Description:
A text in four parts, apparently on three or four blocks. Measurements of a. given by Kubitschek: (H. 0.53 x W. 0.78 x D. 0.19; of c. given by Anthopoulos (H. 0.46 x W. 0.79 x D. 0.12) and Reichel (H. 0.40 x W. 0.37 x D. 0.08).
Text:
Inscribed on the face, ?in columns.
Letters:
0.015-0.02. Lunate omega, square and lunate sigma
Date:
First century A.D. (content)
Findspot:
Walls, South-west: the only location—on the south western walls—given by Falkener; a fragment seen by Anthopoulos and Reichel at Pirlibey. Not found again.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspots (1844, 1874, 1893)
History of discovery:
a. seen by Wood (14 p.46); A-D copied in 1813 by Deering (p. 10v-11v, no. 37); b. was squeezed (in two parts) by Fellows, but no text published, see 60 & 61; a.-c. copied by Falkener; b. and c. copied by Loew; c. copied at Aphrodisias by Waddington in 1850 and at ; d. copied at Pirlibey in 1872, by K. G. Anthopoulos and in 1893 by Reichel (R.I.3); a., severely damaged in re-use, copied at Aphrodisias by Kubitschek (KIII.20).
Bibliography:
a.-d. published by Leake, from Deering, no. 14. b. mentioned by Fellows 60 & 61; A-C by Henzen, from Falkener, no. 5; b. and c. by Franz, from Loew, b.3; a.-d. by Waddington, LBW 1611. c. by K. G. Anthopoulos, Homeros III (1875) 80, whence Papadopoulos, Ath.Mitt. (1880) 340 no. 12, and cf. L. Robert, Hellenica 13, 114; cf Cormack, Notes, from notebooks, fig. 13. From these published by Laum, no.100, McCabe PHI Aphrodisias 32 . Discussed: Liermann p.24, Wilhelm, Neue Beiträge II, 49, L. Robert, Rev. de Phil. (1930) 27 n.1, Bull. Ep. 1953.187, whence SEG 13, 491, SEG 1980.1244.
Text constituted from:
Notebooks; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
a
1 ἐπὶ Ζήνωνος τοῦ Ὑψικλέους
3 εἰσηγησαμένου Ἑρμᾶ τοῦ Ἀριστο-
4κλέους τοῦ Ἀρτεμιδώρου Μολοσσοῦ
5 φιλοκαίσαρος ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ
6 δήμῳ γνώμη στρατηγῶν καὶ Ἀρτεμιδώ-
7ρου τοῦ Μύωνος Παπίωνος ἱερέως θε-
8ᾶς Σεβαστῆς Ἰουλίας γραμματέως δή-
9μου καὶ Περίτου τοῦ Διονυσίου φύσει
10 δὲ Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου καὶ Ζή-
11νωνος τοῦ Ἄνδρωνος φύσει δὲ Ἀττά-
12λου Καλλίππου τῶν ἐπὶ τῆς χώρας
13 στρατηγῶν ἐπεὶ Ἀριστοκλῆς Ἀρτεμι-
14δώρου Μολοσσὸς ἐκτενεστάτας μὲν
b
16 καὶ λαμπροτάτας φιλοδοξίας κα[ὶ διαδόσεις ]
17 καὶ λειτουργίας ἐποήσατο εἰς τὴν πόλιν (sic)
18 ἡμῶν ὃν ἔζη χρόνον dash τὸ δὲ περὶ αὑ-
19τὸν εἰς τὴν πατρίδα φιλότειμον ἐνδει-
20κνύμενος καὶ προκρείνων παντὸς οὐδὲ
21 ἐν τοῖς τῆς μεταλλαγῆς χρόνοις ἤλλα -
22ξεν τὸ φιλόπατρι βούλημα ἔγραψεν δὲ
23 {δὲ} διαθήκας σὺν τοῖς ἄλλοις οἷς εἰς τὴν
24 πατρίδα ἀπέλιπεν διατασσόμενος καὶ ἀρ-
25γυρικὰς διαδόσεις τοῖς πολείταις καθ' ἕ-
26καστον ἐνιαυτὸν ἐκ τῶν προσόδων ὧν ἀπέ-
27λιπεν ἀγρῶν εἰς τὸ σὺν τοῖς λοιποῖς οἷ<ς> ἐφι-
28λοδόξησεν ζῶν καὶ φιλοδοξεῖται διὰ τῶν
29 κατασσκευαζομένων ἐκ τοῦ βίου αὐ -
30τοῦ ἀναθημάτων ἀειμνημόνευτον
31 καὶ ἐκ τούτων εἶναι τὸ φιλόπολι αὐτοῦ
32βούλημα vac. ἀνανκαῖον δέ ἐστιν ὡς ὅτ̣[ι]
33 μάλιστα φυλ[ά]σσεσθαι τὰς ἐν πᾶσι
c
35 διαταγὰς αὐτοῦ vac. διὸ δεδόχθαι τῇ βου-
36λῇ καὶ τῇ δήμῳ τελεῖσθαι ἐπάνανκεσ
37 ἀεὶ ὑφ' ὧν ἡ διαθήκη αὐτοῦ περιέχει τὰς ἀρ-
38γυρικὰς διαδόσεις ἐν αἷς ὥρισεν προθεσ-
39μίαις τῆς μὲν ἀναγραφῆς γεινομένησ
40 τῶν κατακλιθέντων ἐν ταῖς προθεσμίαισ
41 τῶν δὲ διαδόσεων ἀεὶ τῇ ἐχομένῃ ἡμέ-
42ρᾳ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῆς ἀποδιδομένων
43 ἐὰν δέ τις τῶν ὀφειλόντων πρᾶξαι τὸ ἀρ-
44γύριον μὴ πράξῃ ἢ μὴ ποήσηται τὴν
45 διάδοσιν ὡς προγέγραπται, ἀποτείσα-
46τω ἰερα Ἀφροδείτῃ δη(νάρια) τρισχειλια ἃ καὶ
47 πράσσεσθαι ἐπάνανκες ὑπὸ τοῦ βου-
48λομένου τῶν πολειτῶν ἐπὶ τρίτῳ
49 μέρει· ὁμοίως δὲ μηδενὶ ἐξέστω μή-
50τε ἄρχοντι μήτε γραμματεῖ μήτε
d
52[ἰδιώτ]ῃ μ[ετα]γαγεῖν εἰς ἕτερον [πρᾶ]-
53[γμα τὸ] τῶνδε δόσεων ἀργύριον̣ μή[τ]-
54ε μέρος χωρεῖν δὲ αὐτὸ εἰς [τὰσ]
55[δός]εις καθὼς ἡ Μολοσσοῦ διαθήκ̣[η περι]-
56έχει vac. ἐὰν δέ τις μεταγάγῃ̣ ᾡτινι
57[τ]ρόπῳ ἔνοχος ἔστω τοῖς ὡρισμέ[νοισ]
58[δ]ιὰ τῆς Μολοσσοῦ διαθήκης προσ[τείμ]-
59οις ἅ ἐστιν δη(νάρια) μ(υρία) αἱ δὲ προθεσμίαι τῶν
60[δ]όσεων [ἡ] α´ μηνὸς Ξανδικοῦ ιθ´ ἡ β´ [ἐπὶ]
61[τ]ῶν θερινῶν πρώτων θεωριῶν ἡ γ´
62 vac. μηνὸς Ὑπερβερεταίου ιθ´
a
1ΕΠΙΖΗΝΩΝΟΣΤΟΥΥΨΙΚΛΕΟΥΣ
3ΕΙΣΗΓΗΣΑΜΕΝΟΥΕΡΜΑΤΟΥΑΡΙΣΤΟ
4ΚΛΕΟΥΣΤΟΥΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥΜΟΛΟΣΣΟΥ
5ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΟΣΕΔΟΞΕΝΤΗΒΟΥΛΗΚΑΙΤΩ
6ΔΗΜΩΓΝΩΜΗΣΤΡΑΤΗΓΩΝΚΑΙΑΡΤΕΜΙΔΩ
7ΡΟΥΤΟΥΜΥΩΝΟΣΠΑΠΙΩΝΟΣΙΕΡΕΩΣΘΕ
8ΑΣΣΕΒΑΣΤΗΣΙΟΥΛΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣΔΗ
9ΜΟΥΚΑΙΠΕΡΙΤΟΥΤΟΥΔΙΟΝΥΣΙΟΥΦΥΣΕΙ
10ΔΕΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΚΑΙΖΗ
11ΝΩΝΟΣΤΟΥΑΝΔΡΩΝΟΣΦΥΣΕΙΔΕΑΤΤΑ
12ΛΟΥΚΑΛΛΙΠΠΟΥΤΩΝΕΠΙΤΗΣΧΩΡΑΣ
13ΣΤΡΑΤΗΓΩΝΕΠΕΙΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣΑΡΤΕΜΙ
14ΔΩΡΟΥΜΟΛΟΣΣΟΣΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΑΣΜΕΝ
b
16ΚΑΙΛΑΜΠΡΟΤΑΤΑΣΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣΚΑ[··········]
17ΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΠΟΗΣΑΤΟΕΙΣΤΗΝΠΟΛΙΝ(sic)
18ΗΜΩΝΟΝΕΖΗΧΡΟΝΟΝ dash ΤΟΔΕΠΕΡΙΑΥ
19ΤΟΝΕΙΣΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑΦΙΛΟΤΕΙΜΟΝΕΝΔΕΙ
20ΚΝΥΜΕΝΟΣΚΑΙΠΡΟΚΡΕΙΝΩΝΠΑΝΤΟΣΟΥΔΕ
21ΕΝΤΟΙΣΤΗΣΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣΧΡΟΝΟΙΣΗΛΛΑ
22ΞΕΝΤΟΦΙΛΟΠΑΤΡΙΒΟΥΛΗΜΑΕΓΡΑΨΕΝΔΕ
23ΔΕΔΙΑΘΗΚΑΣΣΥΝΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΟΙΣΕΙΣΤΗΝ
24ΠΑΤΡΙΔΑΑΠΕΛΙΠΕΝΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣΚΑΙΑΡ
25ΓΥΡΙΚΑΣΔΙΑΔΟΣΕΙΣΤΟΙΣΠΟΛΕΙΤΑΙΣΚΑΘ'Ε
26ΚΑΣΤΟΝΕΝΙΑΥΤΟΝΕΚΤΩΝΠΡΟΣΟΔΩΝΩΝΑΠΕ
27ΛΙΠΕΝΑΓΡΩΝΕΙΣΤΟΣΥΝΤΟΙΣΛΟΙΠΟΙΣΟΙΕΦΙ
28ΛΟΔΟΞΗΣΕΝΖΩΝΚΑΙΦΙΛΟΔΟΞΕΙΤΑΙΔΙΑΤΩΝ
29ΚΑΤΑΣΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΩΝΕΚΤΟΥΒΙΟΥΑΥ
30ΤΟΥΑΝΑΘΗΜΑΤΩΝΑΕΙΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΝ
31ΚΑΙΕΚΤΟΥΤΩΝΕΙΝΑΙΤΟΦΙΛΟΠΟΛΙΑΥΤΟΥ
32ΒΟΥΛΗΜΑ   ΑΝΑΝΚΑΙΟΝΔΕΕΣΤΙΝΩΣΟ·[·]
33ΜΑΛΙΣΤΑΦΥΛ[·]ΣΣΕΣΘΑΙΤΑΣΕΝΠΑΣΙ
c
35ΔΙΑΤΑΓΑΣΑΥΤΟΥ   ΔΙΟΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΒΟΥ
36ΛΗΚΑΙΤΗΔΗΜΩΤΕΛΕΙΣΘΑΙΕΠΑΝΑΝΚΕΣ
37ΑΕΙΥΦ'ΩΝΗΔΙΑΘΗΚΗΑΥΤΟΥΠΕΡΙΕΧΕΙΤΑΣΑΡ
38ΓΥΡΙΚΑΣΔΙΑΔΟΣΕΙΣΕΝΑΙΣΩΡΙΣΕΝΠΡΟΘΕΣ
39ΜΙΑΙΣΤΗΣΜΕΝΑΝΑΓΡΑΦΗΣΓΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
40ΤΩΝΚΑΤΑΚΛΙΘΕΝΤΩΝΕΝΤΑΙΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑΙΣ
41ΤΩΝΔΕΔΙΑΔΟΣΕΩΝΑΕΙΤΗΕΧΟΜΕΝΗΗΜΕ
42ΡΑΑΠΟΗΛΙΟΥΑΝΑΤΟΛΗΣΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΩΝ
43ΕΑΝΔΕΤΙΣΤΩΝΟΦΕΙΛΟΝΤΩΝΠΡΑΞΑΙΤΟΑΡ
44ΓΥΡΙΟΝΜΗΠΡΑΞΗΗΜΗΠΟΗΣΗΤΑΙΤΗΝ
45ΔΙΑΔΟΣΙΝΩΣΠΡΟΓΕΓΡΑΠΤΑΙΑΠΟΤΕΙΣΑ
46ΤΩΙΕΡΑΑΦΡΟΔΕΙΤΗΔΗΤΡΙΣΧΕΙΛΙΑΑΚΑΙ
47ΠΡΑΣΣΕΣΘΑΙΕΠΑΝΑΝΚΕΣΥΠΟΤΟΥΒΟΥ
48ΛΟΜΕΝΟΥΤΩΝΠΟΛΕΙΤΩΝΕΠΙΤΡΙΤΩ
49ΜΕΡΕΙΟΜΟΙΩΣΔΕΜΗΔΕΝΙΕΞΕΣΤΩΜΗ
50ΤΕΑΡΧΟΝΤΙΜΗΤΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΜΗΤΕ
d
52[·····]ΗΜ[···]ΓΑΓΕΙΝΕΙΣΕΤΕΡΟΝ[···]
53[·····]ΤΩΝΔΕΔΟΣΕΩΝΑΡΓΥΡΙΟ·ΜΗ[·]
54ΕΜΕΡΟΣΧΩΡΕΙΝΔΕΑΥΤΟΕΙΣ[···]
55[···]ΕΙΣΚΑΘΩΣΗΜΟΛΟΣΣΟΥΔΙΑΘΗ·[·····]
56ΕΧΕΙ   ΕΑΝΔΕΤΙΣΜΕΤΑΓΑΓ·ΩΤΙΝΙ
57[·]ΡΟΠΩΕΝΟΧΟΣΕΣΤΩΤΟΙΣΩΡΙΣΜΕ[····]
58[·]ΙΑΤΗΣΜΟΛΟΣΣΟΥΔΙΑΘΗΚΗΣΠΡΟΣ[····]
59ΟΙΣΑΕΣΤΙΝΔΗΜΑΙΔΕΠΡΟΘΕΣΜΙΑΙΤΩΝ
60[·]ΟΣΕΩΝ[·]ΑΜΗΝΟΣΞΑΝΔΙΚΟΥΙΘΗΒ[···]
61[·]ΩΝΘΕΡΙΝΩΝΠΡΩΤΩΝΘΕΩΡΙΩΝΗΓ
62   ΜΗΝΟΣΥΠΕΡΒΕΡΕΤΑΙΟΥΙΘ
<div type="textpart_fragment" n="a" >
<ab>
<lb n="1" />
ἐπὶ
Ζήνωνος
τοῦ
Ὑψικλέους
<lb n="3" />
εἰσηγησαμένου
Ἑρμᾶ
τοῦ
Ἀριστο
<lb n="4" type="worddiv" />
κλέους
τοῦ
Ἀρτεμιδώρου
Μολοσσοῦ
<lb n="5" />
φιλοκαίσαρος
ἔδοξεν
τῇ
βουλῇ
καὶ
τῷ
<lb n="6" />
δήμῳ
γνώμη
στρατηγῶν
καὶ
Ἀρτεμιδώ
<lb n="7" type="worddiv" />
ρου
τοῦ
Μύωνος
Παπίωνος
ἱερέως
θε
<lb n="8" type="worddiv" />
ᾶς
Σεβαστῆς
Ἰουλίας
γραμματέως
δή
<lb n="9" type="worddiv" />
μου
καὶ
Περίτου
τοῦ
Διονυσίου
φύσει
<lb n="10" />
δὲ
Ἀδράστου
τοῦ
Ἀπολλωνίου
καὶ
Ζή
<lb n="11" type="worddiv" />
νωνος
τοῦ
Ἄνδρωνος
φύσει
δὲ
Ἀττά
<lb n="12" type="worddiv" />
λου
Καλλίππου
τῶν
ἐπὶ
τῆς
χώρας
<lb n="13" />
στρατηγῶν
ἐπεὶ
Ἀριστοκλῆς
Ἀρτεμι
<lb n="14" type="worddiv" />
δώρου
Μολοσσὸς
ἐκτενεστάτας
μὲν
</ab>
</div>
<div type="textpart_fragment" n="b" >
<ab>
<lb n="16" />
καὶ
λαμπροτάτας
φιλοδοξίας
κα
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διαδόσεις
</supplied>
<lb n="17" />
καὶ
λειτουργίας
ἐποήσατο
εἰς
τὴν
πόλιν
<note>
sic
</note>
<lb n="18" />
ἡμῶν
ὃν
ἔζη
χρόνον
<g type="dash" />
τὸ
δὲ
περὶ
αὑ
<lb n="19" type="worddiv" />
τὸν
εἰς
τὴν
πατρίδα
φιλότειμον
ἐνδει
<lb n="20" type="worddiv" />
κνύμενος
καὶ
προκρείνων
παντὸς
οὐδὲ
<lb n="21" />
ἐν
τοῖς
τῆς
μεταλλαγῆς
χρόνοις
ἤλλα
<lb n="22" type="worddiv" />
ξεν
τὸ
φιλόπατρι
βούλημα
ἔγραψεν
δὲ
<lb n="23" />
<sic n="superfluous" >
δὲ
</sic>
διαθήκας
σὺν
τοῖς
ἄλλοις
οἷς
εἰς
τὴν
<lb n="24" />
πατρίδα
ἀπέλιπεν
διατασσόμενος
καὶ
ἀρ
<lb n="25" type="worddiv" />
γυρικὰς
διαδόσεις
τοῖς
πολείταις
καθ'
<lb n="26" type="worddiv" />
καστον
ἐνιαυτὸν
ἐκ
τῶν
προσόδων
ὧν
ἀπέ
<lb n="27" type="worddiv" />
λιπεν
ἀγρῶν
εἰς
τὸ
σὺν
τοῖς
λοιποῖς
οἷ
<supplied reason="omitted" >
ς
</supplied>
ἐφι
<lb n="28" type="worddiv" />
λοδόξησεν
ζῶν
καὶ
φιλοδοξεῖται
διὰ
τῶν
<lb n="29" />
κατασσκευαζομένων
ἐκ
τοῦ
βίου
αὐ
<lb n="30" type="worddiv" />
τοῦ
ἀναθημάτων
ἀειμνημόνευτον
<lb n="31" />
καὶ
ἐκ
τούτων
εἶναι
τὸ
φιλόπολι
αὐτοῦ
<lb n="32" />
βούλημα
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ἀνανκαῖον
δέ
ἐστιν
ὡς
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<lb n="33" />
μάλιστα
φυλ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
σσεσθαι
τὰς
ἐν
πᾶσι
</ab>
</div>
<div type="textpart_fragment" n="c" >
<ab>
<lb n="35" />
διαταγὰς
αὐτοῦ
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
διὸ
δεδόχθαι
τῇ
βου
<lb n="36" type="worddiv" />
λῇ
καὶ
τῇ
δήμῳ
τελεῖσθαι
ἐπάνανκεσ
<lb n="37" />
ἀεὶ
ὑφ'
ὧν
διαθήκη
αὐτοῦ
περιέχει
τὰς
ἀρ
<lb n="38" type="worddiv" />
γυρικὰς
διαδόσεις
ἐν
αἷς
ὥρισεν
προθεσ
<lb n="39" type="worddiv" />
μίαις
τῆς
μὲν
ἀναγραφῆς
γεινομένησ
<lb n="40" />
τῶν
κατακλιθέντων
ἐν
ταῖς
προθεσμίαισ
<lb n="41" />
τῶν
δὲ
διαδόσεων
ἀεὶ
τῇ
ἐχομένῃ
ἡμέ
<lb n="42" type="worddiv" />
ρᾳ
ἀπὸ
ἡλίου
ἀνατολῆς
ἀποδιδομένων
<lb n="43" />
ἐὰν
δέ
τις
τῶν
ὀφειλόντων
πρᾶξαι
τὸ
ἀρ
<lb n="44" type="worddiv" />
γύριον
μὴ
πράξῃ
μὴ
ποήσηται
τὴν
<lb n="45" />
διάδοσιν
ὡς
προγέγραπται,
ἀποτείσα
<lb n="46" type="worddiv" />
τω
ἰερα
Ἀφροδείτῃ
<expan>
<abbr>
δη
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
νάρια
</supplied>
</expan>
τρισχειλια
καὶ
<lb n="47" />
πράσσεσθαι
ἐπάνανκες
ὑπὸ
τοῦ
βου
<lb n="48" type="worddiv" />
λομένου
τῶν
πολειτῶν
ἐπὶ
τρίτῳ
<lb n="49" />
μέρει·
ὁμοίως
δὲ
μηδενὶ
ἐξέστω
μή
<lb n="50" type="worddiv" />
τε
ἄρχοντι
μήτε
γραμματεῖ
μήτε
</ab>
</div>
<div type="textpart_fragment" n="d" >
<ab>
<lb n="52" />
<supplied reason="lost" >
ἰδιώτ
</supplied>
ῃ μ
<supplied reason="lost" >
ετα
</supplied>
γαγεῖν
εἰς
ἕτερον
<supplied reason="lost" >
πρᾶ
</supplied>
<lb n="53" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
γμα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
τῶνδε
δόσεων
ἀργύριο
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
μή
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
<lb n="54" type="worddiv" />
ε
μέρος
χωρεῖν
δὲ
αὐτὸ
εἰς
<supplied reason="lost" >
τὰσ
</supplied>
<lb n="55" />
<supplied reason="lost" >
δός
</supplied>
εις
καθὼς
Μολοσσοῦ
διαθή
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
η
</supplied>
<supplied reason="lost" >
περι
</supplied>
<lb n="56" type="worddiv" />
έχει
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ἐὰν
δέ
τις
μεταγάγ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ᾡτινι
<lb n="57" />
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
ρόπῳ
ἔνοχος
ἔστω
τοῖς
ὡρισμέ
<supplied reason="lost" >
νοισ
</supplied>
<lb n="58" />
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
ιὰ
τῆς
Μολοσσοῦ
διαθήκης
προσ
<supplied reason="lost" >
τείμ
</supplied>
<lb n="59" type="worddiv" />
οις
ἐστιν
<expan>
<abbr>
δη
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
νάρια
</supplied>
</expan>
<expan>
<abbr>
μ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
υρία
</supplied>
</expan>
αἱ
δὲ
προθεσμίαι
τῶν
<lb n="60" />
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
όσεων
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<num value="1" >
α
</num>
μηνὸς
Ξανδικοῦ
<num value="19" >
ιθ
</num>
<num value="2" >
β
</num>
<supplied reason="lost" >
ἐπὶ
</supplied>
<lb n="61" />
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
ῶν
θερινῶν
πρώτων
θεωριῶν
<num value="3" >
γ
</num>
<lb n="62" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
μηνὸς
Ὑπερβερεταίου
<num value="19" >
ιθ
</num>
</ab>
</div>

Apparatus

Deering: 3 or four letters broken off from the left hand edge; this and the three former on similar stones apparently part of a Building and all written in the same character.

b. l. 1, ΛΑΜ Deering, ΛΑΝ Henzen

b. l. 8, ΔΕΔΙΑ Deering, Henzen

b. l. 11, ΟΔΩΝΩΝΑΠΕ Deering; ΟΔΩΝΑΠΕ Henzen

b. l. 12, ΤΟΣΥΝ Deering, Henzen. At end, ΟΙΕΦΙ Deering, Henzen

b. l. 13, ΔΙΛΤΟΝ Henzen ΔΙΑΤΩΝ Deering

b. l. 14, ΚΑΤΑΣΣΚΕΥ Deering, Henzen

b. l. 18, ΦΙΛΙΣΣΕΣΘΑΙ Deering, ΦΥΛΙΣΕΣΘΛΙ Henzen

c. l. 10, ΠΟΙΗΣΗΤΑΙ W (transcription); ποήσηται (W, text); ΠΟΗΣΗΤΑΙ Deering, Wood, Anthopoulos

c. l. 12, ΧΕΙΛΙΛΑ Deering

d. only seen by Deering

d. l. 2, ΑΡΓΥΡΙΟΙ ΜΗ

d. l. 4, ΔΙΑΘΗΝ

d. l. 5, ΑΓΑΓΕ

d. l. 9, ΣΕΩΝΑΜΗΝ

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)