Description:
A plain white marble statue base shaft (H. 0.84 x W. 0.465 x D. 0.50) without moulding, broken above; the right side has been damaged since it was recorded by Loew and Gaudin.
Text:
Inscribed on the face; the text must have started on a crowning feature
Letters:
standard second-/third-century forms, 0.015; diaeresis on last I, l.5; ligatures: ΝΒ, l.7, ΗΜ, l.8, ΝΚ, ΝΕ, l.9, ΝΕ, l.10, ΜΕ, ΗΝ, l.14, ΝΗΜΕ, ΝΗΝ, l.15, ΜΕ, l.17, ΝΗΜ, l.20, ΗΝΕ, ΝΚ, ΝΕ, l.21, ΝΚ, l.22, ΤΗΝ, l.24, ΜΕ, l.25, ΝΚ, ΗΜΗ, l.27, ΗΚ, l.29, ΗΝ, l.31, ΝΗ, l.32.
Date:
117-138 (reign)
Findspot:
Walls, South (west part): lying just south of the walls.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot.
History of discovery:
Copied by Loew. Part (lines 14-33, right end) recorded by Kubitschek and Reichel (RI, 45; Abklatsch 55);recorded by the MAMA expedition; by the NYU expedition. Recorded by H. Wankel, and by the NYU expedition.
Bibliography:
Published from Loew by Franz, p. 112, no. b.4, whence LBW 1620, Liermann, Analecta 13, Lüders, Dionysische Künstler no.96. Published by Cormack, from the MAMA records and Reichel's record, MAMA VIII.417, revised by Robert, Hell. XIII, 134-47. Observations by R. Merkelbach, ZPE 6 (1970), 47-9 (on which BullÉp 1971.614), ZPE 13 (1974), 276 (on which BullÉp 1974.535), 31 (1978), 134 (on which BullÉp 1979.447). Published by H. Wankel, I.Eph. Ia, no.11; by Roueché, PPA 89
Text constituted from:
Publications; notebooks; transcriptions (Reynolds, Roueché) This edition Roueché (2007).
1[·· c. 12 ··]Ι̣Τ̣Ο̣[·]Ξ̣·[··· c. 5 ··]
2[·· c. 9 ··] Ι̣ stop ἔδοξεν τῇ ἱερᾷ ξ[υστικῇ πε]-
3ριπολιστικῇ εὐσεβεῖ σεβαστῇ [συνόδῳ καὶ]
4 τῷ σύνπαντι ξυστῷ τῶν περὶ τ[ὸν Ἡρακλέα]
5 καὶ αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραιαν[ὸν Ἁδρι]-
6ανὸν Σεβαστὸν διαπέμψασθαι [τόδε τὸ ψήφισ]-
7μα τῇ ἱερωτάτῃ Ἀφροδεισιέων βο[υλῇ καὶ]
8 τῷ δήμῳ stop ἐπεὶ Καλλικράτης Διογέν̣[ους Ἀφρο] -
9Ω πανκρατιαστὴς ἱερονείκη[ς πλεισ]-
10[τ]ονείκης ἀπὸ πρώτης ἡλικίας ε[ἰς τὰς ὁ]-
11δοὺς τῆς ἀρετῆς τραπεὶς ἱδρῶσι [καὶ πό]-
12νοις ἐκτήσατο τὴν εὐκλεῆ δόξαν [·· c. 5 ··] -
13τητός τε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις καθ' [ὅλης τῆς]
14 οἰκουμένης γείνεται διά τε τὴν ὁλόκλ[ηρον]
15 αὐτῷ πεφιλοπονημένην σοφίαν σωματ̣ι γὰρ ὑ-
16περβάλων ἅπαντας ἀρχαίους ἐθαυμάσθη [τὴν]
17[φύ]σιν ψυχῆς τε ἐπιμελούμενος ἐμακαρί-
18ζετο τὸν τρόπον ὧν ἕνεκα ἁπάντων πρὸς
19 τὸ ὑπερβάλλον τῆς δόξης ἑρπύσας ὁ βάσκα -
20νος φθόνος τὸ κοινὸν ἡμῶν ἀγαθὸν νεμεσή-
21σας ἀπήνεγκεν ἐνειρείσας εἰς μέρη τοῦ σώμα-
22τος τὰ εὐχρηστότατα πανκρατιασταῖς τοὺς-
23μους διὸ ἔδοξεν τύχῃ τῇ ἀγαθῇ αἰτήσασ-
24θαι τὴν Ἀφροδεισιέων πόλιν τόπους ἐπιτη -
25δείους ὅπως ποιησώμεθα τοῦ μεγάλου ἱερο-
26νείκου εἰκόνων ἀναθέσεις καὶ ἀνδρειάν-
27τος ἀνάστασιν καθὰ καὶ ἐν τῇ μητροπόλει
28 τῆς Ἀσίας Ἐφέσῳ stop ἐχουσῶν τῶν τειμῶν
29 ἐπιγραφὰς τὰς προσηκούσας τῷ Καλλικράτει,
30 ἵνα διὰ τούτου τοῦ ψηφίσματος τὸ βαρύθυμον
31 πρὸς εἱμαρμένην ἀπαραίτητον αἱ τῶν τει-
32μῶν χάριτες εὐπαρηγόρητον ἡμεῖν τὸν συν -
33 vac. αθλητὴν καταστήσωσιν vac.
1[············]···[·]··[······]
2[·········]· stop ΕΔΟΞΕΝΤΗΙΕΡΑΞ[········]
3ΡΙΠΟΛΙΣΤΙΚΗΕΥΣΕΒΕΙΣΕΒΑΣΤΗ[·········]
4ΤΩΣΥΝΠΑΝΤΙΞΥΣΤΩΤΩΝΠΕΡΙΤ[·········]
5ΚΑΙΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΚΑΙΣΑΡΑΤΡΑΙΑΝ[······]
6ΑΝΟΝΣΕΒΑΣΤΟΝΔΙΑΠΕΜΨΑΣΘΑΙ[···········]
7ΜΑΤΗΙΕΡΩΤΑΤΗΑΦΡΟΔΕΙΣΙΕΩΝΒΟ[······]
8ΤΩΔΗΜΩ stop ΕΠΕΙΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΔΙΟΓΕ·[·······]
9ΩΠΑΝΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣΙΕΡΟΝΕΙΚΗ[······]
10[·]ΟΝΕΙΚΗΣΑΠΟΠΡΩΤΗΣΗΛΙΚΙΑΣΕ[······]
11ΔΟΥΣΤΗΣΑΡΕΤΗΣΤΡΑΠΕΙΣΙΔΡΩΣΙ[·····]
12ΝΟΙΣΕΚΤΗΣΑΤΟΤΗΝΕΥΚΛΕΗΔΟΞΑΝ[·····]
13ΤΗΤΟΣΤΕΠΑΡΑΠΑΣΙΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΚΑΘ'[········]
14ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΓΕΙΝΕΤΑΙΔΙΑΤΕΤΗΝΟΛΟΚΛ[····]
15ΑΥΤΩΠΕΦΙΛΟΠΟΝΗΜΕΝΗΝΣΟΦΙΑΝΣΩΜΑ·ΙΓΑΡΥ
16ΠΕΡΒΑΛΩΝΑΠΑΝΤΑΣΑΡΧΑΙΟΥΣΕΘΑΥΜΑΣΘΗ[···]
17[··]ΣΙΝΨΥΧΗΣΤΕΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΣΕΜΑΚΑΡΙ
18ΖΕΤΟΤΟΝΤΡΟΠΟΝΩΝΕΝΕΚΑΑΠΑΝΤΩΝΠΡΟΣ
19ΤΟΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΗΣΔΟΞΗΣΕΡΠΥΣΑΣΟΒΑΣΚΑ
20ΝΟΣΦΘΟΝΟΣΤΟΚΟΙΝΟΝΗΜΩΝΑΓΑΘΟΝΝΕΜΕΣΗ
21ΣΑΣΑΠΗΝΕΓΚΕΝΕΝΕΙΡΕΙΣΑΣΕΙΣΜΕΡΗΤΟΥΣΩΜΑ
22ΤΟΣΤΑΕΥΧΡΗΣΤΟΤΑΤΑΠΑΝΚΡΑΤΙΑΣΤΑΙΣΤΟΥΣ
23ΜΟΥΣΔΙΟΕΔΟΞΕΝΤΥΧΗΤΗΑΓΑΘΗΑΙΤΗΣΑΣ
24ΘΑΙΤΗΝΑΦΡΟΔΕΙΣΙΕΩΝΠΟΛΙΝΤΟΠΟΥΣΕΠΙΤΗ
25ΔΕΙΟΥΣΟΠΩΣΠΟΙΗΣΩΜΕΘΑΤΟΥΜΕΓΑΛΟΥΙΕΡΟ
26ΝΕΙΚΟΥΕΙΚΟΝΩΝΑΝΑΘΕΣΕΙΣΚΑΙΑΝΔΡΕΙΑΝ
27ΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΝΚΑΘΑΚΑΙΕΝΤΗΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ
28ΤΗΣΑΣΙΑΣΕΦΕΣΩ stop ΕΧΟΥΣΩΝΤΩΝΤΕΙΜΩΝ
29ΕΠΙΓΡΑΦΑΣΤΑΣΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣΤΩΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙ
30ΙΝΑΔΙΑΤΟΥΤΟΥΤΟΥΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣΤΟΒΑΡΥΘΥΜΟΝ
31ΠΡΟΣΕΙΜΑΡΜΕΝΗΝΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝΑΙΤΩΝΤΕΙ
32ΜΩΝΧΑΡΙΤΕΣΕΥΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΝΗΜΕΙΝΤΟΝΣΥΝ
33   ΑΘΛΗΤΗΝΚΑΤΑΣΤΗΣΩΣΙΝ   
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="12" unit="character" dim="left" precision="circa" />
<orig n="unresolved" >
<unclear reason="damage" >
ιτο
</unclear>
</orig>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
<unclear reason="damage" >
ξ
</unclear>
</orig>
<gap reason="illegible" extent="1" unit="character" />
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" />
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" precision="circa" />
<orig n="unresolved" >
<unclear reason="damage" >
ι
</unclear>
</orig>
<g type="stop" />
ἔδοξεν
τῇ
ἱερᾷ
ξ
<supplied reason="lost" >
υστικῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πε
</supplied>
<lb n="3" type="worddiv" />
ριπολιστικῇ
εὐσεβεῖ
σεβαστῇ
<supplied reason="lost" >
συνόδῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="4" />
τῷ
σύνπαντι
ξυστῷ
τῶν
περὶ
τ
<supplied reason="lost" >
ὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἡρακλέα
</supplied>
<lb n="5" />
καὶ
αὐτοκράτορα
Καίσαρα
Τραιαν
<supplied reason="lost" >
ὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἁδρι
</supplied>
<lb n="6" type="worddiv" />
ανὸν
Σεβαστὸν
διαπέμψασθαι
<supplied reason="lost" >
τόδε
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ψήφισ
</supplied>
<lb n="7" type="worddiv" />
μα
τῇ
ἱερωτάτῃ
Ἀφροδεισιέων
βο
<supplied reason="lost" >
υλῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="8" />
τῷ
δήμῳ
<g type="stop" />
ἐπεὶ
Καλλικράτης
Διογέ
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ους
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἀφρο
</supplied>
<lb n="9" type="worddiv" />
Ω
πανκρατιαστὴς
ἱερονείκη
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πλεισ
</supplied>
<lb n="10" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
ονείκης
ἀπὸ
πρώτης
ἡλικίας
ε
<supplied reason="lost" >
ἰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="11" type="worddiv" />
δοὺς
τῆς
ἀρετῆς
τραπεὶς
ἱδρῶσι
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πό
</supplied>
<lb n="12" type="worddiv" />
νοις
ἐκτήσατο
τὴν
εὐκλεῆ
δόξαν
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" precision="circa" />
<lb n="13" type="worddiv" />
τητός
τε
παρὰ
πᾶσιν
ἀνθρώποις
καθ'
<supplied reason="lost" >
ὅλης
τῆς
</supplied>
<lb n="14" />
οἰκουμένης
γείνεται
διά
τε
τὴν
ὁλόκλ
<supplied reason="lost" >
ηρον
</supplied>
<lb n="15" />
αὐτῷ
πεφιλοπονημένην
σοφίαν
σωμα
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
ι
γὰρ
<lb n="16" type="worddiv" />
περβάλων
ἅπαντας
ἀρχαίους
ἐθαυμάσθη
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<lb n="17" />
<supplied reason="lost" >
φύ
</supplied>
σιν
ψυχῆς
τε
ἐπιμελούμενος
ἐμακαρί
<lb n="18" type="worddiv" />
ζετο
τὸν
τρόπον
ὧν
ἕνεκα
ἁπάντων
πρὸς
<lb n="19" />
τὸ
ὑπερβάλλον
τῆς
δόξης
ἑρπύσας
βάσκα
<lb n="20" type="worddiv" />
νος
φθόνος
τὸ
κοινὸν
ἡμῶν
ἀγαθὸν
νεμεσή
<lb n="21" type="worddiv" />
σας
ἀπήνεγκεν
ἐνειρείσας
εἰς
μέρη
τοῦ
σώμα
<lb n="22" type="worddiv" />
τος
τὰ
εὐχρηστότατα
πανκρατιασταῖς
τοὺς
<lb n="23" type="worddiv" />
μους
διὸ
ἔδοξεν
τύχῃ
τῇ
ἀγαθῇ
αἰτήσασ
<lb n="24" type="worddiv" />
θαι
τὴν
Ἀφροδεισιέων
πόλιν
τόπους
ἐπιτη
<lb n="25" type="worddiv" />
δείους
ὅπως
ποιησώμεθα
τοῦ
μεγάλου
ἱερο
<lb n="26" type="worddiv" />
νείκου
εἰκόνων
ἀναθέσεις
καὶ
ἀνδρειάν
<lb n="27" type="worddiv" />
τος
ἀνάστασιν
καθὰ
καὶ
ἐν
τῇ
μητροπόλει
<lb n="28" />
τῆς
Ἀσίας
Ἐφέσῳ
<g type="stop" />
ἐχουσῶν
τῶν
τειμῶν
<lb n="29" />
ἐπιγραφὰς
τὰς
προσηκούσας
τῷ
Καλλικράτει
,
<lb n="30" />
ἵνα
διὰ
τούτου
τοῦ
ψηφίσματος
τὸ
βαρύθυμον
<lb n="31" />
πρὸς
εἱμαρμένην
ἀπαραίτητον
αἱ
τῶν
τει
<lb n="32" type="worddiv" />
μῶν
χάριτες
εὐπαρηγόρητον
ἡμεῖν
τὸν
συν
<lb n="33" type="worddiv" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
αθλητὴν
καταστήσωσιν
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>

Apparatus

l. 1, Not in Franz; ]Τ̣Ο̣[ M., W.

l.5 was omitted by Franz, and so ll.4 and 6 were incorrectly restored; τ[ὸν Ἡρακλέα is Robert's supplement.

l. 9, [Δ]ΕΙΣ Franz, M., W. Final supplement by Robert.

ll.12/13: [ἐπιζή]τητος cj. Cormack, [εὐαρεσ]τητός cj. Merkelbach.

l. 13, Final supplement by Cormack.

l. 16, ὑπερβάλλων all previous editors; ὑπερβαλῶν lapis.

ll.16/17: [τὴν φύ]σιν Franz, etc., Robert, Wankel; [παρὰ πᾶ]σιν Cormack.

Translation:

- ] It was resolved by the sacred xystic travelling reverent august synod and the whole xystus under [Herakles] and the emperor Caesar Traianus Hadrianus Augustus, to send this decree to the most sacred Council and the People of the Aphrodisians. Since Kallikrates, son of Diogenes, from Aphrodisias, pancratiast, sacred victor, [multiple] (10) victor, who from his earliest youth having turned to the ways of virtue, obtained by sweat and labour his noble reputation, and came to be [?admired] by all men throughout the inhabited world for the complete wisdom which he obtained by his labours; for, having excelled all the ancients in his physique, he was admired [for his physique], and, taking care of his soul, he was congratulated on his conduct. On account of all these things malign (20) Envy crept towards his outstanding reputation and, begrudging our common good, removed it, bearing down on the part of the body most useful to pancratiasts, the shoulders. For this reason it was resolved, with good fortune, to request the city of the Aphrodisians for suitable locations, so that we might make offerings of images of the great sacred victor and put up a statue, as (we have done) also in the metropolis of Asia, Ephesos, the honorific images having inscriptions appropriate to Kallikrates, (30) in order that through this decree, in his heaviness of heart at an inexorable destiny, the gracious gift of the honours may make our fellow-athlete well consoled.

Commentary:

See bibliography.

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)
Face (1983)
 Face (1983)

Representations:

Lines 14-33: Reichel notebook I, 45
 Lines 14-33: Reichel notebook I, 45

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)