Description:
White marble sarcophagus W. 2.12 × H. 0.94 × D. 0.94 with fluted front and sides, plain back. There is a central tabella on the front, inscribed on the upper moulding (ll. 1-2) and in the panel.
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.0225-0.0275
Date:
Shortly after 212 (nomenclature)
Findspot:
Necropolis, North-east: in a field south of Eymir, south of the Karaçasu/Tabai road, with 13.147, 13.153 (=MAMA 553, 586)
Original Location:
Necropolis, North-east
Last recorded location:
Museum (1977)
History of discovery:
Recorded by Kubitschek (V.4, Abklatsch 108); by the MAMA expedition, by the NYU expedition in 1977 (Sarcophagus catalogue 26).
Bibliography:
Published by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 576, whence Robert, Hellenica 13, 196, 232, BE 1966.411, McCabe PHI Aphrodisias 461
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds); publication. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [οἰν]οπέ̣δην ὠνήσ̣α̣τ̣ο̣ και̣νὰ κε̣ν̣ὰ ἀνέ̣ν̣τ̣αφα Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Πολυχρόνιος Χαρμίδης
2 πρότερον Πολυχρόνιος Τατιανοῦ τρὶς τοῦ Χαρμίδου παρὰ Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Κάρπου Περείτου
3 ἐπὶ Ἀριστοκλέους τοῦ Χαιρέου εἰς ἣν σορὸν
4 κηδευθήσονται αὐτός τε Πο-
5λυχρόνιος καὶ Αὐρ(ηλία) Μελτίνη ἡ
6 γυνὴ αὐτοῦ ἡ πρότερον Μελ-
7τίνη Ἀντιόχου τοῦ Ζήνωνος
8 ἐὰν μείνῃ γυνὴ τοῦ Πολυχρο-
9νίου καὶ ἐὰν γένηται τῷ Πο-
10λυχρονίῳ ἀρρενικὸν τέκνον
11 καὶ Αὐρ(ηλία) Ζωσίμη ἡ πρότερον
12 Ζωσίμη Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀρ-
13χελάου οὐδεὶς δὲ ἕτερος
14 ἐνταφήσεται τῇ σορῷ ἐὰν
15 δέ τις ἕτερον σωμάτειον ἐπιχειρήσῃ
16 ἐνθάψαι ἐν τῇ σορῷ ἀποτείσει θεᾷ Ἀφροδείτῃ καὶ εἰς τὸ ἱερώτατον ταμεῖον ἀργυρίου (δηνάρια) ͵Ϛ ἐν
17 δὲ ταῖς [εἰσώ]σταις ταφήσονται οὓς ἂν βου[λη]θῇ ἢ διατάξεται Πολυχρόνιος ἢ κληρονόμος ἢ vac.
1[···]ΟΠ·ΔΗΝΩΝΗ····ΚΑ·ΝΑΚ··ΑΑΝ···ΑΦΑΜΑΡΑΥΡΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣΧΑΡΜΙΔΗΣ
2ΠΡΟΤΕΡΟΝΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣΤΑΤΙΑΝΟΥΤΡΙΣΤΟΥΧΑΡΜΙΔΟΥΠΑΡΑΜΑΡΑΥΡΚΑΡΠΟΥΠΕΡΕΙΤΟΥ
3ΕΠΙΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣΤΟΥΧΑΙΡΕΟΥΕΙΣΗΝΣΟΡΟΝ
4ΚΗΔΕΥΘΗΣΟΝΤΑΙΑΥΤΟΣΤΕΠΟ
5ΛΥΧΡΟΝΙΟΣΚΑΙΑΥΡΜΕΛΤΙΝΗΗ
6ΓΥΝΗΑΥΤΟΥΗΠΡΟΤΕΡΟΝΜΕΛ
7ΤΙΝΗΑΝΤΙΟΧΟΥΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣ
8ΕΑΝΜΕΙΝΗΓΥΝΗΤΟΥΠΟΛΥΧΡΟ
9ΝΙΟΥΚΑΙΕΑΝΓΕΝΗΤΑΙΤΩΠΟ
10ΛΥΧΡΟΝΙΩΑΡΡΕΝΙΚΟΝΤΕΚΝΟΝ
11ΚΑΙΑΥΡΖΩΣΙΜΗΗΠΡΟΤΕΡΟΝ
12ΖΩΣΙΜΗΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΤΟΥΑΡ
13ΧΕΛΑΟΥΟΥΔΕΙΣΔΕΕΤΕΡΟΣ
14ΕΝΤΑΦΗΣΕΤΑΙΤΗΣΟΡΩΕΑΝ
15ΔΕΤΙΣΕΤΕΡΟΝΣΩΜΑΤΕΙΟΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
16ΕΝΘΑΨΑΙΕΝΤΗΣΟΡΩΑΠΟΤΕΙΣΕΙΘΕΑΑΦΡΟΔΕΙΤΗΚΑΙΕΙΣΤΟΙΕΡΩΤΑΤΟΝΤΑΜΕΙΟΝΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius ϚΕΝ
17ΔΕΤΑΙΣ[····]ΣΤΑΙΣΤΑΦΗΣΟΝΤΑΙΟΥΣΑΝΒΟΥ[··]ΘΗΗΔΙΑΤΑΞΕΤΑΙΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣΗΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣΗ   
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
οἰν
</supplied>
οπ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
δην
ὠνή
<unclear reason="damage" >
σατο
</unclear>
κα
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
νὰ
κ
<unclear reason="damage" >
εν
</unclear>
ἀν
<unclear reason="damage" >
έντ
</unclear>
αφα
<expan>
<abbr>
Μᾶρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
κος
</supplied>
</expan>
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιος
</supplied>
</expan>
Πολυχρόνιος
Χαρμίδης
<lb n="2" />
πρότερον
Πολυχρόνιος
Τατιανοῦ
τρὶς
τοῦ
Χαρμίδου
παρὰ
<expan>
<abbr>
Μάρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
κου
</supplied>
</expan>
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηλίου
</supplied>
</expan>
Κάρπου
Περείτου
<lb n="3" />
ἐπὶ
Ἀριστοκλέους
τοῦ
Χαιρέου
εἰς
ἣν
σορὸν
<lb n="4" />
κηδευθήσονται
αὐτός
τε
Πο
<lb n="5" type="worddiv" />
λυχρόνιος
καὶ
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηλία
</supplied>
</expan>
Μελτίνη
<lb n="6" />
γυνὴ
αὐτοῦ
πρότερον
Μελ
<lb n="7" type="worddiv" />
τίνη
Ἀντιόχου
τοῦ
Ζήνωνος
<lb n="8" />
ἐὰν
μείνῃ
γυνὴ
τοῦ
Πολυχρο
<lb n="9" type="worddiv" />
νίου
καὶ
ἐὰν
γένηται
τῷ
Πο
<lb n="10" type="worddiv" />
λυχρονίῳ
ἀρρενικὸν
τέκνον
<lb n="11" />
καὶ
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηλία
</supplied>
</expan>
Ζωσίμη
πρότερον
<lb n="12" />
Ζωσίμη
Ἀπολλωνίου
τοῦ
Ἀρ
<lb n="13" type="worddiv" />
χελάου
οὐδεὶς
δὲ
ἕτερος
<lb n="14" />
ἐνταφήσεται
τῇ
σορῷ
ἐὰν
<lb n="15" />
δέ
τις
ἕτερον
σωμάτειον
ἐπιχειρήσῃ
<lb n="16" />
ἐνθάψαι
ἐν
τῇ
σορῷ
ἀποτείσει
θεᾷ
Ἀφροδείτῃ
καὶ
εἰς
τὸ
ἱερώτατον
ταμεῖον
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="6000" >
Ϛ
</num>
ἐν
<lb n="17" />
δὲ
ταῖς
<supplied reason="lost" >
εἰσώ
</supplied>
σταις
ταφήσονται
οὓς
ἂν
βου
<supplied reason="lost" >
λη
</supplied>
θῇ
διατάξεται
Πολυχρόνιος
κληρονόμος
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>
Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

View (1977)
 View (1977)
Detail (1977)
 Detail (1977)
Detail (1977)
 Detail (1977)

Representations:

Kubitschek notebook V, 4
 Kubitschek notebook V, 4

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)