Description:
Archive wall, column five, second course. The block to the left is substantially intact although damaged at the upper right hand corner; the block to the right is broken away and lost except for small fragments.
Text:
Immediately below 8.35. Surviving inscribed area W. 1.31 x H. 0.435; lines 1, 5, 9 outspaced
Letters:
second to third centuries A.D.; ave,. 0.02; apices, ll. 2, 6, 12; diaeresis ll 2, 5 (erroneously), 6.
Date:
Inscription: second to third centuries A.D. (lettering, context). Document: A.D. 198 (titulature).
Findspot:
Theatre: north parodos wall; fragments fallen in front of wall, or re-used in the Byzantine defence wall.
Original Location:
Theatre: north parodos wall
Last recorded location:
Findspot; fragments in Museum
History of discovery:
Recorded by the NYU expedition in 1967, and fragments found over subsequent years (67.449, 69.315, 69.458, 69.459, 69.460, 69.463, 76.62, 76.107, 76.196.1-8)
Bibliography:
Published by Reynolds, A&R 17 whence Mitchell, CR 34, 1984, 296 (l. 10); SEG 32, 1982.1097, BE 1983.378, AnnEpig 1984, 871, McCabe PHI Aphrodisias 54 . Discussed by C.P. Jones in V. Fromentin and S. Gottelend edd., Origines Gentium (Bordeaux 2001) 183, whence SEG 2001.1492.
Text constituted from:
transcription (Reynolds)This edition: Reynolds (2007) This edition Reynolds (1982).
1 αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γε[ρμανικοῦ Σαρματικοῦ υἱός θεοῦ] Κομ[μό]δο[υ ἀδελφ[ός θεοῦ]
2 Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανοῦ ἔκγον[ος θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ καὶ θεοῦ Νέρ]ουα ἀπ̣[όγονος]
3 Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σεβασ[τός Ἀραβικός Ἀδιαβηνικός Παρθικὸς μέ]γιστο[ς ἀρχιε]-
4ρεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ Ϛ´ αὐτοκράτωρ τὸ [ια´ ὕπατος τὸ β´ π]ατὴ[ρ πα]τρίδος ἀν̣θύπ[ατος καὶ]
5 αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου ΣεουήρουΕὐσεβοῦς[Περ]τ̣ί̣να[κοςΣεβασ]τ̣οῦἈ̣[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ̣[οῦ Παρθι]-
6κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ̣[α]τι[κοῦ υἱων̣[ός θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]-
7βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα ἀπ[όγονος Μᾶρκος Α̣[ὐρ]ήλ̣ι̣[ος Ἀντωνεῖνος
8 Σεβαστός δημαρχικῆς ἐξουσίας ἀνθύπατος Ἀφ[ρ]ο[δ]εισιέων τοῖς ἄρχου̣[σι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν vac. ]
9 πάνυ τῶν εἰκότων ἦν θεὸν ὑμᾶς προσκυνοῦντας παρ’ ἧς ἡ εὐγέ[ν]ε̣ια Ι̣[·· c. 15 ·· ?ἡσθῆναι ?ἐπὶ τοῖς] [περὶ]
10 τῶν βαρβάρων κατωρθωμένοις καὶ ἑορτὴν ἐπ’ αὐτοῖς κοινὴν σ[ὺν πάσῃ τῇ ?οἰκουμένῃ ἄγοντας ?ἐπιστεῖλαι διὰ]
11 ψηφίσματος ὡς εἰδείημεν ὑμῶν τὴν εὐσέβειαν τὰ ὑπάρχοντα δίκα̣[ια τῇ πόλει ὑμῶν μεμενηκότα μέχρι τῆς]
12 vac. ἡμετέρας ἀρχῆς ἀσάλευτα καὶ ἡμεῖς φυλάττομεν
13ΚΛ̣[·· ? ·· εὐτυχεῖτε ·? vac. ]
1ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΘΕΟΥΜΑΡΚΟΥΑΝΤΩΝΕΙΝΟΥΕΥΣΕΒΟΥΣΓΕ[··························]ΚΟΜ[··]ΔΟ[·ΑΔΕΛΦ[······]
2ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΥΕΥΣΕΒΟΥΣΥΙΩΝΟΣΘΕΟΥΑΔΡΙΑΝΟΥΕΚΓΟΝ[·············]ΥΠΑΡΘΙ[·············]ΟΥΑΑ·[······]
3ΛΟΥΚΙΟΣΣΕΠΤΙΜΙΟΣΣΕΟΥΗΡΟΣΕΥΣΕΒΗΣΠΕΡΤΙΝΑΞΣΕΒΑΣ[································]ΓΙΣΤΟ[······]
4ΡΕΥΣΜΕΓΙΣΤΟΣΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟϚΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΤΟ[············]ΑΤΗ[···]ΤΡΙΔΟΣΑ·ΘΥΠ[·······]
5ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΛΟΥΚΙΟΥΣΕΠΤΙΜΙΟΥΣΕΟΥΗΡΟΥΕΥΣΕΒΟΥΣ[···]··ΝΑ[········]·ΟΥ·[·····]ΟΥΑΔΙΑΒ[··]Ι·[·······]
6ΚΟΥΜΕΓΙΣΤΟΥΥΙΟΣΘΕΟΥΜΑΡΚΟΥΑΝΤΩΝΕΙΝΟΥΕΥΣΕΒΟΥΣΓΕΡΜΑΝ[··]ΟΥΣΑΡ·[·]ΤΙ[···ΥΙΩ·[·····]ΥΑΝΤΩ[··········]
7ΒΟΥΣΕΓΓΟΝΟΣΘΕΟΥΑΔΡΙΑΝΟΥΚΑΙΘΕΟΥΤΡΑΙΑΝΟΥΠΑΡΘΙΚΟΥΚΑΙΘΕΟΥΝΕΡΟ[··ΑΠ[·············[··]Η··[············
8ΣΕΒΑΣΤΟΣΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΘΥΠΑΤΟΣΑΦ[·]Ο[·]ΕΙΣΙΕΩΝΤΟΙΣΑΡΧΟ·[···························· ···]
9ΠΑΝΥΤΩΝΕΙΚΟΤΩΝΗΝΘΕΟΝΥΜΑΣΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΑΣΠΑΡ’ΗΣΗΕΥΓΕ[·]·ΙΑ·[·····························][····]
10ΤΩΝΒΑΡΒΑΡΩΝΚΑΤΩΡΘΩΜΕΝΟΙΣΚΑΙΕΟΡΤΗΝΕΠ’ΑΥΤΟΙΣΚΟΙΝΗΝΣ[·····································]
11ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣΩΣΕΙΔΕΙΗΜΕΝΥΜΩΝΤΗΝΕΥΣΕΒΕΙΑΝΤΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑΔΙΚ·[·······························]
12   ΗΜΕΤΕΡΑΣΑΡΧΗΣΑΣΑΛΕΥΤΑΚΑΙΗΜΕΙΣΦΥΛΑΤΤΟΜΕΝ
13Κ·[ - - - ········· ····]
<ab>
<lb n="1" />
αὐτοκράτωρ
Καῖσαρ
θεοῦ
Μάρκου
Ἀντωνείνου
Εὐσεβοῦς
Γε
<supplied reason="lost" >
ρμανικοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Σαρματικοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
υἱός
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θεοῦ
</supplied>
Κομ
<supplied reason="lost" >
μό
</supplied>
δο
<supplied reason="lost" >
υ
</supplied>
ἀδελφ
<supplied reason="lost" >
ός
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θεοῦ
</supplied>
<lb n="2" />
Ἀντωνείνου
Εὐσεβοῦς
υἱωνός
θεοῦ
Ἁδριανοῦ
ἔκγον
<supplied reason="lost" >
ος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θεοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Τραϊανο
</supplied>
Παρθι
<supplied reason="lost" >
κοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θεοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Νέρ
</supplied>
ουα
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
<supplied reason="lost" >
όγονος
</supplied>
<lb n="3" />
Λούκιος
Σεπτίμιος
Σεουῆρος
Εὐσεβὴς
Περτίναξ
Σεβασ
<supplied reason="lost" >
τός
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἀραβικός
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἀδιαβηνικός
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Παρθικὸς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μέ
</supplied>
γιστο
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀρχιε
</supplied>
<lb n="4" type="worddiv" />
ρεὺς
μέγιστος
δημαρχικῆς
ἐξουσίας
τὸ
<num value="6" >
Ϛ
</num>
αὐτοκράτωρ
τὸ
<num value="11" >
<supplied reason="lost" >
ια
</supplied>
</num>
<supplied reason="lost" >
ὕπατος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<num value="2" >
<supplied reason="lost" >
β
</supplied>
</num>
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
ατὴ
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πα
</supplied>
τρίδος
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
θύπ
<supplied reason="lost" >
ατος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="5" />
αὐτοκράτωρ
Καῖσαρ
Λουκίου
Σεπτιμίου
Σεουήρου
Εὐσεβοῦς
<supplied reason="lost" >
Περ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
να
<supplied reason="lost" >
κος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Σεβασ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
οῦ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ραβικ
</supplied>
οῦ
Ἀδιαβ
<supplied reason="lost" >
ην
</supplied>
ι
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
οῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Παρθι
</supplied>
<lb n="6" type="worddiv" />
κοῦ
μεγίστου
υἱός
θεοῦ
Μάρκου
Ἀντωνείνου
Εὐσεβοῦς
Γερμαν
<supplied reason="lost" >
ικ
</supplied>
οῦ
Σαρ
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
τι
<supplied reason="lost" >
κοῦ
</supplied>
υἱω
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ός
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θεο
</supplied>
Ἀντω
<supplied reason="lost" >
νείνου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Εὐσε
</supplied>
<lb n="7" type="worddiv" />
βοῦς
ἔγγονος
θεοῦ
Ἁδριανοῦ
καὶ
θεοῦ
Τραϊανοῦ
Παρθικοῦ
καὶ
θεοῦ
Νέρο
<supplied reason="lost" >
υα
</supplied>
ἀπ
<supplied reason="lost" >
όγονος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Μᾶρκος
</supplied>
<unclear reason="damage" >
Α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ὐρ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
λ
</unclear>
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἀντωνεῖνος
</supplied>
<lb n="8" />
Σεβαστός
δημαρχικῆς
ἐξουσίας
ἀνθύπατος
Ἀφ
<supplied reason="lost" >
ρ
</supplied>
ο
<supplied reason="lost" >
δ
</supplied>
εισιέων
τοῖς
ἄρχο
<unclear reason="damage" >
υ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
σι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
βουλῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῷ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δήμῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χαίρειν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<lb n="9" />
πάνυ
τῶν
εἰκότων
ἦν
θεὸν
ὑμᾶς
προσκυνοῦντας
παρ’
ἧς
εὐγέ
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
ια
<orig n="unresolved" >
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
</orig>
<gap reason="lost" extent="15" unit="character" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἡσθῆναι
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἐπὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
περὶ
</supplied>
<lb n="10" />
τῶν
βαρβάρων
κατωρθωμένοις
καὶ
ἑορτὴν
ἐπ’
αὐτοῖς
κοινὴν
σ
<supplied reason="lost" >
ὺν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πάσῃ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
οἰκουμένῃ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἄγοντας
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἐπιστεῖλαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διὰ
</supplied>
<lb n="11" />
ψηφίσματος
ὡς
εἰδείημεν
ὑμῶν
τὴν
εὐσέβειαν
τὰ
ὑπάρχοντα
δίκ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ια
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πόλει
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ὑμῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μεμενηκότα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μέχρι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῆς
</supplied>
<lb n="12" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
ἡμετέρας
ἀρχῆς
ἀσάλευτα
καὶ
ἡμεῖς
φυλάττομεν
<lb n="13" />
<orig n="unresolved" >
κ
<unclear reason="damage" >
λ
</unclear>
</orig>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
εὐτυχεῖτε
</supplied>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
</ab>

Translation:

Imperator Caesar L. Septimius Severus, Pius, Pertinax, Augustus, [Arabicus, Adiabenicus, Parthicus] maximus, [son] of divus Marcus Antoninus Pius, Ge[rmanicus, Sarmaticus], brother [of divus] Com[mo]dus, grandson of [divus] Antoninus Pius, great grandson of divus Hadrianus, [descendant] of [divus Traianus Parthicus and divus Ner]va, Pontifex Maximus, holding tribunician power for the sixth time, acclaimed victor for the [eleventh time, consul for the second time,] father of his country, proconsul, [and] lmperator Caesar M. Aureli[us Antoninus] Augustus, son of L. Septimius Severus, Pius, [Per]tina[x, Augustu]s, A[rabic]us, Adiab[enicu]s, [Parthi]cus maximus, grandson of M. Antoninus Pius, German[ic]us, Sarm[aticus], great grandson of divus Antoninus Pius, descendant of] divus Hadrianus, of divus Trajanus Parthicus and of divus Nerva, holding the tribunician power, proconsul, to the Magistrates, [Council and People] of the Aphrodisians, greetings.

It was entirely likely that you who worship a goddess from whom the nobility [.. ? .. rejoiced in our] successes [over] the barbarians and [conducted] a festival to celebrate them in common [?with your neighbours and sent to us though your] decree so that we should know your piety. The existing rights [of your city which have endured up to] our reign we too preserve unchanged [.. ? .. ?Farewell].

Commentary:

See Aphrodisias and Rome, 124-127.

Photographs:

Left end in situ, view below 8.35, above 8.37, 8.99, 8.103 (1977)
 Left end in situ, view below 8.35, above 8.37, 8.99, 8.103 (1977)
Left end in situ, view below 8.35 (1977)
 Left end in situ, view below 8.35 (1977)
Left end in situ, view below 8.35, above 8.37 (1977)
 Left end in situ, view below 8.35, above 8.37 (1977)
Left end in situ, view above 8.37, 8.99, 8.103 (1977)
 Left end in situ, view above 8.37, 8.99, 8.103 (1977)
Fragment, lines 1-4 (1976)
 Fragment, lines 1-4 (1976)
Lines 1-12, with end of 8.35 (1977)
 Lines 1-12, with end of 8.35 (1977)
Archive Wall view (1994)
 Archive Wall view (1994)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)