Description:
Two white marble blocks, with moulding below, of which the left block survives (W. 1.28 x H. 1.04 x depth not measurable)
Text:
Inscribed on the face
Letters:
0.035
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, North-west: re-used in the standing stretch north of the west gate, with 12.1109, 12.1112, 12.1102 (=MAMA 461, 554, 545).
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot
History of discovery:
Both blocks copied by Sherard in 1705 (ff. 25, 39v-40); by Raoul Rochette; by Fellows; by Waddington. Left block recorded by K&R (Abklatsch Box 1; no notebook entry); recorded by the MAMA expedition; by the NYU expedition.
Bibliography:
Full text published by Boeckh from Sherard and Rochette, CIG 2829; by Fellows, Acct. 333-336, no.'s 42-43, whence CIG p. 1115, Bailie, Fasc. ii 50-52 and 318-319, no. 77; by Waddington, LBW 1630; by Cormack, from the MAMA records, MAMA 8, no. 554, whence McCabe PHI Aphrodisias 491
Text constituted from:
Publications; Sherard papers; Preliminary transcription (Reynolds) This edition Roueché and Bodard (2007).
1 ἡ σορὸς καὶ ὁ βωμὸς καὶ α[ἱ εἰσῶσται] καὶ τὰ περὶ αὐτὰ πάντα
2 κατεσκευάσθησαν καὶ εἰσὶν Τ[ι]β(ερίου) Ἰουλ[ίου] Γλύκωνος καθὼς καὶ διὰ
3 τῆς γενομένης ἐκδόσεως διὰ το[ῦ χρε]οφυλακίου δηλοῦται ἐν ᾗ σο-
4ρῷ κηδευθήσεται αὐτός τε ὁ Γλύκων ἢ οὓς ἂν αὐτὸς βουληθῆ ἢ διατά-
5ξηται ἐν δὲ ταῖς εἰσώσταις κηδευθήσονται οὓς ἂν ἐνθάψαι βουλη-
6θῇ ὁ Γλύκων ἢ ἐνγράφως τινὶ συνχωρήσῃ ἢ διατάξηται ἕτερος δὲ
7 οὐδεὶς ἐξουσίαν ἕξει ἐνθάψαι τινὰ οὔτε εἰς τὴν σορὸν οὔτε εἰς τὰς
8 εἰσώστας ἢ οὓς ἂν Γλύκων αὐτὸς ζῶν̣ βουληθῇ ἐνθάψαι οὐδεὶς δὲ
9 ἕξει ἐξουσίαν ἐνθάψαι τινὰ ἕτερος ἢ ἐκθάψαι σωμάτειον τῶν ἐν-
10ταφέντων τῇ τοῦ Γλύκωνος βουλήσε[ι] οὔτε διὰ ψηφίσματος οὔτε
11 δι′ ἐντεύξεως ἡγεμονικῆς οὔτε ἄλλῳ τρόπῳ οὐδενὶ οὐδὲ ἀπαλ-
12λοτριῶσαι οὐδὲ μετακεινῆσαι τὴν σορόν ἐπεὶ ὁ τούτων τι τολμή-
13σας ἢ συνχωρήσας ἀποτείσει τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ (δηνάρια) πεντακισ-
14χείλια ὧν τὸ τρίτον γενήσεται τοῦ ἐκδικήσαντος ταύτης
15 τῆς ἐπιγραφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον καὶ εἰς τὸ χρεοφυλάκιον ἐπὶ
16 στεφανηφόρου τὸ τρὶς καὶ δέκατο[ν] Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους
17 scroll μηνὸς Ξανδ[ι]κοῦ
1ΗΣΟΡΟΣΚΑΙΟΒΩΜΟΣΚΑΙΑ[·········]ΚΑΙΤΑΠΕΡΙΑΥΤΑΠΑΝΤΑ
2ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗΣΑΝΚΑΙΕΙΣΙΝΤ[·]ΒΙΟΥΛ[···]ΓΛΥΚΩΝΟΣΚΑΘΩΣΚΑΙΔΙΑ
3ΤΗΣΓΕΝΟΜΕΝΗΣΕΚΔΟΣΕΩΣΔΙΑΤΟ[····]ΟΦΥΛΑΚΙΟΥΔΗΛΟΥΤΑΙΕΝΗΣΟ
4ΡΩΚΗΔΕΥΘΗΣΕΤΑΙΑΥΤΟΣΤΕΟΓΛΥΚΩΝΗΟΥΣΑΝΑΥΤΟΣΒΟΥΛΗΘΗΗΔΙΑΤΑ
5ΞΗΤΑΙΕΝΔΕΤΑΙΣΕΙΣΩΣΤΑΙΣΚΗΔΕΥΘΗΣΟΝΤΑΙΟΥΣΑΝΕΝΘΑΨΑΙΒΟΥΛΗ
6ΘΗΟΓΛΥΚΩΝΗΕΝΓΡΑΦΩΣΤΙΝΙΣΥΝΧΩΡΗΣΗΗΔΙΑΤΑΞΗΤΑΙΕΤΕΡΟΣΔΕ
7ΟΥΔΕΙΣΕΞΟΥΣΙΑΝΕΞΕΙΕΝΘΑΨΑΙΤΙΝΑΟΥΤΕΕΙΣΤΗΝΣΟΡΟΝΟΥΤΕΕΙΣΤΑΣ
8ΕΙΣΩΣΤΑΣΗΟΥΣΑΝΓΛΥΚΩΝΑΥΤΟΣΖΩ·ΒΟΥΛΗΘΗΕΝΘΑΨΑΙΟΥΔΕΙΣΔΕ
9ΕΞΕΙΕΞΟΥΣΙΑΝΕΝΘΑΨΑΙΤΙΝΑΕΤΕΡΟΣΗΕΚΘΑΨΑΙΣΩΜΑΤΕΙΟΝΤΩΝΕΝ
10ΤΑΦΕΝΤΩΝΤΗΤΟΥΓΛΥΚΩΝΟΣΒΟΥΛΗΣΕ[·]ΟΥΤΕΔΙΑΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣΟΥΤΕ
11ΔΙ′ΕΝΤΕΥΞΕΩΣΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣΟΥΤΕΑΛΛΩΤΡΟΠΩΟΥΔΕΝΙΟΥΔΕΑΠΑΛ
12ΛΟΤΡΙΩΣΑΙΟΥΔΕΜΕΤΑΚΕΙΝΗΣΑΙΤΗΝΣΟΡΟΝΕΠΕΙΟΤΟΥΤΩΝΤΙΤΟΛΜΗ
13ΣΑΣΗΣΥΝΧΩΡΗΣΑΣΑΠΟΤΕΙΣΕΙΤΩΙΕΡΩΤΑΤΩΤΑΜΕΙΩ denarius ΠΕΝΤΑΚΙΣ
14ΧΕΙΛΙΑΩΝΤΟΤΡΙΤΟΝΓΕΝΗΣΕΤΑΙΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣΤΑΥΤΗΣ
15ΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΑΠΕΤΕΘΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΚΑΙΕΙΣΤΟΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙ
16ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΟΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟ[·]ΑΤΤΑΛΙΔΟΣΤΗΣΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ
17 scroll ΜΗΝΟΣΞΑΝΔ[·]ΚΟΥ
<ab>
<lb n="1" />
σορὸς
καὶ
βωμὸς
καὶ
α
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
εἰσῶσται
</supplied>
καὶ
τὰ
περὶ
αὐτὰ
πάντα
<lb n="2" />
κατεσκευάσθησαν
καὶ
εἰσὶν
<expan>
<abbr>
Τ
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
β
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ερίου
</supplied>
</expan>
Ἰουλ
<supplied reason="lost" >
ίου
</supplied>
Γλύκωνος
καθὼς
καὶ
διὰ
<lb n="3" />
τῆς
γενομένης
ἐκδόσεως
διὰ
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
χρε
</supplied>
οφυλακίου
δηλοῦται
ἐν
σο
<lb n="4" type="worddiv" />
ρῷ
κηδευθήσεται
αὐτός
τε
Γλύκων
οὓς
ἂν
αὐτὸς
βουληθῆ
διατά
<lb n="5" type="worddiv" />
ξηται
ἐν
δὲ
ταῖς
εἰσώσταις
κηδευθήσονται
οὓς
ἂν
ἐνθάψαι
βουλη
<lb n="6" type="worddiv" />
θῇ
Γλύκων
ἐνγράφως
τινὶ
συνχωρήσῃ
διατάξηται
ἕτερος
δὲ
<lb n="7" />
οὐδεὶς
ἐξουσίαν
ἕξει
ἐνθάψαι
τινὰ
οὔτε
εἰς
τὴν
σορὸν
οὔτε
εἰς
τὰς
<lb n="8" />
εἰσώστας
οὓς
ἂν
Γλύκων
αὐτὸς
ζῶ
<unclear reason="damage" >
ν
</unclear>
βουληθῇ
ἐνθάψαι
οὐδεὶς
δὲ
<lb n="9" />
ἕξει
ἐξουσίαν
ἐνθάψαι
τινὰ
ἕτερος
ἐκθάψαι
σωμάτειον
τῶν
ἐν
<lb n="10" type="worddiv" />
ταφέντων
τῇ
τοῦ
Γλύκωνος
βουλήσε
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
οὔτε
διὰ
ψηφίσματος
οὔτε
<lb n="11" />
δι′
ἐντεύξεως
ἡγεμονικῆς
οὔτε
ἄλλῳ
τρόπῳ
οὐδενὶ
οὐδὲ
ἀπαλ
<lb n="12" type="worddiv" />
λοτριῶσαι
οὐδὲ
μετακεινῆσαι
τὴν
σορόν
ἐπεὶ
τούτων
τι
τολμή
<lb n="13" type="worddiv" />
σας
συνχωρήσας
ἀποτείσει
τῷ
ἱερωτάτῳ
ταμείῳ
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
πεντακισ
<lb n="14" type="worddiv" />
χείλια
ὧν
τὸ
τρίτον
γενήσεται
τοῦ
ἐκδικήσαντος
ταύτης
<lb n="15" />
τῆς
ἐπιγραφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
καὶ
εἰς
τὸ
χρεοφυλάκιον
ἐπὶ
<lb n="16" />
στεφανηφόρου
τὸ
τρὶς
καὶ
δέκατο
<supplied reason="lost" >
ν
</supplied>
Ἀτταλίδος
τῆς
Μενεκράτους
<lb n="17" />
<g type="scroll" />
μηνὸς
Ξανδ
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
κοῦ
</ab>
Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Face (1973)
 Face (1973)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)