Description:
Large white marble statue base shaft, with shallow moulding along lower edge, broken in two: upper fragment H. 0.865 high, lower H. 1.12 high; W. 1.00 x D. 0.48. Chipped along the right side and at the break. On the top there is a large lewis hole and two square dowel holes on either side.
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.025
Date:
Mid to late first century A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, West Gate: seen reused in the wall above the Gate by Reichel; found lying just west of the gate, broken in two, by Gaudin and subsequent visitors.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Copied by Reichel (R.I.4-5; Abklatsch); lower part recorded by Gaudin (135); both parts recorded by the MAMA expedition; by the NYU expedition (SBI 100).
Bibliography:
Published by Kubitschek & Reichel, AAWW 1893, 100-101, no. 1; lines 16-31 published by Reinach, from Gaudin's squeeze, REG 19, 1906, 98-100, no. 13; full text published by Wilhelm, from Reichel, JÖAI 28, 1933, 57-61; by Cormack from the MAMA records, MAMA 8, no. 498, whence McCabe PHI Aphrodisias 279; discussed Robert, AC 35, 1966, 392-394.
Text constituted from:
Publications; Reichel notebook; Gaudin's squeeze; Preliminary transcription (Reynolds) This edition Roueché and Bodard (2007).
1ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτείμησαν [? vac. ]
2Ἰάσονα Μηνοδότου τοῦ Μενάνδρ[ου ? v. ]
3Πραβρέα ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν γέ[νους]
4 πρώτου καὶ ἐνδοξοτάτου καὶ συνεκτ[ικό]-
5 τος τὴν πατρίδα γυμνασιαρχήσαντα̣ [καὶ]
6 στεφανηφορήσαντα μεγαλοψύχως κα̣[ὶ ἐν]
7 δόξως καὶ ἀρχιερατεύσαντα τῶν Σεβαστῶν̣ [καὶ]
8 ἀγωνοθετήσαντα δίς τετελειωκότα [δὲ καὶ]
9 ἐκ τῶν ἰδίων τοῦ γραμματοφυλακίου [?σὺν]
10 καὶ Ἰουλίᾳ Παύλᾳ τῇ γυναικὶ τοῦ περ[ιστώ]-
11ου στοᾶς μεσημβρινῆς ἀπὸ θεμελίων τὸ [·· c. 4 ··]-
12κὸν πᾶν καὶ τὸν ἐν αὐτῇ οἶκον σὺν περιφλι[ώμασιν]
13 καὶ βιβλιοθήκαις καὶ τοῖς παρ′ αὐτὸν ἐργαστη[ρίοις]
14 διστέγοις δυσὶν καὶ στοᾶς ἀνατολικῆς ἀπὸ θ̣[εμε]-
15 λίων διάστυλα ὀκτὼ μετενηνοχότα δὲ [εἰς]
16 ταύτη ν̣ καὶ τῆς παλαιᾶς στοᾶς κατὰ τὸ γενόμ[ενον]
17 ψήφισμα διάσ τυλα ὀκτώ· καὶ στοᾶς δυσμικῆ[ς διά]-
18στυλον ἕν τοῖς τε κείοσιν̣ τῆς στοᾶς ταύτ[ης προσ]-
19επιτεθεικέναι τὰς κεφαλὰς πᾶσιν τά τε ἐπιστύ[λια]
20 καὶ ζωφόρους καὶ γείση τοῖς κείοσιν ἐπιτεθει [κέναι]
21 πᾶσιν κείοσίν τε αὐτῆς πεντε ἔχουσιν τοὺς̣ [·· c. 4 ··]-
22αίους μόνους ἐπιτεθεικέναι τοὺς λοιποὺ[ς σφον]-
23δύλους πάντας· τοῦ δὲ οἴκου τοῦ βορινοῦ [τῆς τε]
24ἐξέδρας τὰ λεί ποντα λευκόλ ιθα πεποιηκότ̣[α πάν]-
25τα σὺν ὀροφαῖς καὶ τοῖς ἐν τῷ οἴκῳ κείοσιν καὶ β̣[ιβλιοθή]-
26καις καὶ τοῖς φυραμ ατικοῖς καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶ̣[σιν ἐρ]-
27γαστήριά τε σὺν τοῖς ἐν τῇ ἐξέδρᾳ τετελειωκ̣[ότα δέκα]
28 ἐννέα τὸ δὲ περίστωον ὅλον δεδοκῶσ[θαι καὶ]
29 κεκεραμῶσθαι καὶ ὠροφῶσθαι καὶ συντε[τελει]-
30 ῶσθαι ἐκ τῶν ἰδίων ὑφ′ ἑαυτοῦ σὺν [καὶ τοῖς]
31 scroll ἐφεστῶσιν θυρώμασιν πᾶσιν vacat
31a        vacat
32(Below, apparently a graffito) ΤΓΙΟΛ
32a       vacat
1ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣΕΤΕΙΜΗΣΑΝ[····]
2ΙΑΣΟΝΑΜΗΝΟΔΟΤΟΥΤΟΥΜΕΝΑΝΔΡ[·· ·]
3ΠΡΑΒΡΕΑΑΝΔΡΑΚΑΛΟΝΚΑΙΑΓΑΘΟΝΓΕ[····]
4ΠΡΩΤΟΥΚΑΙΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΥΚΑΙΣΥΝΕΚΤ[···]
5ΤΟΣΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣΑΝΤ·[···]
6ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΗΣΑΝΤΑΜΕΓΑΛΟΨΥΧΩΣΚ·[···]
7ΔΟΞΩΣΚΑΙΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΣΑΝΤΑΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩ·[···]
8ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΝΤΑΔΙΣΤΕΤΕΛΕΙΩΚΟΤΑ[·····]
9ΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝΤΟΥΓΡΑΜΜΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ[···]
10ΚΑΙΙΟΥΛΙΑΠΑΥΛΑΤΗΓΥΝΑΙΚΙΤΟΥΠΕΡ[····]
11ΟΥΣΤΟΑΣΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣΑΠΟΘΕΜΕΛΙΩΝΤΟ[····]
12ΚΟΝΠΑΝΚΑΙΤΟΝΕΝΑΥΤΗΟΙΚΟΝΣΥΝΠΕΡΙΦΛΙ[······]
13ΚΑΙΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙΣΚΑΙΤΟΙΣΠΑΡ′ΑΥΤΟΝΕΡΓΑΣΤΗ[·····]
14ΔΙΣΤΕΓΟΙΣΔΥΣΙΝΚΑΙΣΤΟΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΠΟ·[···]
15[····]ΔΙΑΣΤΥΛΑΟΚΤΩΜΕΤΕΝΗΝΟΧΟΤΑΔΕ[···]
16[·····]·ΚΑΙΤΗΣΠΑΛΑΙΑΣΣΤΟΑΣΚΑΤΑΤΟΓΕΝΟΜ[ΕΝΟΝ]
17[·······][····]ΤΥΛΑΟΚΤΩΚΑΙΣΤΟΑΣΔΥΣΜΙΚΗ[····]
18ΣΤΥΛΟΝΕΝΤΟΙΣΤΕΚΕΙΟΣΙ·[···][·····][····][······]
19ΕΠΙΤΕΘΕΙΚΕΝΑΙΤΑΣΚΕΦΑΛΑΣΠΑΣΙ[·][··][··][······][···]
20ΚΑΙΖΩΦΟΡΟΥΣΚΑΙΓΕΙΣΗΤΟΙΣΚΕΙΟΣΙΝΕΠΙ[·····][·····]
21ΠΑΣΙΝΚΕΙΟΣΙΝΤΕΑΥΤΗΣΠΕΝΤΕΕΧΟΥΣΙΝΤΟΥ·[····]
22ΑΙΟΥΣΜΟΝΟΥΣΕΠΙΤΕΘΕΙΚΕΝΑΙΤΟΥΣΛΟΙΠΟΥ[·····]
23ΔΥΛΟΥΣΠΑΝΤΑΣΤΟΥΔΕΟΙΚΟΥΤΟΥΒΟΡΙΝΟΥ[·····]
24ΕΞΕΔΡΑΣΤΑΛΕΙ[·····]ΛΕΥ[···]ΙΘΑΠΕΠΟΙΗΚΟ·[····]
25ΤΑΣΥΝΟΡΟΦΑΙΣΚΑΙΤΟΙΣΕΝΤΩΟΙΚΩΚΕΙΟΣΙΝΚΑΙ·[·······]
26ΚΑΙΣΚΑΙΤΟΙΣΦΥ[···]ΑΤΙΚΟΙΣΚΑΙΤΟΙΣΛΟΙΠΟΙΣΠ·[·····]
27ΓΑΣΤΗΡΙΑΤΕΣΥΝΤΟΙΣΕΝΤΗΕΞΕΔΡΑΤΕΤΕΛΕΙΩ·[·······]
28ΕΝΝΕΑΤΟΔΕΠΕΡΙΣΤΩΟΝΟΛΟΝΔΕΔΟΚΩΣ[······]
29ΚΕΚΕΡΑΜΩΣΘΑΙΚΑΙΩΡΟΦΩΣΘΑΙΚΑΙΣΥΝΤΕ[·····]
30ΩΣΘΑΙΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝΥΦ′ΕΑΥΤΟΥΣΥΝ[·······]
31 scroll ΕΦΕΣΤΩΣΙΝΘΥΡΩΜΑΣΙΝΠΑΣΙΝ        
31a       vacat
32(Below, apparently a graffito)ΤΓΙΟΛ
32a       vacat
<ab>
<lb n="1" />
βουλὴ
καὶ
δῆμος
<orig >
ἐτείμησαν
</orig>
<supplied reason="lost" cert="low" >
<space extent="4" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<lb n="2" />
Ἰάσονα
Μηνοδότου
τοῦ
Μενάνδρ
<supplied reason="lost" >
ου
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<lb n="3" />
Πραβρέα
ἄνδρα
καλὸν
καὶ
ἀγαθὸν
γέ
<supplied reason="lost" >
νους
</supplied>
<lb n="4" />
πρώτου
καὶ
ἐνδοξοτάτου
καὶ
συνεκτ
<supplied reason="lost" >
ικό
</supplied>
<lb n="5" type="worddiv" />
τος
τὴν
πατρίδα
γυμνασιαρχήσαντ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="6" />
στεφανηφορήσαντα
μεγαλοψύχως
κ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
<lb n="7" />
δόξως
καὶ
ἀρχιερατεύσαντα
τῶν
Σεβαστῶ
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="8" />
ἀγωνοθετήσαντα
δίς
τετελειωκότα
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="9" />
ἐκ
τῶν
ἰδίων
τοῦ
γραμματοφυλακίου
<supplied reason="lost" cert="low" >
σὺν
</supplied>
<lb n="10" />
καὶ
Ἰουλίᾳ
Παύλᾳ
τῇ
γυναικὶ
τοῦ
περ
<supplied reason="lost" >
ιστώ
</supplied>
<lb n="11" type="worddiv" />
ου
στοᾶς
μεσημβρινῆς
ἀπὸ
θεμελίων
τὸ
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" dim="right" />
<lb n="12" type="worddiv" />
κὸν
πᾶν
καὶ
τὸν
ἐν
αὐτῇ
οἶκον
σὺν
περιφλι
<supplied reason="lost" >
ώμασιν
</supplied>
<lb n="13" />
καὶ
βιβλιοθήκαις
καὶ
τοῖς
παρ′
αὐτὸν
ἐργαστη
<supplied reason="lost" >
ρίοις
</supplied>
<lb n="14" />
διστέγοις
δυσὶν
καὶ
στοᾶς
ἀνατολικῆς
ἀπὸ
<unclear reason="damage" >
θ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
εμε
</supplied>
<lb n="15" type="worddiv" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
λίων
</rdg>
</app>
διάστυλα
ὀκτὼ
μετενηνοχότα
δὲ
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
<lb n="16" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ταύτη
</rdg>
</app>
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
καὶ
τῆς
παλαιᾶς
στοᾶς
κατὰ
τὸ
γενόμ[ενον]
<lb n="17" />
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="7" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ψήφισμα
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
διάσ
</rdg>
</app>
τυλα
ὀκτώ·
καὶ
στοᾶς
δυσμικῆ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διά
</supplied>
<lb n="18" type="worddiv" />
στυλον
ἕν
τοῖς
τε
κείοσι
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
τῆς
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
στοᾶς
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ταύτ
</rdg>
</app>
<supplied reason="lost" >
ης
</supplied>
<supplied reason="lost" >
προσ
</supplied>
<lb n="19" type="worddiv" />
επιτεθεικέναι
τὰς
κεφαλὰς
πᾶσι
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ν
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
τά
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
τε
</rdg>
</app>
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ἐπιστύ
</rdg>
</app>
<supplied reason="lost" >
λια
</supplied>
<lb n="20" />
καὶ
ζωφόρους
καὶ
γείση
τοῖς
κείοσιν
ἐπι
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
τεθει
</rdg>
</app>
<supplied reason="lost" >
κέναι
</supplied>
<lb n="21" />
πᾶσιν
κείοσίν
τε
αὐτῆς
πεντε
ἔχουσιν
τοὺ
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
<gap reason="lost" extent="4" unit="character" dim="right" />
<lb n="22" type="worddiv" />
αίους
μόνους
ἐπιτεθεικέναι
τοὺς
λοιποὺ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
σφον
</supplied>
<lb n="23" type="worddiv" />
δύλους
πάντας·
τοῦ
δὲ
οἴκου
τοῦ
βορινοῦ
<supplied reason="lost" >
τῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τε
</supplied>
<lb n="24" />
ἐξέδρας
τὰ
λεί
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ποντα
</rdg>
</app>
λευ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
κόλ
</rdg>
</app>
ιθα
πεποιηκό
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πάν
</supplied>
<lb n="25" type="worddiv" />
τα
σὺν
ὀροφαῖς
καὶ
τοῖς
ἐν
τῷ
οἴκῳ
κείοσιν
καὶ
<unclear reason="damage" >
β
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ιβλιοθή
</supplied>
<lb n="26" type="worddiv" />
καις
καὶ
τοῖς
φυ
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
</rdg>
<rdg resp="previous" >
ραμ
</rdg>
</app>
ατικοῖς
καὶ
τοῖς
λοιποῖς
π
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
σιν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐρ
</supplied>
<lb n="27" type="worddiv" />
γαστήριά
τε
σὺν
τοῖς
ἐν
τῇ
ἐξέδρᾳ
τετελειω
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ότα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δέκα
</supplied>
<lb n="28" />
ἐννέα
τὸ
δὲ
περίστωον
ὅλον
δεδοκῶσ
<supplied reason="lost" >
θαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="29" />
κεκεραμῶσθαι
καὶ
ὠροφῶσθαι
καὶ
συντε
<supplied reason="lost" >
τελει
</supplied>
<lb n="30" type="worddiv" />
ῶσθαι
ἐκ
τῶν
ἰδίων
ὑφ′
ἑαυτοῦ
σὺν
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῖς
</supplied>
<lb n="31" />
<g type="scroll" />
ἐφεστῶσιν
θυρώμασιν
πᾶσιν
<space extent="8" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="31a" />
<space extent="1" unit="line" dim="vertical" />
<lb n="32" />
<note>
Below, apparently a graffito
</note>
<orig n="unresolved" >
τγιολ
</orig>
<lb n="32a" />
<space extent="1" unit="line" dim="vertical" />
</ab>

Apparatus

The highlighted letters were read on the stone by Reichel, when it was still intact; some could still be read in 1904, but had disappeared by 1934, since when there has only been minor damage.

l. 1, [Μ. Αὐρ.] K&R, Cormack; [? vac. ] Wilhelm

l. 2, Μενάνδρ[ου τοῦ] K&R, Cormack

l. 9, [ἅμα K&R, σὺν] Cormack

ll. 11-12, [λιθι]|κὸν Cormack [δυσμι]|κὸν Wilhelm' [λίθι]|νον Robert

l. 12, περιφαν[είαις] K&R; περιφλι[ώμασιν] Wilhelm, Cormack

l.18, κείοσι previous editions; κείοσιν from Gaudin squeeze

l.22, [·· c. 4 ··]|νους K&R; [θρά]|νους Wilhelm, Cormack; but [·· c. 4 ··]|ΑΙΟΥΣ is definitely the reading on the stone

l.25, at end: the Β could be an Η: and the restoration seems too long

l.28, at end; after the Σ, the Gaudin squeeze seems to show un upper and a lower horizontal

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)
Face (1990)
 Face (1990)
Face (1990)
 Face (1990)
Top (2001)
 Top (2001)

Representations:

Reichel notebook I, 4
 Reichel notebook I, 4
Reichel notebook I, 5
 Reichel notebook I, 5
Gaudin squeeze
 Gaudin squeeze
Gaudin squeeze
 Gaudin squeeze

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)