ΗΝ l.4 (twice), l.10, l.13; ΗΜ l. 4, l.9; ΜΝΗΜ l.13; ΜΕ l.15; ΜΗ l.17. c: ΝΕ l.4; ΝΚ l.4; ΗΝ l.8, l.12, l.14; ΜΝΗΜ l.15; ΜΒ l.19; ΜΗ, l.23.
Date:
First to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, South (west part): between 12.703 and 12.707 (=MAMA 445, 467)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1977)
History of discovery:
a-c copied by Deering (15-16, no. 47); copied by Fellows. b copied by Kubitschek (KV.6); c (lines 11-23) copied by Doublet and Deschamps. All recorded by the MAMA expedition; by the NYU expedition in 1977 (MB).
Bibliography:
Published by Fellows, a, no. 24; b nos. 25, 26; c no. 27, whence CIG 2775b, 2775c, 2775d Published by Leake from Deering, no. 20a, 20b, 20c, whence Bailie nos. 52, 53, 54; b by Texier no. 1; c corrected by Doublet & Deschamps 13; a-c, whence Buresch, RhMus. 49 (1894), 424-60, whence L. Robert, EE 19-20. Published by Cormack from the MAMA records, MAMA 412, whence Hellenica 13, 49, 181; McCabe PHI Aphrodisias 21
Text constituted from:
Preliminary transcription (Beard); notebooks; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
a
0·· ? ··]
1 [·]ω̣ς̣ καὶ ἀνελλιπῶς πλεῖστα παρε̣σ̣χ̣η-
2[μ]ένον τ̣ῇ̣ π ατ̣ρ̣ίδι φ[έ]ρ̣ει̣ν̣ ἀ̣ν̣θ̣ρ̣ωπίνως
3 τ̣ὴν συνβεβηκυῖαν συνφορὰν ἐπὶ τῷ
4 τέκνῳ αὐτοῦ stop δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ
5 τῷ δήμῳ τετειμῆσθαι μὲν Ζήνω να
6 Καλλίου τοῦ Ζήνωνος τοῦ Εὐδάμου
7 καὶ μετηλλακχότα ἀνατεθῆναι δὲ
8 αὐτοῦ καὶ ἀνδριάντας καὶ ἀγάλματα
9 καὶ εἰκόνας ἐν ἱεροῖς ἢ δημοσίοις τό-
10 ποις ὑπὸ Καλλίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
11 παραμεμυθῆσθαι δὲ καὶ Ἀπφίαν Εὐ-
12 δάμου τοῦ Μητροδώρου τὴν μη-
13 τέρα τοῦ Ζήνωνος scroll leaf star leaf leaf
14        vacat
b
0·· ? ··]
1 κ̣α̣ὶ̣ μ̣ετ̣η̣ λλακχότα καὶ στεφανῶσ θα̣ι scroll
2 Καλλίαν υὸ̣ν̣ Κ αλλίου τοῦ Ζ ήνωνος τοῦ
3 Εὐδάμου νεανίαν καλὸν καὶ ἀγαθὸν
4 τὴν ἀναστροφὴν πεποιημένον ἐνάρετον
5 καὶ παντὸς ἐπαίνου ἀξίαν ταῖς καλλίσ-
6 ταις καὶ μεγίσταις τειμαῖς ἀνατεθῆναι
7 δὲ αὐτοῦ καὶ ἀνδριάντας καὶ ἀγάλματα
8 καὶ εἰκόνας γραπτὰς ἐν ὅπλοις ἐπιχρύ-
9 σοις ἐν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις τόποις ἐφ' ὧν
10 καὶ ἐπιγραφῆναι καὶ τὰς ἀξίας καὶ πρεπού-
11 σας καὶ ἀναλογούσας τῷ γένει καὶ τῇ περὶ
12 τὸν βίον αὐτοῦ ἀναστροφῇ τειμὰς ἐπι-
13 γραφῆναι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μνημείου ἐν ᾧ τέ-
14 θαπται καὶ Ζήνων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ scroll
15 τὰς ἀξίας ἐπιγραφὰς αὐτῷ παραμεμυθῆσ-
16 θαι δὲ Καλλίαν Ζήνωνος τοῦ Εὐδάμου
17 καὶ Ἀπφίαν Εὐδάμου τοῦ Μητροδώρου leaf
18 τοὺς γονεῖς αὐτοῦ καὶ Εὔδαμον Καλλί-
19 ου τοῦ Ζήνωνος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ scroll
20 φέρειν ἀνθρωπίνως τὸ συνβεβηκὸς
21 scroll ἀτύχημα scroll
c
0·· ? ··]
1[··· καὶ με]-
1τ̣η̣ λλακχότα δεδό χθαι τῇ βουλῇ καὶ
2 τῷ δήμῳ τετε̣ιμῆσθαι καὶ μετηλλακ-
3 χότα Εὔδαμον Καλλίου τοῦ Ζήνω scroll
4 νος τοῦ Εὐδάμου νεανίαν καλὸν
5 καὶ ἀγαθὸν ζήσαντα κοσμίως καὶ σω-
6 φρόνως καὶ πρὸς ὑπόδειγμα ἀρετῆς
7 ταῖς καλλίσταις καὶ μεγίσταις καὶ ἀξί-
8αις τειμαῖς ἀνατεθῆναι δὲ αὐτοῦ καὶ
9 εἰκόνας γραπτὰς ἐν ὅπλοις ἐπιχρύ-
10 σοις καὶ ἀνδριάντας καὶ ἀγάλματα
11 ἐν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις τόποις ἐ-
12 φ' ὧν καὶ ἐπιγραφῆναι τὰς ἀξίας καὶ ἀ-
13 ναλογούσας τῷ γένει αὐτοῦ τειμὰς
14 ἐπιγραφῆναι δὲ αὐτοῦ τὰς τειμὰς
15 καὶ ἐπὶ τ̣οῦ μνημείου ἐν ᾧ κεκήδευ- scroll
16 ται πα̣ρ̣α̣μεμυθῆσθαι δ̣ὲ Καλλίαν Ζή-
17 νωνος τοῦ Εὐ̣δ̣άμου καὶ Ἀπφίαν Εὐδά-
18 μου τοῦ Μ̣η̣τρ̣οδώρου τοὺς γονεῖς αὐ-
19 τοῦ φ̣έρειν ἀνθρωπίνως τὰς συμβεβη-
20 κυίας αὐτ̣ο̣ῖς̣ σ̣υ̣μφορὰς ἐπὶ τοῖς τέ-
20 κνο[ις αὐτῶ]ν τὸ δὲ ψήφισμα ἐπιδε-
21 δόσθα[ι εἰσ]η̣γ̣η̣σαμένου Μητροδώ- leaf
22 ρου τοῦ Μητροδώρου τοῦ Διονυσίδου
a
0·· ? ··]
1[·][··][···][·········][·······][···]···Η
2[·]ΕΝΟΝ··[·]Α··ΙΔΙΦ[·]·Ε······ΩΠΙΝΩΣ
3·ΗΝΣΥΝΒΕΒΗΚΥΙΑΝΣΥΝΦΟΡΑΝΕΠΙΤΩ
4ΤΕΚΝΩΑΥΤΟΥ stop ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΒΟΥΛΗΚΑΙ
5ΤΩΔΗΜΩΤΕΤΕΙΜΗΣΘΑΙΜΕΝΖΗΝ[·]ΝΑ
6ΚΑΛΛΙΟΥΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΤΟΥΕΥΔΑΜΟΥ
7ΚΑΙΜΕΤΗΛΛΑΚΧΟΤΑΑΝΑΤΕΘΗΝΑΙΔΕ
8ΑΥΤΟΥΚΑΙΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣΚΑΙΑΓΑΛΜΑΤΑ
9ΚΑΙΕΙΚΟΝΑΣΕΝΙΕΡΟΙΣΗΔΗΜΟΣΙΟΙΣΤΟ
10ΠΟΙΣΥΠΟΚΑΛΛΙΟΥΤΟΥΠΑΤΡΟΣΑΥΤΟΥ
11ΠΑΡΑΜΕΜΥΘΗΣΘΑΙΔΕΚΑΙΑΠΦΙΑΝΕΥ
12ΔΑΜΟΥΤΟΥΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥΤΗΝΜΗ
13ΤΕΡΑΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣ scroll leaf star leaf leaf
14       vacat
b
0·· ? ··]
1····Ε··[········][···][········]Θ·Ι scroll
2ΚΑΛΛΙΑΝΥ[·]··Κ[······][···][·]ΗΝΩΝΟΣΤΟΥ
3ΕΥΔΑΜΟΥΝΕΑΝΙΑΝΚΑΛΟΝΚΑΙΑΓΑΘΟΝ
4ΤΗΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝΠΕΠΟΙΗΜΕΝΟΝΕΝΑΡΕΤΟΝ
5ΚΑΙΠΑΝΤΟΣΕΠΑΙΝΟΥΑΞΙΑΝΤΑΙΣΚΑΛΛΙΣ
6ΤΑΙΣΚΑΙΜΕΓΙΣΤΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣΑΝΑΤΕΘΗΝΑΙ
7ΔΕΑΥΤΟΥΚΑΙΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣΚΑΙΑΓΑΛΜΑΤΑ
8ΚΑΙΕΙΚΟΝΑΣΓΡΑΠΤΑΣΕΝΟΠΛΟΙΣΕΠΙΧΡΥ
9ΣΟΙΣΕΝΙΕΡΟΙΣΚΑΙΔΗΜΟΣΙΟΙΣΤΟΠΟΙΣΕΦ'ΩΝ
10ΚΑΙΕΠΙΓΡΑΦΗΝΑΙΚΑΙΤΑΣΑΞΙΑΣΚΑΙΠΡΕΠΟΥ
11ΣΑΣΚΑΙΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣΤΩΓΕΝΕΙΚΑΙΤΗΠΕΡΙ
12ΤΟΝΒΙΟΝΑΥΤΟΥΑΝΑΣΤΡΟΦΗΤΕΙΜΑΣΕΠΙ
13ΓΡΑΦΗΝΑΙΔΕΚΑΙΕΠΙΤΟΥΜΝΗΜΕΙΟΥΕΝΩΤΕ
14ΘΑΠΤΑΙΚΑΙΖΗΝΩΝΟΑΔΕΛΦΟΣΑΥΤΟΥ scroll
15ΤΑΣΑΞΙΑΣΕΠΙΓΡΑΦΑΣΑΥΤΩΠΑΡΑΜΕΜΥΘΗΣ
16ΘΑΙΔΕΚΑΛΛΙΑΝΖΗΝΩΝΟΣΤΟΥΕΥΔΑΜΟΥ
17ΚΑΙΑΠΦΙΑΝΕΥΔΑΜΟΥΤΟΥΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ leaf
18ΤΟΥΣΓΟΝΕΙΣΑΥΤΟΥΚΑΙΕΥΔΑΜΟΝΚΑΛΛΙ
19ΟΥΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΤΟΝΑΔΕΛΦΟΝΑΥΤΟΥ scroll
20ΦΕΡΕΙΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣΤΟΣΥΝΒΕΒΗΚΟΣ
21 scroll ΑΤΥΧΗΜΑ scroll
c
0·· ? ··]
1[········]
1··[········][····]ΧΘΑΙΤΗΒΟΥΛΗΚΑΙ
2ΤΩΔΗ[··[···]·ΙΜΗΣΘΑΙΚΑΙΜΕΤΗΛΛΑΚ
3ΧΟΤΑΕΥΔΑΜΟΝΚΑΛΛΙΟΥΤΟΥΖΗΝΩ scroll
4ΝΟΣΤΟΥΕΥΔΑΜΟΥΝΕΑΝΙΑΝΚΑΛΟΝ
5ΚΑΙΑΓΑΘΟΝΖΗΣΑΝΤΑΚΟΣΜΙΩΣΚΑΙΣΩ
6ΦΡΟΝΩΣΚΑΙΠΡΟΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑΑΡΕΤΗΣ
7ΤΑΙΣΚΑΛΛΙΣΤΑΙΣΚΑΙΜΕΓΙΣΤΑΙΣΚΑΙΑΞΙ
8ΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣΑΝΑΤΕΘΗΝΑΙΔΕΑΥΤΟΥΚΑΙ
9ΕΙΚΟΝΑΣΓΡΑΠΤΑΣΕΝΟΠΛΟΙΣΕΠΙΧΡΥ
10ΣΟΙΣΚΑΙΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣΚΑΙΑΓΑΛΜΑΤΑ
11ΕΝΙΕΡΟΙΣΚΑΙΔΗΜΟΣΙΟΙΣΤΟΠΟΙΣΕ
12Φ'ΩΝΚΑΙΕΠΙΓΡΑΦΗΝΑΙΤΑΣΑΞΙΑΣΚΑΙΑ
13ΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣΤΩΓΕΝΕΙΑΥΤΟΥΤΕΙΜΑΣ
14ΕΠΙΓΡΑΦΗΝΑΙΔΕΑΥΤΟΥΤΑΣΤΕΙΜΑΣ
15ΚΑΙΕΠΙ·ΟΥΜΝΗΜΕΙΟΥΕΝΩΚΕΚΗΔΕΥ scroll
16ΤΑΙΠ···ΜΕΜΥΘΗΣΘΑΙ·ΕΚΑΛΛΙΑΝΖΗ
17ΝΩΝΟΣΤΟΥΕ··ΑΜΟΥΚΑΙΑΠΦΙΑΝΕΥΔΑ
18ΜΟΥΤΟΥ··Τ·ΟΔΩΡΟΥΤΟΥΣΓΟΝΕΙΣΑΥ
19ΤΟΥ·ΕΡΕΙΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣΤΑΣΣΥΜΒΕΒΗ
20ΚΥΙΑΣΑΥ··Ι···ΜΦΟΡΑΣΕΠΙΤΟΙΣΤΕ
20ΚΝΟ[······]ΝΤΟΔΕΨΗΦΙΣΜΑΕΠΙΔΕ
21ΔΟΣΘΑ[····]···ΣΑΜΕΝΟΥΜΗΤΡΟΔΩ leaf
22ΡΟΥΤΟΥΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥΤΟΥΔΙΟΝΥΣΙΔΟΥ
<div type="textpart_section" n="a" >
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="top" />
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
<unclear reason="damage" >
ως
</unclear>
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
καὶ
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ἀνελλιπῶς
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="7" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
πλεῖστα
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
παρ
</rdg>
</app>
<unclear reason="damage" >
εσχ
</unclear>
η
<lb n="2" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
μ
</supplied>
ένον
<unclear reason="damage" >
τῇ
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
π
</rdg>
</app>
α
<unclear reason="damage" >
τρ
</unclear>
ίδι
φ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ρ
</unclear>
ε
<unclear reason="damage" >
ιν
</unclear>
<unclear reason="damage" >
ἀνθρ
</unclear>
ωπίνως
<lb n="3" />
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
ὴν
συνβεβηκυῖαν
συνφορὰν
ἐπὶ
τῷ
<lb n="4" />
τέκνῳ
αὐτοῦ
<g type="stop" />
δεδόχθαι
τῇ
βουλῇ
καὶ
<lb n="5" />
τῷ
δήμῳ
τετειμῆσθαι
μὲν
Ζήν
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ω
</rdg>
</app>
να
<lb n="6" />
Καλλίου
τοῦ
Ζήνωνος
τοῦ
Εὐδάμου
<lb n="7" />
καὶ
μετηλλακχότα
ἀνατεθῆναι
δὲ
<lb n="8" />
αὐτοῦ
καὶ
ἀνδριάντας
καὶ
ἀγάλματα
<lb n="9" />
καὶ
εἰκόνας
ἐν
ἱεροῖς
δημοσίοις
τό
<lb n="10" type="worddiv" />
ποις
ὑπὸ
Καλλίου
τοῦ
πατρὸς
αὐτοῦ
<lb n="11" />
παραμεμυθῆσθαι
δὲ
καὶ
Ἀπφίαν
Εὐ
<lb n="12" type="worddiv" />
δάμου
τοῦ
Μητροδώρου
τὴν
μη
<lb n="13" type="worddiv" />
τέρα
τοῦ
Ζήνωνος
<g type="scroll" />
<g type="leaf" />
<g type="star" />
<g type="leaf" />
<g type="leaf" />
<lb n="14" />
<space extent="1" unit="line" dim="vertical" />
</ab>
</div>
<div type="textpart_section" n="b" >
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="top" />
<lb n="1" />
<unclear reason="damage" >
καὶ
</unclear>
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
ε
<unclear reason="damage" >
τη
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
λλακχότα
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
καὶ
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
στεφανῶσ
</rdg>
</app>
θ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
ι
<g type="scroll" />
<lb n="2" />
Καλλίαν
υ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
</rdg>
</app>
<unclear reason="damage" >
ὸν
</unclear>
Κ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
αλλίου
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
τοῦ
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
Ζ
</rdg>
</app>
ήνωνος
τοῦ
<lb n="3" />
Εὐδάμου
νεανίαν
καλὸν
καὶ
ἀγαθὸν
<lb n="4" />
τὴν
ἀναστροφὴν
πεποιημένον
ἐνάρετον
<lb n="5" />
καὶ
παντὸς
ἐπαίνου
ἀξίαν
ταῖς
καλλίσ
<lb n="6" type="worddiv" />
ταις
καὶ
μεγίσταις
τειμαῖς
ἀνατεθῆναι
<lb n="7" />
δὲ
αὐτοῦ
καὶ
ἀνδριάντας
καὶ
ἀγάλματα
<lb n="8" />
καὶ
εἰκόνας
γραπτὰς
ἐν
ὅπλοις
ἐπιχρύ
<lb n="9" type="worddiv" />
σοις
ἐν
ἱεροῖς
καὶ
δημοσίοις
τόποις
ἐφ'
ὧν
<lb n="10" />
καὶ
ἐπιγραφῆναι
καὶ
τὰς
ἀξίας
καὶ
πρεπού
<lb n="11" type="worddiv" />
σας
καὶ
ἀναλογούσας
τῷ
γένει
καὶ
τῇ
περὶ
<lb n="12" />
τὸν
βίον
αὐτοῦ
ἀναστροφῇ
τειμὰς
ἐπι
<lb n="13" type="worddiv" />
γραφῆναι
δὲ
καὶ
ἐπὶ
τοῦ
μνημείου
ἐν
τέ
<lb n="14" type="worddiv" />
θαπται
καὶ
Ζήνων
ἀδελφὸς
αὐτοῦ
<g type="scroll" />
<lb n="15" />
τὰς
ἀξίας
ἐπιγραφὰς
αὐτῷ
παραμεμυθῆσ
<lb n="16" type="worddiv" />
θαι
δὲ
Καλλίαν
Ζήνωνος
τοῦ
Εὐδάμου
<lb n="17" />
καὶ
Ἀπφίαν
Εὐδάμου
τοῦ
Μητροδώρου
<g type="leaf" />
<lb n="18" />
τοὺς
γονεῖς
αὐτοῦ
καὶ
Εὔδαμον
Καλλί
<lb n="19" type="worddiv" />
ου
τοῦ
Ζήνωνος
τὸν
ἀδελφὸν
αὐτοῦ
<g type="scroll" />
<lb n="20" />
φέρειν
ἀνθρωπίνως
τὸ
συνβεβηκὸς
<lb n="21" />
<g type="scroll" />
ἀτύχημα
<g type="scroll" />
</ab>
</div>
<div type="textpart_section" n="c" >
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="top" />
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
με
</supplied>
<lb n="1" type="worddiv" />
<unclear reason="damage" >
τη
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
λλακχότα
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
δεδό
</rdg>
</app>
χθαι
τῇ
βουλῇ
καὶ
<lb n="2" />
τῷ
δή
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
μῳ
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
τετ
</rdg>
</app>
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
ιμῆσθαι
καὶ
μετηλλακ
<lb n="3" type="worddiv" />
χότα
Εὔδαμον
Καλλίου
τοῦ
Ζήνω
<g type="scroll" />
<lb n="4" />
νος
τοῦ
Εὐδάμου
νεανίαν
καλὸν
<lb n="5" />
καὶ
ἀγαθὸν
ζήσαντα
κοσμίως
καὶ
σω
<lb n="6" type="worddiv" />
φρόνως
καὶ
πρὸς
ὑπόδειγμα
ἀρετῆς
<lb n="7" />
ταῖς
καλλίσταις
καὶ
μεγίσταις
καὶ
ἀξί
<lb n="8" type="worddiv" />
αις
τειμαῖς
ἀνατεθῆναι
δὲ
αὐτοῦ
καὶ
<lb n="9" />
εἰκόνας
γραπτὰς
ἐν
ὅπλοις
ἐπιχρύ
<lb n="10" type="worddiv" />
σοις
καὶ
ἀνδριάντας
καὶ
ἀγάλματα
<lb n="11" />
ἐν
ἱεροῖς
καὶ
δημοσίοις
τόποις
<lb n="12" type="worddiv" />
φ'
ὧν
καὶ
ἐπιγραφῆναι
τὰς
ἀξίας
καὶ
<lb n="13" type="worddiv" />
ναλογούσας
τῷ
γένει
αὐτοῦ
τειμὰς
<lb n="14" />
ἐπιγραφῆναι
δὲ
αὐτοῦ
τὰς
τειμὰς
<lb n="15" />
καὶ
ἐπὶ
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
οῦ
μνημείου
ἐν
κεκήδευ
<g type="scroll" />
<lb n="16" type="worddiv" />
ται
π
<unclear reason="damage" >
αρα
</unclear>
μεμυθῆσθαι
<unclear reason="damage" >
δ
</unclear>
Καλλίαν
Ζή
<lb n="17" type="worddiv" />
νωνος
τοῦ
Ε
<unclear reason="damage" >
ὐδ
</unclear>
άμου
καὶ
Ἀπφίαν
Εὐδά
<lb n="18" type="worddiv" />
μου
τοῦ
<unclear reason="damage" >
Μη
</unclear>
τ
<unclear reason="damage" >
ρ
</unclear>
οδώρου
τοὺς
γονεῖς
αὐ
<lb n="19" type="worddiv" />
τοῦ
<unclear reason="damage" >
φ
</unclear>
έρειν
ἀνθρωπίνως
τὰς
συμβεβη
<lb n="20" type="worddiv" />
κυίας
αὐ
<unclear reason="damage" >
το
</unclear>
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
<unclear reason="damage" >
συ
</unclear>
μφορὰς
ἐπὶ
τοῖς
τέ
<lb n="20" type="worddiv" />
κνο
<supplied reason="lost" >
ις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
αὐτῶ
</supplied>
ν
τὸ
δὲ
ψήφισμα
ἐπιδε
<lb n="21" type="worddiv" />
δόσθα
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰσ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ηγη
</unclear>
σαμένου
Μητροδώ
<g type="leaf" />
<lb n="22" type="worddiv" />
ρου
τοῦ
Μητροδώρου
τοῦ
Διονυσίδου
</ab>
</div>

Apparatus

Letters seen only by earlier visitors are highlighted

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

a (1973)
 a (1973)
b (1973)
 b (1973)
c (1973)
 c (1973)

Representations:

Deering notebook 15
 Deering notebook 15
Deering notebook 15v
 Deering notebook 15v
Deering notebook 16
 Deering notebook 16
Kubitschek notebook V, 6
 Kubitschek notebook V, 6
Deering notebook 14v
 Deering notebook 14v

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)