Description:
Archive wall, column four, second and third courses, immediately below 517
Text:
Inscribed area W. 2.075 x H. 0.22. The marked change of letter size in l. 10 is accompanied by outspacing of the line, much closer horizontal spacing and very free use of ligatures; it looks as if the cutter was squeezing in a section for which space (or adequate space) had not originally been allowed.
Letters:
second to third centuries; ll. 1-9, 0.02; ll. 10 f., 0.015. Ligatures: ΗΝ ll. 3, 14, 15, ΝΗ ll.8, 10, 14, ΜΗ ll.9 (four times), 10 (twice), ΝΤΕ ll.9, 10 (twice), 11, ΝΤ ll.10, 12, 13, ΗΤ ll.10, 13, 14, ΝΚ ll.1, 12, 13, 14, ΝΕ ll.13, 14, ΗΚ ll.1, ΜΗΝ l.12, ΤΗΝ ll.12, ΗΜ l.13, ΤΕ ll.14, ΝΗΜ l.14, ΤΗ l.14. Apices in ll. 1, 2, 3; diairetic dots in l.9; dots as stops in ll. 1, 3, 5, 6, 11. Star at the end; bar above the figure in l.7.
Date:
Inscription: second to third centuries (lettering, context). Document: 39/38 B.C. (content, prosopography)
Findspot:
Theatre: north parodos wall
Original Location:
Theatre: north parodos wall
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Recorded by the NYU expedition in 1967.
Bibliography:
Published by Reynolds, A&R 9 whence SEG 32, 1982.1097; BE 1983.370; AnnEpig 1984, 863, McCabe PHI Aphrodisias 3 (lines 1-6), 35 (lines 7-9), 4 (lines 10-15).
Text constituted from:
transcription (Reynolds) This edition Reynolds (1982).
1 εἶδος ἐκ τῶν δεδομένων φιλανθρώπων ὑπό τε Αὐτοκρατόρων stop καὶ συνκλήτου καὶ δήμου Ῥωμαίων
2 μήτε μὴν ἄρχοντά τινα ἢ ἀντάρχοντα δήμου Ῥωμαίων ἕτερόν τέ τινα εἰς τὴν πόλιν ἢ καὶ τὴν χώ-
3ραν ἢ καὶ τοὺς ὅρους τοὺς Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων στρατιώτην καὶ ἀντιστρατιώτην ἱππέα
4 ἕτερόν τινα εἰς παραχειμασίαν πρὸς αὐτοὺς δίδοσθαι μηδὲ καταθέσθαι κελεύειν μήτε χρήματα
5 μήτε στρατιώτας stop μήτε πλοῖα stop μήτε σεῖτον stop μήτε ὅπλα stop μήτε σχεδίας stop μήτε μὴν ἕτερόν τι πρᾶγμα
6 vac. τῷ δήμῷ τῷ Πλαρασέων καὶ [[Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έ̣ω̣ν̣]] ἐπιτάσσεσθαι vac.
7 εἶδος ὁρκίου γενομένου Ῥωμαίων καὶ Πλαρασέων [[Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έ̣ω̣ν]] παρόντων συνκλητικῶν τμʹ
8 ἔπαρχον φρουράν τε εἴσω πόλεως Πλαρασέων καὶ [[Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έων]] εἴς τε τὴν ἑαυτῶν χώραν ἥτις
9 αὐτῶν χώρα ἰδιόκτητος αὐτῶν ὑπάρχῃ ἄκοντες μὴ ἐπιδεχέσθωσαν προσόδους φόρους μὴ διδότωσαν
10 ὅπως τε ἐν τοῖς ἀγῶσιν καὶ ταῖς μονομαχίαις ἔτι τε κυνηγίοις καὶ ἐὰν ἄθληται ἀγωνίζωνται ἐν πόλει Ῥώμῃ πλησίον τε πόλεως Ῥώμης
11 μειλίου ἑνὸς ἐν τῷ τῶν συνκλητικῶν τόπῳ πρεσβευταῖς Πλαρασέων καὶ [[Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έ̣ων]] καθῆσθαι θεωρεῖν τε ἔξῃ καὶ οἵτινες δὲ
12 ἄμ ποτε πρεσβευταὶ Πλαρασέων καὶ [[Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ε̣ι̣σ̣ι̣έ̣ω̣ν̣]] εἰς Ῥώμην πρὸς τὴν σύνκλητον παραγένωνται τοῖς ἄρχουσιν ἀντάρχουσιν
13 δήμου Ῥωμαίων τοῖς ἐξουσία̣ν ἔχουσιν σύνκλητον συναγαγεῖν ἐνφανίσωσιν ὅπως σύνκλητος αὐτοῖς δοθῇ v. ἀρέσκει ἐκ τοῦ στί-
14χου σύνκλητον αὐτοῖς δοθῆναι ἐξουσίαν τε αὐτοῖς γενέσθαι εἰς τὸ ἐκείνῃ τῇ τάξει διαλεγῆναι ἐμφανίσαι τε ἐν ἡμέραις δέκα ταῖς
15 ἔνγιστα αἷς ἂν προσέλθωσιν ἐμφανίσωσιν ἀπόκριμα πρεσβευταῖς Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων δοθῆναι star vac.
1ΕΙΔΟΣΕΚΤΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΝΥΠΟΤΕΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ stop ΚΑΙΣΥΝΚΛΗΤΟΥΚΑΙΔΗΜΟΥΡΩΜΑΙΩΝ
2ΜΗΤΕΜΗΝΑΡΧΟΝΤΑΤΙΝΑΗΑΝΤΑΡΧΟΝΤΑΔΗΜΟΥΡΩΜΑΙΩΝΕΤΕΡΟΝΤΕΤΙΝΑΕΙΣΤΗΝΠΟΛΙΝΗΚΑΙΤΗΝΧΩ
3ΡΑΝΗΚΑΙΤΟΥΣΟΡΟΥΣΤΟΥΣΠΛΑΡΑΣΕΩΝΚΑΙΑΦΡΟΔΕΙΣΙΕΩΝΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝΚΑΙΑΝΤΙΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝΙΠΠΕΑ
4ΕΤΕΡΟΝΤΙΝΑΕΙΣΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΙΑΝΠΡΟΣΑΥΤΟΥΣΔΙΔΟΣΘΑΙΜΗΔΕΚΑΤΑΘΕΣΘΑΙΚΕΛΕΥΕΙΝΜΗΤΕΧΡΗΜΑΤΑ
5ΜΗΤΕΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ stop ΜΗΤΕΠΛΟΙΑ stop ΜΗΤΕΣΕΙΤΟΝ stop ΜΗΤΕΟΠΛΑ stop ΜΗΤΕΣΧΕΔΙΑΣ stop ΜΗΤΕΜΗΝΕΤΕΡΟΝΤΙΠΡΑΓΜΑ
6   ΤΩΔΗΜΩΤΩΠΛΑΡΑΣΕΩΝΚΑΙ[[············]]ΕΠΙΤΑΣΣΕΣΘΑΙ   
7ΕΙΔΟΣΟΡΚΙΟΥΓΕΝΟΜΕΝΟΥΡΩΜΑΙΩΝΚΑΙΠΛΑΡΑΣΕΩΝ[[···········Ν]]ΠΑΡΟΝΤΩΝΣΥΝΚΛΗΤΙΚΩΝΤΜʹ
8ΕΠΑΡΧΟΝΦΡΟΥΡΑΝΤΕΕΙΣΩΠΟΛΕΩΣΠΛΑΡΑΣΕΩΝΚΑΙ[[·········ΕΩΝ]]ΕΙΣΤΕΤΗΝΕΑΥΤΩΝΧΩΡΑΝΗΤΙΣ
9ΑΥΤΩΝΧΩΡΑΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣΑΥΤΩΝΥΠΑΡΧΗΑΚΟΝΤΕΣΜΗΕΠΙΔΕΧΕΣΘΩΣΑΝΠΡΟΣΟΔΟΥΣΦΟΡΟΥΣΜΗΔΙΔΟΤΩΣΑΝ
10ΟΠΩΣΤΕΕΝΤΟΙΣΑΓΩΣΙΝΚΑΙΤΑΙΣΜΟΝΟΜΑΧΙΑΙΣΕΤΙΤΕΚΥΝΗΓΙΟΙΣΚΑΙΕΑΝΑΘΛΗΤΑΙΑΓΩΝΙΖΩΝΤΑΙΕΝΠΟΛΕΙΡΩΜΗΠΛΗΣΙΟΝΤΕΠΟΛΕΩΣΡΩΜΗΣ
11ΜΕΙΛΙΟΥΕΝΟΣΕΝΤΩΤΩΝΣΥΝΚΛΗΤΙΚΩΝΤΟΠΩΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙΣΠΛΑΡΑΣΕΩΝΚΑΙ[[··········ΩΝ]]ΚΑΘΗΣΘΑΙΘΕΩΡΕΙΝΤΕΕΞΗΚΑΙΟΙΤΙΝΕΣΔΕ
12ΑΜΠΟΤΕΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙΠΛΑΡΑΣΕΩΝΚΑΙ[[············]]ΕΙΣΡΩΜΗΝΠΡΟΣΤΗΝΣΥΝΚΛΗΤΟΝΠΑΡΑΓΕΝΩΝΤΑΙΤΟΙΣΑΡΧΟΥΣΙΝΑΝΤΑΡΧΟΥΣΙΝ
13ΔΗΜΟΥΡΩΜΑΙΩΝΤΟΙΣΕΞΟΥΣΙ·ΝΕΧΟΥΣΙΝΣΥΝΚΛΗΤΟΝΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝΕΝΦΑΝΙΣΩΣΙΝΟΠΩΣΣΥΝΚΛΗΤΟΣΑΥΤΟΙΣΔΟΘΗ ΑΡΕΣΚΕΙΕΚΤΟΥΣΤΙ
14ΧΟΥΣΥΝΚΛΗΤΟΝΑΥΤΟΙΣΔΟΘΗΝΑΙΕΞΟΥΣΙΑΝΤΕΑΥΤΟΙΣΓΕΝΕΣΘΑΙΕΙΣΤΟΕΚΕΙΝΗΤΗΤΑΞΕΙΔΙΑΛΕΓΗΝΑΙΕΜΦΑΝΙΣΑΙΤΕΕΝΗΜΕΡΑΙΣΔΕΚΑΤΑΙΣ
15ΕΝΓΙΣΤΑΑΙΣΑΝΠΡΟΣΕΛΘΩΣΙΝΕΜΦΑΝΙΣΩΣΙΝΑΠΟΚΡΙΜΑΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙΣΠΛΑΡΑΣΕΩΝΚΑΙΑΦΡΟΔΕΙΣΙΕΩΝΔΟΘΗΝΑΙ star    
<ab>
<lb n="1" />
εἶδος
ἐκ
τῶν
δεδομένων
φιλανθρώπων
ὑπό
τε
Αὐτοκρατόρων
<g type="stop" />
καὶ
συνκλήτου
καὶ
δήμου
Ῥωμαίων
<lb n="2" />
μήτε
μὴν
ἄρχοντά
τινα
ἀντάρχοντα
δήμου
Ῥωμαίων
ἕτερόν
τέ
τινα
εἰς
τὴν
πόλιν
καὶ
τὴν
χώ
<lb n="3" type="worddiv" />
ραν
καὶ
τοὺς
ὅρους
τοὺς
Πλαρασέων
καὶ
Ἀφροδεισιέων
στρατιώτην
καὶ
ἀντιστρατιώτην
ἱππέα
<lb n="4" />
ἕτερόν
τινα
εἰς
παραχειμασίαν
πρὸς
αὐτοὺς
δίδοσθαι
μηδὲ
καταθέσθαι
κελεύειν
μήτε
χρήματα
<lb n="5" />
μήτε
στρατιώτας
<g type="stop" />
μήτε
πλοῖα
<g type="stop" />
μήτε
σεῖτον
<g type="stop" />
μήτε
ὅπλα
<g type="stop" />
μήτε
σχεδίας
<g type="stop" />
μήτε
μὴν
ἕτερόν
τι
πρᾶγμα
<lb n="6" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
τῷ
δήμῷ
τῷ
Πλαρασέων
καὶ
<del>
<unclear reason="damage" >
Ἀφροδεισιέων
</unclear>
</del>
ἐπιτάσσεσθαι
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
<lb n="7" />
εἶδος
ὁρκίου
γενομένου
Ῥωμαίων
καὶ
Πλαρασέων
<del>
<unclear reason="damage" >
Ἀφροδεισιέω
</unclear>
ν
</del>
παρόντων
συνκλητικῶν
τμʹ
<lb n="8" />
ἔπαρχον
φρουράν
τε
εἴσω
πόλεως
Πλαρασέων
καὶ
<del>
<unclear reason="damage" >
Ἀφροδεισι
</unclear>
έων
</del>
εἴς
τε
τὴν
ἑαυτῶν
χώραν
ἥτις
<lb n="9" />
αὐτῶν
χώρα
ἰδιόκτητος
αὐτῶν
ὑπάρχῃ
ἄκοντες
μὴ
ἐπιδεχέσθωσαν
προσόδους
φόρους
μὴ
διδότωσαν
<lb n="10" />
ὅπως
τε
ἐν
τοῖς
ἀγῶσιν
καὶ
ταῖς
μονομαχίαις
ἔτι
τε
κυνηγίοις
καὶ
ἐὰν
ἄθληται
ἀγωνίζωνται
ἐν
πόλει
Ῥώμῃ
πλησίον
τε
πόλεως
Ῥώμης
<lb n="11" />
μειλίου
ἑνὸς
ἐν
τῷ
τῶν
συνκλητικῶν
τόπῳ
πρεσβευταῖς
Πλαρασέων
καὶ
<del>
<unclear reason="damage" >
Ἀφροδεισιέ
</unclear>
ων
</del>
καθῆσθαι
θεωρεῖν
τε
ἔξῃ
καὶ
οἵτινες
δὲ
<lb n="12" />
ἄμ
ποτε
πρεσβευταὶ
Πλαρασέων
καὶ
<del>
<unclear reason="damage" >
Ἀφροδεισιέων
</unclear>
</del>
εἰς
Ῥώμην
πρὸς
τὴν
σύνκλητον
παραγένωνται
τοῖς
ἄρχουσιν
ἀντάρχουσιν
<lb n="13" />
δήμου
Ῥωμαίων
τοῖς
ἐξουσί
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
ν
ἔχουσιν
σύνκλητον
συναγαγεῖν
ἐνφανίσωσιν
ὅπως
σύνκλητος
αὐτοῖς
δοθῇ
<space extent="1" unit="character" dim="horizontal" />
ἀρέσκει
ἐκ
τοῦ
στί
<lb n="14" type="worddiv" />
χου
σύνκλητον
αὐτοῖς
δοθῆναι
ἐξουσίαν
τε
αὐτοῖς
γενέσθαι
εἰς
τὸ
ἐκείνῃ
τῇ
τάξει
διαλεγῆναι
ἐμφανίσαι
τε
ἐν
ἡμέραις
δέκα
ταῖς
<lb n="15" />
ἔνγιστα
αἷς
ἂν
προσέλθωσιν
ἐμφανίσωσιν
ἀπόκριμα
πρεσβευταῖς
Πλαρασέων
καὶ
Ἀφροδεισιέων
δοθῆναι
<g type="star" />
<space extent="3" unit="character" dim="horizontal" />
</ab>

Translation:

Clause from the grant of privileges made by emperors and by the Senate and People of Rome.

Nor should a magistrate or promagistrate of the Roman people or anyone else billet on them, in the city or territory or confines of the Plarasans and Aphrodisians, an infantry man or one substituting for such, a cavalry man or anyone else with a view to provision of winter quarters, nor order such billeting to take place, nor levy from the Plarasans and Aphrodisians money, soldiers, ships, corn, arms or rafts or anything else.

Clause from the treaty sworn between the Romans and the people of Plarasa Aphrodisias in the presence of 340 senators:

Against their will they are not to receive a commander and a garrison within the city of the Plarasans and Aphrodisians and into their territory, that territory which is their own property; they are not to pay taxes and contributions.

And that at games and gladiatorial shows and also at beast hunts, and if athletes compete in the city of Rome or within a mile of it, ambassadors of the Plarasans and Aphrodisians may sit as spectators in the area reserved for senators; and that ambassadors of the Plarasans and Aphrodisians who come to Rome to wait upon the Senate should report to the magistrates or those acting for the magistrates of the Roman people who have the power to summon the Senate, in order that an occasion may be provided for them to attend a meeting; it is agreed that they should have the right to attend the Senate without waiting their turn, to speak in that body and to report to it and that a reply should be given to the ambassadors of the Plarasans and Aphrodisians within ten days of attending and reporting to it.

Commentary:

See Aphrodisias and Rome, 94-96.

Photographs:

View, below 8.29, 8.32, 8.33, above 8.102 (1977)
 View, below 8.29, 8.32, 8.33, above 8.102 (1977)
View, below 8.29 8.32, 8.33 (1977)
 View, below 8.29 8.32, 8.33 (1977)
View, below 8.32, 8.33, above 8.102 (1977)
 View, below 8.32, 8.33, above 8.102 (1977)
Archive Wall view (1994)
 Archive Wall view (1994)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)