Description:
No description
Text:
No description
Letters:
No measurements; Ligatures: l. 6, ΜΗ, ΜΜ; l. 8, ΗΝ; l. 10, ΗΝ; l. 11, ΝΗ; l. 12, ΝΗ; l. 13, ΗΝΜ; l. 14, ΗΝ; l. 35, ΗΝ; l. 39, ΗΝ, ΜΗΝ; l. 43, ΗΝ; l. 45, ΠΡ; Star for denariii.
Date:
Second century A.D. (prosopography)
Findspot:
Walls, North-west: 'N. W. muro externo prope terram' (Sherard), so ', at the NW corner of Stadium
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Copied by Sherard ( 10101, 10v-11) and Picenini (10102, 16-16v, and, from Tisser 72v-73) in 1705; by Deering (p.16-16v, no number); a copy by Leake, now in Cambridge, is from Deering's). Not reported subsequently
Bibliography:
Published by Boeckh, from Sherard papers, CIG 2782, and p. 1112, whence CIG as Liermann 73-86, no. 14, Ziebarth ZVRW 16, 1903, 292, no. 64, Laum 108, McCabe PHI Aphrodisias 315 .Discussed by Haussoullier, Rev. de Phil. 1920, 72; Derenne, AC 2 (1933), 74 with Phil.Wochenschr. (1934), 213 (l.27); Ferri, Riv. Fil. (1938), 59; Jacopi, JdAI (1938), 744-52; L. Robert, Et.Anat. 542, n.2; Rev. de Phil. (1929), 138 n.2; Bull.Ep. 1939.358, 1973.475 (ll. 25-26), 1980.472; C. Foss, GRBS 16 (1975), 217; A. D. Macro, AJP 100 (1979), 94-8, (ll. 9-10); SEG 29, 1068; AnnEpig 1980, 865.
Text constituted from:
Sherard papers; Deering; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀφροδισιέων καὶ ἡ γερουσία
2 Μᾶρ(κος) Οὔλ(πιος) Καρ(μίνιος) Κλαυδιανὸν ὑὸν Καρ(μινίου) Κλαυδιανοῦ
3 Ἀσίας ἀρχιερέως πάππου καὶ προπάππου συν-
3κλητικῶν τειμηθέντα ἐν πολλοῖς ὑπὸ τῶν
4 αὐτοκρατόρων ἄνδρα Φλ(αβίας) Ἀπφίας ἀρχιερείας
5 Ἀσίας μητρὸς καὶ ἀδελφῆς καὶ μάμμης συνκλη-
6τικῶν φιλοπάτριδος θυγατρὸς τῆς πόλεως καὶ
7 Φλ(αβίου) Ἀθηναγόρου ἐπιτρόπου Σεβαστοῦ πατρὸς καὶ
8 πάππου καὶ προπάππου συνκλητικῶν αὐτὸν ἀρχι-
9ερέως τῆς Ἀσίας ὑὸν πατέρα Καρ(μινίου) Ἀθηναγόρου συν-
10κλητικοῦ πάππον Καρμινίων Ἀθηναγόρου καὶ
11 Κλαυδιανοῦ καὶ Ἀπφίας καὶ Λειβιανῆς συνκλη-
12τικῶν ἀργυροταμίαν τῆς Ἀσίας λογιστὴν μετὰ
13 ὑπατικοὺς δοθέντα τῆς Κυζικηνῶν πόλεως
14 ἀρχιερέα ταμίαν ἀρχινεοποιὸν ἱερέα διὰ βίου
15 θεᾶς Ἀφροδίτης ᾗ ἀνέθηκεν χρήματα εἰς ἀρχιερ<έ>-
16ων ἀναθημ̣άτων κατασκευὰς ἀλλὰ καὶ τὸν ἱερατι[κὸν]
17 χρύσεον στέφανον καὶ τῇ πόλει δὲ μυριάδας δέκα [ἥ]-
18μισυ ἀναθέντα εἰς αἰωνίων ἔργων κατασκευὰς ἀπὸ
19 ὧν ἤδη δέδοται εἰς μὲν τὰ θεωρητήρια τοῦ θεάτρου
20(δηνάρια) μύρια καὶ τὸ ἔργον δὲ τοῦτο τὸ τῆς πλατείας ἐ-
21ξ ἀμφοτέρων τῶν μέρων ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους
22 ἐκ θεμελίων μέχρι γείσους εὐτυχῶς γέγονε καὶ γε-
23νήσεται καὶ ἐν τῷ Διογενιανῷ δὲ γυμνασίῳ ἀπὸ ἑ-
24τέρων ἰδίων χρημάτων τὸ ἀλιπτήριον καὶ τὸν ἐμβασι-
25λικὸν αὐτοῦ καὶ τὰς εἰσόδους καὶ ἐξόδους μετὰ τῆς
26 γυναικὸς Ἀπφίας σκουτλώσαντα καὶ τὰ ἀγάλματα πάν-
27τα τὰ ἐν τοῖς ἔργοις καὶ τοὺς ἀνδριάντας οἴκοθεν
28 κατεσκευακότα καὶ τὰς λευκολίθους παραστά[δ]ας
29 καὶ τὸ κατ' αὐτῶν εἴλημα μετὰ τῆς γλυφῆς αὐτῶν καὶ
30 τοὺς κείονας μετὰ τῶν βωμοσπειρῶν καὶ κεφαλῶν
31 κατασκευακότα καὶ τῇ λαμπροτάτῃ δὲ βουλῇ καὶ τῇ ἱε-
32ρωτάτῃ γερουσίᾳ ἀνατεθεικότα χρήματα εἰς αἰωνίων
33 κλήρων διανομάς καὶ ἄλλας δὲ πολλὰς πολλάκις
34 διανομὰς δεδωκότα τοῖς τε τὴν πόλιν κατοικοῦσιν
35 πολείταις καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς χώρας καὶ ἑτέρας δὲ διανο-
36μὰς δεδωκότα πολλάκις τῇ τε βουλῇ πάσῃ καὶ τῇ γε-
37ρουσίᾳ ἀλλὰ καὶ ἐπιδόσεις πολλάκις ἐν πάντι καιρῷ πε-
38ποιημένον κατὰ τὴν τῆς πόλεως γνώμην πολείταις
39 τε καὶ ξένοις καὶ ἔλαια δρακτοῖς πολλάκις τεθεικότα
40 ἐν τῷ καιρῷ τῆς τοῦ Τιμέλου ποταμοῦ εἰσαγωγῆς
41 καὶ πρεσβείας δὲ πολλάκις εὐτυχῶς ἐκτετελεκότα
42 καὶ παρ' ὅλον τὸν βίον αὐτοῦ εὐεργέτην καὶ φιλόπατριν
43[ἐ]ν ἰδίοις ἔργοις ἀνέστησεν προσανατεθεικότα δὲ
44[πρ]όσφατον καὶ ἄλλα εἰς τὸ ἔργον (δηνάρια) ͵ε πρὸς τὸ εἶναι
45 vac. ἀ[ρ]χαίας μύ(ρια) ια´ leaf
1ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣΟΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΝΚΑΙΗΓΕΡΟΥΣΙΑ
2ΜΑΡΟΥΛΚΑΡΚΛΑΥΔΙΑΝΟΝΥΟΝΚΑΡΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
3ΑΣΙΑΣΑΡΧΙΕΡΕΩΣΠΑΠΠΟΥΚΑΙΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣΥΝ
3ΚΛΗΤΙΚΩΝΤΕΙΜΗΘΕΝΤΑΕΝΠΟΛΛΟΙΣΥΠΟΤΩΝ
4ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝΑΝΔΡΑΦΛΑΠΦΙΑΣΑΡΧΙΕΡΕΙΑΣ
5ΑΣΙΑΣΜΗΤΡΟΣΚΑΙΑΔΕΛΦΗΣΚΑΙΜΑΜΜΗΣΣΥΝΚΛΗ
6ΤΙΚΩΝΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΟΣΘΥΓΑΤΡΟΣΤΗΣΠΟΛΕΩΣΚΑΙ
7ΦΛΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣΕΒΑΣΤΟΥΠΑΤΡΟΣΚΑΙ
8ΠΑΠΠΟΥΚΑΙΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣΥΝΚΛΗΤΙΚΩΝΑΥΤΟΝΑΡΧΙ
9ΕΡΕΩΣΤΗΣΑΣΙΑΣΥΟΝΠΑΤΕΡΑΚΑΡΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥΣΥΝ
10ΚΛΗΤΙΚΟΥΠΑΠΠΟΝΚΑΡΜΙΝΙΩΝΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥΚΑΙ
11ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥΚΑΙΑΠΦΙΑΣΚΑΙΛΕΙΒΙΑΝΗΣΣΥΝΚΛΗ
12ΤΙΚΩΝΑΡΓΥΡΟΤΑΜΙΑΝΤΗΣΑΣΙΑΣΛΟΓΙΣΤΗΝΜΕΤΑ
13ΥΠΑΤΙΚΟΥΣΔΟΘΕΝΤΑΤΗΣΚΥΖΙΚΗΝΩΝΠΟΛΕΩΣ
14ΑΡΧΙΕΡΕΑΤΑΜΙΑΝΑΡΧΙΝΕΟΠΟΙΟΝΙΕΡΕΑΔΙΑΒΙΟΥ
15ΘΕΑΣΑΦΡΟΔΙΤΗΣΗΑΝΕΘΗΚΕΝΧΡΗΜΑΤΑΕΙΣΑΡΧΙΕΡ
16ΩΝΑΝΑΘΗ·ΑΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΛΛΑΚΑΙΤΟΝΙΕΡΑΤΙ[···]
17ΧΡΥΣΕΟΝΣΤΕΦΑΝΟΝΚΑΙΤΗΠΟΛΕΙΔΕΜΥΡΙΑΔΑΣΔΕΚΑ[·]
18ΜΙΣΥΑΝΑΘΕΝΤΑΕΙΣΑΙΩΝΙΩΝΕΡΓΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΠΟ
19ΩΝΗΔΗΔΕΔΟΤΑΙΕΙΣΜΕΝΤΑΘΕΩΡΗΤΗΡΙΑΤΟΥΘΕΑΤΡΟΥ
20 denarius ΜΥΡΙΑΚΑΙΤΟΕΡΓΟΝΔΕΤΟΥΤΟΤΟΤΗΣΠΛΑΤΕΙΑΣΕ
21ΞΑΜΦΟΤΕΡΩΝΤΩΝΜΕΡΩΝΕΞΑΡΧΗΣΜΕΧΡΙΤΕΛΟΥΣ
22ΕΚΘΕΜΕΛΙΩΝΜΕΧΡΙΓΕΙΣΟΥΣΕΥΤΥΧΩΣΓΕΓΟΝΕΚΑΙΓΕ
23ΝΗΣΕΤΑΙΚΑΙΕΝΤΩΔΙΟΓΕΝΙΑΝΩΔΕΓΥΜΝΑΣΙΩΑΠΟΕ
24ΤΕΡΩΝΙΔΙΩΝΧΡΗΜΑΤΩΝΤΟΑΛΙΠΤΗΡΙΟΝΚΑΙΤΟΝΕΜΒΑΣΙ
25ΛΙΚΟΝΑΥΤΟΥΚΑΙΤΑΣΕΙΣΟΔΟΥΣΚΑΙΕΞΟΔΟΥΣΜΕΤΑΤΗΣ
26ΓΥΝΑΙΚΟΣΑΠΦΙΑΣΣΚΟΥΤΛΩΣΑΝΤΑΚΑΙΤΑΑΓΑΛΜΑΤΑΠΑΝ
27ΤΑΤΑΕΝΤΟΙΣΕΡΓΟΙΣΚΑΙΤΟΥΣΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣΟΙΚΟΘΕΝ
28ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΚΟΤΑΚΑΙΤΑΣΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥΣΠΑΡΑΣΤΑ[·]ΑΣ
29ΚΑΙΤΟΚΑΤ'ΑΥΤΩΝΕΙΛΗΜΑΜΕΤΑΤΗΣΓΛΥΦΗΣΑΥΤΩΝΚΑΙ
30ΤΟΥΣΚΕΙΟΝΑΣΜΕΤΑΤΩΝΒΩΜΟΣΠΕΙΡΩΝΚΑΙΚΕΦΑΛΩΝ
31ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΚΟΤΑΚΑΙΤΗΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗΔΕΒΟΥΛΗΚΑΙΤΗΙΕ
32ΡΩΤΑΤΗΓΕΡΟΥΣΙΑΑΝΑΤΕΘΕΙΚΟΤΑΧΡΗΜΑΤΑΕΙΣΑΙΩΝΙΩΝ
33ΚΛΗΡΩΝΔΙΑΝΟΜΑΣΚΑΙΑΛΛΑΣΔΕΠΟΛΛΑΣΠΟΛΛΑΚΙΣ
34ΔΙΑΝΟΜΑΣΔΕΔΩΚΟΤΑΤΟΙΣΤΕΤΗΝΠΟΛΙΝΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ
35ΠΟΛΕΙΤΑΙΣΚΑΙΤΟΙΣΕΠΙΤΗΣΧΩΡΑΣΚΑΙΕΤΕΡΑΣΔΕΔΙΑΝΟ
36ΜΑΣΔΕΔΩΚΟΤΑΠΟΛΛΑΚΙΣΤΗΤΕΒΟΥΛΗΠΑΣΗΚΑΙΤΗΓΕ
37ΡΟΥΣΙΑΑΛΛΑΚΑΙΕΠΙΔΟΣΕΙΣΠΟΛΛΑΚΙΣΕΝΠΑΝΤΙΚΑΙΡΩΠΕ
38ΠΟΙΗΜΕΝΟΝΚΑΤΑΤΗΝΤΗΣΠΟΛΕΩΣΓΝΩΜΗΝΠΟΛΕΙΤΑΙΣ
39ΤΕΚΑΙΞΕΝΟΙΣΚΑΙΕΛΑΙΑΔΡΑΚΤΟΙΣΠΟΛΛΑΚΙΣΤΕΘΕΙΚΟΤΑ
40ΕΝΤΩΚΑΙΡΩΤΗΣΤΟΥΤΙΜΕΛΟΥΠΟΤΑΜΟΥΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
41ΚΑΙΠΡΕΣΒΕΙΑΣΔΕΠΟΛΛΑΚΙΣΕΥΤΥΧΩΣΕΚΤΕΤΕΛΕΚΟΤΑ
42ΚΑΙΠΑΡ'ΟΛΟΝΤΟΝΒΙΟΝΑΥΤΟΥΕΥΕΡΓΕΤΗΝΚΑΙΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ
43[·]ΝΙΔΙΟΙΣΕΡΓΟΙΣΑΝΕΣΤΗΣΕΝΠΡΟΣΑΝΑΤΕΘΕΙΚΟΤΑΔΕ
44[··]ΟΣΦΑΤΟΝΚΑΙΑΛΛΑΕΙΣΤΟΕΡΓΟΝ denarius ΕΠΡΟΣΤΟΕΙΝΑΙ
45   Α[·]ΧΑΙΑΣΜΥΙΑ leaf
<ab>
<lb n="1" />
βουλὴ
καὶ
δῆμος
Ἀφροδισιέων
καὶ
γερουσία
<lb n="2" />
<expan>
<abbr>
Μᾶρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
κος
</supplied>
</expan>
<expan>
<abbr>
Οὔλ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
πιος
</supplied>
</expan>
<expan>
<abbr>
Καρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
μίνιος
</supplied>
</expan>
Κλαυδιανὸν
ὑὸν
<expan>
<abbr>
Καρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
μινίου
</supplied>
</expan>
Κλαυδιανοῦ
<lb n="3" />
Ἀσίας
ἀρχιερέως
πάππου
καὶ
προπάππου
συν
<lb n="3" type="worddiv" />
κλητικῶν
τειμηθέντα
ἐν
πολλοῖς
ὑπὸ
τῶν
<lb n="4" />
αὐτοκρατόρων
ἄνδρα
<expan>
<abbr>
Φλ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
αβίας
</supplied>
</expan>
Ἀπφίας
ἀρχιερείας
<lb n="5" />
Ἀσίας
μητρὸς
καὶ
ἀδελφῆς
καὶ
μάμμης
συνκλη
<lb n="6" type="worddiv" />
τικῶν
φιλοπάτριδος
θυγατρὸς
τῆς
πόλεως
καὶ
<lb n="7" />
<expan>
<abbr>
Φλ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
αβίου
</supplied>
</expan>
Ἀθηναγόρου
ἐπιτρόπου
Σεβαστοῦ
πατρὸς
καὶ
<lb n="8" />
πάππου
καὶ
προπάππου
συνκλητικῶν
αὐτὸν
ἀρχι
<lb n="9" type="worddiv" />
ερέως
τῆς
Ἀσίας
ὑὸν
πατέρα
<expan>
<abbr>
Καρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
μινίου
</supplied>
</expan>
Ἀθηναγόρου
συν
<lb n="10" type="worddiv" />
κλητικοῦ
πάππον
Καρμινίων
Ἀθηναγόρου
καὶ
<lb n="11" />
Κλαυδιανοῦ
καὶ
Ἀπφίας
καὶ
Λειβιανῆς
συνκλη
<lb n="12" type="worddiv" />
τικῶν
ἀργυροταμίαν
τῆς
Ἀσίας
λογιστὴν
μετὰ
<lb n="13" />
ὑπατικοὺς
δοθέντα
τῆς
Κυζικηνῶν
πόλεως
<lb n="14" />
ἀρχιερέα
ταμίαν
ἀρχινεοποιὸν
ἱερέα
διὰ
βίου
<lb n="15" />
θεᾶς
Ἀφροδίτης
ἀνέθηκεν
χρήματα
εἰς
ἀρχιερ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
<lb n="16" type="worddiv" />
ων
ἀναθη
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
άτων
κατασκευὰς
ἀλλὰ
καὶ
τὸν
ἱερατι
<supplied reason="lost" >
κὸν
</supplied>
<lb n="17" />
χρύσεον
στέφανον
καὶ
τῇ
πόλει
δὲ
μυριάδας
δέκα
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="18" type="worddiv" />
μισυ
ἀναθέντα
εἰς
αἰωνίων
ἔργων
κατασκευὰς
ἀπὸ
<lb n="19" />
ὧν
ἤδη
δέδοται
εἰς
μὲν
τὰ
θεωρητήρια
τοῦ
θεάτρου
<lb n="20" />
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
μύρια
καὶ
τὸ
ἔργον
δὲ
τοῦτο
τὸ
τῆς
πλατείας
<lb n="21" type="worddiv" />
ξ
ἀμφοτέρων
τῶν
μέρων
ἐξ
ἀρχῆς
μέχρι
τέλους
<lb n="22" />
ἐκ
θεμελίων
μέχρι
γείσους
εὐτυχῶς
γέγονε
καὶ
γε
<lb n="23" type="worddiv" />
νήσεται
καὶ
ἐν
τῷ
Διογενιανῷ
δὲ
γυμνασίῳ
ἀπὸ
<lb n="24" type="worddiv" />
τέρων
ἰδίων
χρημάτων
τὸ
ἀλιπτήριον
καὶ
τὸν
ἐμβασι
<lb n="25" type="worddiv" />
λικὸν
αὐτοῦ
καὶ
τὰς
εἰσόδους
καὶ
ἐξόδους
μετὰ
τῆς
<lb n="26" />
γυναικὸς
Ἀπφίας
σκουτλώσαντα
καὶ
τὰ
ἀγάλματα
πάν
<lb n="27" type="worddiv" />
τα
τὰ
ἐν
τοῖς
ἔργοις
καὶ
τοὺς
ἀνδριάντας
οἴκοθεν
<lb n="28" />
κατεσκευακότα
καὶ
τὰς
λευκολίθους
παραστά
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
ας
<lb n="29" />
καὶ
τὸ
κατ'
αὐτῶν
εἴλημα
μετὰ
τῆς
γλυφῆς
αὐτῶν
καὶ
<lb n="30" />
τοὺς
κείονας
μετὰ
τῶν
βωμοσπειρῶν
καὶ
κεφαλῶν
<lb n="31" />
κατασκευακότα
καὶ
τῇ
λαμπροτάτῃ
δὲ
βουλῇ
καὶ
τῇ
ἱε
<lb n="32" type="worddiv" />
ρωτάτῃ
γερουσίᾳ
ἀνατεθεικότα
χρήματα
εἰς
αἰωνίων
<lb n="33" />
κλήρων
διανομάς
καὶ
ἄλλας
δὲ
πολλὰς
πολλάκις
<lb n="34" />
διανομὰς
δεδωκότα
τοῖς
τε
τὴν
πόλιν
κατοικοῦσιν
<lb n="35" />
πολείταις
καὶ
τοῖς
ἐπὶ
τῆς
χώρας
καὶ
ἑτέρας
δὲ
διανο
<lb n="36" type="worddiv" />
μὰς
δεδωκότα
πολλάκις
τῇ
τε
βουλῇ
πάσῃ
καὶ
τῇ
γε
<lb n="37" type="worddiv" />
ρουσίᾳ
ἀλλὰ
καὶ
ἐπιδόσεις
πολλάκις
ἐν
πάντι
καιρῷ
πε
<lb n="38" type="worddiv" />
ποιημένον
κατὰ
τὴν
τῆς
πόλεως
γνώμην
πολείταις
<lb n="39" />
τε
καὶ
ξένοις
καὶ
ἔλαια
δρακτοῖς
πολλάκις
τεθεικότα
<lb n="40" />
ἐν
τῷ
καιρῷ
τῆς
τοῦ
Τιμέλου
ποταμοῦ
εἰσαγωγῆς
<lb n="41" />
καὶ
πρεσβείας
δὲ
πολλάκις
εὐτυχῶς
ἐκτετελεκότα
<lb n="42" />
καὶ
παρ'
ὅλον
τὸν
βίον
αὐτοῦ
εὐεργέτην
καὶ
φιλόπατριν
<lb n="43" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ν
ἰδίοις
ἔργοις
ἀνέστησεν
προσανατεθεικότα
δὲ
<lb n="44" />
<supplied reason="lost" >
πρ
</supplied>
όσφατον
καὶ
ἄλλα
εἰς
τὸ
ἔργον
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="5000" >
ε
</num>
πρὸς
τὸ
εἶναι
<lb n="45" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
χαίας
<expan>
<abbr>
μύ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ρια
</supplied>
</expan>
<num value="11" >
ια
</num>
<g type="leaf" />
</ab>

Apparatus

Deering's copy corrects many small inaccuracies in Sherard's; we have not noted below those corrections already made by Boeckh and confirmed by Deering. In general, he seems to have seen more than Sherard at the right side, but slightly less at the left.

l. 5, ἀρχιερείας: Deering's copy appears to indicate that the letters RXI were partly erased.

l. 6, At the beginning, Sherard wrote ΙΩΝ, but then crossed out the I; Boeckh retained ΙΩΝ; Deering has ΩΝ.

l. 9, Sherard omitted πάππου καὶ, supplied by Boeckh and A. D. Macro, AJP 100 (1979), 94-8, and read by Deering.

l. 11, At end, K Sherard, καὶ Deering.

l. 15, ἀρχινεοποιὸν Sherard, Deering., ἀρχινε[ω]ποιὸν Boeckh.

l. 16/7, ΕΙΣΑΙ .../ΙΩΝ Sherard, who apparently then crossed out the last I; εἰς αἰ[ων]ίων Boeckh. ΕΙΣΑΡΧΙΕΡ/ΩΝ Deering, ΧΙΕΡ apparently partly erased.

l. 17, ΘΗΝΑΤΩΝ Sherard, Deering20:ΘΕΩΡ Sherard, ΘΗΩΡ Deering

l. 22, At beginning Ξ read by Sherard, space left by Deering. At end, Σ read by Sherard, space left by Deering.

l. 23, At beginning ΕΚ read by Sherard, spaces left by Deering

l. 24, At beginning ΗΣ read by Sherard, spaces left by Deering

l. 25, At beginning Τ read by Sherard, space left by DeeringΤΟΝΕΝ ... ΑΣΙ/ΛΙΚΟΝ Sherard, whence, τὸν ἐν[τὸς β]ασιλικὸν B.; τὸν [οἰκοβ]ασιλικὸν cj. L. Robert, BullEp. 1973.475; ΤΟΝΕΜΒΑΣΙ/ΛΙΚΟΝ Deering

l. 27, ΚΟΥΚΛΟΣΑΝΤΑ Sherard, whence κυκλ[ώ]σαντα Boeckh; σκουτλώσαντα Deering, and cj. Derenne, AC (1933), 7428ΟΙΚΟ . ΕΝ Sherard, ΘΙΚΟΘΕΝ Deering

l. 29, ΠΑΡΑΣΤ ... ΑΣ Sherard, whence παραστά[δ]ας Boeckh; ΠΑΡΑΣΤΑΣΑΣ Deering

l. 32, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΚΟΤΑ Sherard, Deering.; κατ[ε]σκευακότα Boeckh

l. 37, τε om. Sherard.

l. 40, ΞΗΝΟΙΣ Sherard, ΣΕΝΟΙΣ Deering; ΕΛΙΑΔΡΑΚΤΟΙΣ Sherard, whence •λ[ειο]δ[ι]άκτο[υ]ς Boeckh, ΕΛΑΙΑΔΡΑΚΤΟΙΣ Deering; ἔλαια δρακτοῖς cj. Waddington (on LBW 1602)

l. 44, ... ΙΔΙΟΙΣ Sherard MS; ... ΔΙΟΙΣ CIG transcription; ΛΙΙΔΙΟΙΣ Deering

l. 46, ΑΙΧΑΙΑΣ Sherard MS.; ΑΙΧΜΑΣ CIG transcription, whence [δρ]αχμὰς Boeckh; ΑξΧΑΙΑΣ Deering.

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)