Description:
A rectangular block (W. 1.045 x H. 0.76; depth not measurable).
Text:
Inscribed on the exposed face.
Letters:
0.03. Ligatures: l. 1, ΜΝΗ; l. 8, ΜΗ; l. 10, ΜΗ, ΝΜΗ, ΤΗ; l. 15, ΜΗΝ
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, North-west: in the standing stretch of wall north of the West gate with 12.1102, 12.1112 (=MAMA 461, 552)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1973)
History of discovery:
Recorded by Fellows; by Waddington in 1850; by Kubitschek (K III.6d); by the NYU expedition.
Bibliography:
Published by •Fellows 54, whence CIG 2837b, p.1117; Bailie no.76; by Waddington LBW 1634, whence McCabe PHI Aphrodisias 415.
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds); notebooks; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 τὸ μνημεῖον καὶ ἡ ἐπ᾿αὐτῷ σορός vac.
2 Χάρητος τετράκι τοῦ Ζήνωνος τοῦ Ἀρτέμω-
3νος Αἰνείου v. εἰς ἣν σορὸν κεκήδευται Χάρης
4 ὁ πατὴρ ὁ Αἰνείου καὶ Χάρης καὶ Ἀπφία οἱ πάπποι
5 αὐτοῦ καὶ Γλύκων ὁ θεῖος αὐτοῦ μόνων ἐπ̣ὶ̣κη-
6δευθησομένων Ἀπφίας τῆς μητρὸς τῆς Αἰ-
7νείου καὶ Αἰνείου καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ
8 φυσικῶν τέκνων αὐτοῦ v. μηδενὸς ἔ-
9χοντος ἐξουσίαν ἄλλον τινὰ ἐνθάψαι
10 μήτε εἰς τὸν βωμὸν μήτε εἰς τὴν σορὸν
11 ἐπεὶ ὁ ἐνθάψας ἀποτεισάτω τῷ ἱερωτάτῳ τα-
12μείῳ (δηνάρια) δισχείλια πεντακόσια ταύτης
13 τῆς ἐπιγραφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον εἰς τὸ χρε̣-
14οφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου τὸ θ´ Ἀττα-
15λίδος τῆς Μενεκράτους μηνὸς Γορπιέου
1ΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝΚΑΙΗΕΠ᾿ΑΥΤΩΣΟΡΟΣ   
2ΧΑΡΗΤΟΣΤΕΤΡΑΚΙΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΤΟΥΑΡΤΕΜΩ
3ΝΟΣΑΙΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΝΣΟΡΟΝΚΕΚΗΔΕΥΤΑΙΧΑΡΗΣ
4ΟΠΑΤΗΡΟΑΙΝΕΙΟΥΚΑΙΧΑΡΗΣΚΑΙΑΠΦΙΑΟΙΠΑΠΠΟ[·]
5ΑΥΤΟΥΚΑΙΓΛΥΚΩΝΟΘΕΙΟΣΑΥΤΟΥΜΟΝΩΝΕ··ΚΗ
6ΔΕΥΘΗΣΟΜΕΝΩΝΑΠΦΙΑΣΤΗΣΜΗΤΡΟΣΤΗΣΑΙ
7ΝΕΙΟΥΚΑΙΑΙΝΕΙΟΥΚΑΙΤΗΣΓΥΝΑΙΚΟΣΑΥΤΟΥΚΑΙ
8ΦΥΣΙΚΩΝΤΕΚΝΩΝΑΥΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣΕ
9ΧΟΝΤΟΣΕΞΟΥΣΙΑΝΑΛΛΟΝΤΙΝΑΕΝΘΑΨΑ[·]
10ΜΗΤΕΕΙΣΤΟΝΒΩΜΟΝΜΗΤΕΕΙΣΤΗΝΣΟΡΟΝ
11ΕΠΕΙΟΕΝΘΑΨΑΣΑΠΟΤΕΙΣΑΤΩΤΩΙΕΡΩΤΑΤΩΤΑ
12ΜΕΙΩ denarius ΔΙΣΧΕΙΛΙΑΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΤΑΥΤΗ[·]
13ΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΕΙΣΤΟΧΡ·
14ΟΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΟΘΑΤΤΑ
15ΛΙΔΟΣΤΗΣΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣΜΗΝΟΣΓΟΡΠΙΕΟΥ
<ab>
<lb n="1" />
τὸ
μνημεῖον
καὶ
ἐπ᾿
αὐτῷ
σορός
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="2" />
Χάρητος
τετράκι
τοῦ
Ζήνωνος
τοῦ
Ἀρτέμω
<lb n="3" type="worddiv" />
νος
Αἰνείου
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
εἰς
ἣν
σορὸν
κεκήδευται
Χάρης
<lb n="4" />
πατὴρ
Αἰνείου
καὶ
Χάρης
καὶ
Ἀπφία
οἱ
πάππο
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ι
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="5" />
αὐτοῦ
καὶ
Γλύκων
θεῖος
αὐτοῦ
μόνων
<unclear reason="damage" >
πὶ
</unclear>
κη
<lb n="6" type="worddiv" />
δευθησομένων
Ἀπφίας
τῆς
μητρὸς
τῆς
Αἰ
<lb n="7" type="worddiv" />
νείου
καὶ
Αἰνείου
καὶ
τῆς
γυναικὸς
αὐτοῦ
καὶ
<lb n="8" />
φυσικῶν
τέκνων
αὐτοῦ
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
μηδενὸς
<lb n="9" type="worddiv" />
χοντος
ἐξουσίαν
ἄλλον
τινὰ
ἐνθάψα
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ι
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="10" />
μήτε
εἰς
τὸν
βωμὸν
μήτε
εἰς
τὴν
σορὸν
<lb n="11" />
ἐπεὶ
ἐνθάψας
ἀποτεισάτω
τῷ
ἱερωτάτῳ
τα
<lb n="12" type="worddiv" />
μείῳ
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
δισχείλια
πεντακόσια
ταύτη
<app type="previouslyread" >
<rdg resp="previous" >
ς
</rdg>
<rdg resp="autopsy" >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</rdg>
</app>
<lb n="13" />
τῆς
ἐπιγραφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
εἰς
τὸ
χρ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
<lb n="14" type="worddiv" />
οφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
τὸ
<num value="9" >
θ
</num>
Ἀττα
<lb n="15" type="worddiv" />
λίδος
τῆς
Μενεκράτους
μηνὸς
Γορπιέου
</ab>

Apparatus

l. 9· Letters highlighted were seen by Waddington, but not by us.

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)

Representations:

Kubitschek notebook III, 6d
 Kubitschek notebook III, 6d

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)