Description:
No description
Text:
No description
Letters:
Ligatures: l. 2, ΜΝΗ, ΝΜ; l. 3, ΝΜ; l. 7, ΤΗ; l. 13, ΗΜΗΤ; l. 14, ΜΗ
Date:
First to second centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
Walls, North-west: 'In urbis muro ad occidentalem partem' (Picenini), near 12.1107. Seen inside the west walls near the Stadium. 'Interius ad urbis muros occidentales (second pen) iuxta terram circi prope metam' (Sherard)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1705)
History of discovery:
Recorded in 1705 by Sherard (10101, 9v) and by Picenini (10102. 14v and, from Tisser, 71)
Bibliography:
Published by Boeckh, CIG 2842, whence McCabe PHI Aphrodisias 524.
Text constituted from:
Preliminary transcription (Reynolds). This edition Roueché and Bodard (2007).
1 Φιλόξ̣ενος Συν[ηγ? ]όρ[ο]υ Πάνθηρ ἐν ταῖς [κατὰ ? ]
2 τὸ μνημεῖόν μου εἰσώσταις βούλομ[αι]
3 τεθῆ̣ναι ἐν μὲν τῇ κατωτέρᾳ τῇ δισω-
4μάτῳ Φιλόξ̣ενον τὸν ὑόν μου καὶ Παπί-
5αν τὸν φύσει πατέρα αὐτοῦ ἐν δὲ τῇ
6 ἀνωτέρᾳ τῇ̣ μοναχ̣ῇ Χρύσον Φιλοξένου
7 τὴν θυγατέρα μου ἕτερον δὲ οὐδένα βού-
8λομαι τεθῆ̣ναι ἐν αὐταῖς ἐπεὶ ὁ ἐνθάψας τι-
9νὰ ἀποτείσει τῷ κυριακῷ φίσκῳ (δηνάρια) ἑξακισ-
10χείλια ὧν τὸν τρίτον μέρος ἔσται τοῦ ἐκ-
11δικήσαντος ταύτης τῆς ἐπιγραφῆς ἀν-
12τίγραφον ἀπετέθη εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐπὶ στε-
13φανηφόρου Τίτου Φλαβίου Δημητρίου ὑοῦ Ἀν-
14των̣είνου ἥρωος stop μηνὸς Καίσαρος leaf
1ΦΙΛΟ·ΕΝΟΣΣΥΝ[··]ΟΡ[·]ΥΠΑΝΘΗΡΕΝΤΑΙΣ[···· ]
2ΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝΜΟΥΕΙΣΩΣΤΑΙΣΒΟΥΛΟΜ[··]
3ΤΕΘ·ΝΑΙΕΝΜΕΝΤΗΚΑΤΩΤΕΡΑΤΗΔΙΣΩ
4ΜΑΤΩΦΙΛΟ·ΕΝΟΝΤΟΝΥΟΝΜΟΥΚΑΙΠΑΠΙ
5ΑΝΤΟΝΦΥΣΕΙΠΑΤΕΡΑΑΥΤΟΥΕΝΔΕΤΗ
6ΑΝΩΤΕΡΑΤ·ΜΟΝΑ·ΗΧΡΥΣΟΝΦΙΛΟΞΕΝΟΥ
7ΤΗΝΘΥΓΑΤΕΡΑΜΟΥΕΤΕΡΟΝΔΕΟΥΔΕΝΑΒΟΥ
8ΛΟΜΑΙΤΕΘ·ΝΑΙΕΝΑΥΤΑΙΣΕΠΕΙΟΕΝΘΑΨΑΣΤΙ
9ΝΑΑΠΟΤΕΙΣΕΙΤΩΚΥΡΙΑΚΩΦΙΣΚΩ denarius ΕΞΑΚΙΣ
10ΧΕΙΛΙΑΩΝΤΟΝΤΡΙΤΟΝΜΕΡΟΣΕΣΤΑΙΤΟΥΕΚ
11ΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣΤΑΥΤΗΣΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΑΝ
12ΤΙΓΡΑΦΟΝΑΠΕΤΕΘΗΕΙΣΤΑΑΡΧΕΙΑΕΠΙΣΤΕ
13ΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΙΤΟΥΦΛΑΒΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΟΥΑΝ
14ΤΩ·ΕΙΝΟΥΗΡΩΟΣ stop ΜΗΝΟΣΚΑΙΣΑΡΟΣ leaf
<ab>
<lb n="1" />
Φιλό
<unclear reason="damage" >
ξ
</unclear>
ενος
Συν
<supplied reason="lost" >
ηγ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
</supplied>
όρ
<supplied reason="lost" >
ο
</supplied>
υ
Πάνθηρ
ἐν
ταῖς
<supplied reason="lost" >
κατὰ
</supplied>
<supplied reason="lost" cert="low" >
</supplied>
<lb n="2" />
τὸ
μνημεῖόν
μου
εἰσώσταις
βούλομ
<supplied reason="lost" >
αι
</supplied>
<lb n="3" />
τεθ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ναι
ἐν
μὲν
τῇ
κατωτέρᾳ
τῇ
δισω
<lb n="4" type="worddiv" />
μάτῳ
Φιλό
<unclear reason="damage" >
ξ
</unclear>
ενον
τὸν
ὑόν
μου
καὶ
Παπί
<lb n="5" type="worddiv" />
αν
τὸν
φύσει
πατέρα
αὐτοῦ
ἐν
δὲ
τῇ
<lb n="6" />
ἀνωτέρᾳ
τ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
μονα
<unclear reason="damage" >
χ
</unclear>
Χρύσον
Φιλοξένου
<lb n="7" />
τὴν
θυγατέρα
μου
ἕτερον
δὲ
οὐδένα
βού
<lb n="8" type="worddiv" />
λομαι
τεθ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ναι
ἐν
αὐταῖς
ἐπεὶ
ἐνθάψας
τι
<lb n="9" type="worddiv" />
νὰ
ἀποτείσει
τῷ
κυριακῷ
φίσκῳ
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
ἑξακισ
<lb n="10" type="worddiv" />
χείλια
ὧν
τὸν
τρίτον
μέρος
ἔσται
τοῦ
ἐκ
<lb n="11" type="worddiv" />
δικήσαντος
ταύτης
τῆς
ἐπιγραφῆς
ἀν
<lb n="12" type="worddiv" />
τίγραφον
ἀπετέθη
εἰς
τὰ
ἀρχεῖα
ἐπὶ
στε
<lb n="13" type="worddiv" />
φανηφόρου
Τίτου
Φλαβίου
Δημητρίου
ὑοῦ
Ἀν
<lb n="14" type="worddiv" />
τω
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
είνου
ἥρωος
<g type="stop" />
μηνὸς
Καίσαρος
<g type="leaf" />
</ab>

Apparatus

l.1ΖΕΝΟΣΣΘΝ .... ΟΡΥ

l. 3, ΤΕΘΙ . ΝΑΙ

l. 4, ΦΙΛΟΖ

l. 5, ΤΙΜΟΝΑΞΗ; ΧΡΥΣΟΝ, whence Χρύσιον Boeckh

l. 6, ΤΕΘΙΝΑΙ. ΕΠΙ

l. 14, ΜΕΙΝΟΥ

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)