Description:
No description
Text:
No description
Letters:
There is no indication of sizes, but the letters in ll. 26-8 are shown as smaller than those preceding. Ligatures: ΜΗΝ, l.5 (twice); MM, l.6; MM, l.8; MM, l.10; NH, l.11; NH, l.13; MHN, l.14; NM, l.16; HN, l.17; HN , l.20 (twice).
Date:
Between 180 and 189, probably early 180s (prosopography)
Findspot:
No description
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1812)
History of discovery:
Copied by Deering (f.17, no number); not recorded subsequently
Bibliography:
Published from Deering by Leake, no. 21, whence LBW 1620c, Liermann, Analecta 21, Laum, Stiftungen 101. Not found again, but republished from Leake's publication and Waddington's supplements and observation by Reynolds, A&R 59; published from these and from Deering's copy, Roueché, PPA 51
Text constituted from:
Deering notebook; publications. This edition Roueché (2007).
1[·· ? ··]
2 τῇ τοῦ ἀγῶνος χρείᾳ εὐτρεπίζειν καὶ δη[?νάρια ·· c. 24 ··]
3 καὶ τὰ ἆθλα καὶ τὰ ἀγωνίσματα ἀκολούθως [?τῇ τοῦ τελευτήσαντος γνώμῃ stop ἀγω]-
4νοθετήσειδὲ τὸν πρῶτον ἀγῶνα Φλάβιος Εὐ[·· c. 18 ·· ?ἐκ τού]-
5τωνδὲ ὁ ἀπὸ τῶν Καλλικράτου τοῦ Διοτείμου [ἀγὼν ἐπιτελεσθήσεται τοῦ ἐπί]-
6οντος ἔτους <π>ερὶ μῆνα ἕκτον πρὸ τῆς εἰς Ῥώμην [ἀποδημήσεως ἀγωνίστων stop ἔχει δὲ οὗ] -
7τος ὁ ἀγὼν τὰ ἆθλα διαγεγραμμένα ἐν τῇ τοῦ Κ[αλλικράτου διαθήκῃ τὸ σύμπαν (δηναρίων)]
8 μυρίων δισχειλίων ἑξακοσίων προνοουμένω[ν τῶν ἐν ταῖς αὐτοῦ διαθή] -
9κα[ι]ς ἐνγεγραμμένων τοῦ τε ἱερέως τῆς Ἀφροδίτη[ς καὶ ?τῶν νεοποιῶν stop δεῖ δὲ]
10 ὑπὲρ τούτου τῇ συνόδῳ ἐπιστέλλειν ἤδη καὶ κατ̣α[?γγέλλειν τοῦτον τὸν]
11 ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς τοῦ μεγίστου Αὐτοκράτορος Κομμό[δου Σεβαστοῦ σωτηρίας]
12 καὶ εἰς αἰῶνα διαμονῆς ἐπιτελεσθησόμενον τῇ ὡρισμ[ένῃ προθεσμίᾳ stop ? τριτ]-
13ὸν δὲ Κλαυδίου Ἀδράστου ἀγῶνα ὡς διετέτακται χ[ρὴ ἐπιτελεῖν οὐδεμίας πε]-
14ρὶ αὐτὸν γινομένης ἢ ὀλιγωρίας ἢ ἐνδείας, ἐπιμ[ελεῖσθαι δὲ ὅπως τελεσθῇ]
15 ἐν τῷ ἐνεστῶτι μηνὶ ἐνάτῳ διὰ τὸ τοὺς ἀγωνιστὰς [χρῆναι ὕστερον ἀποδημῆσαι]
16 [εἰς] Ἡρακλείαν ἀεὶ δὲ ἐκ περιόδου οὕτως ὡς ΗΣΙΩ[·· c. 20 ··ὁ]
17 δὲ πολειτικὸς ἀγὼν ἔχει τὸν ἴδιον καιρὸν μετὰ τοῦ[?τον ·· c. 9 ·· τὴν δὲ δι]-
18αγραφὴν πεποιήμεθα τῶν ἄθλων καὶ πρότερον Ο[·· c. 20 ··]
19[·· c. 9 ··] συντεταγμένους [·· c. 34 ··]
20[Ἕ]πετα[ι τού]τοις καὶ ὁ Ὁσσιδίου Ἰουλιανοῦ ἀγὼν ὁ μετὰ τὸν [·· c. 17 ··]
21 [··· τὴν προ]θεσμίαν ἔχων καὶ διαγραφὴν τὴν ἐν ταῖς διαθήκα[ις ?τοῦ Ἰουλιανοῦ]
22[?ὡρισμένην stop τὸ]ν δὲ χρόνον ἕξει μετὰ Νικηράτεια τὰ ἐν Τρά[?λλεσιν ·· c. 10 ··]
23[·· ὁ δὲ Φιλήμον]ος τετράκι Τατιανοῦ οὐδέπω τῶν χρημάτ[ων ·· c. 12 ··]
24[·· c. 5 ·· εἰς ?τὰς δώ]δ̣εκα μυριάδας προεληλυθότων ἐπιτελεσθ[ήσεται ·· c. 9 ··]
25[·· c. 11 ·· ὅταν τὸ κεφ]ά̣λαιον συνέλθῃ ὡς τοκοφορεῖν λοιπ[ὸν ·· c. 16 ··]
26 [·· c. 11 ··]ασθαι τῆς ψήφου ὑμεῖν εὐθὺς δηλωθησ[·· c. 11 ··]
27[θέματα τρα]γῳδῶν μόνων τραγῳδῷ πρω̣τείου (δηνάρια) ͵αφ´
28[ἀγῶνος Κλαυδί]ου Ἀδράστου δευτερείου (δηνάρια) χ
29 τριτείου (δηνάρια) τν´
29a[·· ? ··
1[ - - - ]
2ΤΗΤΟΥΑΓΩΝΟΣΧΡΕΙΑΕΥΤΡΕΠΙΖΕΙΝΚΑΙΔΗ[····· ························]
3ΚΑΙΤΑΑΘΛΑΚΑΙΤΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΑΚΟΛΟΥΘΩΣ[····························]
4ΝΟΘΕΤΗΣΕΙΔΕΤΟΝΠΡΩΤΟΝΑΓΩΝΑΦΛΑΒΙΟΣΕΥ[·······················]
5ΤΩΝΔΕΟΑΠΟΤΩΝΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΤΟΥΔΙΟΤΕΙΜΟΥ[·························]
6ΟΝΤΟΣΕΤΟΥΣΕΡΙΜΗΝΑΕΚΤΟΝΠΡΟΤΗΣΕΙΣΡΩΜΗΝ[·································]
7ΤΟΣΟΑΓΩΝΤΑΑΘΛΑΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑΕΝΤΗΤΟΥΚ[·································]
8ΜΥΡΙΩΝΔΙΣΧΕΙΛΙΩΝΕΞΑΚΟΣΙΩΝΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΩ[····················]
9ΚΑ[·]ΣΕΝΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝΤΟΥΤΕΙΕΡΕΩΣΤΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗ[··············· ·······]
10ΥΠΕΡΤΟΥΤΟΥΤΗΣΥΝΟΔΩΕΠΙΣΤΕΛΛΕΙΝΗΔΗΚΑΙΚΑ·Α[·················]
11ΑΓΩΝΑΥΠΕΡΤΗΣΤΟΥΜΕΓΙΣΤΟΥΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣΚΟΜΜΟ[···················]
12ΚΑΙΕΙΣΑΙΩΝΑΔΙΑΜΟΝΗΣΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΣΟΜΕΝΟΝΤΗΩΡΙΣΜ[············ ······]
13ΟΝΔΕΚΛΑΥΔΙΟΥΑΔΡΑΣΤΟΥΑΓΩΝΑΩΣΔΙΕΤΕΤΑΚΤΑΙΧ[·····················]
14ΡΙΑΥΤΟΝΓΙΝΟΜΕΝΗΣΗΟΛΙΓΩΡΙΑΣΗΕΝΔΕΙΑΣΕΠΙΜ[·····················]
15ΕΝΤΩΕΝΕΣΤΩΤΙΜΗΝΙΕΝΑΤΩΔΙΑΤΟΤΟΥΣΑΓΩΝΙΣΤΑΣ[·······················]
16[···]ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΑΕΙΔΕΕΚΠΕΡΙΟΔΟΥΟΥΤΩΣΩΣΗΣΙΩ[·····················]
17ΔΕΠΟΛΕΙΤΙΚΟΣΑΓΩΝΕΧΕΙΤΟΝΙΔΙΟΝΚΑΙΡΟΝΜΕΤΑΤΟΥ[··· ················]
18ΑΓΡΑΦΗΝΠΕΠΟΙΗΜΕΘΑΤΩΝΑΘΛΩΝΚΑΙΠΡΟΤΕΡΟΝΟ[····················]
19[·········]ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ[··································]
20[·]ΠΕΤΑ[····]ΤΟΙΣΚΑΙΟΟΣΣΙΔΙΟΥΙΟΥΛΙΑΝΟΥΑΓΩΝΟΜΕΤΑΤΟΝ[·················]
21[·········]ΘΕΣΜΙΑΝΕΧΩΝΚΑΙΔΙΑΓΡΑΦΗΝΤΗΝΕΝΤΑΙΣΔΙΑΘΗΚΑ[··············]
22[·············]ΝΔΕΧΡΟΝΟΝΕΞΕΙΜΕΤΑΝΙΚΗΡΑΤΕΙΑΤΑΕΝΤΡΑ[······ ··········]
23[············]ΟΣΤΕΤΡΑΚΙΤΑΤΙΑΝΟΥΟΥΔΕΠΩΤΩΝΧΡΗΜΑΤ[·· ············]
24[·············]·ΕΚΑΜΥΡΙΑΔΑΣΠΡΟΕΛΗΛΥΘΟΤΩΝΕΠΙΤΕΛΕΣΘ[······ ·········]
25[····················]·ΛΑΙΟΝΣΥΝΕΛΘΗΩΣΤΟΚΟΦΟΡΕΙΝΛΟΙΠ[·· ················]
26[···········]ΑΣΘΑΙΤΗΣΨΗΦΟΥΥΜΕΙΝΕΥΘΥΣΔΗΛΩΘΗΣ[···········]
27[·········]ΓΩΔΩΝΜΟΝΩΝΤΡΑΓΩΔΩΠΡ·ΤΕΙΟΥ denarius ΑΦ
28[············]ΟΥΑΔΡΑΣΤΟΥΔΕΥΤΕΡΕΙΟΥ denarius Χ
29ΤΡΙΤΕΙΟΥ denarius ΤΝ
29a[·· ? ··
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="2" />
τῇ
τοῦ
ἀγῶνος
χρείᾳ
εὐτρεπίζειν
καὶ
δη
<supplied reason="lost" cert="low" >
νάρια
</supplied>
<gap reason="lost" extent="24" unit="character" dim="right" />
<lb n="3" />
καὶ
τὰ
ἆθλα
καὶ
τὰ
ἀγωνίσματα
ἀκολούθως
<supplied reason="lost" cert="low" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τελευτήσαντος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γνώμῃ
<g type="stop" />
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀγω
</supplied>
<lb n="4" type="worddiv" />
νοθετήσει
δὲ
τὸν
πρῶτον
ἀγῶνα
Φλάβιος
Εὐ
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἐκ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τού
</supplied>
<lb n="5" type="worddiv" />
των
δὲ
ἀπὸ
τῶν
Καλλικράτου
τοῦ
Διοτείμου
<supplied reason="lost" >
ἀγὼν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπιτελεσθήσεται
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπί
</supplied>
<lb n="6" type="worddiv" />
οντος
ἔτους
<supplied reason="omitted" >
π
</supplied>
ερὶ
μῆνα
ἕκτον
πρὸ
τῆς
εἰς
Ῥώμην
<supplied reason="lost" >
ἀποδημήσεως
ἀγωνίστων
<g type="stop" />
ἔχει
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
οὗ
</supplied>
<lb n="7" type="worddiv" />
τος
ἀγὼν
τὰ
ἆθλα
διαγεγραμμένα
ἐν
τῇ
τοῦ
Κ
<supplied reason="lost" >
αλλικράτου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διαθήκῃ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
σύμπαν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηναρίων
</supplied>
</expan>
</supplied>
<lb n="8" />
μυρίων
δισχειλίων
ἑξακοσίων
προνοουμένω
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
αὐτοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διαθή
</supplied>
<lb n="9" type="worddiv" />
κα
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
ς
ἐνγεγραμμένων
τοῦ
τε
ἱερέως
τῆς
Ἀφροδίτη
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
νεοποιῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<g type="stop" />
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δεῖ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<lb n="10" />
ὑπὲρ
τούτου
τῇ
συνόδῳ
ἐπιστέλλειν
ἤδη
καὶ
κα
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
α
<supplied reason="lost" cert="low" >
γγέλλειν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦτον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸν
</supplied>
<lb n="11" />
ἀγῶνα
ὑπὲρ
τῆς
τοῦ
μεγίστου
Αὐτοκράτορος
Κομμό
<supplied reason="lost" >
δου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Σεβαστοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
σωτηρίας
</supplied>
<lb n="12" />
καὶ
εἰς
αἰῶνα
διαμονῆς
ἐπιτελεσθησόμενον
τῇ
ὡρισμ
<supplied reason="lost" >
ένῃ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
προθεσμίᾳ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<g type="stop" />
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τριτ
</supplied>
<lb n="13" type="worddiv" />
ὸν
δὲ
Κλαυδίου
Ἀδράστου
ἀγῶνα
ὡς
διετέτακται
χ
<supplied reason="lost" >
ρὴ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπιτελεῖν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
οὐδεμίας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πε
</supplied>
<lb n="14" type="worddiv" />
ρὶ
αὐτὸν
γινομένης
ὀλιγωρίας
ἐνδείας,
ἐπιμ
<supplied reason="lost" >
ελεῖσθαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ὅπως
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τελεσθῇ
</supplied>
<lb n="15" />
ἐν
τῷ
ἐνεστῶτι
μηνὶ
ἐνάτῳ
διὰ
τὸ
τοὺς
ἀγωνιστὰς
<supplied reason="lost" >
χρῆναι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ὕστερον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀποδημῆσαι
</supplied>
<lb n="16" />
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
Ἡρακλείαν
ἀεὶ
δὲ
ἐκ
περιόδου
οὕτως
ὡς
ΗΣΙΩ
<gap reason="lost" extent="20" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="17" />
δὲ
πολειτικὸς
ἀγὼν
ἔχει
τὸν
ἴδιον
καιρὸν
μετὰ
τοῦ
<supplied reason="lost" cert="low" >
τον
</supplied>
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δι
</supplied>
<lb n="18" type="worddiv" />
αγραφὴν
πεποιήμεθα
τῶν
ἄθλων
καὶ
πρότερον
<orig n="unresolved" >
ο
</orig>
<gap reason="lost" extent="20" unit="character" />
<lb n="19" />
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" />
συντεταγμένους
<gap reason="lost" extent="34" unit="character" />
<lb n="20" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
πετα
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τού
</supplied>
τοις
καὶ
Ὁσσιδίου
Ἰουλιανοῦ
ἀγὼν
μετὰ
τὸν
<gap reason="lost" extent="17" unit="character" />
<lb n="21" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
προ
</supplied>
θεσμίαν
ἔχων
καὶ
διαγραφὴν
τὴν
ἐν
ταῖς
διαθήκα
<supplied reason="lost" >
ις
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἰουλιανοῦ
</supplied>
<lb n="22" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ὡρισμένην
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<g type="stop" />
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
ν
δὲ
χρόνον
ἕξει
μετὰ
Νικηράτεια
τὰ
ἐν
Τρά
<supplied reason="lost" cert="low" >
λλεσιν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="10" unit="character" />
<lb n="23" />
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Φιλήμον
</supplied>
ος
τετράκι
Τατιανοῦ
οὐδέπω
τῶν
χρημάτ
<supplied reason="lost" >
ων
</supplied>
<gap reason="lost" extent="12" unit="character" />
<lb n="24" />
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τὰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δώ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
δ
</unclear>
εκα
μυριάδας
προεληλυθότων
ἐπιτελεσθ
<supplied reason="lost" >
ήσεται
</supplied>
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" />
<lb n="25" />
<gap reason="lost" extent="11" unit="character" dim="left" />
<supplied reason="lost" >
ὅταν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
κεφ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
λαιον
συνέλθῃ
ὡς
τοκοφορεῖν
λοιπ
<supplied reason="lost" >
ὸν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="16" unit="character" />
<lb n="26" />
<gap reason="lost" extent="11" unit="character" />
ασθαι
τῆς
ψήφου
ὑμεῖν
εὐθὺς
δηλωθησ
<gap reason="lost" extent="11" unit="character" />
<lb n="27" />
<supplied reason="lost" >
θέματα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τρα
</supplied>
γῳδῶν
μόνων
τραγῳδῷ
πρ
<unclear reason="damage" >
ω
</unclear>
τείου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="1500" >
αφ
</num>
<lb n="28" />
<supplied reason="lost" >
ἀγῶνος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Κλαυδί
</supplied>
ου
Ἀδράστου
δευτερείου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
χ
<lb n="29" />
τριτείου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="250" >
τν
</num>
<lb n="29a" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="bottom" />
</ab>

Apparatus

The major difference between this version and earlier publications is that re-examination of Deering's drawing has given a different idea of the space lost at the right, which varies more than Leake's publication indicated.

l. 3, μετὰ τού]των W., ἐκ τού]των Reynolds.

l. 5, W. supplied [καὶ Σεβαστὸν ἑορτῆς, which Robert replaced by [ἀποδημήσεως ἀγωνίστων; this seems two or three letters longer than we might expect, but can probably be accommodated, since the surviving line already contains two ligatures.

l. 6, τοῦ κ[τίσαντος διαθήκῃ τὸ σύμπαν δηναρίων] cj. W., Reynolds.

l. 7, ταῖς Καλλικράτου cj. W., Reynolds.

l. 8, Ἀφροδίτη[ς καὶ τοῦ πρώτου ἄρχοντος] cj. W., Reynolds.

l. 9, κα[τ]α[σκεύασαι ὅπως τοῦτον τὸν] cj. W., Reynolds.

l. 11, ὡρισμ[ένῃ προθεσμίᾳ τελέσωσιν· τ]- cj. W., Reynolds, but this makes a very unsatisfactory word division.

l. 15, ἡ [δ]ι[αγραφὴ σημαίνει· ὁ ] cj. W., Reynolds.

l. 18, The spaces on either side of συντεταγμένους in D.'s copy were left blank, perhaps indicating that there was nothing there; but examination of his notebook shows that it was his practice to leave blanks also where he had failed to read letters.

l. 19, Ἔ]πε[στι W., Ἕ]πετα[ι Reynolds.

ll. 20-25: W. and Reynolds deduced from L.'s publication that there were no letters missing on the right; but D.'s drawing shows a ragged edge, apparently indicating a break. The supplements here are largely those suggested by W. and Reynolds, but in a different position.

Translation:

[... to prepare them for the requirements of the contest and ?denarii [...] and the prizes and the competitions in accordance with [?the intention of the deceased; the president of the first contest will be Flavius Eu[- ? ... ? after ] these the contest from the (bequest) of Kallikrates son of Diotimos [will be celebrated in the coming] (5) year, in the sixth month, before the [departure of the synod ] for Rome. [This] contest [has] its prizes described in the [will of Kallikrates, in all] 12,600 [denarii] under the care [of the persons] listed [in his will], the priest of Aphrodite [and ?the neopoioi; it is necessary] to send now on this matter to the synod, and to [announce this] (10) contest, on behalf of [the safety] and eternal rule of the great Imperator Commodus [Augustus], as due to be celebrated at the appointed [time]. [?Third] contest, of Claudius Adrastos it is necessary [to celebrate] as has been prescribed [with no] reduction or omission concerning it, and to [take care that it is celebrated] in the ninth month, as appointed, because the competitors [ must leave afterwards for] (15) Heraclea, and always hereafter in a cycle, just as [.... The] city contest has its own time after this [one ...; ] we have drawn up [the] description of the prizes already [...] ?put in order [...]. Following these is the contest of Hossidios Julianos which has its due date after [...] , (20) and a schedule which is [established] in the will [?of Julianos]; it will have a date after the Nikerateia in Tra[lles? ... The contest of Philem]on son of [Philem]on, son of [Philem]on, son of [Philem]on son of Tatianos, since the money has not yet reached [... ?120]000 denarii, will be celebrated [... ?when the ] capital has accumulated to bring in interest, for the future [ ?of so much ...] (25) the vote ...?will immediately be made clear ?to you.

[Prizes] for tragedians only, in the contest of Claudius Adrastos:

Tragedian: First prize 1,500 denarii

Second prize 600 denarii

Third prize 250 denarii

[...]

Commentary:

See Reynolds, Roueché

Photographs:
none.

Representations:

Deering notebook 17
 Deering notebook 17

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)