Description:
Two white marble blocks (together W. 3.06 × H. 0.59 × D. 0.43) from a Doric entablature with architrave and frieze in one piece; block a. is chipped at both sides, block b. is broken in two.
Text:
Inscribed a on one metope and b on the frieze. The decree is laid out in two columns.
Letters:
av. 0.02; ligatured ΤΗ in a. l. 1, ΜΕ in a. l. 6, ΤΗ, ΜΕ, ΗΝ, ΝΕ, ΗΜ in b. l. 5, ΜΕ, ΝΕ in b. l. 6.
Date:
Document: 88 B.C. (prosopography, events). Inscription: Second century A.D. (lettering)
Findspot:
Theatre: the pilasterforming the northern end of the Doric entablature of the stage building.
Original Location:
Theatre, stage front
Last recorded location:
Theatre, stage front
History of discovery:
Recorded by the NYU excavation (67.749, 68.399, 70.406).
Bibliography:
Published by Reynolds, Aphrodisias & Rome, doc. 2, whence SEG 1982.1097, BE 1983.363, AnnEpig 1984.858, SEG 1984.1043, McCabe PHI Aphrodisias 28.
Text constituted from:
Transcription (Reynolds) This edition Reynolds (1982).
a
1ἔδοξεν τῇ βου-
2λῇ καὶ τῷ δήμῳ
3 καὶ Περείτου {του}
4 τοῦ Ἀντιόχου γραμ-
5ματέως δήμου
6 καὶ Ἀττάλου τοῦ Με-
7νάνδρου τοῦ ἐπὶ
8 τῆς χώρας στρα-
9τηγοῦ
b
i
1 ἐπεὶ Κόϊντος̣ Ὄππιος Κοΐντου υἱὸς στρατηγὸς ἀνθύπατος Ῥω[μαίω]ν πέπομφεν πολιορκεῖσθαι Λαοδίκηάν τε καὶ̣
2 ἑαυτὸν ὁ δε δῆμος ἔκρεινεν βοηθεῖν κατὰ πλῆθος συνεκπορεύεσθαι δὲ καὶ τοὺς παροίκους καὶ τοὺς δούλους, εἵλατο δὲ ἐπὶ
3 τῆς ἐκκλησίας καὶ ἄνδρα τὸν ἡγησάμενον v. ἀνανκαῖον δέ ἐστιν ἐξαποστεῖλαι καὶ πρεσβευτὰς τοὺς ἐνφανιοῦντας τῷ ἀνθυ-
4πάτῳ περί τε τῆς αἱρέσεως ἧς ἔχει ὁ δῆμος ἡμῶν πρὸς Ῥωμαίους ὄντας σωτῆρας καὶ εὐεργέτας καὶ ἐάν τι ὁ στρ<ατ>ηγὸς ἐπι-
5τάσσῃ καὶ ἕτερον τῇ πόλει διαταξαμένους ὥστε διασαφηθῆναι καὶ γενέσθαι δεδόχθαι τῷ δήμῳ ἑλέσθαι πρεσβευτὰς ἄνδρας τῶν τειμ-
6ωμένων καὶ πίστιν ἐχόντων καὶ εὐνοϊκῶς πρὸς Ῥωμαίους διακειμένων οἵτινες ἀφικόμενοι πρὸς Κόϊντον Ὄππιον τὸν ἀνθύ-
7πατον ἐνφανιοῦσιν αὐτῷ ἣν ἔχει ὁ δῆμος ἡμῶν αἵρεσιν πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς πάντας Ῥωμαίους ὑποδείξωσι δὲ ὅτι οὐ
8 μόνον κατὰ πλῆθος συμμαχεῖν ἐκρείναμεν ἀλλὰ καὶ ἄνδρα̣ τὸν ἐπὶ τῆς συμμαχίας εἱλάμεθα
ii
9Ἀρτεμίδωρον τὸν στεφανηφόρον ἄνδρα τῶν τειμωμένων
10 καὶ πίστιν ἐχόντων καὶ τῇ ἐν τοῖς ὅπλοις ἀρετῇ διαφέροντα
11 ἐνφανιοῦσιν δὲ αὐτῷ ὅτι πᾶς ὁ δῆμος ἡμῶν σὺν γυναιξὶ
12 καὶ τέκνοις καὶ τῷ παντὶ βίῳ ΕΤΥΜΟΣ παραβάλλεσθαι ὑπὲρ
13Κοΐντου καὶ τῶν Ῥωμαίων πραγμάτων καὶ ὅτι χωρὶς τῆς
14Ῥωμαίων ἡγεμονίας οὐδὲ ζῆν προαιρούμεθα
a
1ΕΔΟΞΕΝΤΗΒΟΥ
2ΛΗΚΑΙΤΩΔΗΜΩ
3ΚΑΙΠΕΡΕΙΤΟΥΤΟΥ
4ΤΟΥΑΝΤΙΟΧΟΥΓΡΑΜ
5ΜΑΤΕΩΣΔΗΜΟΥ
6ΚΑΙΑΤΤΑΛΟΥΤΟΥΜΕ
7ΝΑΝΔΡΟΥΤΟΥΕΠΙ
8ΤΗΣΧΩΡΑΣΣΤΡΑ
9ΤΗΓΟΥ
b
i
1ΕΠΕΙΚΟΙΝΤΟ·ΟΠΠΙΟΣΚΟΙΝΤΟΥΥΙΟΣΣΤΡΑΤΗΓΟΣΑΝΘΥΠΑΤΟΣΡΩ[····]ΝΠΕΠΟΜΦΕΝΠΟΛΙΟΡΚΕΙΣΘΑΙΛΑΟΔΙΚΗΑΝΤΕΚΑ·
2ΕΑΥΤΟΝΟΔΕΔΗΜΟΣΕΚΡΕΙΝΕΝΒΟΗΘΕΙΝΚΑΤΑΠΛΗΘΟΣΣΥΝΕΚΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙΔΕΚΑΙΤΟΥΣΠΑΡΟΙΚΟΥΣΚΑΙΤΟΥΣΔΟΥΛΟΥΣΕΙΛΑΤΟΔΕΕΠΙ
3ΤΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΑΙΑΝΔΡΑΤΟΝΗΓΗΣΑΜΕΝΟΝ ΑΝΑΝΚΑΙΟΝΔΕΕΣΤΙΝΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΙΚΑΙΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣΤΟΥΣΕΝΦΑΝΙΟΥΝΤΑΣΤΩΑΝΘΥ
4ΠΑΤΩΠΕΡΙΤΕΤΗΣΑΙΡΕΣΕΩΣΗΣΕΧΕΙΟΔΗΜΟΣΗΜΩΝΠΡΟΣΡΩΜΑΙΟΥΣΟΝΤΑΣΣΩΤΗΡΑΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΣΚΑΙΕΑΝΤΙΟΣΤΡΗΓΟΣΕΠΙ
5ΤΑΣΣΗΚΑΙΕΤΕΡΟΝΤΗΠΟΛΕΙΔΙΑΤΑΞΑΜΕΝΟΥΣΩΣΤΕΔΙΑΣΑΦΗΘΗΝΑΙΚΑΙΓΕΝΕΣΘΑΙΔΕΔΟΧΘΑΙΤΩΔΗΜΩΕΛΕΣΘΑΙΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣΑΝΔΡΑΣΤΩΝΤΕΙΜ
6ΩΜΕΝΩΝΚΑΙΠΙΣΤΙΝΕΧΟΝΤΩΝΚΑΙΕΥΝΟΙΚΩΣΠΡΟΣΡΩΜΑΙΟΥΣΔΙΑΚΕΙΜΕΝΩΝΟΙΤΙΝΕΣΑΦΙΚΟΜΕΝΟΙΠΡΟΣΚΟΙΝΤΟΝΟΠΠΙΟΝΤΟΝΑΝΘΥ
7ΠΑΤΟΝΕΝΦΑΝΙΟΥΣΙΝΑΥΤΩΗΝΕΧΕΙΟΔΗΜΟΣΗΜΩΝΑΙΡΕΣΙΝΠΡΟΣΑΥΤΟΝΚΑΙΠΡΟΣΠΑΝΤΑΣΡΩΜΑΙΟΥΣΥΠΟΔΕΙΞΩΣΙΔΕΟΤΙΟΥ
8ΜΟΝΟΝΚΑΤΑΠΛΗΘΟΣΣΥΜΜΑΧΕΙΝΕΚΡΕΙΝΑΜΕΝΑΛΛΑΚΑΙΑΝΔΡ·ΤΟΝΕΠΙΤΗΣΣΥΜΜΑΧΙΑΣΕΙΛΑΜΕΘΑ
ii
9ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΝΤΟΝΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΝΑΝΔΡΑΤΩΝΤΕΙΜΩΜΕΝΩΝ
10ΚΑΙΠΙΣΤΙΝΕΧΟΝΤΩΝΚΑΙΤΗΕΝΤΟΙΣΟΠΛΟΙΣΑΡΕΤΗΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
11ΕΝΦΑΝΙΟΥΣΙΝΔΕΑΥΤΩΟΤΙΠΑΣΟΔΗΜΟΣΗΜΩΝΣΥΝΓΥΝΑΙΞΙ
12ΚΑΙΤΕΚΝΟΙΣΚΑΙΤΩΠΑΝΤΙΒΙΩΕΤΥΜΟΣΠΑΡΑΒΑΛΛΕΣΘΑΙΥΠΕΡ
13ΚΟΙΝΤΟΥΚΑΙΤΩΝΡΩΜΑΙΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝΚΑΙΟΤΙΧΩΡΙΣΤΗΣ
14ΡΩΜΑΙΩΝΗΓΕΜΟΝΙΑΣΟΥΔΕΖΗΝΠΡΟΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
<div type="textpart_section" n="a" >
<ab>
<lb n="1" />
ἔδοξεν
τῇ
βου
<lb n="2" type="worddiv" />
λῇ
καὶ
τῷ
δήμῳ
<lb n="3" />
καὶ
Περείτου
<sic n="superfluous" >
του
</sic>
<lb n="4" />
τοῦ
Ἀντιόχου
γραμ
<lb n="5" type="worddiv" />
ματέως
δήμου
<lb n="6" />
καὶ
Ἀττάλου
τοῦ
Με
<lb n="7" type="worddiv" />
νάνδρου
τοῦ
ἐπὶ
<lb n="8" />
τῆς
χώρας
στρα
<lb n="9" type="worddiv" />
τηγοῦ
</ab>
</div>
<div type="textpart_section" n="b" >
<div type="textpart_column" n="i" >
<ab>
<lb n="1" />
ἐπεὶ
Κόϊντο
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
Ὄππιος
Κοΐντου
υἱὸς
στρατηγὸς
ἀνθύπατος
Ῥω
<supplied reason="lost" >
μαίω
</supplied>
ν
πέπομφεν
πολιορκεῖσθαι
Λαοδίκηάν
τε
κα
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<lb n="2" />
ἑαυτὸν
δε
δῆμος
ἔκρεινεν
βοηθεῖν
κατὰ
πλῆθος
συνεκπορεύεσθαι
δὲ
καὶ
τοὺς
παροίκους
καὶ
τοὺς
δούλους,
εἵλατο
δὲ
ἐπὶ
<lb n="3" />
τῆς
ἐκκλησίας
καὶ
ἄνδρα
τὸν
ἡγησάμενον
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
ἀνανκαῖον
δέ
ἐστιν
ἐξαποστεῖλαι
καὶ
πρεσβευτὰς
τοὺς
ἐνφανιοῦντας
τῷ
ἀνθυ
<lb n="4" type="worddiv" />
πάτῳ
περί
τε
τῆς
αἱρέσεως
ἧς
ἔχει
δῆμος
ἡμῶν
πρὸς
Ῥωμαίους
ὄντας
σωτῆρας
καὶ
εὐεργέτας
καὶ
ἐάν
τι
στρ
<supplied reason="omitted" >
ατ
</supplied>
ηγὸς
ἐπι
<lb n="5" type="worddiv" />
τάσσῃ
καὶ
ἕτερον
τῇ
πόλει
διαταξαμένους
ὥστε
διασαφηθῆναι
καὶ
γενέσθαι
δεδόχθαι
τῷ
δήμῳ
ἑλέσθαι
πρεσβευτὰς
ἄνδρας
τῶν
τειμ
<lb n="6" type="worddiv" />
ωμένων
καὶ
πίστιν
ἐχόντων
καὶ
εὐνοϊκῶς
πρὸς
Ῥωμαίους
διακειμένων
οἵτινες
ἀφικόμενοι
πρὸς
Κόϊντον
Ὄππιον
τὸν
ἀνθύ
<lb n="7" type="worddiv" />
πατον
ἐνφανιοῦσιν
αὐτῷ
ἣν
ἔχει
δῆμος
ἡμῶν
αἵρεσιν
πρὸς
αὐτὸν
καὶ
πρὸς
πάντας
Ῥωμαίους
ὑποδείξωσι
δὲ
ὅτι
οὐ
<lb n="8" />
μόνον
κατὰ
πλῆθος
συμμαχεῖν
ἐκρείναμεν
ἀλλὰ
καὶ
ἄνδρ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
τὸν
ἐπὶ
τῆς
συμμαχίας
εἱλάμεθα
</ab>
</div>
<div type="textpart_column" n="ii" >
<ab>
<lb n="9" />
Ἀρτεμίδωρον
τὸν
στεφανηφόρον
ἄνδρα
τῶν
τειμωμένων
<lb n="10" />
καὶ
πίστιν
ἐχόντων
καὶ
τῇ
ἐν
τοῖς
ὅπλοις
ἀρετῇ
διαφέροντα
<lb n="11" />
ἐνφανιοῦσιν
δὲ
αὐτῷ
ὅτι
πᾶς
δῆμος
ἡμῶν
σὺν
γυναιξὶ
<lb n="12" />
καὶ
τέκνοις
καὶ
τῷ
παντὶ
βίῳ
<orig n="unresolved" >
ετυμοσ
</orig>
παραβάλλεσθαι
ὑπὲρ
<lb n="13" />
Κοΐντου
καὶ
τῶν
Ῥωμαίων
πραγμάτων
καὶ
ὅτι
χωρὶς
τῆς
<lb n="14" />
Ῥωμαίων
ἡγεμονίας
οὐδὲ
ζῆν
προαιρούμεθα
</ab>
</div>
</div>

Apparatus

b. l. 4, ΣΤΡΗΦΟΣ, lapis; clearly a slip.

b. l. 12, ΕΤΥΜΟΣ is presumably for ἑτοῖμος.

Translation:

Translation: a. Decision of the Council and the People (? proposed by the magistrates), by Pereitas son of (?, grandson) of Antiochos, Secretary to the People, and by Attalos, son of Menandros, General in charge of the territory.

b. Since Quintus Oppius, son of Quintus, Roman praetor with proconsular power, has sent (a message) that Laodikeia and he himself are under siege and since the People decided that they should help him in force and that the paroikoi and slaves should march out with them and has also chosen in the assembly a man for their leader and it is necessary to despatch ambassadors too, to inform the proconsul of the policy of our People towards the Romans who are saviours and benefactors, and, if the governor gives any other instruction for the city, to arrange that it is passed on clearly and carried out, the People decided to elect as ambassadors men from among those who are honoured and hold trust and are well disposed towards the Romans, who shall go to Quintus Oppius the proconsul and inform him of the policy of our People towards him and all Romans and shall report that we have not only decided to fight alongside him in force but have also chosen a man to command this auxiliary unit, Artemidoros the stcphanephoros, a man of those who are honoured and hold trust, and one distinguished in military excellence, and they shall inform him that our whole People, together with our wives and children and all our property (7), is ready (?) to risk all for Quintus and the Roman cause; and that without the rule of the Romans we do not choose even to live.

Commentary:

See Reynolds, loc. cit.

Photographs:

a, and b.i, left end (1970)
 a, and b.i, left end (1970)
b.i, right end (1970)
 b.i, right end (1970)
b.ii (1970)
 b.ii (1970)
b.ii (1970)
 b.ii (1970)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)