Description:
?A block. Complete at right, chipped at left; broken above, below.
Text:
No description.
Letters:
0.012
Date:
Second century A.D. (prosopography)
Findspot:
Walls, West Gate: 'Porte Ouest, décombres du dégagement'.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Recorded by Gaudin (42); not reported subsequently.
Bibliography:
Published by Reinach, from Gaudin's squeeze, 142, whence McCabe PHI Aphrodisias 138 .
Text constituted from:
Publication This edition Roueché and Bodard (2007).
1[·· c. 33 ··]Ε [·· c. 6 ··]ΛΙΝ[·· c. 15 ··]
2[·· c. 16 ·· κα]ταλέλοιπα αὐτῇ γυμνασιαρχικὰ χρήματα [·· ? ··]
3[πρὸς τὸ ?ἔλαιο]ν ὑπηρετεῖν εἰς τὰς ἐξ ἐπιδόσεως γυμνασιαρχίας [?καὶ]
4[τὰ]ς λοιπὰς ζῶν μυριάδας ὑπεσχόμην καὶ ἀνέθηκα δέκα δύο δη[νάρια]
5 διακόσια ἑξήκοντα, πρὸς τὸ τὸν κύκλον τοῦτον ἐκ τῶν ἐμῶν ὑποσχέσε-
6ων τῇ ἐμῇ φιλοτειμίᾳ αὐξηθῆναι καὶ ἀνελλιπῶς ἀλείφεσθαι τοὺς πο-
7[λ]είτας καὶ εὐχερέστερον εὑρίσκεσθαι τοὺς ὑπηρετοῦντ<α>ς ἐλαιῶνας
8 ἐπεὶ δὲ καὶ γράφοντί μοι τὴν διαθήκην ἔδοξέ μοι πλεῖον καταλιπεῖν εἰ[ς]
9[τὰ]ς αἰωνίους καὶ διηνεκεῖς ἐπιτελουμένας γυμνασιαρχίας καὶ εἰς τὰ ἄ-
10[ν]ω μέρη τῆς διαθήκης περὶ τὴν ποσότητα ὑπεργραφαὶ γεγόνασιν φανερὸ[ν]
11[π]οιῶ καὶ ἐπὶ τέλει τῆς διαθήκης, ὅτι καταλέλοιπα καὶ διὰ τῆς διαθήκης εἰς
12 τὰς αἰωνίους γυμνασιαρχίας καὶ στεφανηφορίας μυριάδας δέκα τέσσαρας κα[ὶ]
13 δηνάρια τρισχίλια ἐνακόσια δέκα τέσσαρα, ὥστε εἶναι ὁμοῦ ἅς τε ζῶν ἀνέθη-
14[κ]α διμερῶς ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ νόμου κυρουμένου ὑποσχέσεων γινομένων
15[κ]αὶ ἐγὼ ὑπεσχόμην μυριάδας [δ]ύο καὶ πάλιν ἀνέθηκα μυριάδας δέκα καὶ δηνά-
16[ρ]ια διακόσια ἑξήκοντα καὶ ἃς διὰ τῆς διαθήκης καταλέλοιπα τὰς πάσας γυμνα-
17σιαρχικὰς μυριάδας εἴκοσι ἕξ δηνάρια τετρακισχίλια ἑκατὸν ἑβδομήκο[ν]-
18τα ἐννέα ἐπὶ στεφανηφόρου Ποπλίας Αἰλίας Ἀδράστου θυγατρὸς Ἀτταλίδος Σα-
19βείνης τὸ δεύτ<ε>ρον μηνὸς Κλαυδιήου Ἄτταλος Ἀδράστου τοῦ Νικοτίμου
20 τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστος ἱερεὺς θεοῦ Ἡρακλέου[ς]
21 φυλῆς Ῥωμαΐδος γεγραπφὼς ἐν τῇ διαθήκῃ δηλῶ καὶ τῷ πιττακίῳ τ[ῷ]
22ἐνειλημ[μ]ένῳ ἐν τῇ διαθήκῃ τὰς δανε<ι>ακὰς ἀσφαλείας καὶ τὴν ποσότητα το[ῦ]
23 ἀργυρίου οὗ καταλέλοιπα διὰ τῆς διαθήκης τῇ γλυκυτάτῃ μου πατρίδι εἰς
24τὰς αἰωνίους γυμνασιαρχίας καὶ στεφανηφορίας καὶ ὅσα τῇ βουλ<ῇ> καὶ τῇ γε -
25ρουσίᾳ καταλέλοιπα δηλῶ καὶ φανερὸν ποιῶ καὶ διὰ τούτου τοῦ πιττακίου γρά-
26ψας τῇ ἐμαυτοῦ χειρὶ ᾗ καὶ τὴν διαθήκην γέγραπφα τὰ ὀνόματα τῶν χρεωστῶν
27 καὶ τί ἕκαστος αὐτῶν ὀφείλει ἀρχαίου καὶ τόκου καὶ ἐστὶν καθὼς ὑπογέγραπται
28[Μᾶ]ρκος Ἀν[τώνιος] Ἀπελλᾶς Δομετεῖνος ὀφείλει μοι διὰ τοῦ χρεοφυλακίου δηνά-
29[ρια ἐ]νακι[σχίλια διακό]σια καὶ τὰ τοῦ τόκου μηνὸς ἑνὸς δηνάρια τεσσεράκοντα ἕξ
30[·· c. 5 ··]ναδ[·· c. 17 ··]ν τόκον ὀκτασσαριαῖον, διὰ τὸ εἶ[ναι αὐ]τὸν τ[·δα-
31[νει]σμοῦ ·· c. 26 ··] Τιβερίου Κλαυδ[ίου ·· c. 20 ··]
32?[·· ? ··]
1[·································]Ε[······]ΛΙΝ[···············]
2[··················]ΤΑΛΕΛΟΙΠΑΑΥΤΗΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΚΑΧΡΗΜΑΤΑ[ - - - ]
3[···········]ΝΥΠΗΡΕΤΕΙΝΕΙΣΤΑΣΕΞΕΠΙΔΟΣΕΩΣΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣ[···]
4[··]ΣΛΟΙΠΑΣΖΩΝΜΥΡΙΑΔΑΣΥΠΕΣΧΟΜΗΝΚΑΙΑΝΕΘΗΚΑΔΕΚΑΔΥΟΔΗ[·····]
5ΔΙΑΚΟΣΙΑΕΞΗΚΟΝΤΑΠΡΟΣΤΟΤΟΝΚΥΚΛΟΝΤΟΥΤΟΝΕΚΤΩΝΕΜΩΝΥΠΟΣΧΕΣΕ
6ΩΝΤΗΕΜΗΦΙΛΟΤΕΙΜΙΑΑΥΞΗΘΗΝΑΙΚΑΙΑΝΕΛΛΙΠΩΣΑΛΕΙΦΕΣΘΑΙΤΟΥΣΠΟ
7[·]ΕΙΤΑΣΚΑΙΕΥΧΕΡΕΣΤΕΡΟΝΕΥΡΙΣΚΕΣΘΑΙΤΟΥΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΣΕΛΑΙΩΝΑΣ
8ΕΠΕΙΔΕΚΑΙΓΡΑΦΟΝΤΙΜΟΙΤΗΝΔΙΑΘΗΚΗΝΕΔΟΞΕΜΟΙΠΛΕΙΟΝΚΑΤΑΛΙΠΕΙΝΕΙ[·]
9[··]ΣΑΙΩΝΙΟΥΣΚΑΙΔΙΗΝΕΚΕΙΣΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣΚΑΙΕΙΣΤΑΑ
10[·]ΩΜΕΡΗΤΗΣΔΙΑΘΗΚΗΣΠΕΡΙΤΗΝΠΟΣΟΤΗΤΑΥΠΕΡΓΡΑΦΑΙΓΕΓΟΝΑΣΙΝΦΑΝΕΡΟ[·]
11[·]ΟΙΩΚΑΙΕΠΙΤΕΛΕΙΤΗΣΔΙΑΘΗΚΗΣΟΤΙΚΑΤΑΛΕΛΟΙΠΑΚΑΙΔΙΑΤΗΣΔΙΑΘΗΚΗΣΕΙΣ
12ΤΑΣΑΙΩΝΙΟΥΣΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣΚΑΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΙΑΣΜΥΡΙΑΔΑΣΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΑΣΚΑ[·]
13ΔΗΝΑΡΙΑΤΡΙΣΧΙΛΙΑΕΝΑΚΟΣΙΑΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΑΩΣΤΕΕΙΝΑΙΟΜΟΥΑΣΤΕΖΩΝΑΝΕΘΗ
14[·]ΑΔΙΜΕΡΩΣΕΝΑΡΧΗΜΕΝΤΟΥΝΟΜΟΥΚΥΡΟΥΜΕΝΟΥΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝΓΙΝΟΜΕΝΩΝ
15[·]ΑΙΕΓΩΥΠΕΣΧΟΜΗΝΜΥΡΙΑΔΑΣ[·]ΥΟΚΑΙΠΑΛΙΝΑΝΕΘΗΚΑΜΥΡΙΑΔΑΣΔΕΚΑΚΑΙΔΗΝΑ
16[·]ΙΑΔΙΑΚΟΣΙΑΕΞΗΚΟΝΤΑΚΑΙΑΣΔΙΑΤΗΣΔΙΑΘΗΚΗΣΚΑΤΑΛΕΛΟΙΠΑΤΑΣΠΑΣΑΣΓΥΜΝΑ
17ΣΙΑΡΧΙΚΑΣΜΥΡΙΑΔΑΣΕΙΚΟΣΙΕΞΔΗΝΑΡΙΑΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΑΕΚΑΤΟΝΕΒΔΟΜΗΚΟ[·]
18ΤΑΕΝΝΕΑΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΠΟΠΛΙΑΣΑΙΛΙΑΣΑΔΡΑΣΤΟΥΘΥΓΑΤΡΟΣΑΤΤΑΛΙΔΟΣΣΑ
19ΒΕΙΝΗΣΤΟΔΕΥΤΡΟΝΜΗΝΟΣΚΛΑΥΔΙΗΟΥΑΤΤΑΛΟΣΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΝΙΚΟΤΙΜΟΥ
20ΤΟΥΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΙΕΡΑΚΟΣΑΔΡΑΣΤΟΣΙΕΡΕΥΣΘΕΟΥΗΡΑΚΛΕΟΥ[·]
21ΦΥΛΗΣΡΩΜΑΙΔΟΣΓΕΓΡΑΠΦΩΣΕΝΤΗΔΙΑΘΗΚΗΔΗΛΩΚΑΙΤΩΠΙΤΤΑΚΙΩΤ[·]
22ΕΝΕΙΛΗΜ[·]ΕΝΩΕΝΤΗΔΙΑΘΗΚΗΤΑΣΔΑΝΕΑΚΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΤΗΝΠΟΣΟΤΗΤΑΤΟ[·]
23ΑΡΓΥΡΙΟΥΟΥΚΑΤΑΛΕΛΟΙΠΑΔΙΑΤΗΣΔΙΑΘΗΚΗΣΤΗΓΛΥΚΥΤΑΤΗΜΟΥΠΑΤΡΙΔΙΕΙΣ
24ΤΑΣΑΙΩΝΙΟΥΣΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΣΚΑΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΙΑΣΚΑΙΟΣΑΤΗΒΟΥΛΚΑΙΤΗΓΕ
25ΡΟΥΣΙΑΚΑΤΑΛΕΛΟΙΠΑΔΗΛΩΚΑΙΦΑΝΕΡΟΝΠΟΙΩΚΑΙΔΙΑΤΟΥΤΟΥΤΟΥΠΙΤΤΑΚΙΟΥΓΡΑ
26ΨΑΣΤΗΕΜΑΥΤΟΥΧΕΙΡΙΗΚΑΙΤΗΝΔΙΑΘΗΚΗΝΓΕΓΡΑΠΦΑΤΑΟΝΟΜΑΤΑΤΩΝΧΡΕΩΣΤΩΝ
27ΚΑΙΤΙΕΚΑΣΤΟΣΑΥΤΩΝΟΦΕΙΛΕΙΑΡΧΑΙΟΥΚΑΙΤΟΚΟΥΚΑΙΕΣΤΙΝΚΑΘΩΣΥΠΟΓΕΓΡΑΠΤΑΙ
28[··]ΡΚΟΣΑΝ[······]ΑΠΕΛΛΑΣΔΟΜΕΤΕΙΝΟΣΟΦΕΙΛΕΙΜΟΙΔΙΑΤΟΥΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥΔΗΝΑ
29[····]ΝΑΚΙ[···········]ΣΙΑΚΑΙΤΑΤΟΥΤΟΚΟΥΜΗΝΟΣΕΝΟΣΔΗΝΑΡΙΑΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑΕΞ
30[·····]ΝΑΔ[·················]ΝΤΟΚΟΝΟΚΤΑΣΣΑΡΙΑΙΟΝΔΙΑΤΟΕΙ[·····]ΤΟΝΤ[·ΔΑ
31[···]ΣΜΟΥ··························]ΤΙΒΕΡΙΟΥΚΛΑΥΔ[·······················]
32?[ - - - ]
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="33" unit="character" />
Ε
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
ΛΙΝ
<gap reason="lost" extent="15" unit="character" />
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="16" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
κα
</supplied>
ταλέλοιπα
αὐτῇ
γυμνασιαρχικὰ
χρήματα
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="3" />
<supplied reason="lost" >
πρὸς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἔλαιο
</supplied>
ν
ὑπηρετεῖν
εἰς
τὰς
ἐξ
ἐπιδόσεως
γυμνασιαρχίας
<supplied reason="lost" cert="low" >
καὶ
</supplied>
<lb n="4" />
<supplied reason="lost" >
τὰ
</supplied>
ς
λοιπὰς
ζῶν
μυριάδας
ὑπεσχόμην
καὶ
ἀνέθηκα
δέκα
δύο
δη
<supplied reason="lost" >
νάρια
</supplied>
<lb n="5" />
διακόσια
ἑξήκοντα,
πρὸς
τὸ
τὸν
κύκλον
τοῦτον
ἐκ
τῶν
ἐμῶν
ὑποσχέσε
<lb n="6" type="worddiv" />
ων
τῇ
ἐμῇ
φιλοτειμίᾳ
αὐξηθῆναι
καὶ
ἀνελλιπῶς
ἀλείφεσθαι
τοὺς
πο
<lb n="7" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
λ
</supplied>
είτας
καὶ
εὐχερέστερον
εὑρίσκεσθαι
τοὺς
ὑπηρετοῦντ
<supplied reason="omitted" >
α
</supplied>
ς
ἐλαιῶνας
<lb n="8" />
ἐπεὶ
δὲ
καὶ
γράφοντί
μοι
τὴν
διαθήκην
ἔδοξέ
μοι
πλεῖον
καταλιπεῖν
εἰ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<lb n="9" />
<supplied reason="lost" >
τὰ
</supplied>
ς
αἰωνίους
καὶ
διηνεκεῖς
ἐπιτελουμένας
γυμνασιαρχίας
καὶ
εἰς
τὰ
<lb n="10" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
ω
μέρη
τῆς
διαθήκης
περὶ
τὴν
ποσότητα
ὑπεργραφαὶ
γεγόνασιν
φανερὸ
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="11" />
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
οιῶ
καὶ
ἐπὶ
τέλει
τῆς
διαθήκης,
ὅτι
καταλέλοιπα
καὶ
διὰ
τῆς
διαθήκης
εἰς
<lb n="12" />
τὰς
αἰωνίους
γυμνασιαρχίας
καὶ
στεφανηφορίας
μυριάδας
δέκα
τέσσαρας
κα
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="13" />
δηνάρια
τρισχίλια
ἐνακόσια
δέκα
τέσσαρα,
ὥστε
εἶναι
ὁμοῦ
ἅς
τε
ζῶν
ἀνέθη
<lb n="14" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
κ
</supplied>
α
διμερῶς
ἐν
ἀρχῇ
μὲν
τοῦ
νόμου
κυρουμένου
ὑποσχέσεων
γινομένων
<lb n="15" />
<supplied reason="lost" >
κ
</supplied>
αὶ
ἐγὼ
ὑπεσχόμην
μυριάδας
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
ύο
καὶ
πάλιν
ἀνέθηκα
μυριάδας
δέκα
καὶ
δηνά
<lb n="16" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
ια
διακόσια
ἑξήκοντα
καὶ
ἃς
διὰ
τῆς
διαθήκης
καταλέλοιπα
τὰς
πάσας
γυμνα
<lb n="17" type="worddiv" />
σιαρχικὰς
μυριάδας
εἴκοσι
ἕξ
δηνάρια
τετρακισχίλια
ἑκατὸν
ἑβδομήκο
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="18" type="worddiv" />
τα
ἐννέα
ἐπὶ
στεφανηφόρου
Ποπλίας
Αἰλίας
Ἀδράστου
θυγατρὸς
Ἀτταλίδος
Σα
<lb n="19" type="worddiv" />
βείνης
τὸ
δεύτ
<supplied reason="omitted" >
ε
</supplied>
ρον
μηνὸς
Κλαυδιήου
Ἄτταλος
Ἀδράστου
τοῦ
Νικοτίμου
<lb n="20" />
τοῦ
Ἀρτεμιδώρου
τοῦ
Ζήνωνος
Ἱέρακος
Ἄδραστος
ἱερεὺς
θεοῦ
Ἡρακλέου
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<lb n="21" />
φυλῆς
Ῥωμαΐδος
γεγραπφὼς
ἐν
τῇ
διαθήκῃ
δηλῶ
καὶ
τῷ
πιττακίῳ
τ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="22" />
ἐνειλημ
<supplied reason="lost" >
μ
</supplied>
ένῳ
ἐν
τῇ
διαθήκῃ
τὰς
δανε
<supplied reason="omitted" >
ι
</supplied>
ακὰς
ἀσφαλείας
καὶ
τὴν
ποσότητα
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="23" />
ἀργυρίου
οὗ
καταλέλοιπα
διὰ
τῆς
διαθήκης
τῇ
γλυκυτάτῃ
μου
πατρίδι
εἰς
<lb n="24" />
τὰς
αἰωνίους
γυμνασιαρχίας
καὶ
στεφανηφορίας
καὶ
ὅσα
τῇ
βουλ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
καὶ
τῇ
γε
<lb n="25" type="worddiv" />
ρουσίᾳ
καταλέλοιπα
δηλῶ
καὶ
φανερὸν
ποιῶ
καὶ
διὰ
τούτου
τοῦ
πιττακίου
γρά
<lb n="26" type="worddiv" />
ψας
τῇ
ἐμαυτοῦ
χειρὶ
καὶ
τὴν
διαθήκην
γέγραπφα
τὰ
ὀνόματα
τῶν
χρεωστῶν
<lb n="27" />
καὶ
τί
ἕκαστος
αὐτῶν
ὀφείλει
ἀρχαίου
καὶ
τόκου
καὶ
ἐστὶν
καθὼς
ὑπογέγραπται
<lb n="28" />
<supplied reason="lost" >
Μᾶ
</supplied>
ρκος
Ἀν
<supplied reason="lost" >
τώνιος
</supplied>
Ἀπελλᾶς
Δομετεῖνος
ὀφείλει
μοι
διὰ
τοῦ
χρεοφυλακίου
δηνά
<lb n="29" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρια
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
νακι
<supplied reason="lost" >
σχίλια
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διακό
</supplied>
σια
καὶ
τὰ
τοῦ
τόκου
μηνὸς
ἑνὸς
δηνάρια
τεσσεράκοντα
ἕξ
<lb n="30" />
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
ναδ
<gap reason="lost" extent="17" unit="character" />
ν
τόκον
ὀκτασσαριαῖον,
διὰ
τὸ
εἶ
<supplied reason="lost" >
ναι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
αὐ
</supplied>
τὸν
τ
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
δα
<lb n="31" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
νει
</supplied>
σμοῦ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="26" unit="character" />
Τιβερίου
Κλαυδ
<supplied reason="lost" >
ίου
</supplied>
<gap reason="lost" extent="20" unit="character" />
<lb n="32" />
?
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
</ab>

Apparatus

l. 7, ΥΠΕΡΗΤΟΥΝΤΕΣ

l. 15, ΒΥΟ

l. 19, ΔΕΥΤΣΡΟΝ

l. 22, ΔΑΝΕΑΚΑΣ

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)