Description:
No description.
Text:
No description
Letters:
Ligatures: l. 1, ΤΗ; l. 2, ΗΝ; l. 3, ΜΕ, ΝΚ; l. 4, ΝΕ, ΝΗΕ, ΤΗ, ΜΗ; l. 5, ΗΝ, ΤΕ; l. 7, ΝΤ, ΤΗ, ΤΕ; l.8, ΤΕ, ΝΗ; l.9, ΜΗ
Date:
Second to third centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
No location given
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1812)
History of discovery:
Copied by Deering (14v, no. 4); not reported subsequently.
Bibliography:
Leake, from Deering, no. 19, whence LBW 1641a, McCabe PHI Aphrodisias 449.
Text constituted from:
Deering notebook, publications.This edition Roueché and Bodard (2007).
1 ἡ εἰσώστη ἐστιν Μαρ. Αὐρ. Ζήνωνος τοῦ Τούρβωνος τοῦ̣
2 Τροφίμου εἰς ἣν τέθαπται Μαρ. Αὐρ. Εὔτυχος ὁ ἀναθρεψά-
3μενος αὐτὸν καὶ οὓς ἂν βουληθῇ ὁ Ζ̣ήνω̣ν ἐὰν δέ τις
4 ἐκθάψει τὸν Εὔτυχον ἢ ἕτερον ἐνθάψει χωρὶς τῆς γνώμης
5 τοῦ Ζήνωνος ἀποτείσει ὁ τοιοῦτό τι ποιήσας τῷ ἱερωτά-
6τῳ ταμείῳ ἀργυρίου (δηνάρια) χείλια ὧν τὸν τρίτον ἔσται τοῦ ἐγδική-
7σαντος τῆς ἐπιγραφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον εἰς τὸ Ἀφροδι-
8σιέων χρεοφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου τὸ ε´ Τίτου Φλ.
9 vac. [Χ]αιρέου μηνὸς Ξανδικοῦ vac.
1ΗΕΙΣΩΣΤΗΕΣΤΙΝΜΑΡΑΥΡΖΗΝΩΝΟΣΤΟΥΤΟΥΡΒΩΝΟΣΤΟ·
2ΤΡΟΦΙΜΟΥΕΙΣΗΝΤΕΘΑΠΤΑΙΜΑΡΑΥΡΕΥΤΥΧΟΣΟΑΝΑΘΡΕΨΑ
3ΜΕΝΟΣΑΥΤΟΝΚΑΙΟΥΣΑΝΒΟΥΛΗΘΗΟ·ΗΝ·ΝΕΑΝΔΕΤΙΣ
4ΕΚΘΑΨΕΙΤΟΝΕΥΤΥΧΟΝΗΕΤΕΡΟΝΕΝΘΑΨΕΙΧΩΡΙΣΤΗΣΓΝΩΜΗΣ
5ΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΑΠΟΤΕΙΣΕΙΟΤΟΙΟΥΤΟΤΙΠΟΙΗΣΑΣΤΩΙΕΡΩΤΑ
6ΤΩΤΑΜΕΙΩΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius ΧΕΙΛΙΑΩΝΤΟΝΤΡΙΤΟΝΕΣΤΑΙΤΟΥΕΓΔΙΚΗ
7ΣΑΝΤΟΣΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΕΙΣΤΟΑΦΡΟΔΙ
8ΣΙΕΩΝΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΟΕΤΙΤΟΥΦΛ
9   [·]ΑΙΡΕΟΥΜΗΝΟΣΞΑΝΔΙΚΟΥ   
<ab>
<lb n="1" />
εἰσώστη
ἐστιν
Μαρ.
Αὐρ.
Ζήνωνος
τοῦ
Τούρβωνος
το
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<lb n="2" />
Τροφίμου
εἰς
ἣν
τέθαπται
Μαρ.
Αὐρ.
Εὔτυχος
ἀναθρεψά
<lb n="3" type="worddiv" />
μενος
αὐτὸν
καὶ
οὓς
ἂν
βουληθῇ
<unclear reason="damage" >
Ζ
</unclear>
ήν
<unclear reason="damage" >
ω
</unclear>
ν
ἐὰν
δέ
τις
<lb n="4" />
ἐκθάψει
τὸν
Εὔτυχον
ἕτερον
ἐνθάψει
χωρὶς
τῆς
γνώμης
<lb n="5" />
τοῦ
Ζήνωνος
ἀποτείσει
τοιοῦτό
τι
ποιήσας
τῷ
ἱερωτά
<lb n="6" type="worddiv" />
τῳ
ταμείῳ
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
χείλια
ὧν
τὸν
τρίτον
ἔσται
τοῦ
ἐγδική
<lb n="7" type="worddiv" />
σαντος
τῆς
ἐπιγραφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
εἰς
τὸ
Ἀφροδι
<lb n="8" type="worddiv" />
σιέων
χρεοφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
τὸ
<num value="5" >
ε
</num>
Τίτου
Φλ.
<lb n="9" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<supplied reason="lost" >
Χ
</supplied>
αιρέου
μηνὸς
Ξανδικοῦ
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>

Apparatus

l. 1, ΒΩΝΟΣΤΟΙ

l. 3, ΣΗΝΟΝ

Translation:
No translation yet (2007).

Commentary:

It may be that this is part of the same block as 15.248.

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)