Description:
No description
Text:
No description
Letters:
No description
Date:
Between 180 and 189, probably early 180s (Prosopography)
Findspot:
Walls, South-east: in urbis muro ad austrum.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1705)
History of discovery:
Copied by Picenini in 1705 (BM Add. 10102, 23-23v) whence Sherard (BM Add. 10101 35-6); by Wood in 1750 (14, f45); not reported subsequently
Bibliography:
Published from Sherard by Boeckh, CIG 2741, whence Liermann, Analecta 20, OGIS 509, B. Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Antike (Leipzig/Berlin, 1914), 103 (ll. 13-23), Pickard-Cambridge, Festivals 2, 320, no.16a. Republished from Sherard's notebook by J. M. Reynolds, A&R 57, whence SEG 32, 1982.1097; BE 1983.392. PHI 69Roueché, PPA 50.
Text constituted from:
Sherard notebook; publications This edition Roueché (2007).
1 Ἀγαθῇ Τύχῃ
2 Μᾶρκος Οὔλπιος Ἀππουλήϊος Εὐρυκλῆς ἀρχιερεὺς Ἀσίας ἀποδεδει[γ]μένο[ς]
3ναῶν {ΚΑΙ} τῶν ἐν Σμύρνῃ τ<ὸ> β´ Ἀφροδισ[ι]έων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρε[ι]ν stop
4 Βουληθέντων ὑμῶν πρόνοιαν ποιήσασθαί με καὶ τῶν κατὰ τοὺς ἀγῶνας
5 διά τε τὴν πρὸς τὸν μέγιστον Αὐτοκράτορα εὐσεβείαν Μᾶρκον Αὐρήλιον
6 Κόμοδον Ἀντωνῖνον Σεβαστόν καὶ διὰ τὴν πρὸς τοὺς διαθεμένους
7 μνήμην καὶ διὰ τὴν τῆς πόλεως δό<ξ>αν ἤδη καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συνόδου π[ολ]-
8λάκις ἐντυχόντων μοι οὐδὲ τοῦτο τὸ μέρος κατέλιπον ἀδιάκριτον
9 ἑπόμενος τῇ κατὰ τὴν λογιστείαν τά⌜ξ⌝ε[ι] καὶ προθυμίᾳ μέχρι νῦν τῆς περὶ
10 τοὺς ἀγῶνας καταστάσεως ἐνλειπούσης διὰ τὴν τῶν χρημάτων πα-
11ρασκευὴν ὀφειλόντων συ[ναυξ]ηθῆναι κατά τε τὰς τῶν τελευτησάν-
12των γνώμας καὶ κατὰ τὸ ἀξί<ω>μα τοῦ πόρου ἀφ' οὗ <χ>ρὴ τοὺς ἀγῶνα[ς] ἐπιτελεῖσθαι
13 ἀγὼν μὲν δὴ ὁ ἐκ τῶν Φλαβίου Λυσιμάχου διαθηκῶν προελήλυ -
14 θεν εἰς ἀρχείου πόρου μυριάδας δ<ώ>δεκα ὡς δύνασθαι ἀπὸ τού-
15των παρὰ ἔτη τέσσαρα πληροῦσθαι τὸν μ(ο)υσικὸν ἀγῶνα καθὰ τῷ
16διαθεμέν<ῳ> ἔδοξεν αἱ δὲ μετὰ τὰς δ<ώ>δεκα μυριάδας <ο>ὖσαι ἐν ἐκ-
17δανεισμῷ καὶ ὁ προσγεγ<ο>ν<ὼ>ς τούτοις τόκος μέχρι ἀρχῆς [ἔ]τους
18[ποιεῖ] κεφαλείου δηναρίων μυριάδας τρεῖς δηνάρια χείλια ὀκτ<ω>κόσια
19 τριάκοντα ἐννέα δ<ύ>νασθε {I} οὖν ἀρχομένου τοῦ ἔτους τοῦτον
20 τὸν ἀγῶνα ἐπιτελεῖν ἀγαθῇ τύχῃ ἐπὶ ἄθλοις ταλαντιαί-
21οις καὶ ἀγωνίσμασιν κατὰ τὰ ἆθλα stop προθεσμία δὲ εἰς τὸν ἑ-
22ξῆς χρόνον καὶ τὴν ἐπιοῦσαν τετραετηρίδα {Σ} ἔσται χρ<ό>[νος]
23ὁ ἀπὸ [Βαρ]<β>ιλλήων τῶν Ἐφέσῳ [ἀγομένων] πρὸς [?Κοινὰ] Ἀσίας [?ἔρρωσθε] leaf
1ΑΓΑΘΗΤΥΧΗ
2ΜΑΡΚΟΣΟΥΛΠΙΟΣΑΠΠΟΥΛΗΙΟΣΕΥΡΥΚΛΗΣΑΡΧΙΕΡΕΥΣΑΣΙΑΣΑΠΟΔΕΔΕΙ[·]ΜΕΝΟ[·]
3ΝΑΩΝΚΑΙΤΩΝΕΝΣΜΥΡΝΗΤΒΑΦΡΟΔΙΣ[·]ΕΩΝΑΡΧΟΥΣΙΒΟΥΛΗΔΗΜΩΧΑΙΡΕ[·]Ν stop
4ΒΟΥΛΗΘΕΝΤΩΝΥΜΩΝΠΡΟΝΟΙΑΝΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙΜΕΚΑΙΤΩΝΚΑΤΑΤΟΥΣΑΓΩΝΑΣ
5ΔΙΑΤΕΤΗΝΠΡΟΣΤΟΝΜΕΓΙΣΤΟΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΕΥΣΕΒΕΙΑΝΜΑΡΚΟΝΑΥΡΗΛΙΟΝ
6ΚΟΜΟΔΟΝΑΝΤΩΝΙΝΟΝΣΕΒΑΣΤΟΝΚΑΙΔΙΑΤΗΝΠΡΟΣΤΟΥΣΔΙΑΘΕΜΕΝΟΥΣ
7ΜΝΗΜΗΝΚΑΙΔΙΑΤΗΝΤΗΣΠΟΛΕΩΣΔΟΑΝΗΔΗΚΑΙΤΩΝΑΠΟΤΗΣΣΥΝΟΔΟΥΠ[··]
8ΛΑΚΙΣΕΝΤΥΧΟΝΤΩΝΜΟΙΟΥΔΕΤΟΥΤΟΤΟΜΕΡΟΣΚΑΤΕΛΙΠΟΝΑΔΙΑΚΡΙΤΟΝ
9ΕΠΟΜΕΝΟΣΤΗΚΑΤΑΤΗΝΛΟΓΙΣΤΕΙΑΝΤΑΕ[·]ΚΑΙΠΡΟΘΥΜΙΑΜΕΧΡΙΝΥΝΤΗΣΠΕΡΙ
10ΤΟΥΣΑΓΩΝΑΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΕΝΛΕΙΠΟΥΣΗΣΔΙΑΤΗΝΤΩΝΧΡΗΜΑΤΩΝΠΑ
11ΡΑΣΚΕΥΗΝΟΦΕΙΛΟΝΤΩΝΣΥ[····]ΗΘΗΝΑΙΚΑΤΑΤΕΤΑΣΤΩΝΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝ
12ΤΩΝΓΝΩΜΑΣΚΑΙΚΑΤΑΤΟΑΞΙΜΑΤΟΥΠΟΡΟΥΑΦ'ΟΥΡΗΤΟΥΣΑΓΩΝΑ[·]ΕΠΙΤΕΛΕΙΣΘΑΙ
13ΑΓΩΝΜΕΝΔΗΟΕΚΤΩΝΦΛΑΒΙΟΥΛΥΣΙΜΑΧΟΥΔΙΑΘΗΚΩΝΠΡΟΕΛΗΛΥ
14ΘΕΝΕΙΣΑΡΧΕΙΟΥΠΟΡΟΥΜΥΡΙΑΔΑΣΔΔΕΚΑΩΣΔΥΝΑΣΘΑΙΑΠΟΤΟΥ
15ΤΩΝΠΑΡΑΕΤΗΤΕΣΣΑΡΑΠΛΗΡΟΥΣΘΑΙΤΟΝΜΥΣΙΚΟΝΑΓΩΝΑΚΑΘΑΤΩ
16ΔΙΑΘΕΜΕΝΕΔΟΞΕΝΑΙΔΕΜΕΤΑΤΑΣΔΔΕΚΑΜΥΡΙΑΔΑΣΥΣΑΙΕΝΕΚ
17ΔΑΝΕΙΣΜΩΚΑΙΟΠΡΟΣΓΕΓΝΣΤΟΥΤΟΙΣΤΟΚΟΣΜΕΧΡΙΑΡΧΗΣ[·]ΤΟΥΣ
18[·····]ΚΕΦΑΛΕΙΟΥΔΗΝΑΡΙΩΝΜΥΡΙΑΔΑΣΤΡΕΙΣΔΗΝΑΡΙΑΧΕΙΛΙΑΟΚΤΚΟΣΙΑ
19ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΝΝΕΑΔΝΑΣΘΕIΟΥΝΑΡΧΟΜΕΝΟΥΤΟΥΕΤΟΥΣΤΟΥΤΟΝ
20ΤΟΝΑΓΩΝΑΕΠΙΤΕΛΕΙΝΑΓΑΘΗΤΥΧΗΕΠΙΑΘΛΟΙΣΤΑΛΑΝΤΙΑΙ
21ΟΙΣΚΑΙΑΓΩΝΙΣΜΑΣΙΝΚΑΤΑΤΑΑΘΛΑ stop ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΔΕΕΙΣΤΟΝΕ
22ΞΗΣΧΡΟΝΟΝΚΑΙΤΗΝΕΠΙΟΥΣΑΝΤΕΤΡΑΕΤΗΡΙΔΑΣΕΣΤΑΙΧΡ[···]
23ΟΑΠΟ[···]ΙΛΛΗΩΝΤΩΝΕΦΕΣΩ[········]ΠΡΟΣ[·····]ΑΣΙΑΣ[·······] leaf
<ab>
<lb n="1" />
Ἀγαθῇ
Τύχῃ
<lb n="2" />
Μᾶρκος
Οὔλπιος
Ἀππουλήϊος
Εὐρυκλῆς
ἀρχιερεὺς
Ἀσίας
ἀποδεδει
<supplied reason="lost" >
γ
</supplied>
μένο
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<lb n="3" />
ναῶν
<sic n="superfluous" >
ΚΑΙ
</sic>
τῶν
ἐν
Σμύρνῃ
τ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
<num value="2" >
β
</num>
Ἀφροδισ
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
έων
ἄρχουσι
βουλῇ
δήμῳ
χαίρε
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
ν
<g type="stop" />
<lb n="4" />
Βουληθέντων
ὑμῶν
πρόνοιαν
ποιήσασθαί
με
καὶ
τῶν
κατὰ
τοὺς
ἀγῶνας
<lb n="5" />
διά
τε
τὴν
πρὸς
τὸν
μέγιστον
Αὐτοκράτορα
εὐσεβείαν
Μᾶρκον
Αὐρήλιον
<lb n="6" />
Κόμοδον
Ἀντωνῖνον
Σεβαστόν
καὶ
διὰ
τὴν
πρὸς
τοὺς
διαθεμένους
<lb n="7" />
μνήμην
καὶ
διὰ
τὴν
τῆς
πόλεως
δό
<supplied reason="omitted" >
ξ
</supplied>
αν
ἤδη
καὶ
τῶν
ἀπὸ
τῆς
συνόδου
π
<supplied reason="lost" >
ολ
</supplied>
<lb n="8" type="worddiv" />
λάκις
ἐντυχόντων
μοι
οὐδὲ
τοῦτο
τὸ
μέρος
κατέλιπον
ἀδιάκριτον
<lb n="9" />
ἑπόμενος
τῇ
κατὰ
τὴν
λογιστείαν
τά
<choice> type="correction"
<corr>
ξ
</corr>
</choice>
ε
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
καὶ
προθυμίᾳ
μέχρι
νῦν
τῆς
περὶ
<lb n="10" />
τοὺς
ἀγῶνας
καταστάσεως
ἐνλειπούσης
διὰ
τὴν
τῶν
χρημάτων
πα
<lb n="11" type="worddiv" />
ρασκευὴν
ὀφειλόντων
συ
<supplied reason="lost" >
ναυξ
</supplied>
ηθῆναι
κατά
τε
τὰς
τῶν
τελευτησάν
<lb n="12" type="worddiv" />
των
γνώμας
καὶ
κατὰ
τὸ
ἀξί
<supplied reason="omitted" >
ω
</supplied>
μα
τοῦ
πόρου
ἀφ'
οὗ
<supplied reason="omitted" >
χ
</supplied>
ρὴ
τοὺς
ἀγῶνα
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
ἐπιτελεῖσθαι
<lb n="13" />
ἀγὼν
μὲν
δὴ
ἐκ
τῶν
Φλαβίου
Λυσιμάχου
διαθηκῶν
προελήλυ
<lb n="14" type="worddiv" />
θεν
εἰς
ἀρχείου
πόρου
μυριάδας
δ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
δεκα
ὡς
δύνασθαι
ἀπὸ
τού
<lb n="15" type="worddiv" />
των
παρὰ
ἔτη
τέσσαρα
πληροῦσθαι
τὸν
<expan>
<abbr>
μ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ο
</supplied>
υσικὸν
</expan>
ἀγῶνα
καθὰ
τῷ
<lb n="16" />
διαθεμέν
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
ἔδοξεν
αἱ
δὲ
μετὰ
τὰς
δ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
δεκα
μυριάδας
<supplied reason="omitted" >
ο
</supplied>
ὖσαι
ἐν
ἐκ
<lb n="17" type="worddiv" />
δανεισμῷ
καὶ
προσγεγ
<supplied reason="omitted" >
ο
</supplied>
ν
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
ς
τούτοις
τόκος
μέχρι
ἀρχῆς
<supplied reason="lost" >
</supplied>
τους
<lb n="18" />
<supplied reason="lost" >
ποιεῖ
</supplied>
κεφαλείου
δηναρίων
μυριάδας
τρεῖς
δηνάρια
χείλια
ὀκτ
<supplied reason="omitted" >
ω
</supplied>
κόσια
<lb n="19" />
τριάκοντα
ἐννέα
δ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
νασθε
<sic n="superfluous" >
I
</sic>
οὖν
ἀρχομένου
τοῦ
ἔτους
τοῦτον
<lb n="20" />
τὸν
ἀγῶνα
ἐπιτελεῖν
ἀγαθῇ
τύχῃ
ἐπὶ
ἄθλοις
ταλαντιαί
<lb n="21" type="worddiv" />
οις
καὶ
ἀγωνίσμασιν
κατὰ
τὰ
ἆθλα
<g type="stop" />
προθεσμία
δὲ
εἰς
τὸν
<lb n="22" type="worddiv" />
ξῆς
χρόνον
καὶ
τὴν
ἐπιοῦσαν
τετραετηρίδα
<sic n="superfluous" >
Σ
</sic>
ἔσται
χρ
<supplied reason="omitted" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
νος
</supplied>
<lb n="23" />
ἀπὸ
<supplied reason="lost" >
Βαρ
</supplied>
<supplied reason="omitted" >
β
</supplied>
ιλλήων
τῶν
Ἐφέσῳ
<supplied reason="lost" >
ἀγομένων
</supplied>
πρὸς
<supplied reason="lost" cert="low" >
Κοινὰ
</supplied>
Ἀσίας
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἔρρωσθε
</supplied>
<g type="leaf" />
</ab>

Apparatus

From A&R

Translation:

With good fortune. Marcus Ulpius Appuleius Eurycles, designated high-priest of Asia, of the temples of Smyrna, for the second time, greets the Magistrates, Council and People of the Aphrodisians.

Since it was your wish that I make provision also for the (funds) relating to the contests,(5) because of your piety towards the very great emperor Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus, and because of the memory of those who bequeathed them, and because of the reputation of the city, and since those from the Synod had also already approached me several times, I have not failed to examine this sector as well, applying the same order and zeal as (I observed) in my curatorship. So far (10) the competitions have not taken place because the provision of money needed to be increased in accordance both with the directions of the deceased (founders) and with the reckoning of the funds from which the contests are due to be carried out. However, the contest from the will of Flavius Lysimachus has reached a total endowment of 120,000 denarii, so that it is possible from this sum (15) for the musical contest to be held every four years, as the testator wished. The funds over and above the 120,000 denarii, which are on loan, and the interest accruing to this up to the beginning of the year, makes a total of 31,839 denarii. You can therefore, when the year begins, carry out this (20) contest, with good fortune, for prizes amounting to a talent, and with competitions according to the prizes (available). The appointed time for the following period and the next four-yearly celebration will be the time between the Barbilleia at Ephesus and [?the provincial contest] of Asia. [? Farewell]

Commentary:

See bibliography.

Photographs:
none.

Representations:

Wood notebook 14, page 45
 Wood notebook 14, page 45

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)