Description:
White marble block (W. 1.51 x H. 0.74 x depth not measurable).
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.025-0.03
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, South-east: stretch south east of the east gate, between 12.520, 12.514, 12.515 (MAMA 502 and 434, 447).
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1973)
History of discovery:
Recorded by Gaudin (77); by the MAMA expedition; by the NYU expedition
Bibliography:
Reinach, REG 19, 1906, 272-274, no. 168; by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 556a, whence McCabe PHI Aphrodisias 542
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds); publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [ἡ σορὸς καὶ ὁ βω]μὸς καὶ αἱ ἐν αὐτῷ εἰσῶσταί
2[εἰσιν Μεν·· c. 6 ·· καὶ] [Ζ]ήνωνος τῶν Ζήνωνος τοῦ
3 [·· c. 8 ·· τοῦ Ζ]ήνωνος τοῦ Καλλίου εἰς ἣν σο-
4[ρὸν μηδενὶ ἐξέ]σται ἐνταφῆναι ἑτέρῳ χωρὶς Με-
5[ν·· c. 6 ·· καὶ] [Ζήν]ωνος τῶν προγεγραμμένων καὶ
6[·· c. 10 ··] [Ἀ]δράστου τῆς Ζήνωνος γυναικὸς
7[καὶ τῶν τέκνων] ὧν ἂν αὐτοὶ βουληθῶσιν, εἰς δὲ
8[τὰς εἰσώστας ταφ]ήσονται οὓς ἂν αὐτοὶ βουληθῶ-
9[σιν ἐνταφῆν]αι, ἕτερος δὲ οὐδεὶς ἕξει ἐξου-
10[σίαν θάψαι τινὰ] οὔτε εἰς τὴν σορὸν οὔτε εἰς τὰς
11[εἰσώστας χωρὶς] ὧν ἂν αὐτοὶ βουληθῶσιν ἐπεὶ
12[ἐάν τις ἐνθάψῃ] τινὰ ἀποτείσει τῷ κυριακῷ φίσκῳ
13[ (δηνάρια) ] [·] ´ [ταύτης τῆς ἐ]πιγραφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον καὶ
14[εἰς τὸ χρεοφυλάκ]ιον ἐπὶ στεφανηφόρου τὸ θ´ Ἀτ-
15[ταλίδος τῆς] [Μεν]εκράτους Ἀπφίου ἡρωΐδος, μηνὸς
15a[·· c. 13 ··] vac. Κλα̣υ̣δ̣ιήου leaf
1[·][·····][···][·][··]ΜΟΣΚΑΙΑΙΕΝΑΥΤΩΕΙΣΩΣΤΑΙ
2[·····][············][·]ΗΝΩΝΟΣΤΩΝΖΗΝΩΝΟΣΤΟΥ
3[············]ΗΝΩΝΟΣΤΟΥΚΑΛΛΙΟΥΕΙΣΗΝΣΟ
4[···][······][···]ΣΤΑΙΕΝΤΑΦΗΝΑΙΕΤΕΡΩΧΩΡΙΣΜΕ
5[·][······][···][···]ΩΝΟΣΤΩΝΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝΚΑΙ
6[··········][·]ΔΡΑΣΤΟΥΤΗΣΖΗΝΩΝΟΣΓΥΝΑΙΚΟΣ
7[···][···][······]ΩΝΑΝΑΥΤΟΙΒΟΥΛΗΘΩΣΙΝΕΙΣΔΕ
8[···][········][···]ΗΣΟΝΤΑΙΟΥΣΑΝΑΥΤΟΙΒΟΥΛΗΘΩ
9[··········]ΑΙΕΤΕΡΟΣΔΕΟΥΔΕΙΣΕΞΕΙΕΞΟΥ
10[····][·····][····]ΟΥΤΕΕΙΣΤΗΝΣΟΡΟΝΟΥΤΕΕΙΣΤΑΣ
11[········][·····]ΩΝΑΝΑΥΤΟΙΒΟΥΛΗΘΩΣΙΝΕΠΕΙ
12[···][···][······]ΤΙΝΑΑΠΟΤΕΙΣΕΙΤΩΚΥΡΙΑΚΩΦΙΣΚΩ
13[·······][·][······ ····]ΠΙΓΡΑΦΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΚΑΙ
14[···][··][·········]ΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΟΘΑΤ
15[·······][···][···]ΕΚΡΑΤΟΥΣΑΠΦΙΟΥΗΡΩΙΔΟΣΜΗΝΟΣ
15a[·············]   ΚΛ···ΙΗΟΥ leaf
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
σορὸς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
βω
</supplied>
μὸς
καὶ
αἱ
ἐν
αὐτῷ
εἰσῶσταί
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" >
εἰσιν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Μεν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ζ
</supplied>
ήνωνος
τῶν
Ζήνωνος
τοῦ
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="8" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ζ
</supplied>
ήνωνος
τοῦ
Καλλίου
εἰς
ἣν
σο
<lb n="4" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ρὸν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μηδενὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐξέ
</supplied>
σται
ἐνταφῆναι
ἑτέρῳ
χωρὶς
Με
<lb n="5" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
<gap reason="lost" extent="6" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Ζήν
</supplied>
ωνος
τῶν
προγεγραμμένων
καὶ
<lb n="6" />
<gap reason="lost" extent="10" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
</supplied>
δράστου
τῆς
Ζήνωνος
γυναικὸς
<lb n="7" />
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῶν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τέκνων
</supplied>
ὧν
ἂν
αὐτοὶ
βουληθῶσιν
,
εἰς
δὲ
<lb n="8" />
<supplied reason="lost" >
τὰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰσώστας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ταφ
</supplied>
ήσονται
οὓς
ἂν
αὐτοὶ
βουληθῶ
<lb n="9" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
σιν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐνταφῆν
</supplied>
αι
,
ἕτερος
δὲ
οὐδεὶς
ἕξει
ἐξου
<lb n="10" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
σίαν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
θάψαι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τινὰ
</supplied>
οὔτε
εἰς
τὴν
σορὸν
οὔτε
εἰς
τὰς
<lb n="11" />
<supplied reason="lost" >
εἰσώστας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χωρὶς
</supplied>
ὧν
ἂν
αὐτοὶ
βουληθῶσιν
ἐπεὶ
<lb n="12" />
<supplied reason="lost" >
ἐάν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐνθάψῃ
</supplied>
τινὰ
ἀποτείσει
τῷ
κυριακῷ
φίσκῳ
<lb n="13" />
<supplied reason="lost" >
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
</supplied>
<num >
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
</num>
<supplied reason="lost" >
ταύτης
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
πιγραφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
καὶ
<lb n="14" />
<supplied reason="lost" >
εἰς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χρεοφυλάκ
</supplied>
ιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
τὸ
<num value="9" >
θ
</num>
Ἀτ
<lb n="15" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ταλίδος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τῆς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Μεν
</supplied>
εκράτους
Ἀπφίου
ἡρωΐδος
,
μηνὸς
<lb n="15a" />
<gap reason="lost" extent="13" unit="character" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
Κλ
<unclear reason="damage" >
αυδ
</unclear>
ιήου
<g type="leaf" />
</ab>

Translation:

No translation yet (2007)

Commentary:

No commentary yet (2007)

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)
Face (1973)
 Face (1973)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)