Description:
Fragment of a white marble panel from a composite monument (W. 0.60 x W. 0.58 x H. 0.30), broken away on an uneven edge on the left side, chipped along all edges.
Text:
Inscribed on the face; text began on another block above, and probably continued on a further block to the right.
Letters:
First century B.C.; ave. 0.01; dash for stop in ll.17, 24.
Date:
First century B.C. (lettering)
Findspot:
Bouleuterion/Odeon, West Area, in Byzantine fill.
Original Location:
unknown
Last recorded location:
Museum
History of discovery:
Recorded by the NYU expedition in 1966 (66.26)
Bibliography:
Published by Erim, PBSR 37, 1969, 94-95, no. 2, whence discussed by Oliver, AJP 93 (1972), 195-197, Drew-Bear, ZPE 8, 1971, 286-287, no. IV, whence BE 1972.413; published by Drew-Bear, BCH 96, 1972, 443-445, whence BE 1973.398-399; published by Reynolds, Aphrodisias & Rome, doc. 5, whence SEG 32, 1982.1097, BE 1983:366, SEG 35, 1985.1081; from all these McCabe PHI Aphrodisias 2 .
Text constituted from:
Transcription (Reynolds); publications. This edition Reynolds (1982).
0·· ? ··]
1 [?ἔδοξεν τῷ κοινῷ v. γνώμη πρ]οέδρων καὶ γραματέως vac. ἐπεί, τῶν πόλεω̣[ν]
2[?καὶ τῶν ἐθνῶν θλιβομένων] ὑπό τε τῶν δημοσιωνῶν καὶ τῶν γεινομένων̣
3[·· c. 17 ··?πανταχ]οῦ καὶ εἰς τὴν ἐσχάτην ἀπόγνωσιν παρ’ ἐ̣ν̣ίω[ν]
4[?καθεστηκότων, τὸ κοινὸν] τ̣ῶν Ἑλλήνων συνελθὸν ὁμοθυμ̣αδὸν ἔκρινε[ν]
6[?ἐν συνκλήτῳ ?συνεδρί]ᾳ ἐν τῇ Ἐφεσίων πόλι πέμψαι πρεσβευτὰς πρὸς
7[τήν τε σύνκλητον καὶ το]ὺς ἡγουμένους ἐκ τῶν πρώτων καὶ μ̣άλισ̣τ̣α τιμω-
8[μένων τοὺς ?δείξοντας αὐτ]ο̣ῖς περί τε τῶν προγεγραμμένων καὶ τῶν ἄλλων το[?ῦ]
9[?κοινοῦ ?πραγμάτων καὶ αὐτ]οὺς ἀξιώσοντας ἀντιλαβέσθαι τῆς ἐπαρχήας καὶ ὑ̣[?περ]
10[?ασπίζειν φθειρομέ]νην αὐτήν, καὶ αἱρεθέντων πρεσβευτῶν ἐν οἷς καὶ vac.
12[Διονυσίου καὶ Ἱερ]οκλέους τῶν Ἰάσονος τοῦ Σκύμνου τῶν Ἀφροδισιέων, πολ[ι]-
13[?τευομένων δὲ ἁμ]ὰ ἐν Τράλλεσιν, ὧν καὶ μὴ ἐπιδημούντων ἔπεμψαν οἱ πρόεδρο[ι]
14[?περὶ ?τούτων π]αρ’ Ἀφροδισιέων δῆμον γράμ[μ]ατα περί τε τοῦ εἱρῆσθαι αὐτοὺ̣[ς]
15[?συμπρεσβεύ]σ̣οντας διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον τῶν Ἑλλήν̣ων, γινωσκ̣ομένης
16[?παρὰ τοῖς Ἕλλη]σιν τῆς ἐπ’ ἀρετῇ καὶ δόξῃ διαλήψεως καθότι τὰ κατὰ μέρος
18[?ἐπῃνημένα διὰ] τῶν ἐξαπεσταλμένων ὑπὲρ αὐτῶν γραμμάτων δηλοῦ-
19[ται ?διὸ ?παρόντε]ς̣ καὶ κληθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου συναχθείσης ἐκλησίας
20[?ἀνεδέξαντο] τελέσειν τὴν πρεσβήαν stop δι’ ἣν καὶ πρεσβήαν πολλοὺς
21[καὶ μεγάλους] κινδύνους ὑπομείναντες καὶ ἀναδόντες τὰ ψηφίσματα
22[τῇ τε συνκλή]τῳ καὶ τοῖς ἡγουμένοις καὶ και προσεδρεύσαντες ἐν παν -
23[τὶ καιρῷ τοῖς] ἡγουμένοις καὶ πολλοὺς καὶ μεγάλους ἀγῶνας [ἀ]ναδεξάμε -
25[νοι ὑπὲρ τοῦ] κ̣οινοῦ τῶν Ἑλλήνων καὶ παρατυχόντες πᾶσιν τοῖς ἀγῶσι καὶ ποι̣-
26[ήσαντες τὴ]ν πρεσβήαν καλὴν καὶ εὐτυχῆ καὶ ἀξίαν τοῦ κοινοῦ τῶν Ἑλλήνων
27[καὶ τῆς περὶ] αὐτῶν διαλήψεως, κατωρθώσαντο τὰ μέγιστα καὶ συμφέροντα τοῖς
28[ἐν ?τῇ] Ἀσίᾳ [π]ᾶσιν δήμοις τε καὶ ἔθνεσιν stop δεδόχθαι τῷ κοινῷ τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσί-
29[ας Ἑλλήνω]]ν̣· ἐπῃνῆσθαι τοὺς προγεγραμμένους ἄνδρας καὶ ἐστεφαν<ῶ>σθαι χρυσῷ
31[στεφάνῳ ἑκά]τερον αὐτῶν ἐφ’ ᾗ εἰσηνέγκαντο ἀνδρήᾳ τε καὶ σπουδῇ vac.
32[καὶ καταστῆσ]α̣ι αὐτῶν καὶ ἰκόνας χαλκᾶς παρ’ ᾧ ἂν βούλωνται δήμῳ ἢ ἔθνει γεν̣-
33[ομένης ἐπιγρα]φῆς v. οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ δῆμοι καὶ τὰ ἔθνη ἐτίμησαν Διονύσιον καὶ Ἱεροκλῆν
34[τοὺς Ἰάσονο]]ς τοῦ Σκύμνου κατορθωσαμένους τὰ μέ<γ>ιστα ἀρετῆς [[ενεκ]] vac. ἕνεκεν. vac.
0·· ? ··]
1[························]ΟΕΔΡΩΝΚΑΙΓΡΑΜΑΤΕΩΣ   ΕΠΕΙΤΩΝΠΟΛΕ·[·]
2[·····················]ΥΠΟΤΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝΩΝΚΑΙΤΩΝΓΕΙΝΟΜΕΝΩ·
3[·······················]ΟΥΚΑΙΕΙΣΤΗΝΕΣΧΑΤΗΝΑΠΟΓΝΩΣΙΝΠΑΡ’··ΙΩ[·]
4[····················]·ΩΝΕΛΛΗΝΩΝΣΥΝΕΛΘΟΝΟΜΟΘΥ·ΑΔΟΝΕΚΡΙΝΕ[·]
6[··················]ΑΕΝΤΗΕΦΕΣΙΩΝΠΟΛΙΠΕΜΨΑΙΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣΠΡΟΣ
7[···················]ΥΣΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣΕΚΤΩΝΠΡΩΤΩΝΚΑΙ·ΑΛΙ··ΑΤΙΜΩ
8[·····················]·ΙΣΠΕΡΙΤΕΤΩΝΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝΚΑΙΤΩΝΑΛΛΩΝΤΟ[·]
9[·····················]ΟΥΣΑΞΙΩΣΟΝΤΑΣΑΝΤΙΛΑΒΕΣΘΑΙΤΗΣΕΠΑΡΧΗΑΣΚΑΙ·[···]
10[················]ΝΗΝΑΥΤΗΝΚΑΙΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝΕΝΟΙΣΚΑΙ   
12[···············]ΟΚΛΕΟΥΣΤΩΝΙΑΣΟΝΟΣΤΟΥΣΚΥΜΝΟΥΤΩΝΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΝΠΟΛ[·]
13[·············]ΑΕΝΤΡΑΛΛΕΣΙΝΩΝΚΑΙΜΗΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝΕΠΕΜΨΑΝΟΙΠΡΟΕΔΡΟ[·]
14[···········]ΑΡ’ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΝΔΗΜΟΝΓΡΑΜ[·]ΑΤΑΠΕΡΙΤΕΤΟΥΕΙΡΗΣΘΑΙΑΥΤΟ·[·]
15[··········]·ΟΝΤΑΣΔΙΑΤΟΚΟΙΝΗΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝΕΛΛΗ·ΩΝΓΙΝΩΣ·ΟΜΕΝΗΣ
16[············]ΣΙΝΤΗΣΕΠ’ΑΡΕΤΗΚΑΙΔΟΞΗΔΙΑΛΗΨΕΩΣΚΑΘΟΤΙΤΑΚΑΤΑΜΕΡΟΣ
18[············]ΤΩΝΕΞΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝΥΠΕΡΑΥΤΩΝΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΗΛΟΥ
19[·············]·ΚΑΙΚΛΗΘΕΝΤΕΣΥΠΟΤΟΥΔΗΜΟΥΣΥΝΑΧΘΕΙΣΗΣΕΚΛΗΣΙΑΣ
20[··········]ΤΕΛΕΣΕΙΝΤΗΝΠΡΕΣΒΗΑΝ stop ΔΙ’ΗΝΚΑΙΠΡΕΣΒΗΑΝΠΟΛΛΟΥΣ
21[···········]ΚΙΝΔΥΝΟΥΣΥΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣΚΑΙΑΝΑΔΟΝΤΕΣΤΑΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
22[··········]ΤΩΚΑΙΤΟΙΣΗΓΟΥΜΕΝΟΙΣΚΑΙΚΑΙΠΡΟΣΕΔΡΕΥΣΑΝΤΕΣΕΝΠΑΝ
23[···········]ΗΓΟΥΜΕΝΟΙΣΚΑΙΠΟΛΛΟΥΣΚΑΙΜΕΓΑΛΟΥΣΑΓΩΝΑΣ[·]ΝΑΔΕΞΑΜΕ
25[··········]·ΟΙΝΟΥΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΑΙΠΑΡΑΤΥΧΟΝΤΕΣΠΑΣΙΝΤΟΙΣΑΓΩΣΙΚΑΙΠΟ·
26[·········]ΝΠΡΕΣΒΗΑΝΚΑΛΗΝΚΑΙΕΥΤΥΧΗΚΑΙΑΞΙΑΝΤΟΥΚΟΙΝΟΥΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ
27[··········]ΑΥΤΩΝΔΙΑΛΗΨΕΩΣΚΑΤΩΡΘΩΣΑΝΤΟΤΑΜΕΓΙΣΤΑΚΑΙΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΤΟΙΣ
28[····]ΑΣΙΑ[·]ΑΣΙΝΔΗΜΟΙΣΤΕΚΑΙΕΘΝΕΣΙΝ stop ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΩΚΟΙΝΩΤΩΝΕΠΙΤΗΣΑΣΙ
29[········]]·ΕΠΗΝΗΣΘΑΙΤΟΥΣΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣΑΝΔΡΑΣΚΑΙΕΣΤΕΦΑΝΣΘΑΙΧΡΥΣΩ
31[··········]ΤΕΡΟΝΑΥΤΩΝΕΦ’ΗΕΙΣΗΝΕΓΚΑΝΤΟΑΝΔΡΗΑΤΕΚΑΙΣΠΟΥΔΗ   
32[···········]·ΙΑΥΤΩΝΚΑΙΙΚΟΝΑΣΧΑΛΚΑΣΠΑΡ’ΩΑΝΒΟΥΛΩΝΤΑΙΔΗΜΩΗΕΘΝΕΙΓΕ·
33[············]ΦΗΣ ΟΙΕΝΤΗΑΣΙΑΔΗΜΟΙΚΑΙΤΑΕΘΝΗΕΤΙΜΗΣΑΝΔΙΟΝΥΣΙΟΝΚΑΙΙΕΡΟΚΛΗΝ
34[··········]]ΣΤΟΥΣΚΥΜΝΟΥΚΑΤΟΡΘΩΣΑΜΕΝΟΥΣΤΑΜΕΙΣΤΑΑΡΕΤΗΣ[[ΕΝΕΚ]]   ΕΝΕΚΕΝ   
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" dim="top" />
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἔδοξεν τῷ κοινῷ
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
γνώμη
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πρ
</supplied>
οέδρων
καὶ
γραματέως
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ἐπεί
,
τῶν
πόλε
<unclear reason="damage" >
ω
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐθνῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θλιβομένων
</supplied>
ὑπό
τε
τῶν
δημοσιωνῶν
καὶ
τῶν
γεινομένω
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="17" unit="character" dim="left" precision="circa" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
πανταχ
</supplied>
οῦ
καὶ
εἰς
τὴν
ἐσχάτην
ἀπόγνωσιν
παρ’
<unclear reason="damage" >
ἐν
</unclear>
ίω
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="4" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
καθεστηκότων
</supplied>
,
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
κοινὸν
</supplied>
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
ῶν
Ἑλλήνων
συνελθὸν
ὁμοθυ
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
αδὸν
ἔκρινε
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="6" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἐν
συνκλήτῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
συνεδρί
</supplied>
ἐν
τῇ
Ἐφεσίων
πόλι
πέμψαι
πρεσβευτὰς
πρὸς
<lb n="7" />
<supplied reason="lost" >
τήν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τε
</supplied>
<supplied reason="lost" >
σύνκλητον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
το
</supplied>
ὺς
ἡγουμένους
ἐκ
τῶν
πρώτων
καὶ
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
άλι
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
α
τιμω
<lb n="8" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
μένων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοὺς
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
δείξοντας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
αὐτ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ο
</unclear>
ῖς
περί
τε
τῶν
προγεγραμμένων
καὶ
τῶν
ἄλλων
το
<supplied reason="lost" cert="low" >
</supplied>
<lb n="9" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
κοινοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
πραγμάτων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
αὐτ
</supplied>
οὺς
ἀξιώσοντας
ἀντιλαβέσθαι
τῆς
ἐπαρχήας
καὶ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" cert="low" >
περ
</supplied>
<lb n="10" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ασπίζειν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
φθειρομέ
</supplied>
νην
αὐτήν
,
καὶ
αἱρεθέντων
πρεσβευτῶν
ἐν
οἷς
καὶ
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="12" />
<supplied reason="lost" >
Διονυσίου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἱερ
</supplied>
οκλέους
τῶν
Ἰάσονος
τοῦ
Σκύμνου
τῶν
Ἀφροδισιέων
,
πολ
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<lb n="13" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
τευομένων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἁμ
</supplied>
ἐν
Τράλλεσιν
,
ὧν
καὶ
μὴ
ἐπιδημούντων
ἔπεμψαν
οἱ
πρόεδρο
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<lb n="14" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
περὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τούτων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
αρ’
Ἀφροδισιέων
δῆμον
γράμ
<supplied reason="lost" >
μ
</supplied>
ατα
περί
τε
τοῦ
εἱρῆσθαι
αὐτο
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<lb n="15" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
συμπρεσβεύ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
οντας
διὰ
τὸ
κοινῇ
συμφέρον
τῶν
Ἑλλή
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
ων
,
γινωσ
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
ομένης
<lb n="16" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
παρὰ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἕλλη
</supplied>
σιν
τῆς
ἐπ’
ἀρετῇ
καὶ
δόξῃ
διαλήψεως
καθότι
τὰ
κατὰ
μέρος
<lb n="18" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἐπῃνημένα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διὰ
</supplied>
τῶν
ἐξαπεσταλμένων
ὑπὲρ
αὐτῶν
γραμμάτων
δηλοῦ
<lb n="19" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ται
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
διὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
παρόντε
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
καὶ
κληθέντες
ὑπὸ
τοῦ
δήμου
συναχθείσης
ἐκλησίας
<lb n="20" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἀνεδέξαντο
</supplied>
τελέσειν
τὴν
πρεσβήαν
<g type="stop" />
δι’
ἣν
καὶ
πρεσβήαν
πολλοὺς
<lb n="21" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μεγάλους
</supplied>
κινδύνους
ὑπομείναντες
καὶ
ἀναδόντες
τὰ
ψηφίσματα
<lb n="22" />
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τε
</supplied>
<supplied reason="lost" >
συνκλή
</supplied>
τῳ
καὶ
τοῖς
ἡγουμένοις
καὶ
<orig n="συπερφλυουσ" >
και
</orig>
προσεδρεύσαντες
ἐν
παν
<lb n="23" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καιρῷ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῖς
</supplied>
ἡγουμένοις
καὶ
πολλοὺς
καὶ
μεγάλους
ἀγῶνας
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ναδεξάμε
<lb n="25" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
νοι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ὑπὲρ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
οινοῦ
τῶν
Ἑλλήνων
καὶ
παρατυχόντες
πᾶσιν
τοῖς
ἀγῶσι
καὶ
πο
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
<lb n="26" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ήσαντες
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὴ
</supplied>
ν
πρεσβήαν
καλὴν
καὶ
εὐτυχῆ
καὶ
ἀξίαν
τοῦ
κοινοῦ
τῶν
Ἑλλήνων
<lb n="27" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
περὶ
</supplied>
αὐτῶν
διαλήψεως
,
κατωρθώσαντο
τὰ
μέγιστα
καὶ
συμφέροντα
τοῖς
<lb n="28" />
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τῇ
</supplied>
Ἀσίᾳ
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
ᾶσιν
δήμοις
τε
καὶ
ἔθνεσιν
<g type="stop" />
δεδόχθαι
τῷ
κοινῷ
τῶν
ἐπὶ
τῆς
Ἀσί
<lb n="29" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἑλλήνω
</supplied>
]
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
·
ἐπῃνῆσθαι
τοὺς
προγεγραμμένους
ἄνδρας
καὶ
ἐστεφαν
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
σθαι
χρυσῷ
<lb n="31" />
<supplied reason="lost" >
στεφάνῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἑκά
</supplied>
τερον
αὐτῶν
ἐφ’
εἰσηνέγκαντο
ἀνδρήᾳ
τε
καὶ
σπουδῇ
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="32" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καταστῆσ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
ι
αὐτῶν
καὶ
ἰκόνας
χαλκᾶς
παρ’
ἂν
βούλωνται
δήμῳ
ἔθνει
γε
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<lb n="33" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ομένης
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπιγρα
</supplied>
φῆς
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
οἱ
ἐν
τῇ
Ἀσίᾳ
δῆμοι
καὶ
τὰ
ἔθνη
ἐτίμησαν
Διονύσιον
καὶ
Ἱεροκλῆν
<lb n="34" />
<supplied reason="lost" >
τοὺς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἰάσονο
</supplied>
τοῦ
Σκύμνου
κατορθωσαμένους
τὰ
μέ
<supplied reason="omitted" >
γ
</supplied>
ιστα
ἀρετῆς
<del>
ενεκ
</del>
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ἕνεκεν
.
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>

Apparatus

There is considerable variation in the horizontal spacing (e.g. in ll.18 and 28, in both of which the supplements seem certain, from 55 letters to 67 plus a stop); but the total line-length cannot be the only criterion for restoration, for although the spacing overall is variable, the variation in the number of letters within the short areas to be filled at the left-hand side cannot be so very great.

Above 1. 1 the bases of letters cut on the block above can be seen.

ll. 3, 10, and probably 12, 27, the penultimate letter of a word or syllable is so close to the right edge of the stone that the final letter must have been cut either on the adjoining block or at the beginning of the next line.

l.7 it is possible that there was an unfilled space at the right end of the line after ΤΟ but since this would impose τὸ ψήφισμα (or τὸ δόγμα) whereas l. 18 indicates that the ambassadors took more than one decree, the smooth surface is probably misleading

1. 29 the cutter has written Π for Γ and started ἕνεκεν but had no room to complete it.

Translation:

[Decision of the koinon ; proposal] of the presidents and the secretary. Since, in view of the fact that the cities [and the nations are oppressed ?everywhere] by the publicans and the [ . . . ? . . .] that have come into being, and [have been reduced] to the utmost despair at the hands of some, the koinon of the Greeks met and unanimously decided, [? at a special session] in the city of Ephesos, to send ambassadors to [the Senate and] magistrates, chosen from among men of the first rank and the most highly honoured, to [? report to them] concerning the aforesaid matters and the other [? affairs of the koinon] and to beg them to assist and [? protect] the province [which is being ruined]; and given that among the ambassadors chosen were [Dionysios and Hier]okles, sons of Jason the son of Skymnos, Aphrodisians, who also [exercised] citizenship in Tralles, who were not in residence [? there], the presidents sent a letter [about these men] to the people of Aphrodisias and about their selection [to go as ambassadors] for the common good of the Greeks, [among whom] they had a reputation for excellence and glory, as the detailed [testimonials] in the letter despatched on account of them make clear ; [and so], since the men, [who were present] and called upon by the People in the assembly which was summoned, [agreed] to carry out the embassy, and in its course endured many [and considerable] dangers, delivered the decrees [to the Senate] and magistrates, waited constantly, on every [occasion], on the magistrates, were involved in many serious contests [on behalf of] the koinon of the Greeks and were present at all of them, carried out their embassy with success and good fortune, in a manner worthy of the koinon of the Greeks and of [their] own reputation, and successfully secured the most important interests of [all] the peoples and nations [in Asia] ; for these reasons [it was agreed] by the koinon of [the Greeks] in Asia to decree praise to the aforesaid men and to crown each of them with a golden [crown] in consideration of their courage and zeal [and to set up] also bronze statues of them among whatever people or nation they wish, carrying the [inscription] ‘The peoples of Asia and the nations honoured for their excellence Dionysios and Hierokles [sons of Jason] the son of Skymnos who have successfully secured the most important matters '.

Commentary:

For further detailed discussion of the text and of the content see Aphrodisias and Rome, 28-32, and bibliography below.

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)