Description:
A white marble block (H. H. 0.87, W W. 0.74) without moulding
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.015; no ligatures
Date:
First to second centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, East (north part): Re-used in the east facing stretch of city wall just N. of the Water Channel excavation, N of 12.207 (=MAMA 408b); this was 6 m. high when Gaudin recorded it, but is now about 1 m. above ground
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Seen and partially copied by Waddington; by Kubitschek ( K III, 50, Abklatsch 36). Copied and a squeeze taken by Gaudin (159); recorded by the NYU expedition.
Bibliography:
Published by Waddington, LBW 1594; by Reinach from Gaudin, 14, whence McCabe PHI Aphrodisias 29 .
Text constituted from:
Gaudin; notebooks; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
1[·· c. 8 ··] στεφ[αν]ηφορία ΜΕΝ ̣[·· c. 9 ··]
2[·· c. 8 ··] ἀεὶ εὐσεβῆ διάθεσιν τετέλεκεν καὶ ταῦτα
3[διὰ φιλο]δοσίας λαμπρῶς καὶ φιλοτείμως μάλιστα δ[ὲ]
4[τὴν γ]υμνασιαρχίαν πρὸς τὸν γενόμενον καιρὸν ἀψε̣[γ]-
5[?έως] ἀρχιερατεύων τε ἐν τῇ στεφανηφορίᾳ τῶν Σεβαστ[ῶν]
6[πᾶ]σαν εὐσεβῆ θρησσκείαν εἰσενήνεκται καὶ τέθυκεν το[ῖς]
7[πα]τρίοις θεοῖς εὐχόμενος καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῆς ὑγείας καὶ
8[σω]τηρίας καὶ τῆς αἰωνίου διαμονῆς τῆς ἡγεμονίας αὐτῶν
9[τε]τέλεκεν δὲ καὶ τὰς θεωρίας φιλοδόξως καθήκει δὲ τὰς
10[τῶ]ν τοιούτων ἀνδρῶν γνώμας τειμῆς καὶ μαρτυρίας τῆς̣
11[πρ]επούσης ἀξιοῦσθαι stop διὸ δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ τῷ δή-
12[μῳ] ἐν ἀρχαιρεσίαις πάλιν τετειμῆσθαι τὸν ἄνδρα ταῖς κ[αλ]-
13[λί]σ̣ταις καὶ μεγίσσταις καὶ πρεπούσαις τειμαῖς Ἀττίναν Ἀτ-
14[τινο]ῦ τοῦ [Θ]εοδώρου Μελίτωνα τὸν στεφανηφόρον καὶ ἀρ-
15[χιερ]έ̣α τῶν Σεβασστῶν σε[μνὸ]ν καὶ ἀρετῇ καὶ καλοκαγαθίᾳ
16[διαφ]έροντα καὶ εὔνουν τῷ δήμῳ καὶ πᾶσαν ἐν παντὶ και-
17[ρῷ ἐ]νδεδειγμένον πρὸς τὴν πατρίδα εὔνοιαν δεδόσθαι
18[δὲ] αὐτῷ ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τὴν εἰς τὸ μέλλον
19[ἀλ]ειτουργησίαν ὡς ἀνεῖσθαι αὐτὸν πάσης ἀκουσίου ὑπη-
20[ρεσία]ς ἅμα τεθῆναί τε αὐτοῦ καὶ εἰκόνας ἐνόπλους ἐπι-
21[χρύσου]ς καὶ ἀγάλματα καὶ ἀνδριάντας ἐν ἱεροῖς ἢ δημοσί-
22[οις τό]ποις ὡς ἂν αὐτὸς προαιρῆται ἐφ' ὧν καὶ τὰς ἀναλο -
23[γουμέν]ας τῇ τε εὐγενείᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ περὶ τὸν βίον scroll
24[σεμ]νότητι καὶ σωφροσύνῃ ἐπιγραφὰς γενέσθαι star scroll
1[········]ΣΤΕΦ[··]ΗΦΟΡΙΑΜΕΝ[·········]
2[········]ΑΕΙΕΥΣΕΒΗΔΙΑΘΕΣΙΝΤΕΤΕΛΕΚΕΝΚΑΙΤΑΥΤΑ
3[·······]ΔΟΣΙΑΣΛΑΜΠΡΩΣΚΑΙΦΙΛΟΤΕΙΜΩΣΜΑΛΙΣΤΑΔ[·]
4[····]ΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΝΠΡΟΣΤΟΝΓΕΝΟΜΕΝΟΝΚΑΙΡΟΝΑΨ·[·]
5[···]ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΩΝΤΕΕΝΤΗΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΙΑΤΩΝΣΕΒΑΣΤ[··]
6[··]ΣΑΝΕΥΣΕΒΗΘΡΗΣΣΚΕΙΑΝΕΙΣΕΝΗΝΕΚΤΑΙΚΑΙΤΕΘΥΚΕΝΤΟ[··]
7[··]ΤΡΙΟΙΣΘΕΟΙΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣΚΑΙΑΥΤΟΣΥΠΕΡΤΗΣΥΓΕΙΑΣΚΑΙ
8[··]ΤΗΡΙΑΣΚΑΙΤΗΣΑΙΩΝΙΟΥΔΙΑΜΟΝΗΣΤΗΣΗΓΕΜΟΝΙΑΣΑΥΤΩΝ
9[··]ΤΕΛΕΚΕΝΔΕΚΑΙΤΑΣΘΕΩΡΙΑΣΦΙΛΟΔΟΞΩΣΚΑΘΗΚΕΙΔΕΤΑΣ
10[··]ΝΤΟΙΟΥΤΩΝΑΝΔΡΩΝΓΝΩΜΑΣΤΕΙΜΗΣΚΑΙΜΑΡΤΥΡΙΑΣΤΗ·
11[··]ΕΠΟΥΣΗΣΑΞΙΟΥΣΘΑΙ stop ΔΙΟΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΒΟΥΛΗΚΑΙΤΩΔΗ
12[··]ΕΝΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙΣΠΑΛΙΝΤΕΤΕΙΜΗΣΘΑΙΤΟΝΑΝΔΡΑΤΑΙΣΚ[··]
13[··]·ΤΑΙΣΚΑΙΜΕΓΙΣΣΤΑΙΣΚΑΙΠΡΕΠΟΥΣΑΙΣΤΕΙΜΑΙΣΑΤΤΙΝΑΝΑΤ
14[····]ΥΤΟΥ[·]ΕΟΔΩΡΟΥΜΕΛΙΤΩΝΑΤΟΝΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΝΚΑΙΑΡ
15[····]·ΑΤΩΝΣΕΒΑΣΣΤΩΝΣΕ[···]ΝΚΑΙΑΡΕΤΗΚΑΙΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ
16[····]ΕΡΟΝΤΑΚΑΙΕΥΝΟΥΝΤΩΔΗΜΩΚΑΙΠΑΣΑΝΕΝΠΑΝΤΙΚΑΙ
17[···]ΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΝΠΡΟΣΤΗΝΠΑΤΡΙΔΑΕΥΝΟΙΑΝΔΕΔΟΣΘΑΙ
18[··]ΑΥΤΩΥΠΟΤΗΣΒΟΥΛΗΣΚΑΙΤΟΥΔΗΜΟΥΤΗΝΕΙΣΤΟΜΕΛΛΟΝ
19[··]ΕΙΤΟΥΡΓΗΣΙΑΝΩΣΑΝΕΙΣΘΑΙΑΥΤΟΝΠΑΣΗΣΑΚΟΥΣΙΟΥΥΠΗ
20[·····]ΣΑΜΑΤΕΘΗΝΑΙΤΕΑΥΤΟΥΚΑΙΕΙΚΟΝΑΣΕΝΟΠΛΟΥΣΕΠΙ
21[······]ΣΚΑΙΑΓΑΛΜΑΤΑΚΑΙΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣΕΝΙΕΡΟΙΣΗΔΗΜΟΣΙ
22[·····]ΠΟΙΣΩΣΑΝΑΥΤΟΣΠΡΟΑΙΡΗΤΑΙΕΦ'ΩΝΚΑΙΤΑΣΑΝΑΛΟ
23[······]ΑΣΤΗΤΕΕΥΓΕΝΕΙΑΑΥΤΟΥΚΑΙΤΗΠΕΡΙΤΟΝΒΙΟΝ scroll
24[···]ΝΟΤΗΤΙΚΑΙΣΩΦΡΟΣΥΝΗΕΠΙΓΡΑΦΑΣΓΕΝΕΣΘΑΙ star scroll
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
στεφ
<supplied reason="lost" >
αν
</supplied>
ηφορία
<orig n="unresolved" >
ΜΕΝ
</orig>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<gap reason="lost" extent="9" unit="character" />
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
ἀεὶ
εὐσεβῆ
διάθεσιν
τετέλεκεν
καὶ
ταῦτα
<lb n="3" />
<supplied reason="lost" >
διὰ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
φιλο
</supplied>
δοσίας
λαμπρῶς
καὶ
φιλοτείμως
μάλιστα
δ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="4" />
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
γ
</supplied>
υμνασιαρχίαν
πρὸς
τὸν
γενόμενον
καιρὸν
ἀψ
<unclear reason="damage" >
ε
</unclear>
<supplied reason="lost" >
γ
</supplied>
<lb n="5" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" cert="low" >
έως
</supplied>
ἀρχιερατεύων
τε
ἐν
τῇ
στεφανηφορίᾳ
τῶν
Σεβαστ
<supplied reason="lost" >
ῶν
</supplied>
<lb n="6" />
<supplied reason="lost" >
πᾶ
</supplied>
σαν
εὐσεβῆ
θρησσκείαν
εἰσενήνεκται
καὶ
τέθυκεν
το
<supplied reason="lost" >
ῖς
</supplied>
<lb n="7" />
<supplied reason="lost" >
πα
</supplied>
τρίοις
θεοῖς
εὐχόμενος
καὶ
αὐτὸς
ὑπὲρ
τῆς
ὑγείας
καὶ
<lb n="8" />
<supplied reason="lost" >
σω
</supplied>
τηρίας
καὶ
τῆς
αἰωνίου
διαμονῆς
τῆς
ἡγεμονίας
αὐτῶν
<lb n="9" />
<supplied reason="lost" >
τε
</supplied>
τέλεκεν
δὲ
καὶ
τὰς
θεωρίας
φιλοδόξως
καθήκει
δὲ
τὰς
<lb n="10" />
<supplied reason="lost" >
τῶ
</supplied>
ν
τοιούτων
ἀνδρῶν
γνώμας
τειμῆς
καὶ
μαρτυρίας
τῆ
<unclear reason="damage" >
ς
</unclear>
<lb n="11" />
<supplied reason="lost" >
πρ
</supplied>
επούσης
ἀξιοῦσθαι
<g type="stop" />
διὸ
δεδόχθαι
τῇ
βουλῇ
καὶ
τῷ
δή
<lb n="12" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
μῳ
</supplied>
ἐν
ἀρχαιρεσίαις
πάλιν
τετειμῆσθαι
τὸν
ἄνδρα
ταῖς
κ
<supplied reason="lost" >
αλ
</supplied>
<lb n="13" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
λί
</supplied>
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
ταις
καὶ
μεγίσσταις
καὶ
πρεπούσαις
τειμαῖς
Ἀττίναν
Ἀτ
<lb n="14" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
τινο
</supplied>
τοῦ
<supplied reason="lost" >
Θ
</supplied>
εοδώρου
Μελίτωνα
τὸν
στεφανηφόρον
καὶ
ἀρ
<lb n="15" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
χιερ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
</unclear>
α
τῶν
Σεβασστῶν
σε
<supplied reason="lost" >
μνὸ
</supplied>
ν
καὶ
ἀρετῇ
καὶ
καλοκαγαθίᾳ
<lb n="16" />
<supplied reason="lost" >
διαφ
</supplied>
έροντα
καὶ
εὔνουν
τῷ
δήμῳ
καὶ
πᾶσαν
ἐν
παντὶ
και
<lb n="17" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρῷ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
νδεδειγμένον
πρὸς
τὴν
πατρίδα
εὔνοιαν
δεδόσθαι
<lb n="18" />
<supplied reason="lost" >
δὲ
</supplied>
αὐτῷ
ὑπὸ
τῆς
βουλῆς
καὶ
τοῦ
δήμου
τὴν
εἰς
τὸ
μέλλον
<lb n="19" />
<supplied reason="lost" >
ἀλ
</supplied>
ειτουργησίαν
ὡς
ἀνεῖσθαι
αὐτὸν
πάσης
ἀκουσίου
ὑπη
<lb n="20" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρεσία
</supplied>
ς
ἅμα
τεθῆναί
τε
αὐτοῦ
καὶ
εἰκόνας
ἐνόπλους
ἐπι
<lb n="21" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
χρύσου
</supplied>
ς
καὶ
ἀγάλματα
καὶ
ἀνδριάντας
ἐν
ἱεροῖς
δημοσί
<lb n="22" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
οις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τό
</supplied>
ποις
ὡς
ἂν
αὐτὸς
προαιρῆται
ἐφ'
ὧν
καὶ
τὰς
ἀναλο
<lb n="23" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
γουμέν
</supplied>
ας
τῇ
τε
εὐγενείᾳ
αὐτοῦ
καὶ
τῇ
περὶ
τὸν
βίον
<g type="scroll" />
<lb n="24" />
<supplied reason="lost" >
σεμ
</supplied>
νότητι
καὶ
σωφροσύνῃ
ἐπιγραφὰς
γενέσθαι
<g type="star" />
<g type="scroll" />
</ab>
Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Face (1968)
 Face (1968)
Detail (1968)
 Detail (1968)
Face (1973)
 Face (1973)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)