Description:
Two white marble blocks, one complete (a), one in two pieces (b and c) both with a drafted margin along the bottom but not the top edge. b + c also has drafted margins along both side edges, and a may have done, but it is damaged down the left side and broken away at the right. a (containing Column I) surviving width 0.67 x o.415 x depth (part buried) not less than 0.36, damaged along all edges, broken away at the upper left-hand corner and the whole right-hand side. b and c from the right and left lower sides of a block with a recessed border, containing Column II. b : left side, (W. 0.42 × H. 0.40 × D. 0.455); c: right side, (W. 0.25 × H. 0.415 × D. 0.46). Both are worn , particularly b.
Text:
Inscribed on the face, in two columns
Letters:
rather mannered; column I: 0.012-0.013; column II 0.13 - 0.15.
Date:
First to second centuries A.D. (lettering, prosopography)
Findspot:
a: Walls, East (north part): found in the NE facing stretch of wall north of the East gate. b: City, Village: in ruins of a village house east of the teahouse; c a stray find.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
a, findspot; b and c Museum
History of discovery:
a recorded by Gaudin (81), and by the NYU expedition; b and c recorded by the NYU expedition, b in 1983 (83.178), c in 1990.
Bibliography:
a published by Reinach, from Gaudin's squeeze, 9, whence McCabe PHI Aphrodisias 20 ; whole text published by Joyce Reynolds and Charlotte Roueché, 'The funeral of Tatia Attalis of Aphrodisias', Ktéma 17 (1992, published 1996), 153-60, whence BullEp 1997.523, SEG 1995.1502. Comments by C. P. Jones, Proceedings of the American Philosophical Society 143 (1999), 597-600, whence SEG 50 2000.1097..
Text constituted from:
Transcription (Reynolds); Gaudin squeeze. This edition Reynolds (1996).
i
1 [εἰσησαγ]αμένης τῆς βουλῆς [ἔ]δοξε [τῇ βούλῃ καὶ τῷ δήμῳ ? vac. γνώμη]
3 ἀρχόντων καὶ Ζ̣ήνωνος τοῦ Ὑψικλέους το[ῦ Ζήνωνος τοῦ Ὑψικλέ]-
4ους τοῦ Μενάνδρου τοῦ Ζήνωνος γραμμα̣[τέως δήμου τὸ δεύ]-
5τερον καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Λ̣[·· c. 7 ·· τοῦ Δημη]-
6τρίου καὶ Διογένης τοῦ Διογένους τοῦ Μενά[νδρου] [·· c. 6 ·· τῶν]
7 ἐπὶ τῆς χώρας στρατηγῶν bar ἐπεὶ Τατία Ὑψικλέ[ους τοῦ Ἀδράσ]-
8του τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου το[ῦ Ζήνωνος] [Ἱέρα]-
9κος Ἀτταλὶς γενομένη ἱερεία Σεβαστῶν π̣[άτρος καὶ προγό]-
10νων ὑπάρχουσα τῶν πρώτων καὶ συνεκτικ[ότων τὴν ?πατρίδα]
11 καὶ ἐν γυμνασιαρχίαις καὶ στεφανηφορίαις [καὶ ?ἀγωνοθεσίαις]
12 καὶ ἀρχιερωσύναις καὶ ἔργων ἀναθέσεσιν κ[αὶ ·· c. 9 ·· ἐκ τῶν]
13 ἰδίων γεγονότων ζήσασα βίον σώφρονα κ[αὶ ?κοσμίον καὶ ἀναλο]-
14γοῦντα τῇ τοῦ γένους σεμνότητι προμοί[ρως νῦν μεθίσταται]
15 τοῦ βίου ἐπί τε τούτῳ δημόσιον ἡ πόλι[ς ·· c. 16 ··]
16 ἁρπάσασά τε τὸ πτῶμα ὁμοθυμαδὸν [·· c. 19 ··]
17 vac. vac. [·· ? ·· ? vac. ·· ? ··]
ii
19[·· c. 7 ·· ἐν τῇ π]όλει ἀπέθετο
20[·· c. 5 ··]Ε̣Ξ̣Ε̣Σ̣ [·· c. 24 ··]Ε̣Σ καὶ τῆς ἀξίας
21Ο̣ΤΗ̣[·· c. 18 ··] τὴν πατρίδα v.
22[·· c. 11 ··] stop ἡ̣ βουλὴ καὶ ὁ δῆ[μος ·· c. 8 ··]Σ̣ τε τὴν ἡρωίδα
23 καὶ Π̣Ρ̣ΟΗ̣ΚΑ̣ΤΟΦΛ[··]ΑΣ[·· c. 13 ·· ?ἀναλο]γοῦσας scroll v.
24 δεδόχθαι τῇ βούλῃ καὶ τ[ῷ δήμῳ ? bar τετειμῆ]σθαι μὲν καὶ με-
25τηλλακχυῖαν bar Τατίαν Ἀ[τταλὶν ταῖς καλλί]σταις καὶ με-
26γίσταις τειμαῖς stop ἐντεθά̣[φθαι δὲ ?αὐτὴν ἐν] τῇ πόλει ἐν τῷ
27 Ἀδράστου τοῦ πάππου [αὐτῆς ?μνημείῳ ?τοῦ π]ολλὰ καὶ μεγά<λ>α
28 καὶ ἐν πολλοῖς τὴν πόλιν [εὐεργετηκότος ἀγορ]ε̣ύεσθαι δὲ̣ αὐτὴ[ν]
29 καὶ στεφανοῦσθαι ἐν [ταῖς καθ' ἕκαστον ἐνια]υτὸν ἀγομέ-
30ναις ἀρχαιρεσίαις ἀμ̣[ὰ ·· c. 17 ·· κ]α̣ὶ τειμᾶσ̣[θαι ἀν-
31δριάντων καὶ ἀγαλμ[άτων καὶ εἰκόνων ἐπιχρ]ύσων ἐ[ν ἱεροῖς]
32 ἢ δημοσίοις τόποις̣ [ἀναθέσεσιν ·· c. 10 ·· ἐ]ν τῇ πόλ[ει vac. ]
33 vac. [ vac. ] vac.
i
1[·······]ΑΜΕΝΗΣΤΗΣΒΟΥΛΗΣ[·]ΔΟΞΕ[················ ········]
3ΑΡΧΟΝΤΩΝΚΑΙ·ΗΝΩΝΟΣΤΟΥΥΨΙΚΛΕΟΥΣΤΟ[·················]
4ΟΥΣΤΟΥΜΕΝΑΝΔΡΟΥΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΓΡΑΜΜ·[··············]
5ΤΕΡΟΝΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΟΥ·[··············]
6ΤΡΙΟΥΚΑΙΔΙΟΓΕΝΗΣΤΟΥΔΙΟΓΕΝΟΥΣΤΟΥΜΕΝΑ[·····][·········]
7ΕΠΙΤΗΣΧΩΡΑΣΣΤΡΑΤΗΓΩΝ bar ΕΠΕΙΤΑΤΙΑΥΨΙΚΛΕ[···········]
8ΤΟΥΤΟΥΝΕΙΚΟΤΕΙΜΟΥΤΟΥΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥΤΟ[········][····]
9ΚΟΣΑΤΤΑΛΙΣΓΕΝΟΜΕΝΗΙΕΡΕΙΑΣΕΒΑΣΤΩΝ·[·············]
10ΝΩΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑΤΩΝΠΡΩΤΩΝΚΑΙΣΥΝΕΚΤΙΚ[··············]
11ΚΑΙΕΝΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΙΣΚΑΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΙΑΙΣ[···············]
12ΚΑΙΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΑΙΣΚΑΙΕΡΓΩΝΑΝΑΘΕΣΕΣΙΝΚ[·· ··············]
13ΙΔΙΩΝΓΕΓΟΝΟΤΩΝΖΗΣΑΣΑΒΙΟΝΣΩΦΡΟΝΑΚ[·················]
14ΓΟΥΝΤΑΤΗΤΟΥΓΕΝΟΥΣΣΕΜΝΟΤΗΤΙΠΡΟΜΟΙ[················]
15ΤΟΥΒΙΟΥΕΠΙΤΕΤΟΥΤΩΔΗΜΟΣΙΟΝΗΠΟΛΙ[· ················]
16ΑΡΠΑΣΑΣΑΤΕΤΟΠΤΩΜΑΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ[···················]
17      [ - - - ··· - - - ]
ii
19[············]ΟΛΕΙΑΠΕΘΕΤΟ
20[·····]····[························]·ΣΚΑΙΤΗΣΑΞΙΑΣ
21·Τ·[··················]ΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑ 
22[···········] stop ·ΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗ[··· ········]·ΤΕΤΗΝΗΡΩΙΔΑ
23ΚΑΙ··Ο·Κ·ΤΟΦΛ[··]ΑΣ[··················]ΓΟΥΣΑΣ scroll  
24ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΒΟΥΛΗΚΑΙΤ[····· ·········]ΣΘΑΙΜΕΝΚΑΙΜΕ
25ΤΗΛΛΑΚΧΥΙΑΝ bar ΤΑΤΙΑΝΑ[···············]ΣΤΑΙΣΚΑΙΜΕ
26ΓΙΣΤΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣ stop ΕΝΤΕΘ·[·············]ΤΗΠΟΛΕΙΕΝΤΩ
27ΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΠΑΠΠΟΥ[················]ΟΛΛΑΚΑΙΜΕΓΑΑ
28ΚΑΙΕΝΠΟΛΛΟΙΣΤΗΝΠΟΛΙΝ[·················]·ΥΕΣΘΑΙΔ·ΑΥΤΗ[·]
29ΚΑΙΣΤΕΦΑΝΟΥΣΘΑΙΕΝ[···················]ΥΤΟΝΑΓΟΜΕ
30ΝΑΙΣΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙΣΑ·[· ··················]·ΙΤΕΙΜΑ·[··· ΑΝ
31ΔΡΙΑΝΤΩΝΚΑΙΑΓΑΛΜ[···················]ΥΣΩΝΕ[·······]
32ΗΔΗΜΟΣΙΟΙΣΤΟΠΟΙ·[·········· ···········]ΝΤΗΠΟΛ[·· ···]
33   [···]   
<div type="textpart_column" n="i" >
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
εἰσησαγ
</supplied>
αμένης
τῆς
βουλῆς
<supplied reason="lost" >
</supplied>
δοξε
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
βούλῃ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῷ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δήμῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γνώμη
</supplied>
<lb n="3" />
ἀρχόντων
καὶ
<unclear reason="damage" >
Ζ
</unclear>
ήνωνος
τοῦ
Ὑψικλέους
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ζήνωνος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ὑψικλέ
</supplied>
<lb n="4" type="worddiv" />
ους
τοῦ
Μενάνδρου
τοῦ
Ζήνωνος
γραμμ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
<supplied reason="lost" >
τέως
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δήμου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δεύ
</supplied>
<lb n="5" type="worddiv" />
τερον
καὶ
Ἀπολλωνίου
τοῦ
Δημητρίου
τοῦ
<unclear reason="damage" >
Λ
</unclear>
<gap reason="lost" extent="7" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Δημη
</supplied>
<lb n="6" type="worddiv" />
τρίου
καὶ
Διογένης
τοῦ
Διογένους
τοῦ
Μενά
<supplied reason="lost" >
νδρου
</supplied>
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τῶν
</supplied>
<lb n="7" />
ἐπὶ
τῆς
χώρας
στρατηγῶν
<g type="bar" />
ἐπεὶ
Τατία
Ὑψικλέ
<supplied reason="lost" >
ους
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἀδράσ
</supplied>
<lb n="8" type="worddiv" />
του
τοῦ
Νεικοτείμου
τοῦ
Ἀρτεμιδώρου
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ζήνωνος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ἱέρα
</supplied>
<lb n="9" type="worddiv" />
κος
Ἀτταλὶς
γενομένη
ἱερεία
Σεβαστῶν
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
<supplied reason="lost" >
άτρος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
προγό
</supplied>
<lb n="10" type="worddiv" />
νων
ὑπάρχουσα
τῶν
πρώτων
καὶ
συνεκτικ
<supplied reason="lost" >
ότων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
πατρίδα
</supplied>
<lb n="11" />
καὶ
ἐν
γυμνασιαρχίαις
καὶ
στεφανηφορίαις
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἀγωνοθεσίαις
</supplied>
<lb n="12" />
καὶ
ἀρχιερωσύναις
καὶ
ἔργων
ἀναθέσεσιν
κ
<supplied reason="lost" >
αὶ
</supplied>
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
ἐκ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῶν
</supplied>
<lb n="13" />
ἰδίων
γεγονότων
ζήσασα
βίον
σώφρονα
κ
<supplied reason="lost" >
αὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
κοσμίον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀναλο
</supplied>
<lb n="14" type="worddiv" />
γοῦντα
τῇ
τοῦ
γένους
σεμνότητι
προμοί
<supplied reason="lost" >
ρως
</supplied>
<supplied reason="lost" >
νῦν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μεθίσταται
</supplied>
<lb n="15" />
τοῦ
βίου
ἐπί
τε
τούτῳ
δημόσιον
πόλι
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<gap reason="lost" extent="16" unit="character" />
<lb n="16" />
ἁρπάσασά
τε
τὸ
πτῶμα
ὁμοθυμαδὸν
<gap reason="lost" extent="19" unit="character" />
<lb n="17" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
</ab>
</div>
<div type="textpart_column" n="ii" >
<ab>
<lb n="19" />
<gap reason="lost" extent="7" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῇ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
όλει
ἀπέθετο
<lb n="20" />
<gap reason="lost" extent="5" unit="character" extentmax="6" dim="left" />
<unclear reason="damage" >
ΕΞΕΣ
</unclear>
<gap reason="lost" extent="24" unit="character" />
<unclear reason="damage" >
Ε
</unclear>
Σ
καὶ
τῆς
ἀξίας
<lb n="21" />
<unclear reason="damage" >
Ο
</unclear>
Τ
<unclear reason="damage" >
Η
</unclear>
<gap reason="lost" extent="18" unit="character" />
τὴν
πατρίδα
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="22" />
<gap reason="lost" extent="11" unit="character" />
<g type="stop" />
<unclear reason="damage" >
</unclear>
βουλὴ
καὶ
δῆ
<supplied reason="lost" >
μος
</supplied>
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
<unclear reason="damage" >
Σ
</unclear>
τε
τὴν
ἡρωίδα
<lb n="23" />
καὶ
<unclear reason="damage" >
ΠΡ
</unclear>
Ο
<unclear reason="damage" >
Η
</unclear>
Κ
<unclear reason="damage" >
Α
</unclear>
ΤΟΦΛ
<gap reason="lost" extent="2" unit="character" />
ΑΣ
<gap reason="lost" extent="13" unit="character" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἀναλο
</supplied>
γοῦσας
<g type="scroll" />
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="24" />
δεδόχθαι
τῇ
βούλῃ
καὶ
τ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δήμῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
<g type="bar" />
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τετειμῆ
</supplied>
σθαι
μὲν
καὶ
με
<lb n="25" type="worddiv" />
τηλλακχυῖαν
<g type="bar" />
Τατίαν
<supplied reason="lost" >
τταλὶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καλλί
</supplied>
σταις
καὶ
με
<lb n="26" type="worddiv" />
γίσταις
τειμαῖς
<g type="stop" />
ἐντεθ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
φθαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
αὐτὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
τῇ
πόλει
ἐν
τῷ
<lb n="27" />
Ἀδράστου
τοῦ
πάππου
<supplied reason="lost" >
αὐτῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
μνημείῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
ολλὰ
καὶ
μεγά
<supplied reason="omitted" >
λ
</supplied>
α
<lb n="28" />
καὶ
ἐν
πολλοῖς
τὴν
πόλιν
<supplied reason="lost" >
εὐεργετηκότος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀγορ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
ύεσθαι
δ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
αὐτὴ
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<lb n="29" />
καὶ
στεφανοῦσθαι
ἐν
<supplied reason="lost" >
ταῖς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καθ'
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἕκαστον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐνια
</supplied>
υτὸν
ἀγομέ
<lb n="30" type="worddiv" />
ναις
ἀρχαιρεσίαις
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<gap reason="lost" extent="17" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
κ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
τειμᾶ
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
θαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀν
<lb n="31" type="worddiv" />
δριάντων
</supplied>
καὶ
ἀγαλμ
<supplied reason="lost" >
άτων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰκόνων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπιχρ
</supplied>
ύσων
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἱεροῖς
</supplied>
<lb n="32" />
δημοσίοις
τόποι
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ἀναθέσεσιν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="10" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ν
τῇ
πόλ
<supplied reason="lost" >
ει
</supplied>
<supplied reason="lost" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<lb n="33" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<supplied reason="lost" >
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</supplied>
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>
</div>
Translation:
No translation yet (2007).

Commentary:

See publications and discussions, below; see also R. van Bremen, The limits of participation (Amsterdam, 1996), 156-7.

Photographs:

a, face (1975)
 a, face (1975)
b, face (1983)
 b, face  (1983)
b, face (1985)
 b, face (1985)
c, face (1990)
 c, face (1990)
c, face (1990)
 c, face (1990)

Representations:

a: Gaudin squeeze
 a: Gaudin squeeze

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)