Description:
A fragment, which was later overcut with a carefully cut cross.
Text:
Inscribed on the face
Letters:
Lines 1-9 0.025; lines 10-11. 0.035. Ligatures: ΤΗ ll. 3, 5 (twice), 7 (twice), 8; ΝΗ l.4; ΗΝ ll. 5, 6; ΜΗΝ, l.9; ΜΗ l.10
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Necropolis: 'Nécropole. Chapelle byzantine' (Gaudin)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1904)
History of discovery:
Recorded by Gaudin (60); not reported subsequently
Bibliography:
Published by Reinach from Gaudin, REG 19, 1906, 267-269, no. 163, whence McCabe PHI Aphrodisias 464 ; discussed by Robert, AC 35, 1966, 385 and 390 note 1 (ll. 0-1).
Text constituted from:
Publication; Gaudin squeeze. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [···]εως ἡγεμόνες ἐπεὶ ὁ πα-
2[ρὰ ταῦτά τι ποιήσας ἔστω ἀσεβὴς] καὶ ἐ[πάρατος καὶ τυ]νβωρύχος καὶ προσαπο-
3[τεισάτω εἰς τὸ ἱερώτατον ?Ῥωμαίων ταμε]ῖον ἀργυρί[ου (δηνάρια) ··· κ]αὶ θεᾷ Ἀφροδείτῃ ἀργυρίου (δηνάρια) ͵γ
4 [ὧν τὸ τρίτον γενήσεται τοῦ ἐκδική]σαντος καὶ οὐ[δὲ]ν ἧττον κύρια μενεῖ τὰ ὑπὸ αὐ-
5[τοῦ διατεταγμένα ··· ἐν δὲ τῇ] ὑπὸ τὴν σορὸν ἰσώστῃ κηδευθήσεται Αὐρ(ήλιος) Ζήνων
6 [···]ος ὁ θρεπτὸς αὐτοῦ καὶ ὃν ἂν ὁ Ζήνων βουληθῇ ἐν δὲ
7 [τῇ ···] ἰσώστῃ κηδευθήσεται Λαεὶς ἡ θρεπτὴ αὐτῶν καὶ οὓς ἂν
8 [?βουληθῶσι ταύτη]ς τῆς ἐπιγραφῆς ἀντίγραφον ἀπετέθη εἰς τὸ χρεοφυλάκιον
9[ἐπὶ στεφαν]ηφόρου τὸ ιε´ Ἀτταλίδος τῆς Με<νε>κράτους μηνὸς Κεσαρεῶνος
9a        vacat
10(10) [·· c. 6 ··]Ν Δημητρὸς ἐριστεφανοῖό τε Ῥείης Μόϊς ἐξ ἰδίων |
scroll ταῦτ' ἐπέγραψα κόπων scroll
1[···]ΕΩΣΗΓΕΜΟΝΕΣΕΠΕΙΟΠΑ
2[··························]ΚΑΙΕ[············]ΝΒΩΡΥΧΟΣΚΑΙΠΡΟΣΑΠΟ
3[································]ΙΟΝΑΡΓΥΡΙ[········· ····]ΑΙΘΕΑΑΦΡΟΔΕΙΤΗΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius Γ
4[····························]ΣΑΝΤΟΣΚΑΙΟΥ[··]ΝΗΤΤΟΝΚΥΡΙΑΜΕΝΕΙΤΑΥΠΟΑΥ
5[··············· ·········]ΥΠΟΤΗΝΣΟΡΟΝΙΣΩΣΤΗΚΗΔΕΥΘΗΣΕΤΑΙΑΥΡΖΗΝΩΝ
6[···]ΟΣΟΘΡΕΠΤΟΣΑΥΤΟΥΚΑΙΟΝΑΝΟΖΗΝΩΝΒΟΥΛΗΘΗΕΝΔΕ
7[·· ···]ΙΣΩΣΤΗΚΗΔΕΥΘΗΣΕΤΑΙΛΑΕΙΣΗΘΡΕΠΤΗΑΥΤΩΝΚΑΙΟΥΣΑΝ
8[··············]ΣΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΑΠΕΤΕΘΗΕΙΣΤΟΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝ
9[·········]ΗΦΟΡΟΥΤΟΙΕΑΤΤΑΛΙΔΟΣΤΗΣΜΕΚΡΑΤΟΥΣΜΗΝΟΣΚΕΣΑΡΕΩΝΟΣ
9a       vacat
10[······]ΝΔΗΜΗΤΡΟΣΕΡΙΣΤΕΦΑΝΟΙΟΤΕΡΕΙΗΣΜΟΙΣΕΞΙΔΙΩΝ
11 scroll ΤΑΥΤ'ΕΠΕΓΡΑΨΑΚΟΠΩΝ scroll
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
εως
ἡγεμόνες
ἐπεὶ
πα
<lb n="2" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρὰ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταῦτά
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ποιήσας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἔστω
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀσεβὴς
</supplied>
καὶ
<supplied reason="lost" >
πάρατος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τυ
</supplied>
νβωρύχος
καὶ
προσαπο
<lb n="3" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τεισάτω
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἱερώτατον
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
Ῥωμαίων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταμε
</supplied>
ῖον
ἀργυρί
<supplied reason="lost" >
ου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
</supplied>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
κ
</supplied>
αὶ
θεᾷ
Ἀφροδεί
τῃ
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="3000" >
γ
</num>
<lb n="4" />
<supplied reason="lost" >
ὧν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τρίτον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γενήσεται
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐκδική
</supplied>
σαντος
καὶ
οὐ
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
ν
ττον
κύρια
μενεῖ
τὰ
ὑπὸ
αὐ
<lb n="5" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διατεταγμένα
</supplied>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
ὑπὸ
τὴ
ν
σορὸν
ἰσώσ
τῃ
κηδευθήσεται
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιος
</supplied>
</expan>
Ζ
ήν
ων
<lb n="6" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
ος
θρεπτὸς
αὐτοῦ
καὶ
ὃν
ἂν
Ζ
ήν
ων
βουληθῇ
ἐν
δὲ
<lb n="7" />
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
ἰσώσ
τῃ
κηδευθήσεται
Λαεὶς
θρεπ
τὴ
αὐτῶν
καὶ
οὓς
ἂν
<lb n="8" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
βουληθῶσι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταύτη
</supplied>
ς
τῆ
ς
ἐπιγραφῆς
ἀντίγραφον
ἀπετέθη
εἰς
τὸ
χρεοφυλάκιον
<lb n="9" />
<supplied reason="lost" >
ἐπὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
στεφαν
</supplied>
ηφόρου
τὸ
<num value="15" >
ιε
</num>
Ἀτταλίδος
τῆς
Με
<supplied reason="omitted" >
νε
</supplied>
κράτους
μην
ὸς
Κεσαρεῶνος
<lb n="9a" />
<space extent="1" unit="line" dim="vertical" />
</ab>
<lg>
<lb n="10" />
<l n="10" >
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
ν
</orig>
Δη
μη
τρὸς
ἐριστεφανοῖό
τε
Ῥείης
Μόϊς
ἐξ
ἰδίων
</l>
<lb n="11" />
<l >
<g type="scroll" />
ταῦτ'
ἐπέγραψα
κόπων
<g type="scroll" />
</l>
</lg>

Apparatus

l. 10, Reinach conjectured [δοῦλος ἐὼ]ν or [ἱερὸς ω]ν Δημητρὸς

An elegant cross was later cut over the text.

Translation:
No translation yet (2007).

Commentary:

Lines 10-11 are in verse, and in a larger hand.

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)