Description:
No description
Text:
No description
Letters:
0.02 (Anthopoulos). Ligatures (from Deering): l. 1, ΜΗ; l. 3, ΝΗ, ΜΗΝ; l. 4, ΜΗ, ΝΗ; l. 6, ΝΗΜΗ, ΜΗ; l. 7, ΜΗ, ΝΜΗ; l. 8, ΝΜ, ΜΗ; l. 12, ΝΜ; l. 14, ΝΗ; l. 15, ΜΗ.
Date:
First to second centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
Walls: 'A fallen stone near the city wall' (Waddington). Not found again.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1850)
History of discovery:
Copied by Deering, p. 12v, ( 40); by Loew; by Waddington. A fragment from the left side seen in Pirlibey by Anthopoulos in 1872; another fragment seen by Kubitschek (K III, 27).
Bibliography:
Published by Leake, from Deering, 16: Deering's copy ran across two pages; Leake missed the ends of ll. 10-14, which were on the second (adjacent) page. By Franz, from Loew, p.113, b.9; by Waddington LBW 1639, whence McCabe PHI Aphrodisias 486 Fragment published by Anthopoulos Homeros 3 (1875), 81, with L. Robert, Hellenica 13, 114; assembled fragments from K&R published by Cormack Notes fig. 14..
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds). This edition Roueché and Bodard (2007).
1 τὸ μνημεῖον καὶ τὸ ἐπ᾿ αὐτοῦ οἰκοδομημέν[ον ···]
2 οὗ ἐστιν ἡ κάθοδος ἔμπροσθεν πρὸς μεσημβρί[αν ···]
3 ἐπὶ καθαρσίου κατεσκεύασεν Ἑρμογένης Μηνοδώρο[υ ··]
4δώρου τοῦ Δημητρίου καὶ Ἀπολλώνιος καὶ Ἑρμογένης καὶ Ι̣[···]
5 τὰ τέκνα τὰ Ἑρμογένους ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἐξ αὐτῶν ἐσομένοις [···]
6 ἐκγόνοις καὶ διαδόχοις αὐτῶν μηδενὸς ἔχοντος ἐξουσίαν μηδ[···]
7 κληρονόμων ἢ διαδόχων αὐτῶν ἐξαλλοτριῶσαι μήτε τὸ πύργιον μή-
8τε τὸ ὑπ᾿ αὐτὸ μνημεῖον μήτε πράσεως ὀνόματι μήτε συνωχρήσεως ἐπεὶ
9 ὁ ποιήσας τι ἐπὶ ἀπαλλοτριώσει ᾧ δή ποτε τρόπῳ καὶ ὁ ἀναδεξάμενος
10 ἔνοχος ἔσται ἀσεβείᾳ καὶ εἰσοίσει ἕκαστος αὐτῶν εἰς τὸν κυριακὸν φίσκον ἀ-
11νὰ (δηνάρια) μυρία ὡς ἐκ καταδίκης ὧν τὸν τρίτον ἔσται τοῦ ἐκδικήσαντος καὶ τὸ ὑ-
12πεναντίως γενόμενον ἔσται ἄκυρον καὶ οὐδὲν ἧττον μενεῖ τὰ προδηλού-
13μενα εἰς τὰ καθωσιωμένα stop τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης ἀπετέθη τὰ νῦν ἀν-
14τίτυπον εἰς τὸ χρεοφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀττάλου Ἀδράστου
15 τοῦ Νεικοτείμου ἥρωος τὸ δεύτερον μηνὸς Δείου leaf
1ΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝΚΑΙΤΟΕΠ᾿ΑΥΤΟΥΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝ[·· ···]
2ΟΥΕΣΤΙΝΗΚΑΘΟΔΟΣΕΜΠΡΟΣΘΕΝΠΡΟΣΜΕΣΗΜΒΡΙ[·· ···]
3ΕΠΙΚΑΘΑΡΣΙΟΥΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝΕΡΜΟΓΕΝΗΣΜΗΝΟΔΩΡΟ[···]
4ΔΩΡΟΥΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣΚΑΙΕΡΜΟΓΕΝΗΣΚΑΙ·[···]
5ΤΑΤΕΚΝΑΤΑΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣΕΑΥΤΟΙΣΚΑΙΤΟΙΣΕΞΑΥΤΩΝΕΣΟΜΕΝΟΙΣ[···]
6ΕΚΓΟΝΟΙΣΚΑΙΔΙΑΔΟΧΟΙΣΑΥΤΩΝΜΗΔΕΝΟΣΕΧΟΝΤΟΣΕΞΟΥΣΙΑΝΜΗΔ[···]
7ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝΗΔΙΑΔΟΧΩΝΑΥΤΩΝΕΞΑΛΛΟΤΡΙΩΣΑΙΜΗΤΕΤΟΠΥΡΓΙΟΝΜΗ
8ΤΕΤΟΥΠ᾿ΑΥΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝΜΗΤΕΠΡΑΣΕΩΣΟΝΟΜΑΤΙΜΗΤΕΣΥΝΩΧΡΗΣΕΩΣΕΠΕΙ
9ΟΠΟΙΗΣΑΣΤΙΕΠΙΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΩΔΗΠΟΤΕΤΡΟΠΩΚΑΙΟΑΝΑΔΕΞΑΜΕΝΟΣ
10ΕΝΟΧΟΣΕΣΤΑΙΑΣΕΒΕΙΑΚΑΙΕΙΣΟΙΣΕΙΕΚΑΣΤΟΣΑΥΤΩΝΕΙΣΤΟΝΚΥΡΙΑΚΟΝΦΙΣΚΟΝΑ
11ΝΑ denarius ΜΥΡΙΑΩΣΕΚΚΑΤΑΔΙΚΗΣΩΝΤΟΝΤΡΙΤΟΝΕΣΤΑΙΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣΚΑΙΤΟΥ
12ΠΕΝΑΝΤΙΩΣΓΕΝΟΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙΑΚΥΡΟΝΚΑΙΟΥΔΕΝΗΤΤΟΝΜΕΝΕΙΤΑΠΡΟΔΗΛΟΥ
13ΜΕΝΑΕΙΣΤΑΚΑΘΩΣΙΩΜΕΝΑ stop ΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΤΑΥΤΗΣΑΠΕΤΕΘΗΤΑΝΥΝΑΝ
14ΤΙΤΥΠΟΝΕΙΣΤΟΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΑΤΤΑΛΟΥΑΔΡΑΣΤΟΥ
15ΤΟΥΝΕΙΚΟΤΕΙΜΟΥΗΡΩΟΣΤΟΔΕΥΤΕΡΟΝΜΗΝΟΣΔΕΙΟΥ leaf
<ab>
<lb n="1" />
τὸ
μνημεῖον
καὶ
τὸ
ἐπ᾿
αὐτοῦ
οἰκοδομημέν
<supplied reason="lost" >
ον
</supplied>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="2" />
οὗ
ἐστιν
κάθοδος
ἔμπροσθεν
πρὸς
μεσημβρί
<supplied reason="lost" >
αν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="3" />
ἐπὶ
καθαρσίου
κατεσκεύασεν
Ἑρμογένης
Μηνοδώρο
<supplied reason="lost" >
υ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
<lb n="4" />
δώρου
τοῦ
Δημητρίου
καὶ
Ἀπολλώνιος
καὶ
Ἑρμογένης
καὶ
<unclear reason="damage" >
Ι
</unclear>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="5" />
τὰ
τέκνα
τὰ
Ἑρμογένους
ἑαυτοῖς
καὶ
τοῖς
ἐξ
αὐτῶν
ἐσομένοις
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="6" />
ἐκγόνοις
καὶ
διαδόχοις
αὐτῶν
μηδενὸς
ἔχοντος
ἐξουσίαν
μηδ
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="7" />
κληρονόμων
διαδόχων
αὐτῶν
ἐξαλλοτριῶσαι
μήτε
τὸ
πύργιον
μή
<lb n="8" type="worddiv" />
τε
τὸ
ὑπ᾿
αὐτὸ
μνημεῖον
μήτε
πράσεως
ὀνόματι
μήτε
συνωχρήσεως
ἐπεὶ
<lb n="9" />
ποιήσας
τι
ἐπὶ
ἀπαλλοτριώσει
δή
ποτε
τρόπῳ
καὶ
ἀναδεξάμενος
<lb n="10" />
ἔνοχος
ἔσται
ἀσεβείᾳ
καὶ
εἰσοίσει
ἕκαστος
αὐτῶν
εἰς
τὸν
κυριακὸν
φίσκον
<lb n="11" type="worddiv" />
νὰ
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
μυρία
ὡς
ἐκ
καταδίκης
ὧν
τὸν
τρίτον
ἔσται
τοῦ
ἐκδικήσαντος
καὶ
τὸ
<lb n="12" type="worddiv" />
πεναντίως
γενόμενον
ἔσται
ἄκυρον
καὶ
οὐδὲν
ἧττον
μενεῖ
τὰ
προδηλού
<lb n="13" type="worddiv" />
μενα
εἰς
τὰ
καθωσιωμένα
<g type="stop" />
τῆς
ἐπιγραφῆς
ταύτης
ἀπετέθη
τὰ
νῦν
ἀν
<lb n="14" type="worddiv" />
τίτυπον
εἰς
τὸ
χρεοφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
Ἀττάλου
Ἀδράστου
<lb n="15" />
τοῦ
Νεικοτείμου
ἥρωος
τὸ
δεύτερον
μηνὸς
Δείου
<g type="leaf" />
</ab>

Apparatus

l. 2, ΚΑΘΟΔΟΞΕΝΠΡΟΣ

l. 3, ΣΚΕΥΑΣΑΝ Deering CHECK LBWAt end ΜΗΝΟΔΟΡΟ Deering; ΜΝΟΔΩΗ Franz; ΜΗΝΟΔΩΡ Waddington; .. ]ΝΟΔΩΡΟ Anthopoulos

l. 4, At end ΚΑΙ Ι Franz, Anthopoulos, KAI Deering, Waddington

l. 5, ΕΞΟΜΕΝΩΝ Deering; ΕΣΟΜΕΝΟ Franz; ΕΣΟΜΕΝΟΙΣ Waddington; ΕΣΟΜΕΝΟΝ Anthopoulos.

l. 6, At end ΜΗΔ Deering, Franz, Anthopoulos, om. Waddington

l. 8, At end ΕΠΕΙ Deering, Franz; ΕΠ Anthopoulos; om. Waddington

l. 10, ΕΚΑΣΤΟΣΑΥΤΩΝ Deering; ΕΚΑΣΑΥΤΩΝ Franz ΕΚΑΣΤΟΝ W

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

Representations:

Deering notebook 12v
 Deering notebook 12v
Deering notebook 13
 Deering notebook 13
Kubitschek notebook III, 27
 Kubitschek notebook III, 27

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)