Description:
Two joining fragments of a white marble panel (together H. 0.42 x W. 0.56 x D. 0.16).
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
Perhaps second century B.C. Poorly aligned and unevenly spaced; 0.012.
Date:
Second to first centuries B.C. (lettering, prosopography)
Findspot:
Bouleuterion/Odeon, West Area
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Museum
History of discovery:
Recorded by the NYU expedition in 1963 (inventory number 63.145)
Bibliography:
Published by Erim, PBSR 37, 1969, 92-93, no. 1, whence Drew-Bear, ZPE 8, 1971, 286-288, no. II, BullEp 1972.413; by Drew-Bear, BCH 96, 1972, 435-436, whence BullEp 1973.398, McCabe PHI Aphrodisias 1
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds), publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
1ΩΣΑΙ[·· ? ·· ἵνα οὖν]
2κ̣αὶ ὁ δῆμ̣[ος ὁ Πλυαρέων εὐχάριστος ὢν φαίνη]-
3ται καὶ κατα̣[ξίας χάριτας ἀπονέμων τοῖς ἀγα]-
4θοῖς ἀνδράσιν δεδόχ̣[θαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι]
5 κυρωθέντος τοῦδε τοῦ ψη̣[φίσματος ἐπαινέ]-
6σαι τε Ἀγροίταν Καλλικράτ̣[ους ἀρετῆς ἕνε]-
7κεν καὶ εὐνοία̣ς ἣν ἔχων δ[ιατελεῖ πρὸς τὸν]
8 δῆμον τὸν [Πλυ]αρέων δεδό[σθαι δὲ καὶ πο]λι-
9τείαν αὐτῶι̣ κ̣α̣ὶ ἐγγόνοις καὶ με[τουσία]ν πάντων̣
10 ὧν καὶ οἱ ἄλοι τῶν πολιτῶν μετ[έχου]σιν στεφ[α]-
11νῶσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐν τῆι̣ ἐκ̣λ[ησ]ίαι θαλλοῦ στ[ε]-
12φάνωι καλέσ[α]ι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ ξέν̣ια εἰς τὸ πρυτ[α]-
13νεῖον ἵνα δὲ̣ κ̣αὶ Γορδιοτειχῖται ε[ἰ]δήσωσιν ἣν
14 ποιεῖται σπουδὴν ὁ δῆμος ὁ Πλυαρέων εἰς τοὺς κατ[α]-
15ξίους τῶν ἀνδρῶν ἑλ[έσ]θαι πρεσβευτὴν ἕνα ἐκ πάντω[ν]
16 τῶν πο[λ]ιτῶν ΙΔ̣ [ὁ] δὲ αἱρεθεὶς ἀφικόμενος
17 εἰς Γορδιο[υ]τεῖχος τό τε ψήφισμα ἀποδ[ότω] κ[αὶ ἐπελ]-
18θ̣ὼν ἐπὶ τὴν̣ ἐκλησί[α]ν ἐπαινέτωι Γορ[διοτειχίτας ἐπὶ]
19 τῆι εὐνοίαι ἣν ἔχουσιν πρὸς [τὸν δῆμον τὸν Πλυαρέ]-
20ων καὶ ἐπὶ τῶι ἄνδρα̣ κ̣α̣[λὸν κἀγαθὸν ·· ? ··]
21 τας ἐξαποσ[τεῖλαι ·· ? ·· παρα]-
22καλείτω δ̣[ὲ ·· ? ··]
1ΩΣΑΙ[ - - - ······]
2·ΑΙΟΔΗ·[····························]
3ΤΑΙΚΑΙΚΑΤ·[··························]
4ΘΟΙΣΑΝΔΡΑΣΙΝΔΕΔΟ·[·······················]
5ΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣΤΟΥΔΕΤΟΥΨ·[··············]
6ΣΑΙΤΕΑΓΡΟΙΤΑΝΚΑΛΛΙΚΡΑ·[············]
7ΚΕΝΚΑΙΕΥΝΟΙ·ΣΗΝΕΧΩΝΔ[··············]
8ΔΗΜΟΝΤΟΝ[···]ΑΡΕΩΝΔΕΔΟ[···········]ΛΙ
9ΤΕΙΑΝΑΥΤΩ···ΙΕΓΓΟΝΟΙΣΚΑΙΜΕ[······]ΝΠΑΝΤΩ·
10ΩΝΚΑΙΟΙΑΛΟΙΤΩΝΠΟΛΙΤΩΝΜΕΤ[····]ΣΙΝΣΤΕΦ[·]
11ΝΩΣΑΙΔΕΑΥΤΟΝΚΑΙΕΝΤΗ·Ε·Λ[··]ΙΑΙΘΑΛΛΟΥΣΤ[·]
12ΦΑΝΩΙΚΑΛΕΣ[·]ΙΔΕΑΥΤΟΝΚΑΙΕΠΙΞΕ·ΙΑΕΙΣΤΟΠΡΥΤ[·]
13ΝΕΙΟΝΙΝΑΔ··ΑΙΓΟΡΔΙΟΤΕΙΧΙΤΑΙΕ[·]ΔΗΣΩΣΙΝΗΝ
14ΠΟΙΕΙΤΑΙΣΠΟΥΔΗΝΟΔΗΜΟΣΟΠΛΥΑΡΕΩΝΕΙΣΤΟΥΣΚΑΤ[·]
15ΞΙΟΥΣΤΩΝΑΝΔΡΩΝΕΛ[··]ΘΑΙΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝΕΝΑΕΚΠΑΝΤΩ[·]
16ΤΩΝΠΟ[·]ΙΤΩΝΙ·[·]ΔΕΑΙΡΕΘΕΙΣΑΦΙΚΟΜΕΝΟΣ
17ΕΙΣΓΟΡΔΙΟ[·]ΤΕΙΧΟΣΤΟΤΕΨΗΦΙΣΜΑΑΠΟΔ[···]Κ[······]
18·ΩΝΕΠΙΤΗ·ΕΚΛΗΣΙ[·]ΝΕΠΑΙΝΕΤΩΙΓΟΡ[··············]
19ΤΗΙΕΥΝΟΙΑΙΗΝΕΧΟΥΣΙΝΠΡΟΣ[·················]
20ΩΝΚΑΙΕΠΙΤΩΙΑΝΔΡ···[·········· - - - ]
21ΤΑΣΕΞΑΠΟΣ[······ - - - ····]
22ΚΑΛΕΙΤΩ·[· - - - ]
<ab>
<lb n="1" />
<orig n="unresolved" >
ωσαι
</orig>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
ἵνα
</supplied>
<supplied reason="lost" >
οὖν
</supplied>
<lb n="2" />
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
αὶ
δῆ
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Πλυαρέων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εὐχάριστος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ὢν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
φαίνη
</supplied>
<lb n="3" type="worddiv" />
ται
καὶ
κατ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ξίας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χάριτας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀπονέμων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀγα
</supplied>
<lb n="4" type="worddiv" />
θοῖς
ἀνδράσιν
δεδό
<unclear reason="damage" >
χ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
θαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῆι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
βουλῆι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῶι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δήμωι
</supplied>
<lb n="5" />
κυρωθέντος
τοῦδε
τοῦ
ψ
<unclear reason="damage" >
η
</unclear>
<supplied reason="lost" >
φίσματος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπαινέ
</supplied>
<lb n="6" type="worddiv" />
σαι
τε
Ἀγροίταν
Καλλικρά
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ους
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀρετῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἕνε
</supplied>
<lb n="7" type="worddiv" />
κεν
καὶ
εὐνοί
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
ς
ἣν
ἔχων
δ
<supplied reason="lost" >
ιατελεῖ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πρὸς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸν
</supplied>
<lb n="8" />
δῆμον
τὸν
<supplied reason="lost" >
Πλυ
</supplied>
αρέων
δεδό
<supplied reason="lost" >
σθαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πο
</supplied>
λι
<lb n="9" type="worddiv" />
τείαν
αὐτῶ
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
<unclear reason="damage" >
κα
</unclear>
ἐγγόνοις
καὶ
με
<supplied reason="lost" >
τουσία
</supplied>
ν
πάντω
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<lb n="10" />
ὧν
καὶ
οἱ
ἄλοι
τῶν
πολιτῶν
μετ
<supplied reason="lost" >
έχου
</supplied>
σιν
στεφ
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
<lb n="11" type="worddiv" />
νῶσαι
δὲ
αὐτὸν
καὶ
ἐν
τῆ
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
λ
<supplied reason="lost" >
ησ
</supplied>
ίαι
θαλλοῦ
στ
<supplied reason="lost" >
ε
</supplied>
<lb n="12" type="worddiv" />
φάνωι
καλέσ
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
ι
δὲ
αὐτὸν
καὶ
ἐπὶ
ξέ
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
ια
εἰς
τὸ
πρυτ
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
<lb n="13" type="worddiv" />
νεῖον
ἵνα
δ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<unclear reason="damage" >
κ
</unclear>
αὶ
Γορδιοτειχῖται
ε
<supplied reason="lost" >
</supplied>
δήσωσιν
ἣν
<lb n="14" />
ποιεῖται
σπουδὴν
δῆμος
Πλυαρέων
εἰς
τοὺς
κατ
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
<lb n="15" type="worddiv" />
ξίους
τῶν
ἀνδρῶν
ἑλ
<supplied reason="lost" >
έσ
</supplied>
θαι
πρεσβευτὴν
ἕνα
ἐκ
πάντω
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="16" />
τῶν
πο
<supplied reason="lost" >
λ
</supplied>
ιτῶν
<orig n="unresolved" >
ι
<unclear reason="damage" >
δ
</unclear>
</orig>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
δὲ
αἱρεθεὶς
ἀφικόμενος
<lb n="17" />
εἰς
Γορδιο
<supplied reason="lost" >
υ
</supplied>
τεῖχος
τό
τε
ψήφισμα
ἀποδ
<supplied reason="lost" >
ότω
</supplied>
κ
<supplied reason="lost" >
αὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπελ
</supplied>
<lb n="18" type="worddiv" />
<unclear reason="damage" >
θ
</unclear>
ὼν
ἐπὶ
τὴ
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
ἐκλησί
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
ν
ἐπαινέτωι
Γορ
<supplied reason="lost" >
διοτειχίτας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπὶ
</supplied>
<lb n="19" />
τῆι
εὐνοίαι
ἣν
ἔχουσιν
πρὸς
<supplied reason="lost" >
τὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δῆμον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Πλυαρέ
</supplied>
<lb n="20" type="worddiv" />
ων
καὶ
ἐπὶ
τῶι
ἄνδρ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<unclear reason="damage" >
κα
</unclear>
<supplied reason="lost" >
λὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
κἀγαθὸν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="21" />
τας
ἐξαποσ
<supplied reason="lost" >
τεῖλαι
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
παρα
</supplied>
<lb n="22" type="worddiv" />
καλείτω
<unclear reason="damage" >
δ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
</ab>

Apparatus

The poor alignment and spacing of the letters makes precise calculation of the number of letters missing in the gaps highly speculative.

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Fragment b (1977)
 Fragment b (1977)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)